#megszentelődés

Ha egyszer egyedül Isten szent, akkor hogyan lehetnék én is az? (Nyári Bibliaiskola)

2016 június 9.  18:00

A szentség egyáltalán lehetséges-e? Tekintettel arra, hogy csak Isten szent. A szentség nem csak lehetőség a keresztény számára, hanem szükségszerűség, elvárás is. Nem luxus a hívő számára, hanem normális, hogy ez jelen legyen az életünkben. Miért? Mert azt mondja, hogy szentség nélkül senki nem látja meg az Urat.
Persze, meg kell értenünk, hogy Isten esetében a szentség teljesen természetes, hiszen ez az Ő jellemének része. Mi van azonban velünk? Ő azért szent mert Ő Isten? Hogyan van ez velem, vagy veled?
(Zsid 12:14, Tit 3:3-5, 1Pét 1:14-16, 2Pét 7:1, Fil 2:12-13, Róm 8:29)

Nem több-e az élet? & Az ÚRé az igaz mérték & Viharban

2014 július 13.  18:00

Aggodalmaskodás egy területre fókuszál. Ám Isten mindenről gondoskodik. (Mát 6:25,31,33, 2Kor 9:8, Fil 4:6, Ézs 42:3,43:11-12)
Isten igaz mértékkel mér, és eszerint gondoskodott a megoldásról is. Jó dolog kegyelemmel megerősíteni a szívet. (Péld 16:11, 11:1, Róm 3:22b-23, 1Pét 1:18, Zsid 13:9)
Ha követed a Mestert, viharok lesznek az életedben. Amit Isten arra használ, hogy a hitünket erősítse. (Mát 8:23-26, Márk 4:38b, 1Pét 1:7a)

Az Igazság, Aki a miénk & Vele járni az Új Életben (#10)

2014 június 8.  18:00

Az Igazság egy személy: Jézus Krisztus, Isten. Ezért nem félünk, mert megismertük az igazságot. (Ján 18:38a)
Isten jelenléte velünk van. Vezet. Ő a védelem. Lehet ez bizonytalan is, kényelmetlen is, de Ő tudja. Ő a világ Világossága. Nélküle nem megy. Meghatározásaink a Bibliából vannak. Az Ige megszentel. A kereszténység gyakorlati, haszna van. (4Móz 9:16-20, Ján 8:12)

A nehézségek egyeteme

2011 november 30.  18:30

P. Graham Izrael. Egy picit úgy érzem, hogy nem vagyok megfelelő arra a feladatra, hogy megosszak veletek erről az útról, mert Isten olyan sokat ad nekünk ilyenkor. Ez nem olyan, mint amikor bármilyen másik helyet látogatunk meg. Ez nem olyan, mint egy missziós út, vagy amikor elutazunk valahová csak úgy. Ez annyira különleges! Én most…

Ne oltsd meg a Szellemet!

2009 október 18.  10:30

P. Zoli Jel 13:8 Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, a mely a Bárányé, a ki megöletett, e világ alapítása óta. A könyv a Bárányé, aki megöletett a világ megalapítása óta. Sokszor hallottam már ezt. De akkor értettem meg amikor 1Ján 3:16-ot olvastam. Arról ismertük meg…

Növekvő megszentelődés

2009 október 11.  18:00

1 Kor 1:2  Az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, a kik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken: 2 Kor 3:18  Mi pedig az ùrnak dicsôségét mindnyájan fedetlen arczczal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsôségrôl dicsôségre, úgy mint az…