#ítéletek

Gyülekezetalapítás Pécsett & Amikor Isten is, ember is nehéz helyzetbe kerül

2016 február 14.  16:00

Létezik bűn, és nagyon nehéz helyre teszi az embert. Nem lehet megúszni, az utolsó ítélet biztosítja ezt. A bűn fizetsége a halál.
A bűn Istent is nagyon nehéz helyzetbe hozta, mert gyűlöli a bűnt, de a bűnöst nem. Mivel pedig szereti a bűnöst, volt rá válasza.
Miért azonosulnál a bűnöddel, miért ragaszkodnál hozzá, mikor létezik másik szint is, ahol élhetsz!
(1Móz 2:17, 3:7, 4Móz 32:23, Zsolt 16:11, Ján 3:16, 8:3-5, Róm 6:23, Zsid 2:15, Jak 1:15, 1Ján 2:2, Jel 20:12, 22:11)

Mi motivál téged? & Nem kell koldusnak maradnod!

2014 augusztus 17.  10:30

Valódi válaszokat keresünk. Hogyan lehetünk tanítványok? A természeti és szellemi motivációra is van válasz. (Mát 19:27-29)
Tanulunk Szellemben összpontosítani. Istennek nincs szüksége. Koldusként keressük Isten. Imában. Mert nincs elég hatalmunk. Legyen benne alázat és szenvedély. Növekedés az életünkben – ez Isten vágya. (Luk 18:35-41)

Veszélyes kegyelem & Az irgalom győzedelmeskedik az ítélet felett

2014 június 25.  18:30

A kegyelem lefegyverez, de nem felelőtlenség. A mi feladatunk nem az, hogy elemezzük. (Ef 2:8-9, Gal 6:4, Róm 3:10-11)
Igazságban, Isten igazságában járni. Igaz ítélettel ítélni. Isten ítél, az Ő ítélete egyértelmű. Mert Ő ismeri a formáltatásunkat. Irgalmat továbbadni. A szeretet értékel és hűséges. (1Móz 28:14b-17, Ján 7:24, 8:15, 12:47 Ézs 1:18, 53:7, Luk 6:36-37, Jak 2:13, Mát 10:29-31, 12:7, Mik 6:8, Zsolt 89:6,25,34, 103:13-14, Péld 17:9,17)

Krisztus ítélete – az Úr kedves esztendeje

2013 november 3.  10:30

Micsoda ünnep volt tegnap András és Viki esküvője! Annyira jó ez, mert ők komolyan veszik, nem játszanak egymással, hanem házasságot kötnek. Nem csak együtt élnek, és úgy tesznek mintha… Az nem az igazi. Elkötelezik magukat ahelyett, hogy a kényelmüket keresnék. Ez nagyon örömteli dolog volt. — Az evangelizációról jutott eszembe ez a történet. Valaki beszélgetett…

Isten munkája mélyebb, mint a testiség (I. Korintus 3)

2013 július 28.  18:00

1Kor 3. A korinthusi nagyszerű gyülekezet volt, mármint Isten szemében. Más nem mondta volna ezt róluk. Csak Isten szemében azok. Így is kezdi Pál. Elmondta nekik, hogy szereti őket, hogy mennyire fontosak neki, mennyire jelentősek, mennyire értékesek. „Azonban el kell mondanom nektek valamit. Beszélnem kell nektek erről, hogy testiek vagytok.” Ami azt jelenti, hogy nem…

A büszkeség zár ki Isten jelenlétéből

2013 május 12.  10:30

Eszt 3:1-2  Ezek után Ahasvérus király nagy méltóságra emelte az ágági Hámánt, Hammedátá fiát. Kitüntette őt, és följebb tetette a székét minden fejedelménél, akik körülötte volt.  A király minden szolgája, aki a királyi udvarban volt, térdet hajtott és leborult Hámán előtt, mert így parancsolta a király. De Mordokaj nem hajtott térdet, és nem borult le.…

Megragadni Isten igazságát & Kis dolgok, amik Istennél hatalmassá nőnek

2013 április 21.  10:30

P. Shane Ján 17-ben azt olvassuk, hogy amikor Jézus imádkozott értünk, akkor nem azért imádkozott, hogy Isten kivegyen minket ebből a világból, hanem hogy megtartson minket ebben a világban. Itt vagyunk a világban, de nem a világból valóak vagyunk. Isten nem arra hívott minket, hogy kolostorokban éljünk, hanem arra, hogy összegyűljünk Krisztus Testeként, hogy Isten…

Isten közelsége & Jézus azért jött, hogy tudhassuk, mi vár ránk…

2012 szeptember 16.  10:30

Haszmann Iván Könnyű arra gondolni, hogy itt van velünk Jézus. Mát 5-ben Jézus ott volt a tanítványokkal a megdicsőülés hegyén. Mondhatjuk: ott kellett, hogy legyen. Luk 5-ben a csodálatos halfogásnál is ott volt. Mondhatjuk: persze, hogy ott volt Jézus. Mát 8-ban a tanítványok a háborgó tengeren voltak, és Jézus ott is velük volt. Mát 9-ben…

Csak az irgalom juttat célba!

2012 április 18.  18:30

Azon gondolkodtam, emlékszünk-e az újévi fogadalmakra. Élsz-e még aszerint? Mennyivel jobb Isten ígéreteire gondolni? Azok nem változnak. Az újévi fogadalomra két nap múltán már nem is igazán emlékszem. 🙂 Isten ígéretei nem változnak. Nagyszerű így élni az életünket. Miért mondom ezt? Észrevetted-e, hogy az életünknek van rezgése? Folyamatosan rezeg, mint a vízen a kishullámok. Nagyon…

Jézus kegyelmes szavai

2012 március 28.  18:30

Isten vezetése – honnan tudjuk? Nem véletlenül említem. 1)      Hiszem, hogy Isten elsősorban az Ő Igéjéből akar vezetni minket. Zsolt 119:105 az Ő Igéje a mi világosságunk, az vezet minket. 2)      Vannak üzenetek, prédikációk, hogy Isten szól hozzánk. Eljössz, hallgatod, felkavarodsz, Isten szeret téged, te viszontszereted Őt. Ahogy hallgatod az üzenetet, felkavarodsz, felépülsz. Aztán a…

A menny záloga a miénk & Biztos reménységünk

2012 január 8.  10:30

P. Rick Knight Van fizikai testünk, aminek megvannak a maga ügyes-bajos dolgai. Van benne fájdalom, vannak korlátai. Ezek nem csupán fizikaiak, hanem azt találjuk, hogy sokszor az elménkben is vannak korlátok. Néha, még akkor is, amikor tudjuk, hogy mi az igazság, nem aszerint gondolkodunk. Néha azt gondoljuk: ez az ember nem szeret engem; vagy azt…

Vér az ajtófélfán

2012 január 4.  18:30

2Móz 12:7 És vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt megeszik, hintsenek a két ajtófélre és a szemöldökfára. Ez a Páska, ami nekünk a Húsvét egy értelemben. Tartalmas, jelentős a számunkra. Annyira nagyszerű, hogy vannak ünnepek, amik sokat jelentenek nekünk: Karácsony vagy akár az Újév. Remek volt az egész Szilveszter éjszaka, annyi öröm…

Krisztus képére formálva & Örömmel futni a pályán

2012 január 1.  18:00

P. Bendegúz Gal 4:19 Gyermekeim! kiket ismét fájdalommal szülök, míglen kiábrázolódik bennetek Krisztus. Látszik, hogy Pál szerette őket, így szólítja őket: „Gyermekeim!” Bensőséges. Mi volt Pál célja? Az, hogy a saját képére formálja őket? Az a mi célunk, hogy ebben a gyülekezetben mindenki P. Kende képére formálódjon? Félig már elérnénk a célunkat, de nem. 🙂…

Örökkévaló pillantás & József három köntöse

2011 szeptember 18.  18:00

P. Duló Attila 1Kor 3:12-15 (MBT) 12Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát; 13az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni.  14Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített,…

Hagyd el a gyermekhez illő dolgokat!

2010 február 17.  18:30

Pál apostol 1Kor 13-ban a szeretetről ír, és a végén egyszerre csak azt mondja: 1 Kor 13:11  Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illô dolgokat. Egy gyermekre gondoltam, arra, hogy  miben különleges egy gyermek? 1. Az egyik ami jellemző…