#üdvösség

Helyünk az Univerzumban, avagy mit jelent embernek lenni? (Nyári Bibliaiskola)

2016 július 7.  18:00

Nem hatásvadászatból választottam ezt a témát, hanem egyszerűen azért, mert ez foglalkoztatott az utóbbi időben. Mellesleg azt gondolom, hogy a gondolkodó emberek túlnyomó részét ez foglalkoztatta az egész történelem folyamán. Ez hatalmas küzdelem a számunkra. Filozófusok, olyanok, akik filozófusnak gondolják magukat, hadvezérek, politikusok, sarlatánok… mindenféle ember próbálkozott, hogy választ találjon arra az elvileg egyszerű kérdésre, hogy kik vagyunk…

Isten hűséges az ígéreteiben

2016 június 22.  18:30

Gyakran kételkedünk Isten szavában, az Ő ígéreteiben, mert magunkból indulunk ki, emberi értékrend alapján gondolkodunk Őróla. Isten nem ember, az Ő változhatatlansága garancia arra, hogy beteljesíti az ígéreteit. Mire tett Ő ígéreteket?
(4Móz 23:19, Ézs 55:8-9, 2Pét 3:3-4, Zsid 6:13-18, 10:23, Ján 15:7, Zsolt 145:19, Jer 33:3)

Beszélgetés (rap)

2016 február 14.  18:00

Most érkeztünk vissza Szegedről. Volt ott egy mini konferencia, három alkalom. … Az egyik üzenetet valójában p. Kendétől vettem, amit első este osztott meg, miután megérkeztem Budapestre, az örök élettel kapcsolatban (2016.02.03. P. Kende: Az örökkévalóság minősége a gyülekezetben). Nagyszerű gondolat volt. Az örök élet nem mennyiségről, hanem minőségről szól. … (Róm 5:5, Kol 3:1-5, 1Ján 3:3, 4:17, 2Kor 5:16)

A bolond gondolatai nem tartják távol Istent & A kereszt valósága az életünkben (Húsvét)

2015 március 29.  10:30

Isten keresi azokat, akik megértették, hogy szükségük van másra is, mint a földi. A kapcsolatunk Ővele új környezet minden kapcsolatunk számára. (Zsolt 14:1-2)

Jézus hét kijelentése az Ő szívét mutatja be. Egyik sem áll távol tőlünk. Lenyűgöző, hogy mindezeket együtt mondhatta. Ugyanezt a szívet kaptuk hívőkként. (Luk 23:34,43,46, Ján 19:26-27, Mát 27:46, Ján 19:28,30, Róm 4:25, 5:1)

Ismerd fel – itt az idő!

2014 szeptember 14.  10:30

Felismerni, minek van itt az ideje. Nem hagyni, hogy a körülmények, a kultúra, a karrier, a család, a nyomorúság… töltsön meg. Felismerni Jézust. Itt megy el! Ajtó nyitott. Felismerni Isten beszédét. Aztán abban élni. Élet a gyülekezetben. (Luk 19:42, Jel 3:8, Mát 20:29-34, Zsolt 119:92)

A vér hatalma & A kegyelem bátorsága – üdvösségben #2

2014 július 27.  18:00

Isten tesz bűntelenné a vére által. Ezért lehet tökéletes a hívő. A vér elbánt a bűntudattal, és a gonosz lelkiismerettől tiszta a szív. A hitünk az, hogy Jézusra nézünk. (Zsid 9:14, 10:14,17-18,22)
Jézus a jó Pásztor, ez a természete. Az Ő ismerete értékes az Övéi felől. Az Övéi hallgatnak Őrá. Örök biztonságunk van Őnála, Őmiatta. Az üdvösségünket nem tudjuk elveszíteni. A bűn nem vicc. Van megtisztulás, helyreállás, szabadság. (Ján 10:11-18, 27-29, Kol 2:14, 51.zsoltár)

Mily hatalmas üdvösség (Új élet)

2014 április 23.  18:30

Isten olyan helyre visz, ahonnan nincs menekülés. Jézus meghalt értünk. Hatalmas üdvösséget szerzett. Mi döntjük el, hogy „felkenjük-e az ajtófélfára a vért”. Amikor igent mond valaki, Isten megteszi, amit megígért. Ez az üdvösség új utat, új állampolgárságot, új motivációt ad. Beszélnünk kell róla. Van benne felelősségünk. (2Móz 14., 1Kor 10:1-2,6, 1Kor 6:11)

Milyen messzire hajlandó Isten elmenni?

2013 december 29.  18:00

P. Kende Milyen messze hajlandó Isten elmenni? 1Tim 2:3 Isten a megtartó Isten, 1Tim 2:4 aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Mennyire vágyja Isten az emberek üdvösségét? Annyira, hogy azt szeretné, minden ember üdvözüljön. Mennyire vágyik erre? – újra meg újra fel lehetne tenni ezt a kérdést. A Biblia…

Aki kegyelemmel van telve, nem ítél, hanem áld (I. Korinthus 4.)

2013 július 31.  18:30

1Kor 4. – nagyon érdekes fejezet. Pál nagyon sok dologra világít rá. Tulajdonképpen nehéz kiragadni belőle egy valamit, mert jó lenne mindet körüljárni. 1Kor 4:1-4  Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait.  Ami pedig egyébiránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hívnek találtassék.  Rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy…

Teljes élet a teljes házban (1)

2013 május 26.  10:30

Az üzenetekről felvétel készül, ez nagyszerű. Viszont, ha a felvételt nézed vagy hallgatod, vagy a jegyzetet olvasod csak, akkor nem tudtad venni velünk az Úrvacsorát, nem tudtál adni a felajánlásba, nem tudtál énekelni velünk. Ebben van valami fontos. Az, hogy hisszük, van valami több: a kenet az üzenetben. Ahhoz jelen kell lennem, hogy azt elfogadjam,…

Isten meglepő ötlete – a gyülekezet (Pünkösd)

2013 május 15.  18:30

Az elmúlt néhány istentiszteleten a Húsvétról volt szó. Megnéztük –          Krisztusnak az imáját, –          Krisztusnak a perét, azt, hogy kinek a kezében vagyunk, –          a keresztet, –          hogy Sátánt a saját pályáján kellett legyőzni, –          a próbatételeket. Most előttünk van Pünkösd, a Gyülekezet. Sokféle módon lehet erről beszélni. Kol 1:9-29-ben, ebben a szakaszban 6-7 utalás…

Mi indítja a hívőt?

2013 március 20.  18:30

P. Satellite ApCsel 9:1-22. Pál mielőtt megtért volna, farizeus volt. Ez azt jelenti, hogy a törvény tudója, szakértője volt. Igazság tekintetében feddhetetlen, erkölcsileg tökéletes ember. Nagyon szerette Istent, buzgó volt Istenért. Tehát jól ismerte a törvényt, erkölcsileg feddhetetlen és buzgó volt Isten felé, de ezek miatt a gyülekezetet kezdte üldözni. Keresztényeket ölt meg. A dolgok,…

Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk… de most!

2012 december 23.  18:00

1Pét 2:25Mert olyanok valátok, mint tévelygő juhok; de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához. Elképesztő hajlandóságunk van arra, hogy rossz irányba tekintsünk. Azért tetszik, mert ez már az elején is így volt. 1Móz 2. Isten megteremtette az embert. 1Móz 2:18  És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; … Érdekes, hogy Isten…

Íme, minden újjá lett!

2012 november 18.  10:30

P. Bendegúz Szokásunkhoz híven pénteken voltunk evangelizálni. Egészen különleges alkalmunk volt. Nagyon sok ember fogadta el Krisztust. Ahogy mendegéltünk a téren, volt ott néhány fiatal, és egyiküknek a társam adott egy szórólapot. Ahogy átnyújtotta, azt mondta, hogy ez Isten Igéje. A fiatalember kinevette, és valami olyasmit válaszolt: dehogy Isten Igéje, ez nem az! Érdekes volt,…

„Gesztenyepüré” & A megkérdőjelezhetetlen Isten

2012 október 28.  18:00

P. Borci Nagyon félek ettől az üzenettől. 🙂  Miért? Otthon gesztenyepüré van, elméletileg. Ez az üzenet a gesztenyepüréről szól. Az idevonatkozó rész: Fil 2:3 Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Jó erre gondolni. Amikor az Úr Jézus itt járt a Földön, akkor Ő mindenki felé szolgált. Ő…

Továbbmenni Istennel & Az öröm forrása

2012 október 14.  10:30

P. Bendegúz Az utóbbi két napban pásztori elvonuláson voltunk. Nagyon sok hasznos dolgot tanultam. Például, hogy nem érdemes lelkipásztorok körében nevetéstől haldokolni :-), ugyanis ők jobban értenek a temetéshez, mint az újraélesztéshez. 1Sám 12:19  És monda az egész nép Sámuelnek: … Az emberek szóltak Sámuelnek, amikor rájöttek, hogy nagy hibát követtek el. 1Sám 12:19  ……

Az egyetlen Ige, amire valaha szükség volt

2012 április 11.  18:30

Elgondolkodtam azon, hogy mennyi Igére van szükségem. Arra gondoltam, hogy én szeretem, ha sokat kapok az Igéből. Szeretem, ha valakivel beszélgetek és előhúz egy Igét, amin már régóta nem gondolkodtam, beszél nekem arról, megvilágítja nekem, és segít nekem. Felismerek valamit és elámulok: „Ez így van! Tényleg így van.” Ezért szeretem a beszélgetéseket az istentiszteletek után,…

Vér az ajtófélfán

2012 január 4.  18:30

2Móz 12:7 És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldökfára. Ez a Páska, ami nekünk a Húsvét egy értelemben. Tartalmas, jelentős a számunkra. Annyira nagyszerű, hogy vannak ünnepek, amik sokat jelentenek nekünk: Karácsony vagy akár az Újév. Remek volt az egész Szilveszter éjszaka, annyi öröm…

Kegyelmi élet & Hiszel a Szent Szellemben?

2011 szeptember 25.  10:30

Fadgyas András Gondolunk Isten munkájára. A brit közszolgálati adó írt egy cikkben arról, hogy egy vasárnap reggel Kínában több hívő gyűlik össze, mint egész Európában. Isten munkája mennyivel hatalmasabb, mint amit mi bármikor el tudnánk képzelni! Ján 1:14 És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya…