#kijelentés

Isten kijelentése az életedre (KETA, Diákgyűlés)

2015 április 9.  17:30

Miről szól az életed? Nehogy elvessz az ismeretben! Ezt a folyamatosan megújuló bölcsességgel értheted meg, a Szellem kijelentésével az Ő megvilágosításával. Új megértésre van szükségünk. Hogyan „szabadulhatunk” a régi bűnös természettől, és mi az, ami teljesen felesleges? (Eféz 1:16-18, Róm 6:6-8,12-13, 1Ján 3:2)

Ahogy érdemes emlékezni & Az Úr asztala az életünkben (Húsvét)

2015 március 22.  10:30

Az emlékezésben nem a hústestre hallgatunk. Húsz év a Kháriszban, ahol az Úr van felemelve. (1Krón 16:12, Péld 10:7a)

Kétféle asztal, ahol közösség lehet. Mindkét asztalnál tartogatnak neked helyet. Muszáj választanod! Az Úr asztala nem rózsaszín álom, hanem nagyszerű közösség, mint ahogy a mennyben lesz majd. Ez az asztal követhet minket mindenhova az életünkben. (Ján 13:1a)

Mennyire szükséges Istentől hallanunk! & Amit Jézus mond, és amire hív

2014 március 30.  18:00

Isten szól, törődik. A bölcsességet az életünkre kérjük és fogadjuk el Tőle minden nap. (Jób 33:14, Jak 1:5)
Isten, Aki tanítani akar minket. Jézus tett és tanított; felemeli a fejünket, felnyitja a szemünket a nagyobbra; kihívta és hívta az embereket; és bátorított. Ez a mi szolgálatuk is egymás és a világ felé. (2Pét 1:3, Márk 10:38-39, Ján 8:42, Luk 18:18, Márk 14:6, Mát 8:13, Luk 9:58, Márk 7:28, Mát 8:22)

Szellemi vakság és Jézus közelsége (Karácsony)

2013 december 25.  18:30

1Ján 3:1-3Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk! …Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk őhozzá, és meg fogjuk őt látni, amint van.És akiben megvan ez a reménység iránta, az mind megtisztítja magát,…

Más kijelentés, más elhívás, egy Isten (Karácsony)

2013 december 15.  18:00

Karácsonyról lesz szó. A csapattalálkozón P. Graham mondott egy érdekes képet: a karácsonyfa fel van díszítve, de nincs gyökere, nincs gyümölcse, halott – csak szeretném leszögezni, hogy semmi bajunk a karácsonyfával –, de van egy másik fa, ami nem szép, ami nem néz ki jól. Ez a fa a kereszt. Van gyökere Isten tervében, Isten…

Ismerni a kegyelem Istenét & Isten rejtett bölcsessége (I. Korintus 2)

2013 július 14.  18:00

P. Shane 2Kor 9:8 Mert Istennek van hatalma arra, hogy bőségesen rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, hogy bőven teljék minden jótéteményre. Péter 1. levele beszél Isten sokszínű kegyelméről, Isten sokoldalú kegyelméről. A kegyelem az életünk minden területére jó: kegyelem, amikor gyengék vagyunk, kegyelem a kapcsolatainkra, kegyelem a gyógyulásra, kegyelem a…

Az Ige, amint szól & Szellemi hallás a lelki helyett

2013 június 5.  18:30

P. Graham Megnyitjuk a Bibliát és Isten szól hozzánk. Isten adna nekünk egy Igét, egy rhémát, egy titkot, egy ígéretet, egy igazságot, ami vezérelheti az életünket, ami a tanítványt vezetheti az úton. „Bárcsak Isten szólna hozzánk, adna nekünk egy Igét!” – ezt várjuk a mennyből, és Isten válaszol nekünk. Azt mondja: áldott az az ember……

Mi indítja a hívőt?

2013 március 20.  18:30

P. Satellite ApCsel 9:1-22. Pál mielőtt megtért volna, farizeus volt. Ez azt jelenti, hogy a törvény tudója, szakértője volt. Igazság tekintetében feddhetetlen, erkölcsileg tökéletes ember. Nagyon szerette Istent, buzgó volt Istenért. Tehát jól ismerte a törvényt, erkölcsileg feddhetetlen és buzgó volt Isten felé, de ezek miatt a gyülekezetet kezdte üldözni. Keresztényeket ölt meg. A dolgok,…

Az élet legmagasabb szintje – a hit

2013 január 30.  18:30

Nagyszerű összejönni, mint Krisztus Teste. Hálásak vagyunk mindannyian. Van egy egyszerű és nagyon fontos üzenet. Nálad van a Bibliád? Legyen nálad. Amikor megtértem, arra gondoltam: „Mi van, ha történik valami katasztrófa? Pl. beszorulok valahova, van még három napom az életből, mielőtt meghalok, és nincs Biblia nálam, mi a csudát csinálok? Mit csinálok három napig?” Ebből…

Igazságunk & Ami nélkül nem érdemes élni III.

2012 július 1.  18:00

P. Kerekes Lajos Máté 5:20 Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Ha a ti igazságotok nem haladja meg a farizeusok igazságát, nem mehettek a mennyek országába. Ők annyiszor böjtöltek, tanulmányozták az Igét nagyon sokat, imádkoztak és minden nap mentek…

„Ha” & Ami nélkül nem érdemes élni II

2012 július 1.  10:30

P. Alexey Szeretem a kegyelmet. Ahol csak lehet, prédikálok róla. 21 éve, amióta hívő vagyok, Isten tanít engem a megtörtségről. Amikor egy szót tanulmányoztam, akkor az nagyon megérintett engem. Ez a szó: ha. Láttad már ezt a szót a Bibliában? Amikor elfogadjuk Jézus Krisztust személyes megváltónknak, akkor elfogadjuk Őt a Szellem által. Akkor az emberi…

Elengedni amire Isten rákérdez

2012 április 1.  18:00

Ahogy imádtuk az Urat a dalszolgálatban, megáldott ez a gondolat: amint imádunk, igazából Istent tiszteljük. Ez a hitünk egy cselekedete. Nem azért imádjuk Őt, mert minden rendben van az életünkben, nem azért, mert mindenkinek a mi hangunkat kellene hallania körülöttünk, nem azért, mert feltétlenül úgy érezzük, hanem hitből. Hitből imádjuk Őt. Ez fontos az életünkben,…

Ábrahám élete és a miénk II.

2011 október 30.  18:00

P. Mariann József Zsolt 19:8-11 Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak. Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál…

Az élet többről szól, mint aminek látjuk

2010 október 31.  10:30

Schlingloff Sándor 2Kor 4:4(MBT) Ezeknek a gondolkozását – itt azokról beszél, akik számára az evangélium nem világos, akik elvesznek – e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Zsid 2:15(MBT)  és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok…