#hálaadás

Isten jelenlétébe a keresztnél jöhetünk

2017 szeptember 20.  18:30

A világnak nincs üzenete. Sok mindenben dicsekszünk: a diplománkkal, dokumentumokkal, a nemzeti hovatartozásunkkal, a kultúránkkal, az oktatásunkkal, a múltunkkal, vagy mindazzal, amit elértünk, tehetségünkkel, az ajándékainkkal, a ruháinkkal, a kocsinkkal, azzal, ahol élünk, a pénzünkkel, a szenvedésünkkel… Pál azonban a keresztben dicsekedett. Miért?
(100. zsoltár, Gal 6:14)

A hálaadás átformál & Felügy, belügy, külügy

2016 április 27.  18:30

Megvan a kapacitásod arra, hogy hálás legyél, és arra is, hogy hálátlan legyél. A hála – ha hálát adsz Istennek – az bátorítás a másiknak és magadnak is, gyakorlása személyiséget formál.
(Kol 3:15, 1Thessz 5:18, 2Sám 2:26a)

Felügy, belügy, külügy – háromfajta szék.
Isten pókjai mindenütt a világban.
(Péld 29:18a, 30:28, 4:23, Éne 1:6, Gal 6:10, 1Tim 2:4, 4:16)

Magasztaljuk hálaadással & Isten hatalmas keze & Felkészíteni a szívünket (Imaest)

2015 augusztus 5.  18:30

Jó megemlékezni, hogy felépítsem magam a hitben, felnagyítani Istent a szívemben hálaadással, és megint hálaadással… (Zsolt 100:4-5, Zsolt 69:30)

Isten keze hatalmas és erős, biztonságos hely számunkra, de Ő mégis ránk vár. Az imáink mozdítják az Ő kezét, hogy rátegye a dolgainkra. (Ézs 40:12, 1Pét 5:6-7)

Hiába a hallás Istentől, vétek a szólás, ha nincs felkészült szív. Mi teszi rendbe a szívet? Honnan vannak a helyes gondolatok? (Jón 1:2-3, 11-12, Jón 2:8, Zsolt 57.)

Kegyelemmel koronázva & Lehet-e az új élet örökre új?

2015 június 17.  18:30

Istent ismerni, követni, hűségesnek lenni. Hála és kegyelem és irgalom az osztályrészünk. Tele ház. (Zsolt 103:1-13)

Krisztusban új életet kaptunk, új minőséget. Természetileg nézve azonban megavul. Vannak új kihívások is benne. Mit kezdesz ezzel? Táplálni kell az újat, tanítani kell a szívedet, más módon nézni. Az új élet kinyitotta a szemünket a szellemi valóságra. Az új életnek jelentősége van, lesz, ha nem szeleteled. (Ján 10:4-5,27)

Igenis, drámázzunk! & A Szellem ad értelmet és életet & Az Úr beszéde terjedjen (Imaest)

2015 június 3.  18:30

Vannak dolgok, amik nekünk számítanak, mert Istennek számítanak. Igenis „drámázzunk” ezek felől, még ha a társadalom szerint nem is kéne! Az ima a harcterünk. (1Tim 6:12, 2:2, Róm 13:1, Ef 6:12)

Isten rendelte az időt, a helyzetet, amiben most vagy, azért, hogy Őt keresd. Ne rohanj Isten elé, ám indulj, amikor Isten indul. Aki Istentől hall, meg tudja erősíteni azt, aki megfáradt. (Jób 32:5-12, Ézs 50:4a, ApCsel 17:25, Ámós 5:6, Jak 5.)

Az imában legyen szellemi éberség, állhatatosság, hálaadás, legyen sóval fűszerezett, azért, hogy a dicsőséges evangélium terjedjen. (Kol 4:2-4, 2Thessz 3:1)

Ott kell lennünk! (Hálaadási vacsora)

2014 november 23.  18:00

Köszönetnyilvánítás a szavakon az anyagiakon túl. Az életünk visszatükrözi, amit Ő adott – ez a legnagyszerűbb Istennek. Szabadok vagyunk, és az álmunkat éljük. Ott kéne lakni, hogy szívünk mélyéről hálát adunk. Ami van, azért hálát adni. És csoda történik. (Zsolt 124:7-8, Mát 14:13-17)

Minden forrásom Benned van & Hogyan kerüljük el a szellemi ürességet?

2014 október 19.  10:30

Ismerni a forrást és a célt. Lesz imádat és hálaadás (Jak 5:13)
Hiábavalóság útja, vagy a reménységé? Mit kaptál, amikor Krisztushoz mentél? Azt ne feledd! Mire nézel? Honnan hallasz? Min gondolkozol? Mivel táplálod a szíved? Isten a forrásunk, Belőle meríteni. (Ef 4:17-20, Zsolt 103:2, Kol 1:13, Fil 3:20, 2Kor 5:17, Mát 13:15, Péld 4:23, Róm 1:21)

Az evangélizáció forrása & Én soha meg nem tagadlak Uram!

2014 január 26.  18:00

Az evangelizáció az élet egyik forrása. Ne hagyd, hogy az Ellenség betömje. Egymást bátoríthatjuk ebben a szolgálatban.
Isten emberében izgatottság, öröm, lelkesedés, hála van. Ha nem ismered, nyisd meg a Bibliádat. Kegyelmi környezetben van kapcsolat Jézussal, tévedhetünk, akkor is szeretve vagyunk, és ki leszünk igazítva. Isten állítja be az értékünket. A hívő felelőssége. A hívő része helyreállás, és hagyja, hogy Isten használja őt.
(1Móz 26., Mát 26:33)

Hogyan válaszolsz Isten áldásaira az életedben? (Hálaadási szeretetvendégség)

2013 november 24.  18:00

Gondolj bele, hogy mennyi dolog van, amiért hálásak lehetünk! Egyszerű dolgok; dolgok, amiket magától értetődőnek veszünk; dolgok, amikre régóta nem gondoltunk, úgyhogy különlegesek… Találtál valamit, amiért hálás lehetsz? … Ez nagyszerű! Ez az ünnep, a hálaadás az USA-ból származik. Ha jól értem, amikor először ünnepelték, az nagyon nehéz időszak volt.  Akkor telepedtek meg, és emberek…

Melyiket választod: a szívet a kereszten vagy a szívet a kereszt tövében?

2013 június 2.  18:00

Ján 19. a keresztre feszítés. Ján 19:24 Azt mondták azért egymásnak: Ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen! Azért, hogy beteljesedjék az írás, amely azt mondja: Megosztoztak ruháimon, és köntösömre sorsot vetettek… Mit látunk itt? Ennek valójában két szintje van. Az egyik a gúnyolódás. Mát 27-ben részletesebben leírja: Mát 27:39 Az…

Amit csak a hitbeli ima adhat meg

2013 február 3.  10:30

Micah Stambowski Isten hihetetlen módon munkálkodik, nem? Volt egy tervem azzal kapcsolatban, hogy miről beszéljek. Nagyon nyugodt voltam, de aztán tegnap Isten megváltoztatta. Remélhetőleg ez téged is felépít annyira, ahogy engem felépített. Minden a fejemben volt a helyén, a vicc is megvolt hozzá, és az is, hogy kit hogyan fogok üdvözölni a színpadról. Ám a…

Hálaadás, szellemi otthon és növekedés

2012 november 4.  10:30

Ahogy jöttünk visszafelé Lvivből, az ukrajnai konferenciáról, nem tudtam másra gondolni, csak arra, hogy mennyire nagyszerű, hogy van Istenünk, Akinek hálát adhatunk. Annyira lenyűgöző nekem, mert ahogy jöttünk, az annyira bátorító volt. Csak bátorítalak, hogy a Bibliádat vidd magaddal mindenhova.  Én mindig magammal hordtam a Bibliámat. Emlékszem, fiatal hívőként arra gondoltam: „Mi van, ha ott…

Keresni Őt és megtalálni & A megbocsátás hatalma

2012 szeptember 23.  10:30

P. Shane Luk 24. Jézus az emmausi úton találkozik a tanítványokkal, akik nagyon szomorúak, mert a dolgok nem úgy alakultak, ahogy gondolták. Jézus el kezdi tanítani őket, és megnyitja nekik az Igét. Luk 24:28 Elközelítének pedig a faluhoz, amelybe mennek vala; és ő úgy tőn, mintha tovább menne. Igazából Jézus nem akar továbbmenni, az a…

A győzelem íze

2012 február 19.  18:00

P. Jim Legyenek a szám által kimondott szavak és a szívem gondolatai elfogadhatóak Te előtted, Uram! Gondolatok, elmélkedés – mit jelent ez? Ez az, amikor fogunk egy gondolatot és kérődzünk rajta egy kicsit. Mit jelent ez? Hogyan alkalmazom ezt az életemre? Elmélkedtem valamin, amiről nem tudok sokat. Ez az alázat. Próbáltam megérteni, hogy milyen fontos…

Döglött legyek és kisrókák, avagy mindaz, ami megrabol

2011 december 21.  18:30

Luk 2. A császár úgy dönt, hogy adót fizettet mindenkivel, ami mindig „kellemes” ötlete egy uralkodónak. Emiatt József és Mária, a felesége felmennek Názáretből Betlehembe, merthogy József a Dávid háza népéből való volt. Luk 2:5-7  Hogy beírattasék Máriával, aki neki jegyeztetett feleségül, és várandós vala. És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének…

Feladni a legkönnyebb … de megéri?

2011 december 14.  18:30

Vajon hányszor gondolták úgy a tanítványok: bárcsak Jézus ne erre ment volna? Ján 4-ben átmennek Szamárián. A tanítványok, a zsidók nem kedvelték a szamáriaiakat. Sőt! Nem voltak hajlandóak velük együtt inni, enni vagy beszélni. Nem voltak hajlandóak üzletelni velük. Nem bírták őket. Jézus azt mondta: Szamárián megyünk keresztül. A tanítványok erre elborzadtak. Márk 10 Jézus…

Isten közelsége oly jó nékem!

2011 november 27.  10:30

Amikor egy szent hazaköltözik az Úrhoz, az nem kis dolog, az előléptetés. Beléphet az örökkévalóságba, nincs fájdalom és nincs félelem. Ezért mondja az Ige, hogy amikor hazatérünk az Úrhoz, az dicsőségesebb, mint a megszületésünk. Az Úrvacsora nem vallásos cselekedet, hanem láthatjuk Isten szentségét az Ő szent hegyén és közösségben lehetünk Ővele. Erről szól a gyülekezetünk,…