#képmutatás

A Parancsolat célja

2016 március 16.  18:30

A világ nem tud miből szeretetet generálni magának. Csak azzal az érzelemmel tudnak szeretni, amit a másik kivált belőlük. Mi azonban szerethetünk a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből való szeretettel, mert a kereszténység ez a fajta szeretet. A lényeg annyira egyszerű: Higgy és szeress! (1Tim 1:3-7, Gal 5:6, 1Kor 13:1-3, 1Ján 3:23, 4:7-8)

Igazi gyümölcstermés & Az Ő nevében kaptunk igazi nevet

2016 január 27.  18:30

Az emberi cselekedetek forrása az ember, magát dicsőíti, és az emberek előtt van. A gyümölcs forrása Isten kegyelme, Istent dicsőíti, és Ő előtte van, de hogy lesz ez az emberé? (Jak 1:27, Mát 7:15-20)

Ha a gazdagság az életed középpontja, akkor bajban leszel. Isten többet akar adni: szellemi irány és mélység. Új nevünk van, amely minden más név felett való. Miről beszél, mire hív az új nevünk? (5Móz 6:7, 1Kir 10:16-17, 14:25-26, Péld 22:1, 23:5, Luk 10:20, 24:47, 1Pét 1:4-5, Róm 8:29-30, Zsid 1:4)

Elvetve minden képmutatást & Isten gondoskodása az emberi logikával szemben & Tökéletes kötelék

2015 május 24.  16:00

A képmutatásban a külső és a belső nem találkozik. Belül van az ember kincse. A képmutató nem mutatja. A képmutatás az, hogy a hívő nem a Krisztusban lévő azonosságban él, és nem lép tovább a bukás után. (Kol 2:6)

Isten gondolata nem egyezik a természeti felfogással. A természeti gondolkodás elveszi azt, hogy hitben járjunk, és lássuk a csodát. (3Móz 25:20-21, 2Krón 36:21)

Akiben nincs valódi szeretet, emberi igyekezettel próbálja pótolni. Az egyik ilyen a csodálat, és más dolgok, melyek pusztán látszólagos szeretet. Mindez negatív folyamatba vihet bennünket. Istentől való szeretet az, ami összetart mindent. (Kol 3:12-14, Mát 21:9, 22:37, Préd 4:4, Luk 22:63-65, Luk 23:11)

Boldog, aki nem botránkozik meg & Lehetőségek ajtaja

2015 február 15.  18:00

Megbotránkozol Jézusban? Ragaszkodsz az életedhez? A világ uralkodója az ellenség. Ott nem lesz békesség. Az Írásnak, a bizonyságtevőknek hiszünk. (Mát 10:8,11-16,32-40, 11:6, Ján 20:29)
Ajtó nyittatott a hittel. Kész dolgok helyett lehetőségek. Számtalan lehetőség. Győztes élet lehetősége. Mindig beléphetsz. (Jel 3:8,20, Ján 10:10b, Eféz 4:22-24, 1Pét 1:22, Gal 4:15-16)

Követeljük vissza – a nemzet szeretetét (5)

2014 december 7.  18:00

Mióta és miért vannak nemzetek? A nemzet Isten ajándéka. Egyfajta védelem. Mi a jó irányvonalunk? Mi az, amiről megfeledkezünk? Hogyan szeretjük helyesen a nemzetet? Tehetünk az ébredésért, az áldásért. (1Móz 9:1, 11:4,7-8, Ézs 14:12,16, 58:5-7, Zsolt 4:7-8, 107:31-34, Jer 2:32, Péld 14:34)

Követeljük vissza – a család meghittségét (4)

2014 november 30.  18:00

A világ meghatározásai a családról tönkreteszik azt. A házasság Isten ajándéka. Közelség, meghittség, bensőséges kapcsolat. Azért, hogy az emberiség megismerje ezt a fajta közösséget. Képmutatásban nem működik. Mezítelenség. Felette nagy rejtély. (Mát 21:33-40,45, Luk 5:32, Ef 5:24-25,28-29)

A munka egyedül az Övé & Az igazi Jézus (#1)

2014 június 22.  18:00

A keresztény élet Isten nélkül képmutatás. Az aggodalom, a panaszkodás, a hasonlítás elégedetlenséget hoz, és Istent ítéli meg. (Ján 14:1-2, 5:39-40, Luk 12:1b, Gal 5:7a,9, Fil 2:13-14)
Létkérdés, hogy annak ismerjük Jézust, Aki Ő valójában. Leghitelesebben az Ő saját kijelentései alapján. Őt képviseljük. Legyen kívánatos életünk. (ApCsel 1:8, Mát 16:16b, Kol 1:16a, Ján 1:4-5, 6:48-51, 8:12, 10:7-14, 11:25-26, 14:6, 1Ján 5:11-12, Jel 4:1, 22:13)

Isten válaszát látni & Ne félj az új életben! (#4)

2014 május 7.  18:30

Ábrahám tudta, hogy Istennek halált kell munkálnia ahhoz, hogy életet adhasson. (1Móz 22:4-5)
Jelentőség, biztonság, közösség – Isten a válasz a szükségeinkre. Másképp, mint a világban. Ez nyereségünk. A zúgolódás, a támadás, a pletyka sokakra lesz hatással. mert gyorsan terjed, ragadós, megváltoztatja a látást. Ehelyett közösség Istennel. (2Móz 16:1-3)

A Szellem összetartó ereje

2014 február 19.  18:30

Aránytalanul gondolkodunk, könnyen a kis dologra tekintünk. Emberek azért utasítják el Isten elhívását, mert az életük nincs rendben. A szavak, a viselkedés nem elég. Isten követei vagyunk. Az Ő oldalán állunk. Ő azt szeretné, ha a szívünkben egyek lennénk Ővele. Jézussal járva lehetünk áldás másoknak, és lesz kohézió. (Ján 21:15-17, Zsolt 46:5-6, Mát 12:30)

Jézus szemei & A kereszténység csodás hatalma

2013 augusztus 28.  17:30

P. Jukka Borg Gondolkodjunk Jézus szemeiről! Gondolkodtál már ezen, hogy Jézus hogyan néz rád? Milyen szeme van? Milyen szemmel néz rád Jézus? Jézus szemeiben könyörület van. Az én Jézusomnak kegyelme van ma. Ma szeretettel néz rám. Ma az én Jézusom reménnyel néz rám. Ha elbukom – ahogy te is, minden egyes percben, egy nap akár…

Jézus meg tud felelni neked – ha akarod – Márk 12

2012 november 25.  10:30

Cliff Olson Az elmúlt néhány napban Brassóban voltunk. Kb. egy órája szálltunk le a vonatról, és most itt vagyunk a gyülekezetben. Tetszik nekem ez a gondolat, hogy ott vagyok valahol, és aztán itt vagyok a gyülekezetben. Ott vagyok a munkahelyem és itt vagyok a gyülekezetben. Ott vagyok a metróban, de jövök a gyülekezetbe. 1Sám 30.…

Jézus, Aki válaszol a kimondatlan kérdésekre – Márk 10

2012 november 14.  18:30

Márk 10. Márk 12:34 … És többé senki sem meri vala őt megkérdezni. Többé nem mer kérdezni Tőle senki semmit, mert mindenki meg vannak lepődve azon, hogy milyen válaszokat ad. Ebben a fejezetben sok kérdést tesznek föl Jézusnak, de szerintem még több az, amit nem kérdeznek meg Tőle. A fejezet első része: Márk 10:2-6  És…

Jézus, Aki keresztülvágott a felszínen, hogy a Szellemben járhassunk – Márk 7

2012 október 17.  18:30

Márk 7. Az előző 6 fejezetben már hat oldalát láttuk Jézusnak. Itt újabb oldalát látjuk, és ez nagyon tetszik nekem. Nagyon szeretem Őbenne, hogy Ő így bánik velünk és így közelít meg minket. Van egy mód, ahogy mi emberek viszonyulunk egymáshoz. Ez a távolságtartás. Megfelelő „távolságból”: szervusz! Ha hívők vagyunk, akkor: Isten áldjon! Van egy…

Az ember alapszükségei – Isten válasza

2012 szeptember 23.  18:00

Azon gondolkodtam, hogy az embernek mire van szüksége, mire van igénye. 1Móz 1-3-ban látjuk azt, hogy Isten hova helyezte az embert először. Ez azért érdekes nekünk, mert ha megnézzük, hogy hova helyezte Isten az első embert, akkor látjuk azt, hogy mire lettünk kitalálva. Például ha egy laptopot víz alá dugsz – beteszed a rossz környezetbe…

Krisztus élete túlárad bennünk

2012 április 29.  10:30

Ahogy Krisztus szolgálatára gondolok, eszembe jut, hányszor zavarta össze a tanítványait. Ha belegondolsz, hogyan járt és hogyan élt Ő, nagyon sokszor lehetett az érzésük ez: pont nem arra megyünk, amerre kéne. Amikor Ján 11-ben Jézus egy jó barátja, Lázár beteg volt – Ján 11:5 Jézus szerette Lázárt és a testvéreit –, meghallotta, hogy Lázár beteg,…

Láncra vert élet – Sátán stratégiái I.

2010 január 24.  10:30

Bartha Attila Gondolkodtam P. Dennis üzenetén amit szerdán prédikált. Az üzenet vége felé mondott egy nagyon érdekes verset: 1Sám 30 mindenki egyenlő részt kap. Mindegy, hogy ott volt a csatában vagy sem. Mát 10:40  A ki titeket befogad, engem fogad be; és a ki engem befogad, azt fogadja be, a ki engem küldött. Mát 10:41-42…

Hagyd abba a csapkodást és fogadd el Isten éles fejszéjét

2009 szeptember 20.  18:00

P. Péterfai Nem lehet képmutató szeretet. Amikor valaki feladja magát az emberiségért. Róm 12:10  Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelôzôk legyetek. Nem egy testi gyengédségről beszél. Filo és sztorgé szavakból származik. Fileo baráti szeretet, sztorgé a szülő és a gyermeke közti szeretet, családi szeretet. Az atyafiúi szeretet, ahogy a gyülekezetben szeretjük egymást,…