#tekintély

Isten szeretete más & Krisztust választjuk, vagy Barabbást?

2017 március 19.  10:30

Isten, Akinek nincs szüksége arra, hogy esküdjön, azt mondja: Megesküdtem… Miért van az, hogy Isten megesküdhet? Minket arra hív, hogy ne esküdjünk, mert mi elbukhatunk. Tehát mit jelent számunkra az Ő esküje?
(Zsolt 45:2 (3), Ezék 16:8b)

Mindig megvan annak a lehetősége, hogy elhiggyünk egy hazugságot, hogy elkövessünk egy hibát, hogy téves személyt tiszteljünk meg.
Amikor a tömeg szól, elhiszed? Megállhatunk az igazságban, megkaptunk ehhez mindent.
(2Krón 22:10-12, 23:13, Péld 24:3-4, Luk 23:18-19, Róm 13:14)

Félelem alatt, fizetség által, vagy kegyelemmel élsz?

2016 február 24.  18:30

Két fajta tekintélyelv uralkodik a világban, ami lehet hasznos, a társadalom rendszerét működteti, de rossz irányba viszi az egyént. Jézustól a hívő egy egészen másfajta tekintélyt kapott. Csak ez tud létrehozni bizalmat, nyíltságot, és képes átformálni egy embert.
(Róm 13:1-5, Ján 19:11, 1Tim 2:1-2, 6:1-2, Tit 2:11-15)

Tudjuk, hogy Ő az Úr & Isten tekintélyének érintése (Tekintély – 2)

2015 október 25.  16:00

Miért? – kérdezzük sokszor. Ha tudjuk, hogy Isten az Úr, az azt jelenti, hogy értjük, ki Ő; és megvan válaszunk is. (Ezék 36:38, Fil 2:9-11)

Mi jut eszedbe, amikor ezt a szót hallod, hogy szent? Hogy fog érinteni, ha szembetalálkozol vele? Felelős vagy. Mit tehetsz, hogy a vonat ne elüssön, hanem eljuttasson valahova? (Ézs 6:3-7, 3Móz 10:1-4, Zsolt 85:11, Ján 8:11b, Ján 6:37)

A törvény ellenére, a szeretet jogán (Tekintély – 1)

2015 október 11.  16:00

Az ember elbukott. Nem tudja megmenteni magát. Mégis igyekszünk a saját erőnkből, próbálunk tetszeni Istennek. A törvény elítél, de a törvény nem mindenható.
Jézusnak van természetfeletti tekintélye és joga rá, hogy tegyen értünk, a szeretet alapján.
A szeretet sokkal többet ad, mint amit a törvény követel.
(Eszt 4:11,16, Eszt 5:1-2, Mát 21:23, Ján 3:35, 14:23)

Mire adod a fejed hívőként?

2013 április 7.  18:00

P. Bende Amit szeretnék most mondani, azért valószínűleg kiraknának a gyülekezet legtöbbjéből, de Ján 8:32 ha megismerjük az igazságot, akkor az szabadokká tesz minket. Úgyhogy szükségünk van kijavításra, és szükségünk van arra, hogy egyenességben járjunk az igazságban. Sokszor nem is vesszük észre, de mélyen a lelkünkben alapvető dolgokat átveszünk a világból. A ’80-as években volt…

Szövetség és királyság & A tisztának minden tiszta

2013 március 27.  18:30

P. Csaba Amint olvasod a Bibliát, két fő szál fut végig benne. Kicsit olyan, mint a DNS, aminek van két szála. Az egyik a szövetség, a másik pedig a királyság. Azt látod, hogy ott van Istennek a szíve, Istennek a szeretete, Jézus a kereszten, el vagyunk fogadva Jézus által, csak úgy, ahogy vagyunk, jöhetünk, békességünk…

Isten hatalma az életünkben & Tűzből kikapott üszög

2012 május 20.  10:30

P. Kende Kol 1:26-29  Tudniillik ama titkot, mely el vala rejtve ősidők óta és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az Ő szenteinek,  Akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége:  Akit mi prédikálunk, intvén…

Körforgások és növekedés

2011 március 6.  18:00

Emlékszel a földrajzórákra? Ez nem földrajz óra, hanem csak szeretnék egy példát előhozni. Emlékszel-e a víz körforgására? Pára van az atmoszférában, ami lecsapódik és lehull. Beszivárog a földbe. Aztán folyóként elfut az óceánba vagy más módon párolog, és újra kezdődik elölről az egész. Ez valóság, ezt ismerjük. Egy növény számára nagyon fontos dolog, hogy helyesen…

Isten hatalmát kaptuk, hogy áldjunk

2009 október 21.  18:30

Luk 7:30  A farizeusok pedig és a törvénytudók az Isten tanácsát megveték ô magokra nézve, nem keresztelkedvén meg ô tôle. Zsid 11:21  Hit által áldá meg a haldokló Jákób a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott. 1Móz 48:8-16  És meglátá Izráel a József fiait és monda: Kicsodák ezek?  9 József pedig monda az…