#gonoszság

Isten mély munkája & A jóság mire jó? (Húsvét II.)

2016 március 23.  18:30

Isten munkája akkor is folyik, amikor láthatóan nem történik semmi különleges. Mert az Ő munkája a szívekben történik. (Kol 4:9, Fil 1:12, 4:22)

A gonosz valódi a világban. A jóság nem elég ellene, hogy megállítsa. Ha a jó ember gonosszá válik, hogy legyőzze a gonoszságot, akkor a gonoszság meghódította őt.
Isten akarata, hogy olyan emberekké váljunk, akiket a gonosz meg sem érinthet. A kereszt az a hely, ahol annyi minden lelepleződik!
(Ján 17:1, 18:33-38, 19:1,30, Ef 6:12, Róm 12:21, Luk 2:35, Zsolt 119:18, 146:8-9)

Végletes rövidlátás, vagy tág térben élsz?

2015 december 30.  18:30

Az emberek rövidlátók – „Az élet pokol!” –, de a mögöttes valóságot nem veszik észre – hiszen valójában élnek, mint hal a vízben. Még sosem próbálták, milyen partra vetve lenni, azaz Isten kegyelme nélkül.
Korlátokat állítanak, és azok közé rángatnák Isten, Ő pedig a Saját valóságába, tág térbe hív mindenkit. Maradandó is csak ott létezik.
A döntésre viszont van korlátunk, a földi létünk.
(Zsolt 36:7(8), 145:9, Ján 1:12-13, ApCsel 14:17, Róm 1:19-20, Kol 3:1-5, Jak 1:17, Jel 4-5.)

Bizonyosság a gonosz felett

2015 október 14.  18:30

A gonoszság nem egy tragikus esemény, hanem sokkal több. A gonosz Isten Szelleme miatt különösen fókuszál a hívőre, Isten jellemét kérdőjelezi meg a hívő előtt. Fontos a hívő számára, hogy tudjon a gonoszról, és nevén nevezze. Milyen evangéliumban hiszel? Mi a bizonyosságod? (1Móz 3:3-5, Mát 3:13-17)

Isten gyermekeinek a próbája

2015 augusztus 12.  18:30

A világ nem ismeri Isten szeretetét. A természeti ember reakciókban él. Isten gyermeke vagy? Jézus megtölti a vödrödet. Amikor valaki rosszat tesz ellened, az egy álcázott lehetőség. Minden helyzet alkalom arra, hogy utána te betöltheted mások vödreit ezzel a szeretettel. Isten királyságát fejezed ki, és a te javadra lesz. (Luk 6:27-28, 31-36, Mát 5:11-12)

Kicsoda Jézus – ki ismerheti meg Istent?

2013 november 3.  18:00

„Kicsoda Jézus?” Ha megkérdezed erről a templomban az árusokat Ján 2-ből, akkor ők azt felelik: Az egy vadállat! Ha megkérdezed a farizeusokat virágvasárnap Ján 12-ben, akkor ők azt mondják: Jézus még nálunk is sikeresebb vallási vezető. Ha megkérdezed Pilátust, amikor Jézus tárgyalása volt Márk 15-ben, akkor azt mondaná neked: Ez egy szegény, közutálatnak örvendő, nyomorult…

Szembenézhetünk az élettel, a vígasztalás Istene miatt!

2013 szeptember 22.  10:30

P. Shane Csalódtál-e már valaha valakiben? Okoztál-e már valakinek csalódást? Ilyen az emberi természet, nem? Csalódunk. Igazából a hústestünkben nem sok minden van, amit tehetnénk ezzel kapcsolatban. Jer 2. elhagytuk az Urat, saját kutakat ástunk. Az a probléma ezekkel, hogy nem tarják meg a vizet. Nem azt jelenti, hogy nincs ott időnként víz, hanem elfogy.…

A kereszt szabadítása I.

2012 augusztus 19.  10:30

Róma 5:12-14  Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek;  Mert a törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen törvény.  Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik…

A hit szemeivel látni & Meglátni a teljes valóságot

2012 június 13.  18:30

P. Mark Knowles 4Móz 14:7-9 És szólának Izrael fiai egész gyülekezetének, mondván: A föld, amelyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, igen-igen jó föld.  Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nékünk adja azt, mely tejjel és mézzel folyó föld.  Csakhogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a…

Csak az irgalom juttat célba!

2012 április 18.  18:30

Azon gondolkodtam, emlékszünk-e az újévi fogadalmakra. Élsz-e még aszerint? Mennyivel jobb Isten ígéreteire gondolni? Azok nem változnak. Az újévi fogadalomra két nap múltán már nem is igazán emlékszem. 🙂 Isten ígéretei nem változnak. Nagyszerű így élni az életünket. Miért mondom ezt? Észrevetted-e, hogy az életünknek van rezgése? Folyamatosan rezeg, mint a vízen a kishullámok. Nagyon…

Isten útját választani

2011 október 2.  10:30

P. Jim Schirmer 2Sám 23-ban olvasunk Dávid vitézeiről. Ezek az emberek nagyon bátrak voltak, vagy őrültek inkább. (Ismerek pár diákot az iskolánkban, akik elég őrültek.) Nem féltek semmitől, de nem azért, mert olyan nagy hatalmuk vagy erejük volt. 2Sám 23:11  Ő utána volt Samma, a Harárból való Agénak fia. És összegyűlének a Filiszteusok egy seregbe…

Szabadulás az Ellenség alattomos csapdájából

2011 szeptember 28.  18:30

P. Greg Altham 1Sám 2:1  És imádkozék Anna, és monda: Örvendez az én szívem az Úrban,; Felmagasztaltatott az én szarvam az Úrban.; Az én szám felnyílt ellenségeim ellen,; Mert szabadításodnak örvendezek én! 2Sám 22:3 Az Isten az én erősségem, ő benne bízom én.; