#szíve

Na, most akkor építsünk, vagy ássunk? (Prédikátor könyvének szíve)

2017 március 1.  18:30

A kép szerint, amit a társadalomból ismerünk, csak a boldogságpiramist kell összerakni. Salamon ezt megtehette, és meg is tette, és az építkezés oda vitte: Azért meggyűlöltem az életet.
Indulj el másik irányba! „Emlékezz meg a Teremtődről ifjúságod idején!” Keresd a mélységet! Áss mélyre Istennel! … de hogyan?
(Zsolt 36:9 (10), 119:162, Préd 1:13, 2:2-17, 9:9(11), 12:1 (3), Jer 2:13, 15:16)

A Zsoltárok könyvének szíve – Bízz az Úrban!

2012 április 25.  18:30

Zsolt 68:21 arról beszél, hogy a halál ügyei az Úréi. Úgy is mondhatnánk: az életnek az ügyei az Úr kezében vannak. Ő az, Aki meggyógyít, életet ad. Ő az, Aki eldönti. Ez még inkább a szívemre tette. Annyira csodálatos könyve ez a Bibliának! Az a szívem vágya, hogy megragadjunk belőle valami nagyon hasznosat. Remélem, hogy…

Habakuk könyvének szíve: Isten magas helyeiről tekinteni a gonoszságra

2011 szeptember 4.  10:30

Khauth Gyuri Picit izgulok, kicsit ingadoztam idefelé jövet, pedig családban vagyok. Zsolt 55:23 Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. Azon gondolkodtam az elmúlt hetek nagy szárazságában, hogy az én lelkem is sokszor ilyen állapotba kerülhet. Lehet ez nagy próbák, kihívások miatt, de lehet,…

Az I. Thesszalonikai levél szíve: Feddhetetlen szentség

2011 augusztus 14.  10:30

1Thess 1:1-2  1Pál, Silvánus és Timótheus a Thessalonikabeliek gyülekezetének, amely van az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. 2Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban; Micsoda kiváltság, hogy van egy Bibliában hívő helyi gyülekezetünk! Ahogy olvasom ezeket…

Jónás könyvének szíve – Mély engedelmesség, vagy felszínes?

2011 június 19.  10:30

Végignézünk egy könyvet. Azt gondolom, hogy örömteli üzenetünk lesz ma reggel, de nem akarom elhitetni veled, hogy ezen a ponton többet tudok az üzenetről, mint te. Az igazság az, hogy nem, de bízzunk benne, hogy Isten egy örömteli üzenetet fog adni most nekünk. Gal 4:4-6  4Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő…

Eszter könyvének szíve – minden a javunkra van!

2011 június 5.  10:30

Bartha Attila Márk 8:34b-36 34Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. 35Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt. 36Mert mit használ az embernek, ha az egész világot…

Jeremiás szíve – Szívünkre venni az Igét

2011 május 22.  10:30

Balogh Szabi Zsolt 62:12-13 (MBT) 12Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg: Istennél van az erő; 13nálad van, URam, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint. 2Pét 3:17 (MBT)  17Ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Arról…

2Thesszalonika szíve – Krisztus dicsősége és győzelme

2011 április 10.  10:30

2Thess 2:1-2 1Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, 2Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. A levél elsődleges célja…

Szeresd ellenséged & Filemon könyvének szíve – csalódásból tanítvánnyá

2011 március 27.  10:30

P. Satelite: Szeresd ellenségedet 2Sám 19-ben P. Schaller is beszélt már erről a történetről. Méfibóset-ről és Dávidról szól. Szeretem ezt a történetet. 2Sám 19:24-30 24Méfibóset is, Saulnak fia eleibe jöve a királynak, és sem lábait, sem szakálát meg nem tisztította, sem ruháját meg nem mosatta attól a naptól fogva, hogy a király elment vala, mindama…

Ezékiel könyvének szíve – hová tartozol a szívedben?

2011 március 6.  10:30

Bartha Atti Ésa 40:31 De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el! Nem szeretnék semmi újat mondani. Szeretném folytatni, amiről P. Kende prédikált szerdán (20110302 DU PDulo PKende Emeljuk fel Jezust Isten igejet es egymast). Ha emlékszel, azt mondta: három…

Apostolok Cselekedetei szíve – … A Szent Szellemben …

2011 február 27.  10:30

P. Kende Van egy ambiciózus tervünk. Imádkoztam, hogy Isten adjunk nekünk szabadságot arra, hogy a Biblia egyes könyveit végignézzük. Az van a szívemen, hogy ne csak tanítás, hanem prédikálás is legyen ez. Imádkozzunk azért, hogy Isten használja ezt. Hiszem, nem véletlen, hogy ezekről beszélünk. Gondolkozzatok ezen, forgassátok a szívetekben! Az Apostolok cselekedetiről szeretnék beszélni. Nem…

A Galácia levél szíve – Krisztusban szabad vagy

2011 február 20.  10:30

P. Dolgos Sándor Kedvenc köszöntésem, hogy kegyelem és békesség nektek Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Jer. sir. 3:22-28 22Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága! 23Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged! 24Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne…

A Filippi levél szíve – Krisztus elméjével gondolkozni

2011 február 13.  10:30

P. Eric Az a szokásunk itt, Budapesten, hogy szombat délelőttönként kimegyünk az utcára, és beszélünk az emberekkel, akik hallgatnak ránk. Ahogy hallgatom őket, sokkal többet tanultam, mintha a Bibliámat tanulmányoztam volna. Szeretnem megosztani veled az egyik okot arról, hogy miért olyan nagyszerű, hogy keresztények vagyunk. Miután megosztottam az evangéliumot egy fiatal egyetemistával, azt mondta nekem:…

2 Péter szíve: növekedés

2011 február 6.  10:30

P. Bendegúz Eféz 4:24 És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Van egy barátom, talán 20 éve. Amióta ismerem, azóta csak küzd. Ő hamarabb lett hívővé, mint én. Viszont csak küzd magával, próbál szent lenni, és küzd Istennel. Gondolom, küzd az emberekkel is. 1Pét 1:16 szentek legyetek, mert Én…