#megigazulás

Szülők és gyermekek (baba bemutatás) & Amit Krisztus kölcsönbe kér, és amit soha nem ad vissza (Húsvét)

2014 április 13.  10:30

Az Úrnak ajánljuk a gyermekeinket. Ezzel magunkat is odaszánjuk az Úrnak erre a célra. (Zsolt 127:3, 5Móz 6:4-7, Eféz 6:4)
Jézus nem tűnt ki a tömegből. Nem látszott a dicsősége, de Isten színe előtt nőtt fel. Ő kért kölcsönbe kenyeret, halat, istállót, szamarat, sírt… és van valami, amit elkér, és soha nem ad vissza (Ézs 53:2-3, Luk 4:22, Ján 6:42, Mát 26:48, Zsolt 50:10, 1Ján 1:7, 2:2, 4:10, Róm 3:25, 1Pét 2:24)

Ellenállás és hit & Krisztus dicsőséges munkája a szégyenletes kereszten (Húsvét)

2014 április 6.  18:00

Ha azt gondolod, hogy nem tudsz beállni Isten akaratába, akkor elhitted Sátánnak a második hazugságát az emberiség felé. (Neh 4:6, ApCsel 27:25)
Az áldozat a bűnt eltakarja. Isten irgalma elengedi. Jézus arra hív, hogy állj be Mögé. Az számít, hogy Ő igaz. A bűnt felvállalta teljesen. Jézus azonosult velünk. Helyet cserél a bűnössel. A kereszt mély megoldás. (Ézs 53:4, 1Kor 1:30, Ján 1:16, Kol 2:9-10, 2Kor 5:17)

Isten hibátlan Báránya (Húsvét)

2014 április 6.  10:30

Az emberi áldozat természete. Isten gondoskodik. Jézus szolgálata nem felszínes. Nincs saját akarata. Ő azért jött, ahogy tegye az Atya akaratát. Isten képes alávetni Magát. Bevállalta a gyalázatot, a fájdalmat, mert szeret. Ő a tökéletes áldozat. (Mát 3:10, Luk 9:51, 2Móz 12:5, Zsolt 40:8, Kol 3:22-23, Zsid 12:2, Márk 6:34, Ézs 53:6-7)

Krisztus ítélete – az Úr kedves esztendeje

2013 november 3.  10:30

Micsoda ünnep volt tegnap András és Viki esküvője! Annyira jó ez, mert ők komolyan veszik, nem játszanak egymással, hanem házasságot kötnek. Nem csak együtt élnek, és úgy tesznek mintha… Az nem az igazi. Elkötelezik magukat ahelyett, hogy a kényelmüket keresnék. Ez nagyon örömteli dolog volt. — Az evangelizációról jutott eszembe ez a történet. Valaki beszélgetett…

Stabilitás és növekedés kegyelemben

2013 május 22.  18:30

1Kir 13. Van egy próféta, aki jön Júdából északra Bételbe, ahol bálványokat imádnak izraeliták. Jön és prófétál. Amikor visszafelé indulna, akkor kap egy felhívást arra, hogy üljön le és egyen. 1Kir 13:8-9-ben azt feleli, hogy semmiképpen. 1Kir 13:9 Mert azt parancsolta nekem az ÚR az ő beszéde által: Ne egyél ott kenyeret, vizet se igyál!…

Megragadni Isten igazságát & Kis dolgok, amik Istennél hatalmassá nőnek

2013 április 21.  10:30

P. Shane Ján 17-ben azt olvassuk, hogy amikor Jézus imádkozott értünk, akkor nem azért imádkozott, hogy Isten kivegyen minket ebből a világból, hanem hogy megtartson minket ebben a világban. Itt vagyunk a világban, de nem a világból valóak vagyunk. Isten nem arra hívott minket, hogy kolostorokban éljünk, hanem arra, hogy összegyűljünk Krisztus Testeként, hogy Isten…

A szeretet Istene – Isten szeretete & Növekedés az ambíció helyett

2013 április 3.  18:30

P. Vreeland Nagy tisztesség itt lenni. Nem azért jöttem, hogy hozzak valamit nektek, hanem igazán azért jöttem, hogy tőletek fogadjak el. Mert, bár messze lakom, de Magyarországon sokkal hosszabb ideig éltem, mint bárhol máshol. Amikor ide jövök, akkor igazán haza jövök. Nagy ajándék számomra, hogy itt lehetek. Most, ahogy Istennel gondolkodom, nagyon motivál az a…

Szabadulás az állandó bizonytalanságból

2013 március 13.  18:30

Pirgi 1Ján 4:4  Gyermekeim, ti Istentől vagytok, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. 1Ján 5:4  Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. A konferencia második vagy harmadik napján öt lánnyal beültem egy taxiba, mert…

Nézz a Célra, és fuss!

