#Szellemben járás

A hit szíve (Babaodaszánás)

2016 július 10.  16:30

Három történet az evangéliumokból – az anya zavarba ejtő helyzetben; az asszony, aki nem illett a képbe, emiatt nem volt illő a szolgálata; és a nők, akik keresik a szolgálat lehetőségét a nyilvánvaló ellenére is. Viszont helyén volt a szívük, a hitük.
(Mát 15:22,25-27, Luk 7:37-38, Márk 16:3)

Vedd e beszédeimet szívedre, lelkedre!

2016 június 15.  18:30

Merrefelé megy az életed? Mi vezeti az életedet? Van, ami emlékeztessen? Mi a te kék zsinórod? Legyen a kezeden, a homlokod fölött, hogy ne a saját szívedet kövesd! Nagyon jelentős lehet az életedben, ha a szívedre és lelkedre veszed.
(4Móz 15:38-41, 5Móz 11:18, Péld 3:1, Zsolt 1:1, Róm 6:12-14)

Az igazi tanítványság lényege (Nyári Bibliaiskola)

2016 június 2.  18:00

A tanítvány nem olyasvalaki, aki jó dolgozatokat akar írni. A tanulás része a tanítványságnak, ám nem az egész kép. A tanítvány olyasvalaki, aki növekedni akar.
Mi különbözteti meg a besült, a tüzijáték, és az interkontinentális ballisztikus keresztényt egymástól?

2Móz 4:10, 33:11, Józs 11:15, 1Sám 17:38-39, Péld 17:27, Luk 9:57-62, 18:23, 22:33 Mát 10:24-25,42, Ján 13:34-35, 1Kor 11:1, 2Kor 5:14, 2Pét 1:11, Zsid 10:25, 13:7, 2Tim 4:6-7

Krisztus ismerete & Sokan szeretik a gyümölcsöt, de kevesen akarnak fát nevelni

2016 május 18.  18:30

A legfontosabb kapcsolatunk az, ami Istennel van. Mert ha az rendben van, akkor Ő gondoskodik az összes többiről körülöttünk. El tudod-e mondani: „Krisztusban dicsekszem. Minden mást kárnak ítélek.”? Mit jelent az ma, hogy részünk van, az Ő szenvedéseiben?
(Ef 5:15-17, Fil 3:8,10 )

Szeretnénk a Szellem gyümölcseit – szeretet, öröm, békesség… – az életünkbe. Ha csak úgy magában keresed, sosem találod meg. Ne másnál keresd, szükséged van a Szellem útjára! Ha az Igét keressük, ha a Szellemet keressük, ha Krisztus gondolatait keressük, akkor ez lesz a melléktermék, a gyümölcs az életünkben, egy értelemben erőfeszítés nélkül.
(Gal 5:19-23, JSir 3:22-23, Jóel 2:25, 2Kor 5:14, Fil 4:7, 1Ján 4:18, Zsid 2:15, 9:14)

A bűnöm az ellenségem, ám vannak barátaim!

2016 május 11.  18:30

Amikor a bűnt emlegetjük, akkor gyakran azzal vádolnak minket, keresztényeket, hogy problémát hozunk létre ott, ahol nincs is probléma. A bűn azonban valósan és nyilvánvalóan mindenütt körülvesz minket. Mindenki próbál megszabadulni tőle, megoldani, ám magunktól nem megy.
Kellenek barátok, akik a megfelelő irányba fordítják a tekintetünket. Mik a megoldásaink, az eszközeink?
(Zsolt 3:3, Róm 4:24-5:1, 6:11-14,23, 7:17,20, 8:3, 12:21, Ján 16:14, Ef 4:15, Zsid 9:22, 10:10, 12:1)

A közösség ajándéka & Motiváció és rejtély

2016 január 17.  16:00

A helyes közösség csodálatos ajándék. Három tényező különösen fontos. Ha ezek megvannak, egymás hite által épülhetünk. (1Kor 10:13, 2Kor 6:14, Róm 1:11-12)

Próbáljuk az egész életünket úgy alakítani, hogy kiszámítható legyen, próbáljuk megtervezni. Mert ilyen a világunk. A Szent Szellem nélkülözhetetlen a keresztény élet éléséhez. Anélkül csak magunkban erőlködünk, hogy létrehozzuk a gyümölcsöt, hogy megvalósítsuk Isten ígéreteit. Az alapokon túl van több. Próbáld ki az igazi kereszténységet! (Zsid 6:1-3, Ján 1:17, 14:4-5, 15:4-5,8, Róm 11:33-35)

Jelenlétének árnyékában & Hűen követni Jézust, a Hűségest (Újévi konferencia)

2016 január 1.  18:00

Mi az árnyék? Mit jelent Isten árnyéka? A Mindenható árnyéka erő, gondoskodás, védelem… Hogyan? Mi az, ami igazán a miénk ott? (Zsolt 22:3, 91:1, Róm 6:17)

A fiatal gyülekezetet a társadalom kizárta a vérkeringésből. Ugyanígy rajtunk is van nyomás a világ részéről.
Miért ne mennél vissza? Hogyan mehetnél tovább? Miért menj Jézushoz? Hogyan lehetnél hű? Hogyan ragaszkodhatnál az igazsághoz?
A Zsidókhoz írt levél célja, hogy megóvjon a megalkuvástól, visszavigyen a Szellem vezetésébe. (Zsolt 57:1(2), Zsid 3., 4:1-2,11)

Szellemben járni, nem a testben & Valós egység a Szellemben

2015 december 27.  16:00

Sokszor lemaradunk arról, amit Isten tesz, mert testtel és vérrel tanácskozunk. Isten azonban annyira személyes! Halld az Ő hangját, és kövesd Őt. (Gal 1:15-16)

Kétféle egység lehet közöttünk. Az egyik felszínes marad, mert nem vállaljuk a kockázatot, hogy elveszítjük amink már van. A másik a Szellemtől van, Isten munkálja. Ahol egy a test, egy a reménység, egy a szándék, egy az irány, egy a cél… (Zsolt 116:10, 133., Ef 4.)

Mint Isten beszéde & Szél és tűz, ami az életed mozdítja

2015 november 1.  16:00

Isten azt szeretné, hogy az Ő Igéjében higgyünk. A prédikátortól azt halljuk. Lehetséges, hogy csak egy bizonyos prédikátorra vagy ráhangolva? (1Thessz 2:13)

A Szent Szellem velünk és bennünk van. Megfoghatatlan, de meg lehet lovagolni. Hagyd, engedd, hogy vezessen, hogy munkálkodjon az életedben. Kétségbeesel, ha azt hallod, hogy legyél szent? Ki az életed ura? (ApCsel 2:2-4, 1Pét 1:16)

Hitbeli nyugalom & Isten Igéje és a Szellem ereje & Füst és drágakő & Mindegy, honnan fúj a szél… (2015 Magyar Konferencia, Debrecen)

2015 július 19.  10:00

Hitbeli nyugalom (Mát 11:28-30, Zsid 4:2-3,10-11)
Együtt az Isten Igéje nagy dózisban és a Szent Szellem ereje (2Kor 2:17, Ján 14:26)

Mi a siker, a diadal? A Szellem temploma vagy, Jézus rendet rak benne. Ha most csend van az életedben, nyugodt lehetsz, mert Ő az ostort fonja. Az életed nem rólad szól, Ő tesz téged képessé. Krisztus diadala készül. (2Kor 2:14-15, Ján 2:13-17, Luk 10:20)

Az ellenséggel nem tárgyalunk. Viszont hiba lehet, ha soha nem nyílsz meg, ha gyanakvó leszel. A forrást lehetetlen berekeszteni. Krisztus illata benned. Az élet forrása hadd áradjon, pompás a gyümölcse. Az áldás is, a próbatétel is ugyanazt hozza ki belőled. (Éne 4:12,16, 2Kir 18:35b-36, Ef 4:14)

Isten képét hordozod (Istennel gondolkodni)

2015 május 17.  16:00

Amit teszel, nem változtatja meg azt, AMI vagy. Az ember Isten képére lett teremtve. Ez sok kérdést megválaszol az emberiséggel kapcsolatban. Másrészt, amíg él, megvan a lehetősége, hogy az Úrral járjon. Harmadszor, ez nagyszerű lehetőség szellemi szemekre, szellemi értelemre, másikfajta meggyőződésre. Azért követjük Krisztust, mert erre lettünk alkotva. (1Móz 1:27, 9:6, Róm 8:16, 1Kor 2:9-15, Ef 1:13, 4:23,30, Jak 1:14-16)

A valódi szeretet kiűzi a félelmet & Istennel gondolkodni az életünk irányáról (Istennel gondolkodni)

2015 április 12.  16:00

Képesek vagyunk bármitől félni. Isten elfogad, amint vagy. Az Ő szeretete örök, nem változik, de változást tud létrehozni. (1Ján 4:18)

Isten nem „rágja meg az ételt”, hanem hordoz és vezet. Pedig szeretnénk pontos utasításokat. Akik ebben megmaradnak, bárkitől elfogadnak. Az Ellenség ebben akar megtartani. Isten von, tanít a felnőtt gondolkodásban, döntésekben, felelősségben. (Ézs 40:10-11, 5Móz 8:2, 24:18, 30:15-20, 2Móz 13:18a, 2Kor 11:20, Zsid 5:12, Józs 24:14-15)

Van jobb mondandónk is, mint az egónak! #3

2014 október 8.  18:30

Van vágy, ami Isten ellen megy. A régi bűnös természet jelen van a hívőben. Sátánra hallgat. Amiatt vétkezünk. „Én vagyok a legfontosabb!” – ez az üzenete. Nem hallgathatunk rá. Mert ez a keserűség, a magány élete. Van másik élet Krisztuson keresztül. Az Ige tisztára mos. (Gal 5:16-17, Róm 7:21-23)