#gyülekezet

Miért ne állnál ki a testvéredért?

2011 november 9.  18:30

Ez az üzenet néhány napja érik a szívemben. A mai napon jutottam el oda, hogy el kell mondanom. Beszélgettünk P. Csabával és annyira megáldott a közösségünk, a kapcsolatunk, a szeretetünk, a közös szolgálatunk. Annyira nagyszerű volt belegondolni, hogy nem vagyunk egyedül; együtt szolgálunk, együtt járunk az Úrral. Ez tényleg csodálatos. 4Móz 32 Izrael honfoglalásáról szól,…

Otthon a közösség által

2011 október 16.  10:30

Luk 24:13-16 13És íme azok közül ketten mennek vala ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől hatvan futamatnyira vala, melynek neve vala Emmaus. 14És beszélgetének magok közt mindazokról, amik történtek. 15És lőn, hogy amint beszélgetének és egymástól kérdezősködének, maga Jézus hozzájuk menvén, velük együtt megy vala az úton. 16De az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt…

Otthon a Szent Szellem által

2011 október 12.  18:30

Ki az abszolút hazug? Sátán. Ján 8:44 ő a hazugságok atyja. Ő tényleg az, akiről lehet tudni, hogy hazudik. Ezért kell valaki mögé bebújnia. Azért, mert ha tudnánk, hogy ő beszél, akkor tudnánk, hogy az hazugság.  Úgyhogy be kell bújnia egy kritikus ember mögé, a kultúránk mögé, az oktatásunk mögé, egy tanár mögé, egy álbarát…

Minden utunkon Ővele

2011 augusztus 28.  18:00

P. Matti mesélte, hogy látott egy grúz filmet, és abban egy néni azt kérdezte valakitől:
– Ez az út a templomba vezet?
– Nem. – felelte az ember.
– Akkor mire jó ez az út? – kérdezett vissza a néni.
🙂 Ez a gondolatunk.

Körforgások és növekedés

2011 március 6.  18:00

Emlékszel a földrajzórákra? Ez nem földrajz óra, hanem csak szeretnék egy példát előhozni. Emlékszel-e a víz körforgására? Pára van az atmoszférában, ami lecsapódik és lehull. Beszivárog a földbe. Aztán folyóként elfut az óceánba vagy más módon párolog, és újra kezdődik elölről az egész. Ez valóság, ezt ismerjük. Egy növény számára nagyon fontos dolog, hogy helyesen…

Az ÚR Ünnepei – A Mieink II.

2010 május 23.  18:00

P. Barry Pünkösdre gondolunk és ApCsel 2-re, és arra, hogy összegyűltek a felső szobában, és belegondolunk, hogy a Szent Szellem leszállt az emberekhez ott – az időnek abban a pillanatában csodálatos dolog történt. Megváltozott az egyháztörténelem. Igazából ott akkor, abban a pillanatban kezdődött. Az isteni bánásmód az emberiséggel abban a pillanatban megváltozott. Isten terve nem…

Szeretet, hit és nagyobb élet

2010 március 21.  10:30

P. TJ Hassler Ami konferenciák után történik, hogy úgy kezdünk gondolkodni, hogy visszatérünk a „normális” élethez. Majd foglalkozunk ezzel ha minden lecsendesedik. Valóban így akarunk gondolkodni? Gal 1. Pál 1-5-ig Isten békéjéről beszél, utána pedig: Gal 1:6  Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok: Mi történt veletek?…

Isten hatalmát kaptuk, hogy áldjunk

2009 október 21.  18:30

Luk 7:30  A farizeusok pedig és a törvénytudók az Isten tanácsát megveték ô magokra nézve, nem keresztelkedvén meg ô tôle. Zsid 11:21  Hit által áldá meg a haldokló Jákób a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott. 1Móz 48:8-16  És meglátá Izráel a József fiait és monda: Kicsodák ezek?  9 József pedig monda az…

Megszentelni az Urat a szívünkben

2009 augusztus 23.  18:00

P. Zoli Arra kérlek benneteket, hogy gondolkodjunk együtt. 1 Ján 2:3-5  És arról tudjuk meg, hogy megismertük ôt, ha az ô parancsolatait megtartjuk.  4 A ki ezt mondja: Ismerem ôt, és az ô parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság.  5 A ki pedig megtartja az ô beszédét, abban valósággal…