#megelégedettség

Isten munkája & Élet, kapcsolat és méltóság #1

2012 március 4.  10:30

P. Kornél Arra gondoltam, ahogy jöttünk, hogy ez a gyülekezet az anyahajónk. A II. világháborúban, amikor felszállt egy repülőgép róla, sokszor azért imádkoztak, hogy ne csak a repülő, hanem az anyahajó is túlélje. Milyen volt az, hogy mire visszatértek, csak füstölgő romok maradtak utána? A repülőnek fontos volt az anyahajó, mert az is elpusztul vele.…

A kereszt nem jelképes volt, és az életünk sem az!

2011 szeptember 11.  18:00

P. Zoli Ézs 28:16 Ezért így szól az Úr Isten: Ímé, Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal, a ki benne hisz, az nem fut! Drága kő – erre gondoltam. Tértél-e már vissza olyasvalamihez, amit azelőtt utáltál? Mondjuk rosszul ítélted meg valaminek az értékét, aztán később visszatértél hozzá, és felfedezted, hogy…

A te világosságodnál látunk világosságot

2011 február 13.  18:00

Zsolt 36:10 Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot. Valaki mondta nekem az imádat alatt: ki vagyok én, hogy Isten ide hívott el engem. Sokszor nekem is van ez az érzésem. Ján 8:12 Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat…

Szeretet, hit és nagyobb élet

2010 március 21.  10:30

P. TJ Hassler Ami konferenciák után történik, hogy úgy kezdünk gondolkodni, hogy visszatérünk a „normális” élethez. Majd foglalkozunk ezzel ha minden lecsendesedik. Valóban így akarunk gondolkodni? Gal 1. Pál 1-5-ig Isten békéjéről beszél, utána pedig: Gal 1:6  Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok: Mi történt veletek?…