#ima

Jobb a megvalósult remény, mint a mi igyekezetünk

2011 augusztus 28.  10:30

Hisszük, hogy Isten megválaszolja az imáinkat. Az imakérésekre gondoltam. Vannak nagyon fontos szükségeink a gyülekezetben. Nagyszerű, hogy van egy kegyelem trónja, ahová szaladhatunk! Nem arra vagyunk elhívva, hogy ezeket a nehéz terheket megpróbáljuk egyedül cipelni, vagy megoldani. Mert nem erre lettünk teremtve, hogy ilyesfajta terheket cipeljünk. Hanem Isten azt szeretné, ha minden terhünket Őhozzá vinnénk.

A fegyverzeted nem teljes a testvéred nélkül #10

2010 szeptember 15.  18:30

Ez az utolsó üzenet a sorozatunkból, ami elég hosszú volt, de úgy gondolom, hogy hasznos. Emlékszem, egyszer jöttem vissza Azerbajdzsánból vonattal – ami nagyon bölcs dolog, mert Csecsenföldön keresztül vezet az út –, és láttam csecsen katonákat. Beszélgettem is kicsit velük. Az egyik dolog, ami feltűnt velük kapcsolatban, hogy ők folyamatosan harcban álltak. Azon a…

6+1- az ima, ami messzire visz minket #9

2010 szeptember 12.  18:00

P. Duló Attila Fil 3:9 (MBT) Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján Pál itt egy nagyon kényes témát, az önigazságot feszegeti. Azt mondja: nekem nincs magamban igazságom. Az önigazság olyan dolog, ami a bűnnel jött be az életünkbe. Amíg…

A felkészült szív másféle terhei

2010 július 18.  18:00

Ez Jósiás király utasítása: 2Krón 35:3 És monda a Lévitáknak, a kik az egész Izráelt oktatják, és magokat az Úrnak szentelék: Helyheztessétek a szent ládát a házba, a melyet készített volt Salamon a Dávid fia, az Izráel királya; nem kell most vállatokon hordoznotok; hanem szolgáljatok az Úrnak, a ti Istenteknek, és az ő népének az…

Otthonunk, rejtekünk és a világ világossága…

2010 május 9.  18:00

P. Kende 2Kir 18-ban egy olyan ember beszél, aki nagyon tudja, hogy mit csinál, és hogy merre mennek a dolgok. A 33. verstől arra bátorítja Jeruzsálem lakóit, hogy adják meg magukat, arra bátorítja a királyt, hogy adja meg magát. Elmagyarázza, hogy miért kellene megadni magukat. Korábban nagy ígéretekről beszélt, hogy milyen jó lesz, ha megadják…

Elsöprő korszellem – Sátán stratégiái III.

2010 január 27.  18:30

Sokan mondták, hogy a vasárnap délelőtti és délutáni üzenet (2010.01.24. de. P. Kende: Láncra vert élet – Sátán stratégiái I., du. P. Kende: Szellemi valóság – Sátán stratégiái II.) nagyon sok szabadulást hozott. Ez nyilván Jer 23:29 szerint van, ami azt mondja, hogy Isten Igéje olyan, mint a megemésztő tűz és mint a sziklazúzó pöröly.…

Miért ne kevernénk hitet?

2009 október 11.  10:30

Takács Lajos Péld 23:17-19  Ne irigykedjék a te szíved a bûnösökre; hanem az ùr félelmében légy egész napon;  18 Mert ennek bizonyos vége van; a te várakozásod meg nem csalatkozik.  19 Hallgass te, fiam, engem, hogy légy bölcs, és jártasd ez úton szívedet. Ez Isten kegyelméről szól. Az Ő kegyelmétől várjuk. Ne irigykedjünk szívünkben a…