#vigasztalás

Jelenlétének árnyékában & Hűen követni Jézust, a Hűségest (Újévi konferencia)

2016 január 1.  18:00

Mi az árnyék? Mit jelent Isten árnyéka? A Mindenható árnyéka erő, gondoskodás, védelem… Hogyan? Mi az, ami igazán a miénk ott? (Zsolt 22:3, 91:1, Róm 6:17)

A fiatal gyülekezetet a társadalom kizárta a vérkeringésből. Ugyanígy rajtunk is van nyomás a világ részéről.
Miért ne mennél vissza? Hogyan mehetnél tovább? Miért menj Jézushoz? Hogyan lehetnél hű? Hogyan ragaszkodhatnál az igazsághoz?
A Zsidókhoz írt levél célja, hogy megóvjon a megalkuvástól, visszavigyen a Szellem vezetésébe. (Zsolt 57:1(2), Zsid 3., 4:1-2,11)

Új perspektíva, amiben a távolságok összezsugorodnak

2015 szeptember 27.  16:00

Legtöbben egyetértenénk, hogy az emberiség elleni gaztettek nem maradhatnak megtorlás nélkül. Ugyanakkor Isten létét, a pokol valóságát sokan tagadják. Pedig ha Isten nincs, végső soron felelősség sincs, hiszen akkor ki szabja meg, mi helyes, és mi nem?
Az ember pici szíve elszigetelést, különbséget, távolságot képez ott is, ahol szükségtelen. Az isteni nézőpont mindezeket megszünteti.
Lehet-e olyan helyzet, ahol Isten szeretete, Isten igazsága nem alkalmazható?
(Jel 20:12,15, Luk 19:10)

Nem az érvelés & Isten szívének kijelentése: Jöjj!

2015 május 27.  18:30

Jézus követésében nem mindig az ok-okozati összefüggések működnek a legjobban.

Jelenések könyvében Isten szíve, hogy megmutassa mi fog történni, mert törődik a Gyülekezetével, figyelmeztetni akarja a hitetleneket, hogy megmenekülhessenek a haragtól. Megmutatja, mi az eljövendő, felkészít, és bár sokszor számunkra nem nyilvánvaló, megmutatja nekünk a Gyülekezet dicsőségét. (Zsolt 25:14, Ézs 55:1, Jel 4:1, 6:3, 21:9, 22:17,20)

… hogy ki ne hűljön a szívünk

2014 november 30.  10:30

Nem a pozitív gondolkodás. Emlékezni Isten munkájára. Szent Szellem emlékezet. Biblia-emlékezet. Gyülekezet-emlékezet. Legyenek bizonyságok. A szeretetet nem veszíthetjük. Isten emberei segítenek emlékezni. Aztán nézz előre! Az örökkévaló élet el tudja nyelni a halált. (2Pét 1:12-15, 1Móz 19:17a, 2Kor 5:4)

Isten temploma vagyunk

2014 augusztus 3.  18:00

Isten nem lakozik kézzel csinált templomban. Van egy különleges temploma. Nem piramis, hanem olyan, mint szent sátor. Krisztus bennünk és közöttünk. A Szent Szellem a vigasztal, tanít. (1Móz 2:18, ApCsel 17:24, Kol 1:26b-27, 1Kor 3:16, 6:19, Ján 2:19, 14:16-17,26, 16:13-14, 1Kor 2:9-11, 1Ján 2:27)

Igazi kétségbeesésben – igazi vígasz

2013 október 27.  10:30

Egy korábbi üzenet ugyanebben a témában: Szembenézhetünk az élettel, a vigasztalás Istene miatt! A prédikátor könyve reménytelen könyv, de azért vannak jó meglátások benne. Az egyik: Préd 3:2-4 Ideje van a születésnek, és ideje van a meghalásnak; ideje van az ültetésnek, ideje van az ültetvény kiszaggatásának.Ideje van az ölésnek, és ideje van a gyógyításnak; ideje…

Szembenézhetünk az élettel, a vígasztalás Istene miatt!

2013 szeptember 22.  10:30

P. Shane Csalódtál-e már valaha valakiben? Okoztál-e már valakinek csalódást? Ilyen az emberi természet, nem? Csalódunk. Igazából a hústestünkben nem sok minden van, amit tehetnénk ezzel kapcsolatban. Jer 2. elhagytuk az Urat, saját kutakat ástunk. Az a probléma ezekkel, hogy nem tarják meg a vizet. Nem azt jelenti, hogy nincs ott időnként víz, hanem elfogy.…

Kapcsolat & Szellemi vigasztalás

2012 június 10.  18:00

P. Duló Attila 1Móz 2:18 nem jó az embernek egyedül lenni. Préd 4:9 jobb kettőnek, mint egynek. Az ember társas lény. Mi arra lettünk teremtve, hogy kapcsolatokban éljük az életünket. Ha megfigyelted, akkor minden, ami gazdagít, minden, ami hozzátesz az életedhez, minden, amire szükséged van, az kapcsolaton belül tudod megkapni. A szeretet az egyik legnagyobb…

Állhatatosság a Szellemben

2011 október 2.  18:00

Dániel könyvéből szeretnék megosztani egy egyszerű elvet, aminek köze van ahhoz az időhöz, amiben élünk. Képzeld el ebben a világban a gazdasági helyzetet, a politikai helyzetet. Mi történik? Úgy tűnik, hogy olyan időben élünk, amikor baj van. Mi megtaláltuk Krisztus. Megtaláltuk Krisztust az Ige prédikálásában. Valaki prédikált, mi hallottuk. Többet hallottunk emberi szavaknál. Hallottuk Isten…

Isten kertje lelked pusztájában

2011 október 2.  18:00

Eredetileg P. Brian itt lett volna ma este, de az unokája betegsége miatt nem jött el. Nekem különösen kedves lett volna az, hogy beszélhetek előtte, mert kb. egy hete volt húsz éve, hogy ő Krisztushoz vezetett engem. Rita viszont itt van, aki a tolmácsa volt Debrecenben. Ott voltunk 14-15 évesen hatan, és valaki hiányzott közülünk,…

Kegyelmi élet & Hiszel a Szent Szellemben?

2011 szeptember 25.  10:30

Fadgyas András Gondolunk Isten munkájára. A brit közszolgálati adó írt egy cikkben arról, hogy egy vasárnap reggel Kínában több hívő gyűlik össze, mint egész Európában. Isten munkája mennyivel hatalmasabb, mint amit mi bármikor el tudnánk képzelni! Ján 1:14 És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya…