#visszacsúszás

A lánc rövidebb

2017 január 25.  18:30

Keresztényként van egy személyes ellenséged a hitedben, Sátán vadászik rád. Viszont más területen teszi, mint ahol a hívő mozog, és van, ami ott tartja. Miért másik az ő területe? Miért nyúlnál be oda te?
(Jób 1:11, Zsolt 23:5, Eszt 5:10-13, Zak 3:1, 2Kor 10:5-6)

Kegyelemmel koronázva & Lehet-e az új élet örökre új?

2015 június 17.  18:30

Istent ismerni, követni, hűségesnek lenni. Hála és kegyelem és irgalom az osztályrészünk. Tele ház. (Zsolt 103:1-13)

Krisztusban új életet kaptunk, új minőséget. Természetileg nézve azonban megavul. Vannak új kihívások is benne. Mit kezdesz ezzel? Táplálni kell az újat, tanítani kell a szívedet, más módon nézni. Az új élet kinyitotta a szemünket a szellemi valóságra. Az új életnek jelentősége van, lesz, ha nem szeleteled. (Ján 10:4-5,27)

Nincs nagyobb Jézusnál & Légy sós, ne poros!

2015 március 8.  18:00

Kinek az élete egyezik meg az életfilozófiájával? Isten Igéje elvezet a Biblia Istenéhez. Isten és ember között megtaláltuk Jézust. Felnőni Őbenne. Ismerjük és imádjuk.
Jézus tűzzel sózatott, Felkent. Nem a sót eszed, hanem ízesítesz azzal. Ha nincs só, jó a por? Mi lesz azzal, aki elveszíti a sós ízét? Hogyan találja meg, hogyan szerezheti vissza? Sósság – békesség. (Mrk 9:49-50)

A hívő mindenkor az Úrral ünnepel #1

2014 szeptember 28.  10:30

Az ünnepeink arra valók, hogy tanítsunk velük, hogy továbbadjunk velük. Vedd komolyan. Készülj rá. A fiaskót Isten megfordítja, győzelmet ad. A keresztény életet félgőzzel élni nem lehet. Krisztusban új élet van. A követés egyenes ösvény, könnyű járni rajta, elhullnak a felesleges dolgok. A léleknyerés meghívás ünneplésre. (2Krón 30., Róm 7:22-23, Kol 3:1-3)

A visszacsúszás gyógymódja

2014 február 16.  18:00

Nyomorult helyzet a hívőnek, ha Isten beszél hozzá, de nem tudja befogadni, amit Isten mondani akar. A példa Lót, a nagyképűség, a magas pozíció, a halogatás távol tart Istentől. Legyen oltár, ami az áhítat, az imádat helye; szenvedélyt hoz Isten dolgaira. Felkavarodni a közösségben, a szolgálatban. (1Kor 3:1¸ Zsid 5:11-12, 1Móz 13:7-9, Ján 3:30, 1Móz 19:15)

Ragaszkodni az elhívásunkhoz

2013 június 16.  10:30

Fadgyas András Nagyon tetszik ez, hogy a misszionáriusban semmi különleges nincs. Úgy értem, hogy különleges, de a mi gyülekezetünkben mindenki az, ezért nem különleges. A 73. zsoltár arról beszél, hogy irigykedik a zsoltáríró a világiakra, milyen jó életük van. Beszél róluk, hogy milyen könnyű nekik az élet. Aztán azt mondja: Zsolt 73:15-17  Ha azt mondtam…

A vezető értéke & Csalódás és kiábrándulás

2011 december 4.  10:30

Balogh Szabolcs Zsid 10:35 (MBT) Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. A bizalmatokat szó a görögben a parrészia, amit jó néhány helyen használ az írás. Jelentése: nyíltan, szabadon, bátorsággal, félelem nélkül, magabiztosan. Olvashatjuk ezt a szót például János evangéliumában 9 helyen. Jézusra használja ezt a szót, ahol azt mondja, hogy nyilvánosan tett…

Ne legyünk mézeskalács keresztények!

2010 június 2.  18:30

2 Sám 11:1-2  10Lôn pedig az esztendô fordulásakor, mikor a királyok hadba szoktak menni, elküldé Dávid Joábot és az ô szolgáit ô vele, és mind az egész Izráelt, hogy elveszessék az Ammon fiait, és megszállják Rabba városát; Dávid pedig Jeruzsálemben maradt.  2 És lôn estefelé, mikor felkelt Dávid az ô ágyából, Dávid hadserege távol van,…