2013 február 27.  18:30

P. Scibellitől hallottam egy üzenetet, és ez nagyon bátorított arra, hogy erről beszéljek: Hab 2:2 Így felelt nekem az ÚR: Írd le ezt a látomást, és táblákra vésd fel – tedd nyilvánvalóvá –, hogy könnyen olvasható legyen. Egy másik lehetséges fordítás szerint: hogy futhasson vele. Erről szeretnék beszélni, hogy amit emberileg csinálunk – írunk, a…

Szabadulás a bűntől, minden napra

2013 február 6.  18:30

Mennyire komoly a bűn? Halálosan. Kezdjük Róm 6:23-mal, és innen már csak jobb lehet 🙂 Róm 6:23  Mert a bűn zsoldja halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. „a bűn zsoldja halál” Hoppá!  Ez az üzenet az, amit annyira utál mindenki a kereszténységben. A bűn annyira komoly, hogy az…

Íme, minden újjá lett!

2012 november 18.  10:30

P. Bendegúz Szokásunkhoz híven pénteken voltunk evangelizálni. Egészen különleges alkalmunk volt. Nagyon sok ember fogadta el Krisztust. Ahogy mendegéltünk a téren, volt ott néhány fiatal, és egyiküknek a társam adott egy szórólapot. Ahogy átnyújtotta, azt mondta, hogy ez Isten Igéje. A fiatalember kinevette, és valami olyasmit válaszolt: dehogy Isten Igéje, ez nem az! Érdekes volt,…

A kereszt másik oldala II.

2012 augusztus 19.  18:00

Az előző üzenetben (2012.08.19. de.) a keresztről beszéltünk. Zsid 12:2a Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére Jézusra, Jézus Krisztus a kezdője és a bevégzője a hitünknek. Ami az egyik oldalról azt jelenti, hogy Ő az, Aki megindította, Ő az, Aki alapot teremtett neki, Ő az, Aki hívott bennünket erre. Ő az, Aki megnyitotta az ajtót,…

E világ fejedelmének nincs bennem semmije

2012 július 15.  18:00

Ján 14:30 Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme: és énbennem nincsen semmije Jön a világ fejedelme, és énbennem nincsen semmije! Az egyik oldalról ez lehetne a legfrászosabb vers az Újszövetségben: jön e világ fejedelme. Kiről beszél Jézus? Sátán az. Jézus a szolgálata végéhez ért, és nincs már sok tanítanivalója. Hamarosan elfogják,…

Hányfelé szakad a szíved?

2012 július 15.  10:30

Az üzenethez ajánljuk az „Ahol Krisztus él” című könyvecskét P. Stevenstől! Nagyon bátorító volt a konferencia, mert igazán azt lehetne mondani rá, hogy nagyon egyszerű dolgokat hallottunk nagy hatalommal. A „nagy hatalommal” nem azt jelenti, hogy hangosan – mi nem hisszük, hogy a hangerő és a hatalom összekapcsolódik –, hanem igazán a Szent Szellem szolgált…

A keresztnél élem meg Krisztust

2012 május 6.  18:00

Ján 10:17-18  Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól. Ez csodálatos rész. A világ rátekint a…

Minden & Mily nagy üdvösség

2011 december 4.  18:00

Pirger István Nemrég a föld népessége átlépte a 7 milliárdot. Az emberek felének nincs meg a lehetősége arra, hogy odamenjen egy csaphoz, ami tőle 10 méterre van, és igyon belőle. 3.5 milliárd ember. Ennek a fele még vízhez is csak hetente egyszer jut. Legalább kétszer kellene. Ez megdöbbentő. 2Kor 5:18 Minden Istentől van. 1Kor 3:21…