#próbák

Nincs nagyobb Jézusnál & Légy sós, ne poros!

2015 március 8.  18:00

Kinek az élete egyezik meg az életfilozófiájával? Isten Igéje elvezet a Biblia Istenéhez. Isten és ember között megtaláltuk Jézust. Felnőni Őbenne. Ismerjük és imádjuk.
Jézus tűzzel sózatott, Felkent. Nem a sót eszed, hanem ízesítesz azzal. Ha nincs só, jó a por? Mi lesz azzal, aki elveszíti a sós ízét? Hogyan találja meg, hogyan szerezheti vissza? Sósság – békesség. (Mrk 9:49-50)

Szemkontaktus & Felismerni, amikor Isten akarata előrelép

2015 január 14.  18:30

Sokféle módon vagyunk kísértve. Ne veszítsd el a szemkontaktust Krisztussal. 5 pont a szárnyaló élethez. (Ézs 40:29-31)
Isten akarata a Földön. Az egyetlen remény. Szeretnénk látni, hogy előremegy. Hogyan lesz meg? Akik átélik, azoknak van benne kihívás. A szellemi ember értheti. Megtanulhatjuk felismerni. Visszanézve nyilvánvaló és dicsőséges. (Ján 16:20-21)

Személyes kapcsolatban & A csalódástól az imádatig

2014 december 7.  10:30

Jézus társasága. Együttműködés. A belső ember növekszik. (1Kor 1:9, 8:1,3)
Saját elképzeléseink eredménye csalódottság. Isten velünk van a próbában. A megoldásai szokatlanok. A szívünkben munkálkodik, tágítja, hogy még több áldása beleférjen. Ő szeret. Megismerni Őt a helyzetben. Imádat lesz abból. (Ézs 55:8-9, Ján 6:15,66, 2Kir 5:10-12, Hós 6:1-3)

Célozd meg Istent! #2

2014 július 6.  18:00

A hitünkbe bárki jöhet. Az ima nem udvariaskodás. Megtörtség, és kérés elvárással. Isten senkit sem középszerű életre hívott el. A mindennapi tevékenységekben is Istent dicsérni, Vele közösségben lenni, Őt keresni. A hajóban, az elfogadottban nincs biztonság. Kilépni teljes szívvel. Ő ott van, hogy Magával ragadjon. (Mát 14:28-31, Fil 3:13-14)

Keskeny úton a tágas térre & Isten megdöbbentő megoldásai #1

2014 július 6.  10:30

Isten kezét fogni. Ő tágas térre visz. (Mát 7:13-14, Zsolt 18:19[20], Zsolt 119:45, Ef 6:12)
Van, aki az Urat akarja, és van, aki azt, amit az Úr ad. A sikeres szolgálathoz először Isten országát keresni, nem a sokasággal a gonosz felé. Lehet, a válaszra várni kell, de az imád ne szűnjön meg, a hited ne hagyjon ki. Sokszor nem értjük a megoldást, de aztán van áldás és növekedés. (Mát 14:22-27, Zsolt 119:82,175)

Amit Isten előkészített számunkra & Isten a szívünkre beszél az új életben (#12)

2014 június 15.  18:00

A keresztény élet elfogadás Istentől. Ebből adunk másoknak. A folyammal tartani. (Ézs 27:3, Ézs 32:2)
A puszta egy puszta hely, nincsenek zavaró tényezők. A kihívásnak, a próbáknak a helye. Isten ott alázatot munkál, hogy tudjon tanítani. A kapcsolat, az áldás, a gondoskodás helye lesz. Mindig mehetünk Őhozzá, a próbában is, a nehézségben is, a fenyítésben is. (5Móz 8:2-3, Mát 4:4, Hós 2:14)

Az Igazság, Aki a miénk & Vele járni az Új Életben (#10)

2014 június 8.  18:00

Az Igazság egy személy: Jézus Krisztus, Isten. Ezért nem félünk, mert megismertük az igazságot. (Ján 18:38a)
Isten jelenléte velünk van. Vezet. Ő a védelem. Lehet ez bizonytalan is, kényelmetlen is, de Ő tudja. Ő a világ Világossága. Nélküle nem megy. Meghatározásaink a Bibliából vannak. Az Ige megszentel. A kereszténység gyakorlati, haszna van. (4Móz 9:16-20, Ján 8:12)

Az osztrákok már a spájzban vannak! & Életünk, és a benne termő gyümölcs

2014 június 8.  10:30

A méreg lassan szivárog az életünkbe. Megvakít. Az Ige tudja semlegesíteni. (Róm 7:14-17, Bír 16:4-16)
Isten a magvető. Az Ige jó mag, jó gyümölcsöt terem. A hívő szíve a mező, az ő felelőssége feltörni a kemény talajt. Hagyni, hogy Isten Igéje meggyökerezzen, és áron is megtartani. Így teremhetünk gyümölcsöt, Őneki. (Luk 8:4-15, Jer 4:3-4, Péld 24:30-31, Péld 4:23)

A mai nap értéke az új életben (#9) & Nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtse munkádat

2014 június 4.  18:30

Az időnk itt korlátozott. Átutazók vagyunk. Minden nap lehet hasznos, mert tudjuk, hova tartunk. (Zsid 11:13-14, Jel 12:12b, Ján 13:1a)
Istentől születtünk, küldetésben vagyunk, és Őhozzá megyünk. Itt nyomorúság lesz – ez egy ígéret. Isten nem igazságtalan. A bizalmat, az egységet őrizzük meg. Amit hitben teszünk, annak meglesz a jutalma. (Zsid 6:10, Zsid 10:35-36a)

Vagy szolgálok, vagy ítélek (Húsvét)

2014 április 16.  18:30

Isten az egyetlen, Aki igazán ítélhet. Isten nem késlekedik. Jézus azért jött, hogy kapcsolata legyen az emberrel, hogy szolgáljon, az ítéletet Istenre hagyta. Pilátus beült az ítélet székébe. Valójában a saját szíve fölött mondott ítéletet. Csata folyik. Isten keresi az embert, aki igent mond Neki, aki szolgálni akar. (Mát 20:28, 1Kor 4:5, 1Pét 2:23, 2Pét 3:9, Ján 19:13, Róm 8:1)

A próbáid nem csak próbák

2014 január 26.  10:30

A környezeted megbánt, a körülmények elromlanak. A legszörnyűbb helyzetben se add fel, menj tovább Istennel. Maradj hűséges, különben lemaradsz az életedről. A kereszténység, a hit egy életre szól. Az élet teljes cseréje. Nehogy lemaradj a nagy képről! (Zsid 11:22, 1Móz 50:20)

Isten nem hibázik & Amikor Sátán felfigyel rád II.

2014 január 5.  18:00

Isten nem téved, nem követ el hibákat. A problémák és helyzetek az életünkben nem tévedés következményei. A próbákban Sátán kihív bennünket. Az a nehéz, hogy képtelenek vagyunk változtatni, rengeteg a kétely, és „nem törődik velem senki”. A próbának van határa. Kell felkészülés és alázat. Állva maradni a próbában. Isten igazságot munkál a szívünkben. (Ézs 54:10, Jak 1:12,14, Jób 2:8, Jób 3:3, Eféz 6:12, Jób 40:4/39:37)

Amikor Sátán felfigyel rád I.

2014 január 5.  10:30

A próba Isten akarata a számunkra. Nem egyszerű végigmenni rajta, de lehet hasznunkra, és célja van. Istennek van terve erre az időre. Felkészülés módjai és helyei: Biblia, ima, elmélkedés, üzenetek, gyülekezet, szolgálat. Legyen alázat. Közel húzódni Istenhez. (Mát 4., 2Sám 24:1, Jób 1:8, 1Kor 10:13, Jak 4:6-8)

Nem adjuk fel – mert Isten szeretete velünk van

2013 december 29.  10:30

P. Péterfai János Idefelé jövet az autóban tanultam valamit a gyerekekről, a gyerekek pszichológiájából. Van egy időszak náluk, amikor tanulnak beszélni. Mit kérdeznek? „Ez mi? Ez mi? Az mi? Az ki?” Aztán megint megkérdezi: –        Ez ki? –        P. Kende, az én pásztorom. Aztán mit kérdeznek utána? „Miért?” Aki átesett már ezen az időszakon a…

Kérj, keress, zörgess!

2013 november 27.  18:30

P. Farkas Laci Nemrég, egyik szombaton Kecskeméten voltunk. Ámulatba ejtő volt részt venni ebben. 1Pét 3:15 Az Úr Krisztust pedig szenteljétek meg a szívetekben. Mindig legyetek készek megfelelni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek levő reménységet. De szelídséggel, félelemmel Arra gondoltam, hogy milyen csodálatos, ha van egy ember, aki hajlandó erre, hogy számot adjon…

Kicsoda Jézus – ki ismerheti meg Istent?

2013 november 3.  18:00

„Kicsoda Jézus?” Ha megkérdezed erről a templomban az árusokat Ján 2-ből, akkor ők azt felelik: Az egy vadállat! Ha megkérdezed a farizeusokat virágvasárnap Ján 12-ben, akkor ők azt mondják: Jézus még nálunk is sikeresebb vallási vezető. Ha megkérdezed Pilátust, amikor Jézus tárgyalása volt Márk 15-ben, akkor azt mondaná neked: Ez egy szegény, közutálatnak örvendő, nyomorult…

Igazi kétségbeesésben – igazi vígasz

2013 október 27.  10:30

Egy korábbi üzenet ugyanebben a témában: Szembenézhetünk az élettel, a vigasztalás Istene miatt! A prédikátor könyve reménytelen könyv, de azért vannak jó meglátások benne. Az egyik: Préd 3:2-4 Ideje van a születésnek, és ideje van a meghalásnak; ideje van az ültetésnek, ideje van az ültetvény kiszaggatásának.Ideje van az ölésnek, és ideje van a gyógyításnak; ideje…

Isten részt adott az Ő szolgálatában & A kételyeink és a hitünk

2013 szeptember 8.  10:30

Tawfiek Szeretnék kicsit beszélni a szolgálatról, a szolgálat látásáról, az igazságról, és arról, hogy ez az igazság hogyan lesz a miénk. Itt tanultam a Bibliaiskolában, veletek töltöttem időt, és a Biblia igazságáról beszélhettünk. Az emberekben láttuk az igazságot – szeretjük ezt másokban, és vágyunk erre –, aztán apránként ez az igazság a magunkévá vált. Jöttünk…

Melyiket választod: a szívet a kereszten vagy a szívet a kereszt tövében?

2013 június 2.  18:00

Ján 19. a keresztre feszítés. Ján 19:24 Azt mondták azért egymásnak: Ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen! Azért, hogy beteljesedjék az írás, amely azt mondja: Megosztoztak ruháimon, és köntösömre sorsot vetettek… Mit látunk itt? Ennek valójában két szintje van. Az egyik a gúnyolódás. Mát 27-ben részletesebben leírja: Mát 27:39 Az…