#valahová tartozás

Ha tudnád, Ki vagyok! & Amikor a változás itt van, akkor én hol vagyok?

2016 augusztus 21.  16:30

Ha tudnád, hogy kicsoda Jézus, mindenképpen akarnál Tőle valamit! Igyál az Ő forrásából, legyen növekvő megismerésed a kegyelemről. Az mindent megváltoztatna, nem kéne tovább rejtőzködni.
(Ján 4:7-10)

Nagy változásokkal az életünkben jön a nagy kérdés: Hogyan tovább? Hogyan igazítsuk újra az életünket? A jelentőségünk nem a nagy eseményekből jön, nem abból, amit csinálok, amit tudok tenni, vagy amit nem tudok tenni, vagy amit szereztem, vagy amit elveszítettem… Hanem az számít, hogy Kihez tartozol.
(Zsolt 27:4, Ef 5:16)

Nincs nagyobb Jézusnál & Légy sós, ne poros!

2015 március 8.  18:00

Kinek az élete egyezik meg az életfilozófiájával? Isten Igéje elvezet a Biblia Istenéhez. Isten és ember között megtaláltuk Jézust. Felnőni Őbenne. Ismerjük és imádjuk.
Jézus tűzzel sózatott, Felkent. Nem a sót eszed, hanem ízesítesz azzal. Ha nincs só, jó a por? Mi lesz azzal, aki elveszíti a sós ízét? Hogyan találja meg, hogyan szerezheti vissza? Sósság – békesség. (Mrk 9:49-50)

Ráutaltság & A jó pásztorhoz tartozunk

2012 május 2.  18:30

P. Kornél Krisztus Teste Isten ötlete volt, nem a miénk, ugye? Annyi ötlete van az embernek! Csak úgy gyártjuk az ötleteket, de ez Isten ötlete volt. Mát 11:28-29-et ismerjük. Itt az Úr Jézus tett egy nagyon különleges kijelentést. Hívott minket és ezen gondolkoztam. Annyira jó írni a hírleveleket, mert tudjuk, hogy itt elolvassátok, és láthatjátok…

A kegyelem munkája

2011 január 16.  18:00

Shane Richardson 2Kor 4:7-10 7Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való. 8Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; 9Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk; 10Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható…

Nézz túl magadon és lásd a célt!

2010 október 3.  18:00

A mai estén van egy különleges üzenetünk. Bír 13-16 Sámsonról szól. Hiszem, hogy Isten erről akar beszélni nekünk. Bír 13-ban Isten ígéretet tesz. Sámson egy nehéz időszakban született Izraelben. Olyan időszakban, amikor nem volt központi kormányzat. Olyan időszakban, amikor Izrael nem nagyon ment Isten után. Isten ezért megengedte, hogy bejöjjön az ellenség, mert ez volt…