#Krisztus vére

Tökéletes kapcsolatok Krisztusban & Hová vezet a bevégzett munka? (Húsvét IV.)

2016 március 30.  18:30

A hívő teljes Krisztusban, Krisztus el van fogadva az Atya Isten előtt. Erre alapul a kapcsolatunk a Krisztus Testében. (Fil 1:17-18)

A halál le lett győzve. Amit Krisztus a kereszten elvégzett, ahhoz nincs mit hozzátenni, abból nem lehet elvenni. Megígérte és adta a Szent Szellemet. A Szellem munkálkodik a világban, a gyülekezetben, a hívő életében, de kell a Szellem betöltése, vezetése. Aztán meg tud nyilvánulni a szolgálatban. (2Tim 4:6-8, Ján 19:30, 1Kor 15:55, Ján 13:3)

Jézus e világban (Úrvacsora) & Jézus méltósága bennünk

2016 február 21.  16:00

Úrvacsora (1Kor 11:23-26, Ján 1:14, 6:57)

A bukás következménye a szégyen. Az önbecsülés önmagában nem elég. A világ megbecsül, ugyanakkor meg is szégyenít. Isten előtt fontos vagy, és ez egyfajta méltóságot ad. Nem csak Isten előtt, hanem az emberek előtt is, és önmagad előtt is. Ha van méltóság, lesz alázat. Van igazi alázat, és van hamis alázat. Mit eredményez az egyik, és mit hoz a másik? (Kol 2:18,23, Ján 13:13-14, Fil 2:3-8)

Ami csak a gyülekezetben van meg

2016 február 17.  18:30

Hívő, tudod, mennyire jelentős vagy? Isten elhívott, terve van veled. Van, amit csak a hívő tud megtenni a világban, de nem egyénileg. Ahogy együtt vagyunk, a közösségben működik egy gyönyörű elv. (2Tim 1:9, 2Pét 1:3, Ef 6:14-17, 3Móz 26:7-8a, ApCsel 2:42-47)

Isten és lelkiismeret

2015 november 8.  16:00

Az első számú közellenség a lelkiismeret. Ez lehet az oka, hogy nem tudjuk Istent szolgálni tiszta szívből, és ez hatással van a kapcsolatainkra is.
Próbáljuk megelégíteni a lelkiismeretünket, ám Isten már megelégítette a Saját „lelkiismeretét”, így az Ő elméjében meg sem jelenik a bűnünk kérdése.
Az evangélium mindenben a legnagyobb. (1Pét 2:19-20, Zsolt 103:12, Zsid 9:14, 10.)

Tiszta lelkiismerettel élni (Nyári Bibliaiskola)

2015 július 16.  18:00

Egy keresztény írótól való az alábbi idézet: Isten nem szerethet jobban, mint most. … Ismered-e Arany Jánostól Ágnes asszony balladáját? … Nagyon sok ember küzd a bűntudattal a világban. Lehet, hogy nem gyilkolt, de van egy bűn, amit elkövetett, és nem tudja jóvátenni. A bűntudat emlékeztet folyamatosan. …

A Bárány vére & A feltámadás valósága a mindennapokban (Húsvét)

2015 április 5.  10:30

Isten sokat tanít minket Krisztus vérének értékéről, mert annyira különleges. Isten valami hatlamasan örökkévalót tett itt az időben. Éled-e? (Zsid 9:12-14, 3Móz 17:11, Róm 3:25, Ef 1:7, 1Pét 1:18-19, 1Ján 1:7, Jel 1:5-6, 5:10, 7:14, 12:11)

Krisztus hatalmas munkája nélkül Sátán fogása rajtunk még mindig meglenne. Isten elhívott, és ez minden örömre okot ad. Amint megragadjuk ezt a mindennapokban, olyanokká válunk, mint a keljfeljancsi :-). (2Tim 1:9-10, Ján 11:25, Róm 1:4)

Az igazi csoda az élet kenyere

2014 december 28.  10:30

Csodát követelünk, ami a pillanatban megelégít. Mi a szükség? Gazdagok vagyunk. Amit Isten ad, az valóban megelégít. Étel és ital, mint az Úrvacsora. Az egész életünkre van. Nagyobb, mint a bűn, nagyobb, mint a halál. A legnagyobb csoda. (Ján 6:30-58)

A vér hatalma & A kegyelem bátorsága – üdvösségben #2

2014 július 27.  18:00

Isten tesz bűntelenné a vére által. Ezért lehet tökéletes a hívő. A vér elbánt a bűntudattal, és a gonosz lelkiismerettől tiszta a szív. A hitünk az, hogy Jézusra nézünk. (Zsid 9:14, 10:14,17-18,22)
Jézus a jó Pásztor, ez a természete. Az Ő ismerete értékes az Övéi felől. Az Övéi hallgatnak Őrá. Örök biztonságunk van Őnála, Őmiatta. Az üdvösségünket nem tudjuk elveszíteni. A bűn nem vicc. Van megtisztulás, helyreállás, szabadság. (Ján 10:11-18, 27-29, Kol 2:14, 51.zsoltár)

Mily hatalmas üdvösség (Új élet)

2014 április 23.  18:30

Isten olyan helyre visz, ahonnan nincs menekülés. Jézus meghalt értünk. Hatalmas üdvösséget szerzett. Mi döntjük el, hogy „felkenjük-e az ajtófélfára a vért”. Amikor igent mond valaki, Isten megteszi, amit megígért. Ez az üdvösség új utat, új állampolgárságot, új motivációt ad. Beszélnünk kell róla. Van benne felelősségünk. (2Móz 14., 1Kor 10:1-2,6, 1Kor 6:11)

Isten megőrző kegyelme és a felelősségünk

2013 december 22.  10:30

Nagyszerű hetek, napok állnak mögöttünk. Valamelyik reggel együtt imádkoztunk és előtte beszélgettünk kicsit. Mindenkinek volt egy bizonysága. Lili mesélte, hogy szórólapoztak, bibliaverset és szaloncukrot adtak mellé, és az emberek hálásak voltak ezért. Micsoda jó lehetőség! Az egyik tizenévesünknek volt egy lehetősége az osztályában. A diákok különböző vallásokat mutathattak be, ő a kereszténységet választotta, nyilvánvalóan. Nagyon…

A dicsőséges evangélium & Betakarásaink – Isten mindennapi védelme

2013 február 10.  18:00

P. Barry A jó hírről, a kegyelemről és az irgalomról szeretnék beszélni. Ha esetleg azon tűnődnénk, hogy valahogy kiérdemeljük az üdvösségünket – ha az előző üzenet nem rakta volna ezt helyre –, akkor… Ha a vallásra gondolsz, és arra, hogy hogyan közelíti meg a világot ma… P. Jim az előző üzenetben tett egy kijelentést: amikor…

A kegyelem rendszere & Belső tépelődés és tiszta lelkiismeret

2012 június 3.  10:30

Farkas László Gondolkoztam azon a versen, amiről P. Kende előző alkalommal beszélt (2012.05.30. P. Kende: Bizonyságok & Békességteremtés). Mát 5:8 Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják. Mennyire az a vágya Istennek, hogy mi az Ő szívét lássuk! Ez a kulcsa a kapcsolatunknak Istennel. Annyira szeretné Isten leleplezni az Ő szívét felénk! Amikor…

Személyes Jézus & Bűn-tudatos, vagy Krisztus-tudatos?

2012 január 29.  18:00

Bartha Atti Zsolt 34:16 Az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak kiáltásán; A Jelenések könyvében Jézus nagyon érdekesen mutatkozik be a gyülekezeteknek. Jel 2 és 3-ban hét gyülekezethez beszél. Az első gyülekezet az efézusi, akik mindent jól csinálnak, buzgóak, de a buzgóságukban elfeledték Isten szeretetét. Isten nekik így mutatkozik be: Jel…

A távoli közelivé, az idegen örökössé

2011 december 18.  10:30

Fadgyas András 1Kor 8:1b-2 Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, a mint ismernie kell. A héten volt egy tapasztalatom. Úgy éreztem, tudok valamit, ismerem valamennyire Istent, de rájöttem, hogy igazán nem tudok semmit. Olyan, mint amikor a tudósok valamit felfedeznek…

Egyedül Krisztus vére tisztít meg!

2011 augusztus 21.  10:30

Farkas Laci Jób 40:3-ban van egy érdekes kérdés az Úrtól, amibe az emberek bele szoktak ütközni. Ahogy beszélgetünk emberekkel, hallanak erről az igazságról, ami az Úré, de hallanak egy másik igazságról is, ami legalább annyira fontos a számukra, és ez a saját igazságuk. Sokszor ez érthető, mert az egész életükről szól. Ha beszélgetsz egy emberrel,…