#kísértés

Bibliaiskolai tanárok a következő szemeszterről & Istennel megragadni az életet

2014 augusztus 27.  18:30

Sátán el akar bizonytalanítani. Mindnyájunkat kihív. A támadása pontos az életünkben. Isten meg tudja tenni, és meg is szilárdítja a szívünket és az életünket. Ő fejjé akar tenni. Miért szükséges a kategorikus tan? (1Thessz 3:13, Luk 22:31-32, 1Pét 2:9, 3:9, Márk 6:34, 1Pét 5:10)

Hova ragasztod a szíved?

2014 augusztus 20.  18:30

Vágyak és kívánságok. Sátán kezdeményez. A szükségeket kicsavarja. Konfliktus. A hatalmunk látszólagos. Felelősségünk van. A döntéseinknek jelentős a szerepe. Isten Igéje töltse meg a szívünket. (Mát 4:1-4, Jak 1:12-14, Péld 4:23, Zsolt 119:9)

Csábítás és hatalom

2014 április 2.  18:30

Sátán kísért, manipulál, csalogat. Kihasználja a tehetségeket. Megkerüli a védelmet, kikapcsolja a szabad akaratot. A sorozatos bukás gondolkodásmintát hoz létre. Árt a szűkebb és tágabb környezetnek. Mindez elkerülhető. Nem kell áldozatnak lenni. Te döntesz! Keresd először Isten országát. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. (Jak 1:12-15, Mát 6:33, Ef 2:1-2, 1Pét 5:6a, Jób 31:1, Ján 15:13)

Ne add meg magad a hazugságoknak!

2014 február 26.  18:30

A mi Istenünk a világosság Atyja, Aki megvilágít nekünk dolgokat. Sátán a hazugságok atyja. A kísértés egy hazugság, ami „csokiba” van csomagolva. Így be tud csempészni hazugságot a hívő szívébe. Ennek sokféle módja van. A célja, hogy a hívő leálljon. Ha egyszer beengedi a szívébe, akkor nincs védelme. Az Igazság megfosztja a hazugságot a fogódzótól. Intenzív tanítás szükséges az Igéből. (Jak 1:12-18, Ján 8:44, 1Pét 5:7, Kol 3:16, Fil 4:8)

Kicsoda Jézus – ki ismerheti meg Istent?

2013 november 3.  18:00

„Kicsoda Jézus?” Ha megkérdezed erről a templomban az árusokat Ján 2-ből, akkor ők azt felelik: Az egy vadállat! Ha megkérdezed a farizeusokat virágvasárnap Ján 12-ben, akkor ők azt mondják: Jézus még nálunk is sikeresebb vallási vezető. Ha megkérdezed Pilátust, amikor Jézus tárgyalása volt Márk 15-ben, akkor azt mondaná neked: Ez egy szegény, közutálatnak örvendő, nyomorult…

Újjá lettél – a bűnnek nincs joga hozzád (I. Korinthus 6:9-20)

2013 augusztus 7.  18:30

Az 1Kor 5. ijesztő fejezet volt sokaknak. Sokan nem jöttek el, mert tudták, hogy az következik. 🙂 Aztán voltak, akik eljöttek, mert elfelejtették, hogy az következik :-), de nagyon sokan jöttek utána oda: Köszönöm, hogy nem volt kárhoztató. Úgyhogy ez áldás volt. 1Kor 6:9-20 részt nézzük meg most. Nem versenként haladunk, hanem beszélünk dolgokról, és…

A szeretet Istene – Isten szeretete & Növekedés az ambíció helyett

2013 április 3.  18:30

P. Vreeland Nagy tisztesség itt lenni. Nem azért jöttem, hogy hozzak valamit nektek, hanem igazán azért jöttem, hogy tőletek fogadjak el. Mert, bár messze lakom, de Magyarországon sokkal hosszabb ideig éltem, mint bárhol máshol. Amikor ide jövök, akkor igazán haza jövök. Nagy ajándék számomra, hogy itt lehetek. Most, ahogy Istennel gondolkodom, nagyon motivál az a…

Összeesküvés a földön és a mennyben – Márk 14

2012 december 5.  18:30

Mai témánk az árulás. Sajnos! Márk 14:1-2  Két nap múlva pedig húsvét vala és a kovásztalan kenyerek ünnepe. És a főpapok és az írástudók tanakodnak vala, hogy csalárdsággal mimódon fogják meg és öljék meg őt… Gyilkos szándék, de kulturálisan érzékenyek voltak :-). Márk 14:2  …Mert azt mondják vala: Ne az ünnepen, hogy a nép fel…

Krisztussal a kertjeimben

2012 november 11.  18:00

Három kertről szeretnék beszélni. 1)      Az első kert 1Móz 2-3. fejezetekben az Éden kertje. Ez különleges kert, mert tökéletes egy értelemben. Nincs benne hiba, minden jó benne. Majdnem minden jó benne, Sátán nem annyira, mert ő is ott van. Ugyanakkor – szeretném alkalmazni ezt az életünkre – ez egy különleges hely. Arra gondolok, hogy mindannyinknak…

Félelem és csodálat Jézus követésében

2012 július 29.  10:30

Márk 10:32 Útban valának pedig Jeruzsálembe menve fel; és előttük megy vala Jézus, ők pedig álmélkodának, és követvén őt, félnek vala. És ő a tizenkettőt ismét maga mellé vévén, kezde nekik szólni azokról a dolgokról, amik majd vele történnek Ebben a versben igazából nagyszerűen leírja az egész hívő életünket egy bizonyos szempontból. Nem kimerítően, de…

Új tűz ég bennünk

2012 június 20.  18:30

Márk 14:67 És meglátván Pétert, amint melegszik vala (a tűznél), rátekintvén, monda: Te is a názáreti Jézussal valál! Ez nagyon érdekes kép, mert azt mondja, hogy Péter beült egy bizonyos tűzhöz, hogy melegedjen. Milyen tűzhöz ült be? Melyik tűz volt ez? A válasz az, hogy az ellenség tüzéhez ült oda. Bement a főpap házába –…

Isten munkája & Kegyelme & A hit rejtélye – 1

2012 február 5.  10:30

P. Shane Eféz 2:10 Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. 1Ján 3:2a Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Eféz 2:10-ben az alkotás szó mestermunkára utal. Amit Isten készít, az mind mestermű, tökéletes. Néha úgy…

Jézus fenséges alázata

2012 január 22.  18:00

Bartha András Rövid, de fontos üzenet az életedről. Istennek az a vágya, hogy megismerd Őt. Apcsel 17:24-25 Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivelhogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik.  Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ád mindeneknek életet, leheletet és…

Sátán trükkje

2012 január 15.  10:30

P. Jim Schirmer Egy kicsit Isten akaratáról gondolkodtam az életünkben. Tényleg az egész életünk Isten akaratáról szól. Keresztelő Jánosra gondoltam, ahogy ott volt a pusztában, és megtérésre vezette az embereket a viselkedésükben és a gondolkodásukban. Aztán jön Jézus, az unokatestvére. Azt mondja Keresztelő János: ez Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit. Nem volt megszokott.…

Ábrahám élete és a miénk I.

2011 október 30.  10:30

Az egyik nagy áldásunk, hogy embereket szolgálhatunk Isten életével. Hálásak vagyunk azért, hogy Isten használni akar, be akar vonni minket az Ő munkájába. Ez dicsőséges számunkra. Azt mondja: gyere, legyél része ennek a munkának. Azért örülünk annyira a vidéki szolgálatoknak, mert ez az imánk, ez van a szívünkön, ez látásunk, hogy Isten adjon nekünk új…

Az egy dolog ami számít

2011 szeptember 21.  18:30

P. Borci Először egy történet. Egyszer egy srác megkért arra, hogy vigyem el őt dolgozni valahova, mert ő bizony vállalkozni akar. Örökölt. Vett fűkaszát és fűnyíró gépet, de nem volt ideje, hogy kipróbálja őket. Így érkeztünk meg a tett színhelyére. Megérkeztünk, kipakoltunk a kocsiból, és otthagytam az embert. Benzint töltött bele, próbálta beindítani. Beindult. A…

Mi a helyes és mi a kegyelem & Jézus nem elítél, hanem megmos & Szeretet és nyelvhasználat

2011 március 20.  18:00

P. Mátyás Feri: Mi a helyes és mi a kegyelem? Mát 20-ban van a szőlőműves gazda példázata. Isten kegyelméről gondolkoztam, amit Isten ingyen ad nekünk. Normálisnak tekintjük. Megigazulván ingyen az Ő kegyelméből, Róm 3:24. „Hát persze, nyilvánvaló…” Ha úgy képzeljük magunkat, hogy mi vagyunk a szőlőművesek, akkor nagyon könnyű úgy elképzelni magunkat, hogy mi vagyunk…

A világ vágya, hogy elvegyen, Isten vágya, hogy adjon

2010 december 15.  18:30

P. Kende Sok dologért imádkozunk. Imádkozunk a betegeinkért. Imádkozunk a karácsonyi színdarabért. Szükség van rá, mert ahol lehet, meg van támadva. Imádkozunk az iskolánkért, hogy megkapják a pénzt, ami jár nekik, hogy ki tudjuk fizetni a tanárokat. A tanárok biztosan imádkoznak érte, ti is tegyétek. Dán 6-ban van egy érdekes történet. Amikor Dánielt előléptették a…