#Isten jelenléte

Isten tökéletes Önmagában & Isten ismerete I.

2017 november 26.  16:30

Ebben a félévben Pécsett a bibliaiskolában az Isten jelleme és természete című órát vesszük. Nagyon-nagyon szeretjük. Nagyon izgalmas, hogy csak Istenről beszélünk. Szeretnék ebből megosztani veletek néhány gondolatot.
A mi Istenünk tökéletes Isten. Neki nincsen szüksége senkire és semmire, különben tökéletlen lenne. Ez azt jelenti, hogy igazából ránk sincs szüksége. Ő Önmagában elégséges, mégis be akar vonni minket az Ő tervébe, az Ő munkájába…

Ne akard megmérni a megmérhetetlent! & Több mint hibátlan örökség

2017 május 31.  18:30

Hogyan mérünk dolgokat? Hogyan mérjük az életünket?
(Ezék 40-43.)

Ha hiszel Jézusban, akkor Isten fia vagy, és ha Isten fia vagy, akkor Krisztusban örökös is vagy. Isten sokat beszél az örökségről. Fontos volt Neki, hogy tudjuk és értsük, hogy nekünk van egy örökségünk amiatt, hogy Krisztusban vagyunk, ami a mennyben van fenntartva nekünk. Minek vagyunk az örökösei?
(Róm 4:13, Gal 3-4., Fil 3:20, 1Pét 1:3-4)

Csak Isten jellemében van stabilitás és egység

2017 március 12.  16:30

Lehet, hogy Isten munkájában ugyanazokat a mintákat, ugyanazokat a szavakat, ugyanazokat az embereket keressük, de Isten mindig új úton vezet minket.
Mát 17:10-13

Néha ez a szeretet: Én tévedtem. Amikor tudjuk ezt mondani, és Krisztus van köztünk, akkor egység van a természetünkben, a cselekedeteink lehetnek különbözőek, mégis ugyanazt a célt képviselik Isten jelleme miatt. Ebben felszabadulás van, élet van, és igazság van köztünk.
(Péld 1:31-33, 14:12,14, Ján 5:19, 14:6, Jel 12:11)

Ahogy Isten ismer, úgy senki más

2016 június 8.  18:30

Isten számunkra kikutathatatlan, kimeríthetetlen, megismerhetetlen, befoghatatlan, de Ő ismer minket, már az anyaméhtől fogva. Ez bátorító számodra? Nincs hely, nincs helyzet, nincs idő, mely elválaszthatna Őtőle, de mindig van új mélység, ami felfedezhető, és mindig van új csoda.
(139. zsoltár, Zsid 4:13)

Bensőséges kapcsolat Krisztussal & Keresztény optimizmus

2016 április 6.  18:30

Mi és hogyan teszi egyedülállóvá a hitünket a világban?
(Zsolt 3:2-3(3-4), Ján 4:23-24, 14:19-23)

Az a keresztény, aki helyesen kapcsolódik Istenhez, az üdvösségéhez és az élethez, optimista keresztény. Jézus bővelkedő életet ígért, de nem csupán ez tesz minket optimistává.
(Fil 1:12, 2Tim 4:16-17, 2Kor 4:15-17, Róm 8:32-24)

Igazi gyümölcstermés & Az Ő nevében kaptunk igazi nevet

2016 január 27.  18:30

Az emberi cselekedetek forrása az ember, magát dicsőíti, és az emberek előtt van. A gyümölcs forrása Isten kegyelme, Istent dicsőíti, és Ő előtte van, de hogy lesz ez az emberé? (Jak 1:27, Mát 7:15-20)

Ha a gazdagság az életed középpontja, akkor bajban leszel. Isten többet akar adni: szellemi irány és mélység. Új nevünk van, amely minden más név felett való. Miről beszél, mire hív az új nevünk? (5Móz 6:7, 1Kir 10:16-17, 14:25-26, Péld 22:1, 23:5, Luk 10:20, 24:47, 1Pét 1:4-5, Róm 8:29-30, Zsid 1:4)

Az isteni találkozások három dimenziója & Felszínesség kontra Isten mély munkája a szívben & Szelíd és elvadult keresztények (Újévi konferencia)

2016 január 2.  10:30

Isteni találkozás – tér, idő, hit egy pontban –, hogy azon a helyen legyünk, amit Isten nekünk szánt. Ott, az Ő akaratának védelme alatt vagyunk. (Zsolt 23:4)

Szárnyainak árnyékában dúslakodunk. Oda vágyunk. Az a mélyen elrejtett élet helye. Isten mély munkájának a helye. Ott alakít, formál, építi a szellemi házat. A szívünkben lévő szükségekre egyedül ott kapunk betöltést. (Zsolt 36:7-9, 25:14)

Az Isten akarata a legbiztonságosabb hely számunkra. Biztonságban lehetek szelíd. Ha nem vagyok biztonságban, akkor vadnak kell lennem, hogy megvédjem magam. Miért veszélyes ez? (Zsolt 25:9, 4Móz 12:3)

Ne félj! … Miért is? (Szilveszter éj)

2015 december 31.  21:00

Mi az a támadás, ami elég nagy ahhoz, hogy elintézze az életedet? Mi az a támadás, amitől eléggé befelé fordulsz, hogy elmúljanak a kapcsolataid? Mi az a támadás, ami annyira félelembe vezet, hogy nem mersz bízni tovább Istenben? „Ne félj!” – tele van ezzel az Írás. Ha beállsz Isten árnyékába, akkor Ő ott van közted és a baj, a támadás között. (Zsolt 27:1, 37:24, 46:1b-2(2-3), 1Móz 15:1, Ézs 12:2, Hós 1:9, Zak 13:9, Józs 1:9, Ézs 40:29-31, Róma 8:31)

Szárnyának árnyékában élni (Újévi konferencia)

2015 december 31.  10:30

Betakarás, védelem, hitnyugalom, rejtekhely… Isten szárnyai alatt – pásztorok gondolatai az újévi konferencia témájával kapcsolatban. (2Sám 6:14, Zsolt 27:1-5, 36:7-8(8-9), 57:1b (2), 63:7-8(8-9), 91:1-4, 105:39, Luk 13:34, Ján 6:35, 1Ján 4:4b,18, Kol 3:1-2)

Jézusnak csak istálló jutott – de Neki nem is kellett több

2015 december 23.  18:30

Mindig keresünk, mert minden embernek szüksége van egy helyre. Hamis elvárásokat támasztunk, ezért nem azt találjuk, amire az életünk szánva lett. Isten nem csupán kivisz valahonnan, hanem bevisz oda, amit készített. Az igazi helyet csak Ő tudja megadni, és csak akkor, ha beengeded Őt az életedbe. Neki elég egy talpalatnyi hely, csak add oda Neki. (Péld 13:12, Neh 1:9, Zsolt 26:8, 84:2, Luk 2:6-7, 16:28, 2Kor 8:12)

Hová mehetnék a Te orcád elől? & Hitünk motiváltsága

2015 november 29.  16:00

Nincs olyan hely, nincs olyan helyzet, hogy Isten ne lenne veled. Ma is így van, mindig így lesz. (Zsolt 139:7-12, Zsolt 55:22[23])

Szükség van valamire, ami mozdítja az életünket, és kétféle bölcsesség is áll a rendelkezésünkre ehhez. Salamont hova vitte az, hogy mindig az alulról jövőt választotta?
Ismerni Istent – mély motiváció, izgatottság és öröm. Imádathoz visz, és ez életünk motorja.
(2Móz 15:20-21, Ezsd 3:11, Jel 4:8,11, 5:9, Préd 1:2-11, Jak 3:15, 2Tim 1:7, Jer 13:23, Fil 1:9, Ef 4:13, Ján 5:17)

Tudod-e, hogy mennyire Isten munkájában vagy?!

2015 szeptember 23.  18:30

Az Ellenség megpróbálja a hívőket eltompítani, hogy ne ismerjük fel Isten munkáját. Sok keresztény ezért retten meg, mikor Isten valami nehézségen, kihíváson keresztül munkálkodik az életében. Megeshet, hogy csak annyi a baj, hogy nem vagy tudatában, nem vetted számításba Isten munkájának valóságát az életedben. Neki a legkisebb részlet is számít. Előttünk a növekedés időszaka. Egyszerűen be kell lépni Isten tervébe. (Róm 8:11, Ján 1:51, 1Móz 28:16-17, Józs 5:13-14a, Róm 8:28-30, Neh 6:3 )

Igazán meglátni, aki vagyok & Az Atya előtt & Isten látogatásai (Imaest)

2015 szeptember 2.  18:30

Lehet egy kép, amit mutatunk kifelé. Szerepjáték. A probléma az, ha már magunk is elhisszük. Isten pedig elfogadna, ahogy vagy. A gyülekezetben, az imában tanulunk járni a kép nélkül. (1Kor 4:3-4, Éne 4:7, Ef 1:6, 2Kor 4:2)

Az ima beemel az Atya jelenlétébe. A legtávolabbi lehet a legközelebb.

Jó ember helyett Szellemmel betöltött ember. A Szellem tesz szenvedélyessé. Imában keressük Istent, és Ő látogat éjjel, reggel… a mindennapokban. (Zsolt 101:2)

A bezárt kutya bármire ugat, de amelyik vadászik, az nem

2015 augusztus 30.  16:00

A csodák ne vonják el a figyelmedet a lényegről! A csoda csak körülmény, a lényeg Jézus. A próbák feltartóztathatnak, mégis, ott tehetünk szert gerincességre, mert a lényeg a próbában is Jézus.
Mikor megszabadulunk attól, amire nincs szükség, marad-e valami, amihez érdemes ragaszkodni? Mi a mellékes, mi a fontos? (Márk 14:22-28, Ján 6:16-21, Jób 9:8)