#rasszizmus

A büszkeség zár ki Isten jelenlétéből

2013 május 12.  10:30

Eszt 3:1-2  Ezek után Ahasvérus király nagy méltóságra emelte az ágági Hámánt, Hammedátá fiát. Kitüntette őt, és följebb tetette a székét minden fejedelménél, akik körülötte volt.  A király minden szolgája, aki a királyi udvarban volt, térdet hajtott és leborult Hámán előtt, mert így parancsolta a király. De Mordokaj nem hajtott térdet, és nem borult le.…

A kereszt szabadítása I.

2012 augusztus 19.  10:30

Róma 5:12-14  Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek;  Mert a törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen törvény.  Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik…