#missziók

Kritizálok, vagy támogatok szóban, személyesen, pénzben? (I. Korinthus 16.)

2013 október 16.  18:30

Nagyszerű a gyülekezetben lenni! Nagyon hálásak vagyunk sok dologért. A gyülekezet micsoda támogatás a családjainknak! Arra gondoltam, hogy mennyire jó a gyerekeinknek, lehet valóban Isten szerint való példa előttük: felnőttek, akik az Úrral járnak. Látják őket a gyerekek, és a barátaik lehetnek. Ez olyan jó! Az előző hétvégén voltunk házas szemináriumon. A gyülekezet olyan hely,…

Az Úré a szabadítás & Krisztus feltámadása mindent értékessé tesz (I. Korinthus 15.)

2013 szeptember 29.  18:00

P. Marian József Miután előzőleg elindultam innen, Kínában landoltam. A gyülekezettel és a csapattal töltöttem öt-hat napot. A csapat bajban van. 🙂 Olyan bajban, ami akkor van, ha nincs ott a pásztor. Ezeket az időket Isten engedi meg, és erősödnek a csapattagok. Most várnak vissza, és mi is várjuk azt a napot, amikor újra otthon…

Pénz, gyengeség és szabadság a szolgálatban (I. Korinthus 9.)

2013 augusztus 21.  18:30

1Kor 9. érdekes fejezet, nagy részben a pénzről szól. 1Kor 9:1-4 Nem vagyok szabad? Nem vagyok apostol? Nem láttam Jézus Krisztust, a mi Urunkat? Nem az én munkám vagytok ti az Úrban? Ha másoknak nem volnék is apostola, nektek bizony az vagyok, mert ti vagytok apostolságom pecsétje az Úrban. Ez az én védekezésem azokkal szemben,…

Isten meglepő ötlete – a gyülekezet (Pünkösd)

2013 május 15.  18:30

Az elmúlt néhány istentiszteleten a Húsvétról volt szó. Megnéztük –          Krisztusnak az imáját, –          Krisztusnak a perét, azt, hogy kinek a kezében vagyunk, –          a keresztet, –          hogy Sátánt a saját pályáján kellett legyőzni, –          a próbatételeket. Most előttünk van Pünkösd, a Gyülekezet. Sokféle módon lehet erről beszélni. Kol 1:9-29-ben, ebben a szakaszban 6-7 utalás…

Ki a hős? & Imában megnyílni Annak, Aki szeret

2013 március 17.  10:30

Domján Ádám Van két történet a Bibliában, az egyik 1Sám 14-ben Jonátán hőstette. 1Sám 14:1 És történt egy napon, hogy Jónátán, Saul fia azt mondta fegyverhordozó legényének: Gyere, menjünk át a filiszteusok előőrséhez, amely odaát van. Apjának azonban nem szólt róla. 1Sám 14:6 Jónátán azt mondta a fegyverhordozójának: Gyere, menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek az…

A te kicsi életed éled, vagy Isten nagy életét?

2013 március 6.  18:30

P. Kende A hallgatásról és az engedelmességről két vers: 5Móz 28:15 Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek a szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelkezését, amelyeket ma parancsolok neked, reád szállnak mindezek az átkok, és beteljesednek rajtad. Itt következik egy hosszú felsorolás arról, hogy mi fog történni akkor. Nem jó…

Szívünk új motivációja

2013 január 2.  18:30

P. Brian video-üzenete Magyarországon csodálatos csapat van. Nagyszerű együtt lenni veletek a Nagyobb Kegyelem csapatban. Ahogy kezdjük a 2013-as évet, van egy bibliaversem a számotokra. Péld 21:1 Mint a vizeknek folyásai, olyan a királynak szíve az Úrnak kezében, valahová akarja, oda hajtja azt! A király szíve az Úr kezében van, és mint a folyót arra…

Jézus, Aki ugyanaz bennünk, mint mikor itt járt – Márk 14

2012 november 28.  18:30

Márk 13. fejezete következne, de a végső időkről nem most akarnék beszélni. Valószínűleg vasárnap reggel erről lesz szó, de ki tudja. 🙂 Márk 14-ben fogunk megnézni néhány dolgot. Néhány nagyszerű dolog történik itt. Márk 14:3  Mikor pedig Bethániában a poklos Simon házánál vala, amint asztalhoz üle, egy asszony méne oda, akinél alabástrom edény vala valódi…

Keresni Őt és megtalálni & A megbocsátás hatalma

2012 szeptember 23.  10:30

P. Shane Luk 24. Jézus az emmausi úton találkozik a tanítványokkal, akik nagyon szomorúak, mert a dolgok nem úgy alakultak, ahogy gondolták. Jézus el kezdi tanítani őket, és megnyitja nekik az Igét. Luk 24:28 Elközelítének pedig a faluhoz, amelybe mennek vala; és ő úgy tőn, mintha tovább menne. Igazából Jézus nem akar továbbmenni, az a…

Sátán gyengíti meg a nemzeteket

2012 május 13.  18:00

Mostanában tradíció, hogy „építő” versekkel kezdünk. 🙂 Az alapgondolat ez: ha mélyen kezdünk, valószínűleg fölfelé fogunk tartani. 🙂 Innen már csak építőbb lesz. Ez a vers Sátánról szól: Ézs 14:12 Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? – Lucifer – Levágattál a földre, aki népeken tapostál! 5Móz 28:1 Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az…

Ráutaltság & A jó pásztorhoz tartozunk

2012 május 2.  18:30

P. Kornél Krisztus Teste Isten ötlete volt, nem a miénk, ugye? Annyi ötlete van az embernek! Csak úgy gyártjuk az ötleteket, de ez Isten ötlete volt. Mát 11:28-29-et ismerjük. Itt az Úr Jézus tett egy nagyon különleges kijelentést. Hívott minket és ezen gondolkoztam. Annyira jó írni a hírleveleket, mert tudjuk, hogy itt elolvassátok, és láthatjátok…

A hívő elhívása

2012 március 25.  18:00

P. Barry Még soha nem voltam ennyire felkavarodva azzal kapcsolatban, ami Magyarországon történik. Pénteken volt imaestünk, ami nagyon örömteli volt. Tudom, hogy nagyon komolynak kellene lennie, de örültünk is, és imádkoztunk is.  Azt hiszem, hogy Istennek tetszett az öröm. 🙂 Úgy gondolom, hogy ésszerű következtetés, hogy Istennek kedvére volt ez. Az egyik dolog, amiért imádkoztunk,…

Úrvacsora & Öröm a Szellemben & Halottak a bűnben, ám élők Krisztusban

2012 március 11.  10:30

P. Kende A kenyér és a pohár. Ez a két dolog annyira különleges, amit képviselnek, mert nem mi készítettük ezeket, nem mi raktuk össze, hanem Isten tette a miénkké. Ez több annál, mint amit mi csinálhattunk volna. Ezt Isten teszi a miénkké. Gondoljunk erre! A kenyér mit képvisel? Krisztus testére utal, ahogy megtöretett értünk. Zsid…

Amit Jézus mond az úgy van

2011 március 13.  18:00

P. Graham Jel 2:29  Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. A helyi gyülekezetünkben, a szolgálatunkban nagyra értékeljük a pulpitust, a prédikálást, Isten Igéjét. Hisszük és meggyőződésünk, hogy Isten szól hozzánk Isten Igéjén keresztül. Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem…

Ragadd meg a menny valóságát

2010 december 26.  10:30

Luk 1:35 És felelvén az angyal, monda neki: A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért ami születik is szentnek hívatik, Isten Fiának. Luk 2:11 született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Milyen érdekes, ha megnézzük a vallásokat, amiket emberek hoztak létre, akkor nem…

Nem rajtunk múlik & Semmi nem véletlen

2010 július 25.  10:30

P. Mark: Nem rajtunk múlik Az elmúlt két hónapban több gyülekezetünkben megfordultam. Annyira megáld az1Kor 1:10-ben, hogy ugyanarról a dologról beszélünk, és nincs köztünk megoszlás. Fantasztikus, ami a miénk ebben a szolgálatban! Jer 10:23 Tudom Uram, hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja, és egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza a maga lépését! Mindenki…