#tisztelet

A hiba az ön készülékében van?! Avagy hogyan ne essünk bele gyakori kommunikációs csapdákba (30+)

2017 január 8.  13:00

A kommunikációban igazán mindig kétfajta fél van. Az alapelv szerint van a küldő és van a fogadó. Ennek sok-sok formája lehet. Arról szeretnék beszélni, amikor két ember beszél egymással.
(Zsolt 25:9, 139:23, Péld 18:2,13, Ézs 53:7, 65:2-3, Márk 3:3-6, 6:5-6, Róm 12:15, 1Kor 8:1, 13:4, Ef 5:20-21, Jak 1:21, 3:2, 1Pét 5:5, Zsid 12:17)

Beszélgetés (rap)

2016 október 19.  20:20

Ez a beszélgetés az És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban bővelkedjék c. üzenethez kapcsolódik.
(2016. október 19. szerda 18:30)

Tisztelet a Biblia szerint & Felszerelve a szellemi csatára

2016 március 13.  16:00

Tisztelet, megbecsülés, Isten félelme, szeretet és tisztelet – mit tanít erről a Biblia? (Ef 4:11-12, Mát 23:5a, 1Pét 2:17, Róm 12:10, 1Krón 29:11)

Csatában vagyunk, szellemi csatában. Erre a csatára már fel vagyunk fegyverezve. Isten már nekünk adott mindent, ami szükséges ahhoz, hogy az Ő akaratát cselekedhessük: szolgáljunk az emberek felé, megbocsássunk az embereknek, prédikáljuk az evangéliumot. Milyen a csalfa íj? Ismerni kell az ellenséget, felismerni a lehetőséget, és jól használni, amit kaptunk. Így lesz nagy hatásunk. (Zsolt 78.)

Jézus e világban (Úrvacsora) & Jézus méltósága bennünk

2016 február 21.  16:00

Úrvacsora (1Kor 11:23-26, Ján 1:14, 6:57)

A bukás következménye a szégyen. Az önbecsülés önmagában nem elég. A világ megbecsül, ugyanakkor meg is szégyenít. Isten előtt fontos vagy, és ez egyfajta méltóságot ad. Nem csak Isten előtt, hanem az emberek előtt is, és önmagad előtt is. Ha van méltóság, lesz alázat. Van igazi alázat, és van hamis alázat. Mit eredményez az egyik, és mit hoz a másik? (Kol 2:18,23, Ján 13:13-14, Fil 2:3-8)

A szégyen kémiája és a megbecsülés kémiája

2015 szeptember 20.  16:00

A szégyen, a félelem, bizonytalanság, bűntudat… – van kémiája, rothadás a csontnak. Bölcsesség, szeretet, bátorítás van közöttünk – a szellemi életnek is van kémiája. Ez hasson a házasságban, barátságban, a gyülekezetben. Ez életünk tisztessége Istentől. (Péld 12:4 [3])

Mennyit ér az ember? (Nyári Bibliaiskola)

2015 május 28.  18:00

Mindnyájan szeretnénk tudni azt, hogy mi a valódi értékünk, és milyen értékünk van a világban, a társadalomban, ahol élünk. A világban eléggé sajátos módon értékelik az embert. Azt látjuk, hogy a világban nincs túl nagy értéke az embernek, nincs személyes értéke az embernek. …

A szentség arca – Jézus

2015 február 1.  18:00

Jézus szentsége. Elválasztva a bűntől. Az élet szentségei. Nem érinthető. Fontos felismerni. Igazi szentség. Benne alázat, szeretet, szolgálat. (1Pét 1:15-16, 2Tim 3:5,7, Zsid 13:7, Ján 7:38, 1Thessz 5:21-22)

Hogy kicsoda Jézus? Az attól függ… (Húsvét)

2014 április 9.  18:30

A keresztnél kevesen voltak. Amikor Jézus született, ott kevesen voltak. Amikor tanított, hallgatták, de egy mondata miatt elhagyták. Kit érdekel a legnagyobb dicsőség, a legnagyobb győzelem? Sokan gondolják – akik távolról szemlélik –, hogy a keresztények fura népek. Akarj többet, húzódj közel! Jézus a Próféta, a Tanító, a Főpap, a Megváltó,… Ő hordoz minket. (Eszt 3:8a, Mát 10:34, Ján 20:25b, Ján 20:28b, Ján 20:17)

A szeretet és tisztelet másként szolgál – Isten rendjében (I. Korinthus 14.)

2013 szeptember 25.  18:30

Amellett, hogy prédikálunk, igazán tanítunk is a gyülekezetben. Úgy gondoljuk, hogy a kereszténység nem arra van, hogy csak az érzelmeket, vagy a lelkiismeretet, vagy a kapcsolatainkat hívja ki, hanem arra, hogy az elménket is kihívja. Isten tanítani akar bennünket olyan dolgokra, amiket nem tudunk feltétlenül, és esetleg nem úgy gondoltunk. ________________________________________________ 1Kor 14. Hogy kezdődik…

Fejezd ki az Istentől kapott ajándékaidat a Krisztus Teste javára! (I. Korinthus 12.)

2013 szeptember 4.  18:30

1Kor 12:1-6 Testvéreim, nem akarom, hogy a szellemi ajándékokra nézve tudatlanok legyetek. 2Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, mint vezettek titeket a néma bálványokhoz. 3Mert tudjátok meg, hogy senki sem mondja Jézust átkozottnak, aki Isten Szelleme által szól, és senki sem mondhatja, hogy Jézus Úr, hanem csak a Szent Szellem által. 4A kegyelmi ajándékokban pedig különbség…

Miért jelentős az ember értéke?

2013 augusztus 25.  10:30

Szerinted mi határozza meg az értékedet? A bukásod? Mondjuk az, hogy nem házasodtál meg? Vagy például az, hogy nem lettél jó házastárs? (E kettő közül az egyik hibát általában mindenki elköveti. :-)) Szóval, ez határozza meg az értékedet? Vagy mi van a sikereiddel? Lehet, gazdag ember vagyok, vagy nagy befolyással bírok, vagy a tanításommal sok…

Bizonyságok & Békesség-teremtés

2012 május 30.  18:30

Annyi bizonyságot hallottam az elmúlt héten! Zsolt 145:10-12 Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid. Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik. Hogy tudtul adják az ember fiainak az ő hatalmát, és az ő országának fényes dicsőségét. Ez nagyszerű vers, a bizonyságtétel hatalmáról szól. Arról, hogy mit jelent, ha halljuk…

Befogadva & Isten nem támaszkodik ránk #1

2012 február 12.  10:30

Balogh Szabolcs Eféz 1:5-6 Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratának jó kedve szerint, Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben Ő elfogadott minket. „Kegyelme dicsőségének magasztalására” – minden egyes szó külön üzenetsorozat lehetne, de ezt meghagyom drága Pásztorainknak. Kiemelnék egy szót, amit a magyar úgy ír,…

A közbenjáró bátorsága

2011 október 23.  10:30

P. Shane 2Móz 3-ban, ahogy nemrég olvastam az alábbi verset, felnyitotta a szememet Isten természetéről és az Ő gondolatairól mifelénk. Nagyon megáldott engem, remélem téged is meg fog. 2Móz 3:15 És ismét monda Isten Mózesnek: Így szólj az Izráel fiaihoz: Az Úr, a ti atyáitoknak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene küldött engem…