#hamisság

A +1 „Sola” & Tabuk, nagyobb ÉLET és küldetéssel élni

2017 november 1.  18:30

Szükség van arra, hogy kimondjuk dolgokra: kizárólag ez. „Csak ez, és semmi más!” A reformáció négy „sola” pontja, ami jelent még egyet.
(Ján 6:63, Róma 3:28,11:6, Ef 2:8-9, Kol 3:10-11, 1Tim 2:5, 2Tim 3:16, Zsid 12:1-2)

A társadalom nem mer beszélni mély jelentéstartalommal bíró dolgokról, és amelyiket tudják, hamisítvánnyal helyettesítik. Hogyan kaphatnák vissza ezek az értéküket? Mi a mi üzenetünk a Halottak napjára?
(Róma 8:10-11, 1Kor 15:45)

Isten és te & A Mindenható kedvencei

2014 november 16.  10:30

Nem lelkigyakorlat. Bensőségesség, várakozás, szeretetkapcsolat. Isten vezetése. Teljes biztonság. (Luk 2:25-32, Luk 19:10)
Elfogadtuk Isten szeretetét. Beléptünk egy rendszerbe, ahol Isten programja működik. Mint a magban, van növekedés. Idővel láthatóvá lesz. Szavaink is vannak. Békesség és menetelés. (Róm 8:28-34, Jel 12:11)

Van jobb mondandónk is, mint a világnak! #2

2014 október 5.  18:00

Információ áradat van. A világ rémisztget, vágyakat ébreszt, terheket aggat. „Jó” terheket is aggathatunk egymásra. Az aggódás nem old meg semmit. A mi felelősségünk az ima. Istennek adhatjuk minden gondunkat. Elmerjük hinni ezt? (Zsolt 55:22, 1Pét 5:7, 1Ján 2:16)

ÉN választottalak titeket & Hol van a helyem, és hol nincs?

2014 szeptember 21.  10:30

A szeretet keresi az utat. (Ján 15:15-16)
A megfelelő helyen vagyok-e? Hol van a helyem? Mi köze van az igazságnak a hamissághoz? Mi közössége van a világosságnak a sötétséggel? Milyen egység lehet érték és értéktelen között? Mi köze a hívőnek a hitetlenhez? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? És mit jelent látásban élni? (2Kor 6:14-16a, Péld 19:10, 30:22, Luk 4., Mát 4.)

Az igazi Jézus (#2) & Egy napon minden térd meghajol Őelőtte

2014 június 29.  18:00

Hamis vallások, hamis szellemek, hamis Jézusok. Az igazi Jézus mellett tanúskodnak a cselekedetei. A biztosítékunk a Biblia. (Ján 10:23-25, 2Kor 11:3-4, Mát 7:21-23)
Vannak dolgok, helyzetek, kapcsolatok, amiket nem tudunk megváltoztatni. Túlmutatnak rajtunk. Ez jó hely arra, hogy Isten alázatot tanítson. Egy biztos, minden térd meghajol az Úr előtt. Az örökkévalóságban Isten mindent helyreállít. (Zsolt 13:3a, 22:2, 42:4-5, 71:5, 73:21-25, 119:67,71, Zsid 12:11, Róm 14:11, Jel 21:4)

Felkavarva az első szeretetben

2013 december 11.  18:30

Az elmúlt héten néhányuknak megvolt az a kiváltságunk, hogy meglátogathattuk a ciprusi gyülekezetünket, amelynek nincs pásztora. Különleges dolog látni olyan gyülekezetet, amelynek nincs pásztora, de nagyon aktív. Lenyűgöző volt látni őket! Nagyon bátorító. Sokat hülyéskedtünk, ahogy szoktunk. Nagyon jó volt lelkeket nyerni, prédikálni, imádkozni, épülni, együtt lenni közösségben. Nyolcból kilencen 🙂 mondták, hogy vissza akarnak…

Kicsoda Jézus – ki ismerheti meg Istent?

2013 november 3.  18:00

„Kicsoda Jézus?” Ha megkérdezed erről a templomban az árusokat Ján 2-ből, akkor ők azt felelik: Az egy vadállat! Ha megkérdezed a farizeusokat virágvasárnap Ján 12-ben, akkor ők azt mondják: Jézus még nálunk is sikeresebb vallási vezető. Ha megkérdezed Pilátust, amikor Jézus tárgyalása volt Márk 15-ben, akkor azt mondaná neked: Ez egy szegény, közutálatnak örvendő, nyomorult…

Ébredj fel a hazugságok álmából!

2013 január 16.  18:30

Eféz 5:14 Annakokáért mondja: Serkenj föl, aki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus. Isten azt mondja nekünk: ébresztő! Annyira hálás vagyok ezért! Mondhatná azt is: már mondtam elégszer, hogy kelj fel, ha aludni akarsz, akkor aludj! Nem! Ő azt mondja: ébresztő! Serkenj föl, aki aluszol! Van lehetőségünk felébredni. Van lehetőségünk…

Beleszeretni Isten szeretetébe

2012 október 28.  10:30

P. Kende Mit csinálunk itt? Minek vagyunk itt? Minek jövünk istentiszteletre? Minek megyünk misszióba? Miért csináljuk azt, amit csinálunk? Kol 1:10  Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében; Ezért jövünk. Ez a szívünk vágya. Szeretnénk az Úr előtt járni, komolyan venni az Ő teljes tetszésére.…

Az egész Biblia két versben (130. zsoltár 3-4)

2012 június 24.  10:30

A fejezetek elején a különböző Bibliákban mindig vannak minősítések. A Károli például azt mondja Mát 7 elején: Szeretetlen ítélgetésről. Az egyik bibliámban az volt: A jogtalan ítélkezésről. Ez a rész azonban csak azt mondja, hogy ne ítélj, és kész. Nem mondja, hogy így vagy úgy ne ítélj. Mát 7:1-5 Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.  Mert…

Felismered-e a gonoszságot, amikor találkozol vele?!

2012 május 27.  10:30

A bibliaiskolás végzősök diplomaosztója van ezen a hétvégén. Nagyszerű utunk volt a végzősökkel Lengyelországban. Nagyon örömteli néhány nap volt együtt utazni. Nem kellett rohanni, lehetett órákon át beszélgetni. Találkoztunk a helyi gyülekezetekkel, testvérekkel különböző helyeken: Varsó, Krakkó, Wroclaw. Igazán nagyon örömteli volt. Volt egy nagyon józan napja az egész túrának. Voltunk Auschwitzban, és pont olyan…

Sátán trükkje

2012 január 15.  10:30

P. Jim Schirmer Egy kicsit Isten akaratáról gondolkodtam az életünkben. Tényleg az egész életünk Isten akaratáról szól. Keresztelő Jánosra gondoltam, ahogy ott volt a pusztában, és megtérésre vezette az embereket a viselkedésükben és a gondolkodásukban. Aztán jön Jézus, az unokatestvére. Azt mondja Keresztelő János: ez Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit. Nem volt megszokott.…

Ne bújj el a harc elől!

2012 január 8.  18:00

Példabeszédek. Szerintem az alábbi rész is bizonyítja, hogy nők is írták a Bibliát. Nem ismerek férfit, aki valaha is ilyet mondana. Péld 15:17  Jobb a paréjnak étele, … , mint a hizlalt ökör, … Férfi ilyet nem mond. Soha. 🙂 Legalábbis nem tudom elképzelni, hogy férfi ilyet mondjon. Még azt is mondja: Péld 15:17  Jobb…

A legegyszerűbb dolog a világosságban járni

2011 február 16.  18:30

Valami nagyon egyszerűről szeretnék beszélni. Kezdjük tehát valami bonyolulttal. 1Móz 25-től beszél az Írás egy emberről, úgy hívják: Jákob. Ha egy bonyolult életre gondolsz, akkor ez az ember a tökéletes példa. El kellett menekülnie otthonról, éveken át idegen földön kellett élnie. Rettenetes árat kellett fizetnie a feleségéért, akit ő választott. Aztán nem egészen úgy sült…

A te világosságodnál látunk világosságot

2011 február 13.  18:00

Zsolt 36:10 Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot. Valaki mondta nekem az imádat alatt: ki vagyok én, hogy Isten ide hívott el engem. Sokszor nekem is van ez az érzésem. Ján 8:12 Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat…