#gyülekezet

Tanuld amit, ahogy Isten tanít & Mind gyűjtünk – de azt, amit érdemes?

2014 február 23.  18:00

A vezetés és a követés kulcsa a valós kapcsolat, az életátadás. Az új életben megismerhetjük Istent. Bensőségesen kapcsolódunk, életet vonunk ki egymásból. (1Kor 8:2-3, Róm 11:25, Róm 6:4, Fil 3:10-11)
Mind gyűjtögetünk, sokan rossz dolgokat rossz oldalon. Ha nincs felismerésünk, akkor mindent kincsnek fogunk gondolni. Felismerésünk az élet iskolájában lesz Krisztussal. Tanulni a Bibliát és tanulni szeretni, a kettőt együtt. Krisztussal gyűjtünk valódi kincseket. (Mát 12:30, Mát 11:29-30, 1Kor 3:10-12, Mát 13:46)

Hozz döntéseket Isten szerint! (gyülekezet 24. születésnapja)

2014 február 12.  18:30

Gondoljunk bele abba, hogyan történt az, hogy itt vagyunk. Igazából azért, mert döntéseket hoztunk. Nagyon sok döntést hoztunk. Több jó döntést, mint rosszat, de igazából ez a döntéshozatalról szól. Erről szeretnék röviden beszélni, gyors áttekintés lesz. Két feltétel van az Isten szerint való döntéshozatalban. Ezt látjuk Róm 12-ben: Róm 12:1-2 Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten…

Légy a megoldás része! & Mire való a gyülekezet?

2014 február 9.  10:30

P. Bartha Attila Az előző üzenetet (2014.02.05. P. Kende: A megoldás üzenete a megoldás embereivé tesz) szeretném kicsit továbbvinni. P. Kende arról beszélt akkor, hogy a Bibliának megoldásközpontú üzenete van, és Isten is szeretne adni megoldásokat az életünkbe. Van, amit azonnal megold, van, amire várni kell, és van, ami csak Jézus második visszajövetelénél oldódik meg,…

Az új ember nem trükközik & Amit a gyülekezetben tanulunk … és amit nem

2014 február 2.  10:30

A régi természetünk bármit megtenne az áldásért, de elszúr mindent. Az áldásunkat viszont Krisztusban megtaláljuk. (1Móz 32:28)
A villanásnyi információ felszínes, mást mond, hazudik. A kereszténység nem hozzáállás, nem viselkedés, nem cselekvés. Keresni, megismerni Istent. Jézusban megtaláljuk Isten igazságát, szeretetét, a változás lehetőségét. A hitünk, az igazság, a bölcsesség abszolút, egyszerű és nyilvános. (Ézs 50:10-11, Ézs 42:3-4)

Más kijelentés, más elhívás, egy Isten (Karácsony)

2013 december 15.  18:00

Karácsonyról lesz szó. A csapattalálkozón P. Graham mondott egy érdekes képet: a karácsonyfa fel van díszítve, de nincs gyökere, nincs gyümölcse, halott – csak szeretném leszögezni, hogy semmi bajunk a karácsonyfával –, de van egy másik fa, ami nem szép, ami nem néz ki jól. Ez a fa a kereszt. Van gyökere Isten tervében, Isten…

Ne fogadd el a nyilvánvalót, menj tovább az Úrral!

2013 december 1.  18:00

Ján 6. Sok ezer ember hallgatja Jézust. Nincs elég étel, és Jézus azt mondja: Most mit csináljunk? Ján 6:7 Fülöp így válaszolt: Kétszáz dénár árú kenyér sem lenne elég ezeknek, hogy mindenki kapjon valami keveset. Mit csinál éppen? Mielőtt ezt a kérdést megválaszolnánk, mondanék egy-két dolgot. Vannak bizonyos szellemi ajándékok, amiket nem bátorítunk a Krisztus…

Az élet ösvényére (Maradandó öröm 4)

2013 november 20.  18:30

Kit imádunk? Ki az az Isten, Akit imádunk? Zsolt 16:11 Te tanítasz engem az élet ösvényére, nálad teljes az öröm, jobbodon örök gyönyörűség van. A mi Istenünk az az Isten, Akinél teljes az öröm. Nem teljes a szégyen, nem teljes a kárhoztatás, nem teljes a félelem, hanem Őnála teljes az öröm. Ez lenyűgöző gondolat nekünk,…

A közösség öröme (Maradandó öröm 2)

2013 november 13.  18:30

Zsolt 4:7 (8) Nagyobb örömöt adsz így szívembe azokénál, mint amikor sok a búzájuk és boruk. Az előző istentiszteleten az örömről volt szó (2013.11.10. du. P. Kende: Maradandó öröm). Talán nem haragszol, ha megint arról lesz szó. 🙂 Komolyan szeretnék beszélni veled az örömről! Amikor készültem az előző üzenetre, már egy hete gondolkodtam azon, hogy…

Igazi kétségbeesésben – igazi vígasz

2013 október 27.  10:30

Egy korábbi üzenet ugyanebben a témában: Szembenézhetünk az élettel, a vigasztalás Istene miatt! A prédikátor könyve reménytelen könyv, de azért vannak jó meglátások benne. Az egyik: Préd 3:2-4 Ideje van a születésnek, és ideje van a meghalásnak; ideje van az ültetésnek, ideje van az ültetvény kiszaggatásának.Ideje van az ölésnek, és ideje van a gyógyításnak; ideje…

Látni a valóságot de felismerni az áldást is

2013 október 23.  18:30

Visszagondolva a Korinthusiakhoz írt első levélre: amikor a gyülekezet szellemi, amikor Krisztus Testének az élete szellemi, akkor ez a legjobb dolog a Földön; és ha testi, akkor valószínűleg a legrosszabb dolog a Földön. Erről beszélünk néha: ha testiek vagyunk, ha személyesen nem járok Krisztusban, és úgy próbálok Krisztus Testében lenni, akkor ahelyett, hogy törődnék, pletykálni…

A gyülekezet egysége Isten rendjében, a szeretet talaján (I. Korinthus 1-16.)

2013 október 20.  18:00

Az elmúlt néhány hónapban a Korinthusiakhoz írt első levelet vettük végig. 1Kor 16:14 Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! 1Kor 14:40 Minden ékesen és jó rendben történjék. 1Kor 1:10 Kérlek azonban titeket, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek köztetek szakadások, hanem legyetek ismét egy értelmen és azonos véleményen.…

Krisztus válasza a kemény életre és a kemény szívre

2013 szeptember 29.  10:30

Sok-sok hazugság van az emberek szívében. Főleg a férfiakéban… és a nőkében. Ezért vagyok olyan hálás P. Duló órájáért (Bibliaiskola: A nők szerepe a gyülekezetben). Az van a szívén, hogy eloszlasson hazugságokat, és hogy tanítsa a nőket a fontosságukról. Mellesleg ezért olyan fontos közel húzódni pásztorokhoz, mert vannak idióta hazugságok a szívünkben. Kell, hogy halljam…

A szeretet és tisztelet másként szolgál – Isten rendjében (I. Korinthus 14.)

2013 szeptember 25.  18:30

Amellett, hogy prédikálunk, igazán tanítunk is a gyülekezetben. Úgy gondoljuk, hogy a kereszténység nem arra van, hogy csak az érzelmeket, vagy a lelkiismeretet, vagy a kapcsolatainkat hívja ki, hanem arra, hogy az elménket is kihívja. Isten tanítani akar bennünket olyan dolgokra, amiket nem tudunk feltétlenül, és esetleg nem úgy gondoltunk. ________________________________________________ 1Kor 14. Hogy kezdődik…

Újjá lettél – a bűnnek nincs joga hozzád (I. Korinthus 6:9-20)

2013 augusztus 7.  18:30

Az 1Kor 5. ijesztő fejezet volt sokaknak. Sokan nem jöttek el, mert tudták, hogy az következik. 🙂 Aztán voltak, akik eljöttek, mert elfelejtették, hogy az következik :-), de nagyon sokan jöttek utána oda: Köszönöm, hogy nem volt kárhoztató. Úgyhogy ez áldás volt. 1Kor 6:9-20 részt nézzük meg most. Nem versenként haladunk, hanem beszélünk dolgokról, és…

Aki kegyelemmel van telve, nem ítél, hanem áld (I. Korinthus 4.)

2013 július 31.  18:30

1Kor 4. – nagyon érdekes fejezet. Pál nagyon sok dologra világít rá. Tulajdonképpen nehéz kiragadni belőle egy valamit, mert jó lenne mindet körüljárni. 1Kor 4:1-4  Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait.  Ami pedig egyébiránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hívnek találtassék.  Rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy…

Isten bánik a vakfoltjainkkal

2013 július 28.  10:30

Igazán nagyszerű volt a konferenciánk. Bátorító volt és megnyugtató, békességet adó. Valamikor a napokban beszéltünk arról, hogy Istennek mennyire vágya, hogy nekünk adja az Ő Igéjét. Isten azért akarja nekünk adni, mert annyi minden van, amit az Ige nélkül soha nem tudnánk. Amit soha nem látnánk meg az Ige nélkül, amit soha nem tennénk meg…

Ismerni a kegyelem Istenét & Isten rejtett bölcsessége (I. Korintus 2)

2013 július 14.  18:00

P. Shane 2Kor 9:8 Mert Istennek van hatalma arra, hogy bőségesen rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, hogy bőven teljék minden jótéteményre. Péter 1. levele beszél Isten sokszínű kegyelméről, Isten sokoldalú kegyelméről. A kegyelem az életünk minden területére jó: kegyelem, amikor gyengék vagyunk, kegyelem a kapcsolatainkra, kegyelem a gyógyulásra, kegyelem a…

A gyülekezet egysége és dicsősége (I. Korintus 1)

2013 július 10.  18:30

1Kor 1:1-9  Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Sosthenes, az atyafi.  2Az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken:  3Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus…

Isten hősöket nevel

2013 június 23.  18:30

A gyülekezetről gondolkodtam. Most más módon beszélnék róla, mint szoktunk. Beszélgettem egy emberrel, aki nagyon aktív volt a szolgálatban, aztán történt valami. Ahogy mindig. Észrevetted-e? Valami mindig történik. Valaki mindig megbánt, beszól. Valami mindig rosszul sül el. Aztán ez a hölgy így megállt, elfordult az Úrtól. Húsz évvel később találkoztunk, beszélgettünk, és azt mondta nekem:…

Az én helyem & Jézus Krisztus, a kegyelem és igazság

2013 június 9.  10:30

P. Kende Arra gondoltam, hogy a gyülekezet mennyire létfontosságú a hívő életében! Annyira fontos helye a bátorításnak, és igazán az örömnek a helye. Vannak, akik azért nem járnak hozzánk, mert túl sokat nevetünk. (Ez az ő döntésük.) Gondolj bele! A gyülekezet olyan hely, ahol biztonsággal megoszthatom a gondolataimat Istenről valakivel, és elmondhatom az imaszükségeimet biztonsággal.…