#győzelem

Krisztus katonája vagy, meríts Őbelőle!

2015 február 18.  18:30

Lemaradhatunk arról, amit Krisztus tartogat. A kegyelem képességet ad. Folyamatosan erősödni benne. Használd, amit kaptál, add tovább! Ne legyél zsákutca. Háborús övezet. Tanulunk tartalékolni, jól szenvedni, jól átmenni nehézségeken. Nem ide tartozunk, nem test szerint járunk. Győzelmünk van Krisztus által. (2Tim 2:1-4, 2Kor 10:3)

Boldog, aki nem botránkozik meg & Lehetőségek ajtaja

2015 február 15.  18:00

Megbotránkozol Jézusban? Ragaszkodsz az életedhez? A világ uralkodója az ellenség. Ott nem lesz békesség. Az Írásnak, a bizonyságtevőknek hiszünk. (Mát 10:8,11-16,32-40, 11:6, Ján 20:29)
Ajtó nyittatott a hittel. Kész dolgok helyett lehetőségek. Számtalan lehetőség. Győztes élet lehetősége. Mindig beléphetsz. (Jel 3:8,20, Ján 10:10b, Eféz 4:22-24, 1Pét 1:22, Gal 4:15-16)

Átok, kétség, győzelem

2014 október 15.  18:30

Mindenki átkozott, aki fán függ. Hámán, Absolon, Júdás… és Jézus. Rövid távon tűnhet úgy, hogy az erőszak az út, és az működik. Amikor a büszkeség dolgozik. Isten hosszabb távon munkálkodik. A győzelem az Ő tervében van. (5Móz 21:22-23a, Eszt 7:10a, 2Sám 18:9, Márk 15:29-32,34b, Zsolt 146:7)

A feltámadás bizonyossága békét hoz (I. Korinthus 15.)

2013 október 2.  18:30

Találtam néhány idézetet arra, amiről szó volt az előző üzenetben (2013.09.29. du. P. Kende: Krisztus feltámadás mindent értékessé tesz, 1Kor 15.) Ezek közül egyet kiemelnék. Egy fiatal ateista angol ezt mondta: „1926. elején a legkeményebb fejű ateista, akivel valaha egy szobába kerültem, ült a tűz másik oldalán. Megjegyezte: „Az evangélium történelmiségére a bizonyíték igazából meglepően…

Mi állítja meg a hívőt, és mi ad győzelmet?

2013 március 24.  18:00

Kol 3:1-2  Azért ha feltámadtatok Krisztussal, az odafennvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülve,  Az odafennvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Az előző üzenetben (2013-03-20 P. Kende: Mi indítja a hívőt?) Éne 1:7-8-ból arról beszéltünk, hogy új és más minőségű motivációink lettek, amikor hívőkké váltunk. Az ambíció, a büszkeség és a kívánságok helyett…

Ki a hős? & Imában megnyílni Annak, Aki szeret

2013 március 17.  10:30

Domján Ádám Van két történet a Bibliában, az egyik 1Sám 14-ben Jonátán hőstette. 1Sám 14:1 És történt egy napon, hogy Jónátán, Saul fia azt mondta fegyverhordozó legényének: Gyere, menjünk át a filiszteusok előőrséhez, amely odaát van. Apjának azonban nem szólt róla. 1Sám 14:6 Jónátán azt mondta a fegyverhordozójának: Gyere, menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek az…

Krisztus, Aki nem azokra néz, amikre mindenki más – Márk 5

2012 október 3.  18:30

Márk 1-4 alapján: –          Jézus az, Akinek elő volt készítve az útja, –          Jézus az egyetlen, Aki hozott valami frisset valaha, –          Jézus az, Aki igazán nem hagyja az embereket, hogy semlegesek legyenek. –          Jézus az, Aki a királyságát építi. Márk 5:1-20 1És menének a tenger túlsó partjára, a gadarénusok földére.  2És amint a hajóból…

A győzelem íze

2012 február 19.  18:00

P. Jim Legyenek a szám által kimondott szavak és a szívem gondolatai elfogadhatóak Te előtted, Uram! Gondolatok, elmélkedés – mit jelent ez? Ez az, amikor fogunk egy gondolatot és kérődzünk rajta egy kicsit. Mit jelent ez? Hogyan alkalmazom ezt az életemre? Elmélkedtem valamin, amiről nem tudok sokat. Ez az alázat. Próbáltam megérteni, hogy milyen fontos…

Miért ne állnál ki a testvéredért?

2011 november 9.  18:30

Ez az üzenet néhány napja érik a szívemben. A mai napon jutottam el oda, hogy el kell mondanom. Beszélgettünk P. Csabával és annyira megáldott a közösségünk, a kapcsolatunk, a szeretetünk, a közös szolgálatunk. Annyira nagyszerű volt belegondolni, hogy nem vagyunk egyedül; együtt szolgálunk, együtt járunk az Úrral. Ez tényleg csodálatos. 4Móz 32 Izrael honfoglalásáról szól,…

Növekedés a közösségben

2011 október 9.  18:00

Milyen nagyszerű hitvallás az, amikor vesszük az Úrvacsorát! Benne volt a bevégzett-munka hitünk. Igazán mindenben benne van. Eljövünk az istentiszteletre és megvalljuk a hitünket, amikor vesszük az Úrvacsorát, és megemlékezünk Krisztus áldozatáról, az új szövetségről. Hálásak vagyunk, ez a miénk. Ő mibennünk van, mi Őbenne. Aztán amikor adunk a felajánlásba, az is egy hitvallás. Ha…

Győzelem Istennel az ima magányában

2011 augusztus 31.  18:30

Az imáról szeretnék beszélni. Ezt az üzenetet körvonalaiban hallottam, és annyira bátorította a szívemet. Máté 14:23  És amint elbocsátá a sokaságot, felméne a hegyre, magánosan imádkozni. Mikor pedig beestveledék, egyedül vala ott. Elküldte a sokaságot, felment és imádkozott. Sok helyen látjuk ezt az Írásban. Luk 9:18-ban, Luk 11-ben. Amikor ezt látjuk, akkor arra gondolunk, hogy…

A gyülekezet szerepe a világban

2011 január 16.  10:30

Andrew Lange Imádkozzatok értem! Előzőleg elég nehéz éjszakám volt. A kedvenc amerikai futball csapatom veszített. Ez azt jelenti, hogy kiestek, és augusztusig nem fogom látni őket. Tehát imádkozzatok értem! Remélem, magam felé is tudok szolgálni, amint megosztok veletek. 🙂 Valami olyat szeretnék megosztani veletek, ami nagyon szolgál felém. Tanár vagyok, tizenéveseket tanítok. Úgy találtam, hogy…

Mind egyenlően osztozunk a Golgota győzelmében

2011 január 2.  10:30

P. Kende Dán 1-ben Izraelt elvitték fogságba Babilonba. A babiloni király úgy dönt, hogy verbuvál közülük néhány szebb, okosabb ifjút. Kiváltogatnak néhányat, hogy neki dolgozzanak az udvarában. Dán 1:4a Akikben semmi fogyatkozás nincsen, hanem akik ábrázatra nézve szépek, minden bölcsességre eszesek, és ismeretekkel bírnak és értenek a tudományokhoz Dán 1:5 És rendele nekik a király…

Tartós győzelem

2010 szeptember 29.  18:30

Témánk a győzelem. Bír 7:21-22a 21És mindenik ott állott a maga helyén a tábor körül. – 300 ember, szemben „kicsivel” több ellenséggel. – Erre az egész tábor futásnak eredt, és kiáltozott, és menekült. 22És mikor a háromszáz [ember] belefújt kürtjébe, fordítá az Úr kinek-kinek fegyverét az ő felebarátja ellen az egész táborban, A Midiániták futottak.…

Valódi győzelem a bűn felett

2010 szeptember 19.  10:30

P. Zoli Fel szeretnék tenni egy kérdést: büszke vagy a keresztény életedre? Egy másik kérdés: dicsekszel Krisztusban? A büszkeség és a dicsekvés közötti különbségre gondoltam. Pál dicsekedett, hogy ő képes gondoskodni magáról és azokról, akik vele voltak. 1Kor 9:1-3  1Nem vagyok-é apostol? Nem vagyok-é szabad? Nem láttam-é Jézus Krisztust, a mi Urunkat? Nem az én…