#szakadások

Szabadság Krisztusban

2016 október 23.  16:30

Az ördög munkája jól látható a gyülekezetben is. Kell szellemi felismerés. Mire használod azt?
Az emberek keresik a szabadságot. Krisztus már szabaddá tett minket, és szabaddá tesz minket. A szabadságod négy ismérve – tudd, hogy jól élj benne, hogy jól élj vele.
(Ézs 1:5, 11:6, 43:10-11, 64:5, Hab 3:17-19, 1Kor 11:19, Róm 5:8, 6:6,14, 8:2,5,8, Gal 1:10, 5:1,13, Ef 6:11-12, Zsid 4:12)

A gyülekezet egysége Isten rendjében, a szeretet talaján (I. Korinthus 1-16.)

2013 október 20.  18:00

Az elmúlt néhány hónapban a Korinthusiakhoz írt első levelet vettük végig. 1Kor 16:14 Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! 1Kor 14:40 Minden ékesen és jó rendben történjék. 1Kor 1:10 Kérlek azonban titeket, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, hanem legyetek ismét egy értelmen és azonos véleményen.…

Isten munkája mélyebb, mint a testiség (I. Korintus 3)

2013 július 28.  18:00

1Kor 3. A korinthusi nagyszerű gyülekezet volt, mármint Isten szemében. Más nem mondta volna ezt róluk. Csak Isten szemében azok. Így is kezdi Pál. Elmondta nekik, hogy szereti őket, hogy mennyire fontosak neki, mennyire jelentősek, mennyire értékesek. „Azonban el kell mondanom nektek valamit. Beszélnem kell nektek erről, hogy testiek vagytok.” Ami azt jelenti, hogy nem…

A gyülekezet egysége és dicsősége (I. Korintus 1)

2013 július 10.  18:30

1Kor 1:1-9  Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Sosthenes, az atyafi.  2Az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken:  3Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus…

„Gesztenyepüré” & A megkérdőjelezhetetlen Isten

2012 október 28.  18:00

P. Borci Nagyon félek ettől az üzenettől. 🙂  Miért? Otthon gesztenyepüré van, elméletileg. Ez az üzenet a gesztenyepüréről szól. Az idevonatkozó rész: Fil 2:3 Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Jó erre gondolni. Amikor az Úr Jézus itt járt a Földön, akkor Ő mindenki felé szolgált. Ő…

Bizonyságok & Békesség-teremtés

2012 május 30.  18:30

Annyi bizonyságot hallottam az elmúlt héten! Zsolt 145:10-12 Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid. Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik. Hogy tudtul adják az ember fiainak az ő hatalmát, és az ő országának fényes dicsőségét. Ez nagyszerű vers, a bizonyságtétel hatalmáról szól. Arról, hogy mit jelent, ha halljuk…

Isten munkája & Élet, kapcsolat és méltóság #1

2012 március 4.  10:30

P. Kornél Arra gondoltam, ahogy jöttünk, hogy ez a gyülekezet az anyahajónk. A II. világháborúban, amikor felszállt egy repülőgép róla, sokszor azért imádkoztak, hogy ne csak a repülő, hanem az anyahajó is túlélje. Milyen volt az, hogy mire visszatértek, csak füstölgő romok maradtak utána? A repülőnek fontos volt az anyahajó, mert az is elpusztul vele.…