#közbenjárás

Az ima küzdelme & Imádkozz Szellemben & Felvenni az ima terhét (Imaest)

2015 november 4.  18:30

Isten előkészített nekünk jó cselekedeteket. Magunktól nem tudnánk ezeket tenni, de Ővele megtehetjük. Az egyik ilyen az ima, s Ő hatalmasan munkálkodik benned, amikor imádkozol. (Kol 4:12b, 1:10)

Mert szeretjük egymást, imádkozunk egymásért, emberekért. Szükségünk van kijelentésre Istentől, ezért tegyük Szellemben! (1Ján 3:18-24)

Egyedül Isten vágya, hogy olyanokat meg akarjon menteni, akiben nincs érdeke. Ha Ő ilyen, van-e jogunk bárkit elutasítani, és nem imádkozni érte? Vedd magadra bátran ezt a terhet – nincs ennél nagyobb lehetőség megérteni, milyen Ő. (Mát 11:28-29)

Megnyerni minden jutalmat, amit Isten neked szánt

2015 október 21.  18:30

Amikor az ember megtér, akkor könnyű izgatottnak lenni. Minden újjá lett, friss a történet. Aztán megavulhat, berozsdásodhat, és elcsendesedik az izgatottság.
Miért? Azért, mert ennek az életnek táplálásra lett volna szüksége.
Hogyan táplálhatom? – ennek a módjait a gyülekezetben találjuk meg.
(ApCsel 2:42, 9:36-39, 2Ján 1:8, Ef 2:10, 4:1)

Közbenjárhatunk, ahogy Jézus közbenjár & Tolakodásra bátorítva & Isten tűkön ül, amikor imádkozol

2015 október 7.  18:30

Jézus imái leginkább a tanítványokról, és az őket követőkről – mirólunk szóltak. Amint közbenjárunk másokért, Isten gondoskodik rólunk. (Márk 14., Luk 5.)

A hívő kiváltsága az ima. Maradj meg benne, amíg a szükség be nincs töltve! (Kol 4:2, Luk 11:5-10)

Istennek elképesztően nagy várakozása van, amikor mi imádkozunk. Világosságra hozza az elrejtett kincseinket. (Ézs 45:2-3, 65:24)

Mindenkinek szüksége van értelmezőre & Istennek van elhívása – személyesen neked

2015 január 18.  10:30

Szükség van minőségi értelmezőre. Krisztus az volt. Szent Szellem, Biblia, Isten emberei – helyes értelmezés. Ezzel lehetünk minőségi magyarázók. (Jób 33:23)
Mindenkinek van célja Isten tervében. Az aktuális helyzetben. Sosem tesz parkoló pályára. Isten más szintre, szentségre hív. Csak járj Ővele! Az elhívásában növekedés lesz. (1Kor 7:17-18,20-22,24, 2Tim 1:9, 2Pét 1:3)

Mi motivál téged? & Nem kell koldusnak maradnod!

2014 augusztus 17.  10:30

Valódi válaszokat keresünk. Hogyan lehetünk tanítványok? A természeti és szellemi motivációra is van válasz. (Mát 19:27-29)
Tanulunk Szellemben összpontosítani. Istennek nincs szüksége. Koldusként keressük Isten. Imában. Mert nincs elég hatalmunk. Legyen benne alázat és szenvedély. Növekedés az életünkben – ez Isten vágya. (Luk 18:35-41)

Isten munkája & Kegyelme & A hit rejtélye – 1

2012 február 5.  10:30

P. Shane Eféz 2:10 Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. 1Ján 3:2a Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Eféz 2:10-ben az alkotás szó mestermunkára utal. Amit Isten készít, az mind mestermű, tökéletes. Néha úgy…

Ábrahám élete és a miénk II.

2011 október 30.  18:00

P. Mariann József Zsolt 19:8-11 Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak. Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál…

A közbenjáró bátorsága

2011 október 23.  10:30

P. Shane 2Móz 3-ban, ahogy nemrég olvastam az alábbi verset, felnyitotta a szememet Isten természetéről és az Ő gondolatairól mifelénk. Nagyon megáldott engem, remélem téged is meg fog. 2Móz 3:15 És ismét monda Isten Mózesnek: Így szólj az Izráel fiaihoz: Az Úr, a ti atyáitoknak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene küldött engem…

Amikor Isten közbeszól

2011 január 30.  10:30

Valakinek a bizonyságán gondolkodtam ma reggel. Elmondta, hogy járt az Úrral, aztán megfakult az egész. Aztán elment Párizsba, ott élt két hónapot. Összetört a szíve abban az egészben. Aztán eldöntötte, hogy visszajön. Aztán azt mondta: „Isten elhívott engem. Bibliaiskola, csinálni fogom.” Amint ezt eldöntötte, egyből felkínáltak neki mindent. Kapott volna egy lakást Párizsban, kifizették volna…

A hit, a nyugalom, a közbenjárás és a szolgálat ajtaja

2009 szeptember 6.  18:00

Reggel hallottuk, hogy hol állunk: az igazság mellett, vannak abszolútumok az életünkben, a testvéreink mellett állunk, van gyakorlati oldala a hitünknek és egy pulpitus mellett állunk, tartozunk valahová és alávetjük magunkat az üzenetnek. Isten szolgált felénk nagyon. AZ imaalkalom is áldott volt, nagyszerű gondolatokat hallottunk a reppen utána. Az egyik az volt, hogy nem az…