#ígéretek

Isten és te & A Mindenható kedvencei

2014 november 16.  10:30

Nem lelkigyakorlat. Bensőségesség, várakozás, szeretetkapcsolat. Isten vezetése. Teljes biztonság. (Luk 2:25-32, Luk 19:10)
Elfogadtuk Isten szeretetét. Beléptünk egy rendszerbe, ahol Isten programja működik. Mint a magban, van növekedés. Idővel láthatóvá lesz. Szavaink is vannak. Békesség és menetelés. (Róm 8:28-34, Jel 12:11)

Mi fán terem a hit-hős? & Tegyük emlékezetessé az életünket – Isten előtt!

2014 május 28.  18:30

A bűntudat távol tartja Istent. Szellemben és igazságban, őszinteséggel imádunk. Az állandó közösség kifejeződik a hitbeli cselekedetekben. (Zsid 11:1,4a,5a,7a)
Mi az, amit Isten feljegyez, és mi az, amit nem? Mi az, amit nekünk ajánlatos feljegyezni? Ezek segítenek előremenni. (Jer 31:31-33, Ézs 43:25, 2Kor 5:17, Kol 3:16a, 1Kor 11:23-25)

Krisztus válasza a kemény életre és a kemény szívre

2013 szeptember 29.  10:30

Sok-sok hazugság van az emberek szívében. Főleg a férfiakéban… és a nőkében. Ezért vagyok olyan hálás P. Duló órájáért (Bibliaiskola: A nők szerepe a gyülekezetben). Az van a szívén, hogy eloszlasson hazugságokat, és hogy tanítsa a nőket a fontosságukról. Mellesleg ezért olyan fontos közel húzódni pásztorokhoz, mert vannak idióta hazugságok a szívünkben. Kell, hogy halljam…

Isten részt adott az Ő szolgálatában & A kételyeink és a hitünk

2013 szeptember 8.  10:30

Tawfiek Szeretnék kicsit beszélni a szolgálatról, a szolgálat látásáról, az igazságról, és arról, hogy ez az igazság hogyan lesz a miénk. Itt tanultam a Bibliaiskolában, veletek töltöttem időt, és a Biblia igazságáról beszélhettünk. Az emberekben láttuk az igazságot – szeretjük ezt másokban, és vágyunk erre –, aztán apránként ez az igazság a magunkévá vált. Jöttünk…

Megragadni Isten igazságát & Kis dolgok, amik Istennél hatalmassá nőnek

2013 április 21.  10:30

P. Shane Ján 17-ben azt olvassuk, hogy amikor Jézus imádkozott értünk, akkor nem azért imádkozott, hogy Isten kivegyen minket ebből a világból, hanem hogy megtartson minket ebben a világban. Itt vagyunk a világban, de nem a világból valóak vagyunk. Isten nem arra hívott minket, hogy kolostorokban éljünk, hanem arra, hogy összegyűljünk Krisztus Testeként, hogy Isten…

Békesség vagy bátorság & Megfelelni a hit támadóinak

2013 április 14.  10:30

P. Knight Eltúlozzák a fontosságát a bátorságnak. Nem arra lettünk elhívva, hogy bátrak legyünk, hanem arra lettünk elhívva, hogy Istennel járjunk. Azt gondolom, hogy a bátorság problémát okozhat számunkra, mert ez egy válasz a félelemre, de nem oldja meg a félelem problémáját. Igazából csak reakció. Mi a félelem? Nézzük így, hogy mi a félelem ellentéte.…

Akit megprófétáltak, s Akit mégsem vártak

2012 december 23.  10:30

P. Bendegúz Az elmúlt hetekben P. Kende sokat beszélt a hallásról. Említette Ezék 33:32-t, azt, hogy az emberek elmennek, meghallgatják a próféta beszédét, de olyan nekik, mintha TV egy zenei adásában hallgatnák a szerelmes dalokat. Nem egészen így mondja, de ez a lényeg, hogy meghallgatják. Olyan érdekes, amikor a családomban hallott valaki egy prédikációt, vagy…

Elbánni a lelkünk passzivitásával

2012 április 22.  18:00

P. Marian József 46. Zsolt  Isten a mi oltalmunk és erősségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe: Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Szela. Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait. Az Isten ő közepette van, nem rendül…

Józan gondolkodás & Személyesség & Megelégedés a Szellem által

2012 január 22.  10:30

Khauth Gyuri 2Tim 1:7 Mert nem félelemnek szellemét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét. A józanság, a józan gondolkodás nagyon fontos dolog. Előtte ott a félelem, amelyik a világban az egyik legerősebb mozgatórugó az ember életében, a másik a kapzsiság. Mi azonban nem ezt a szellemet kaptuk, hanem a józan…

A távoli közelivé, az idegen örökössé

2011 december 18.  10:30

Fadgyas András 1Kor 8:1b-2 Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, a mint ismernie kell. A héten volt egy tapasztalatom. Úgy éreztem, tudok valamit, ismerem valamennyire Istent, de rájöttem, hogy igazán nem tudok semmit. Olyan, mint amikor a tudósok valamit felfedeznek…

Ábrahám élete és a miénk II.

2011 október 30.  18:00

P. Mariann József Zsolt 19:8-11 Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak. Kivánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál…

Az ígéretek soha nem változnak

2011 október 26.  18:30

Nagyszerű gyülekezetünk van! Nem érdekel, hogy ki hívja egyháznak és ki nem, mert itt az emberek az Ő jelenlétében gyűlnek össze. Közösségünk van Krisztus Testében. Felemelt fülekkel hallunk Isten trónjától, és a lábaink előkészítik az evangéliumot. Mi más számítana? Isten tekintélye az életünkben jelen van. Kenetet kaptunk a Szenttől, és Isten hatalmazott fel minket arra,…

A pillanat, amikor fel kéne adni

2011 október 19.  18:30

Neh 4:10  És mondák a zsidók: Fogytán van ereje a tereh-hordónak, a rom pedig sok, és mi képtelenek vagyunk építeni a kőfalat. Isten minden munkájában eljön az a pont, amikor úgy tűnik, hogy feladni lenne a legkönnyebb, hogy az lenne a legértelmesebb, az lenne a legjózanabb dolog: megállni és nem menni tovább. Ez az idő…

Jobb a megvalósult remény, mint a mi igyekezetünk

2011 augusztus 28.  10:30

Hisszük, hogy Isten megválaszolja az imáinkat. Az imakérésekre gondoltam. Vannak nagyon fontos szükségeink a gyülekezetben. Nagyszerű, hogy van egy kegyelem trónja, ahová szaladhatunk! Nem arra vagyunk elhívva, hogy ezeket a nehéz terheket megpróbáljuk egyedül cipelni, vagy megoldani. Mert nem erre lettünk teremtve, hogy ilyesfajta terheket cipeljünk. Hanem Isten azt szeretné, ha minden terhünket Őhozzá vinnénk.