#Szellemben járás

Ne ragadj bele a dobozba!

2014 január 22.  18:30

Az Ellenségünk szeretné, ha dobozba zárt életet élnénk. Emeljük ki belőle a fejünket, lássuk Isten valóságát. Legyen szellemi irányunk, vegyük észre, amikor meglátogat, amikor hív. Csodálkozzunk rá a fehér mezőkre. Így a végén nem lesz hiányérzetünk. (Ézs 40:26a, Zsolt 123:1)

Mire kellett a Karácsony?

2013 december 22.  18:00

A Karácsonynak két oldala van. Az egyik az, hogy sokkal hétköznapibb volt, mint ahogy azt elképzeljük. A gyerekkönyvekben a cuki bárányt, a cuki dolgokat láttuk, de azok valós állatok voltak. Valóban büdös bárány volt és valóban széna volt, ami belement az ember ruhájába, és valóban egy hideg odúban, karámban voltak valós emberek valós helyzetben. Nem…

A szeretet és tisztelet másként szolgál – Isten rendjében (I. Korinthus 14.)

2013 szeptember 25.  18:30

Amellett, hogy prédikálunk, igazán tanítunk is a gyülekezetben. Úgy gondoljuk, hogy a kereszténység nem arra van, hogy csak az érzelmeket, vagy a lelkiismeretet, vagy a kapcsolatainkat hívja ki, hanem arra, hogy az elménket is kihívja. Isten tanítani akar bennünket olyan dolgokra, amiket nem tudunk feltétlenül, és esetleg nem úgy gondoltunk. ________________________________________________ 1Kor 14. Hogy kezdődik…

Újjá lettél – a bűnnek nincs joga hozzád (I. Korinthus 6:9-20)

2013 augusztus 7.  18:30

Az 1Kor 5. ijesztő fejezet volt sokaknak. Sokan nem jöttek el, mert tudták, hogy az következik. 🙂 Aztán voltak, akik eljöttek, mert elfelejtették, hogy az következik :-), de nagyon sokan jöttek utána oda: Köszönöm, hogy nem volt kárhoztató. Úgyhogy ez áldás volt. 1Kor 6:9-20 részt nézzük meg most. Nem versenként haladunk, hanem beszélünk dolgokról, és…

A gyülekezet egysége és dicsősége (I. Korintus 1)

2013 július 10.  18:30

1Kor 1:1-9  Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Sosthenes, az atyafi.  2Az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken:  3Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus…

Az Ige, amint szól & Szellemi hallás a lelki helyett

2013 június 5.  18:30

P. Graham Megnyitjuk a Bibliát és Isten szól hozzánk. Isten adna nekünk egy Igét, egy rhémát, egy titkot, egy ígéretet, egy igazságot, ami vezérelheti az életünket, ami a tanítványt vezetheti az úton. „Bárcsak Isten szólna hozzánk, adna nekünk egy Igét!” – ezt várjuk a mennyből, és Isten válaszol nekünk. Azt mondja: áldott az az ember……

Isten pillanatai & Szellemben járni a nehézség helyett

2013 április 17.  18:30

P. Vreeland Az Ószövetségben nagyon tetszik Jákob. Elindul egy útra és találkozik Istennel. Ismerős történet? Veled megtörtént? Sokszor indulunk útnak, és Isten egy pillanatban találkozik velünk. Talán észre sem veszed, de te is ugyanolyan vagy, mint Jákob. Én sem vagyok más, mint Jákob. Felfedeztem, hogy kicsoda Isten. Nem tudom, hogy igazából én ki vagyok, de…

Három áldás, ami mindannyiunknak kell

2013 február 24.  18:00

Egyszer már prédikáltam ezt az üzenetet. Kicsit fura érzés, mert nem szoktam ismételni magamat. Úgy éreztem azonban, hogy ez fontos üzenet. Szeretném megint előhozni. Pál apostol életéből három fontos emberről szeretnék beszélni. ApCsel 9-ben van Saul, a keresztények nagy ellensége, aki éppen Damaszkusz felé tart. Azért megy Damaszkuszba, hogy pusztítsa a gyülekezetet. Isten meglepőt tesz…

Rálátni az életre – új módon

2012 november 25.  18:00

Schlingloff Sanyi Amikor megtértem, borzasztóan megörültem, mert felismertem, hogy Isten keze nagyon messzire nyúlik. Rögtön átláttam, hogy milyen hasznos lesz a számomra. Értettem, hogy nincs lámpás, de azt gondoltam, valahogy mégiscsak rájövök, hogyan kell dörzsölni, és egy átlagos dzsinnél sokkal erősebb, sokkal hatalmasabb és sokkal befolyásosabb Isten előjön, és az üzleti sikerek, az eddigi teljesületlen…

Beleszeretni Isten szeretetébe

2012 október 28.  10:30

P. Kende Mit csinálunk itt? Minek vagyunk itt? Minek jövünk istentiszteletre? Minek megyünk misszióba? Miért csináljuk azt, amit csinálunk? Kol 1:10  Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében; Ezért jövünk. Ez a szívünk vágya. Szeretnénk az Úr előtt járni, komolyan venni az Ő teljes tetszésére.…

A hívő elhívása

2012 március 25.  18:00

P. Barry Még soha nem voltam ennyire felkavarodva azzal kapcsolatban, ami Magyarországon történik. Pénteken volt imaestünk, ami nagyon örömteli volt. Tudom, hogy nagyon komolynak kellene lennie, de örültünk is, és imádkoztunk is.  Azt hiszem, hogy Istennek tetszett az öröm. 🙂 Úgy gondolom, hogy ésszerű következtetés, hogy Istennek kedvére volt ez. Az egyik dolog, amiért imádkoztunk,…

Ki hitt a mi tanításunknak?!

2012 március 25.  10:30

A jó pásztor ismer mindannyinkat nagyon személyesen. Törődik mindnyájunkkal nagyon személyesen. Nem üres ígéretek ezek, hanem valós ajándék, hogy Krisztus igazán adta az Ő vérét. Mekkora csoda ez, és mekkora örömünk van ebben! Ézs 53:1-6  Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte, és mint…

Az igazi keresztény élet

2012 január 25.  18:30

Ján 4:15  Monda néki az asszony: Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne jöjjek ide meríteni! Apcs 2:4  És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniok. Két dolog. Az egyik Ján 4:15-ben, amikor az asszony azt mondja: Uram, add nékem azt a…

Szilveszteri üdvözlet a Biblia Szólnak

2011 december 31.  20:00

Nagyon sok öröm van a szívemben Krisztus miatt és az Ő szeretete miatt, ahogy emlékszem a Biblia Szól Egyházra, a magyarországi gyülekezetre, a hitbeli életre, a Szent Szellem munkájára, a bibliaiskolára és a tanítványokra. Olyan tanítványok, mint P. Bende és Eszter, P. Csaba és Zsófi, Attila és Judit, Laci és Mariann, P. Kende és Adél,…

Ámen & Íme az Úr Szolgája!

2011 november 27.  18:00

P. Zoli Mi a legismertebb szó az emberi beszédben? Lehet, hogy ez meglepő, de az Ámen. Majdnem minden nyelvben létezik. A héberből származik, az újszövetségi görögön át a latinba is beolvadt, az angolba is, … Nagyon ismert szó. A muzulmán országokban szintén lehet ezt hallani. 2Kor 1:20 Mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné…

Isten igája könnyű & A bevégzett munka ereje, vagy a kétségbeesés gyengesége

2011 november 2.  18:30

P. Mariann József Jer 2:13 Mert kettős gonoszságot követett el az én népem: Elhagytak engem, az élő vizek forrását, hogy kutakat ássanak magoknak; és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. Isten beszél itt. El tudom képzelni a hangját, a frusztráltságát, mert Izrael népe tehetetlen, Jer 2:11. Ez azért történik, mert az ördög, Sátán…

Amit csak te tehetsz meg

2011 október 23.  18:00

P. Bendegúz Ma nemzeti ünnep van. 1956-ban volt egyfajta forradalom a jogtalan elnyomással szemben. Szeretnék kicsit beszélni erről, aztán a szabadságról és az igaz hazafiasságról. Ján 8:12 Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Amikor követjük Krisztust, akkor…

A középszerű élet kiáltása – Isten követése I.

2010 február 24.  18:30

Máté 14:28 Péter pedig felelvén néki, monda: Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Nagyon egyszerű az üzenet. Azt mondja: parancsolj, hogy hozzád mehessek! Pár napja János evangéliumát vettem át, és olyan jó volt; ott ütött szíven ez a rész. Arra gondoltam: micsoda tartalom! Parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken!   Ez…