#vakság

Te Jézus vagy & Az az eltéphetetlen fonál (Húsvét)

2017 március 26.  16:30

Tudsz-e ünnepelni, amikor a tékozló fiú hazatér? Mondhatjuk-e, hogy a tékozló fiú bátyja Jézus? Mi Isten, az Atya nézőpontja?
(Róm 8:32)

Volt egy időszak Jézus életében, amikor mindenki hátat fordított Neki, mindenki elutasította Őt, kivétel nélkül. Nem az a kérdés, hogy hogyan lehetne megállítani az Ellenség munkáját, hanem az, hogy melyik oldalhoz csatlakozol, melyiknek leszel a része. Mert Isten a sötétség órájában is végzi a munkáját az életünkben, a vékony, de erős szálat akkor is felfedezhetjük.
(Zsolt 22:16 (17), 35:15, Péld 16:27, 29:12, Ézs 53:7, Márk 14:55-64 Ján 5:45-47, 11:50, 18:12-14, 18:19-24,28, ApCsel 2:22-24)

Miben különb a te Szerelmesed?

2015 március 22.  18:00

A világ a szellemi vakság miatt nem lát. Isten természetfeletti munkája nyitja meg az emberek szemét. A gyülekezet körülöttünk Isten munkája, mert a természeti elme nem érti a természetfelettit. A hívő látása nem kell, hogy természeti legyen, azért mi hívők járjunk a Szellemben!
Ismerd fel, lásd meg Isten munkáját a gyülekezetben, a családban, mert áldásra lettünk elhívva! (János 3:8, 8:58-59, 2Kor 4:4, 1Pét 3:9-10)

Csak nehogy horogra akadj! (Húsvét)

2015 március 18.  18:30

Júdás – közel lenni, és mégis annyira távol! Valamiféle igazság alapján, szeretet nélkül, természetileg ítélni – és a világosságból sötétség lesz. Saját erőből képtelenség helyrehozni, kell a közelség Jézussal. A gyülekezeti közösség védelem, az Ellenség pedig a sarkon vár, a lemaradozókra kiveti a horgot. (Márk 14:4, Ján 12:4-5, Mát 27:3b-5)

A minden kegyelem Istene

2014 november 26.  18:30

Isten a forrása minden kegyelemnek. Ez Isten jókedve. A kegyelem diadala: az öntelt farizeusból a kegyelem apostolát tudja faragni. Az örökkévaló értékkel bíró élet a kegyelem eredménye. (1Pét 5:10, Ef 1:5-7, 1Tim 1:12-15, ApCsel 8:1,3, ApCsel 9:1-5,15,18 1Kor 15:9-10, 2Tim 4:6-8)

Ismerd fel – itt az idő!

2014 szeptember 14.  10:30

Felismerni, minek van itt az ideje. Nem hagyni, hogy a körülmények, a kultúra, a karrier, a család, a nyomorúság… töltsön meg. Felismerni Jézust. Itt megy el! Ajtó nyitott. Felismerni Isten beszédét. Aztán abban élni. Élet a gyülekezetben. (Luk 19:42, Jel 3:8, Mát 20:29-34, Zsolt 119:92)

Szeretjük a Paradicsomot & Kis dolgok nagy jelentőséggel & Gyógyulj ki a Pilátus-kórból

2014 július 20.  10:30

A képzavarokat Isten tudja kijavítani. Képlet nincs. (Mát 25:14-29)
Természetileg nem lehet megmérni Isten munkáját. Pici dolgoknak nem látjuk az értékét, de Isten azokon keresztül munkálkodik. (Mát 25:21, Ef 4:16b)
Régi hagyomány és vakság, hogy ne lásd a jelentőségét, a személyes hatását Krisztus Személyének. Ez megfertőzhet. A társadalom visszahúz, nyaggat. Mit adunk tovább a következő nemzedéknek? Isten bölcsessége a dicsőségedre van! (Ján 18:28-40, ApCsel 5:38-39, 1Kor 2:6-8,10)

Isten bánik a vakfoltjainkkal

2013 július 28.  10:30

Igazán nagyszerű volt a konferenciánk. Bátorító volt és megnyugtató, békességet adó. Valamikor a napokban beszéltünk arról, hogy Istennek mennyire vágya, hogy nekünk adja az Ő Igéjét. Isten azért akarja nekünk adni, mert annyi minden van, amit az Ige nélkül soha nem tudnánk. Amit soha nem látnánk meg az Ige nélkül, amit soha nem tennénk meg…

Krisztus megnyitja a szemünket

2011 január 23.  10:30

Khauth György Fil 4:6 Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. … és Isten szó nélkül minden kívánságotokat be fogja tölteni azonnal. Ezt olvasod a Bibliában? Nem. Én sem onnan olvastam. Néha ez az elképzelésünk, hogy így történik. Vagy: … azonnal eltűnik minden problémám; minden…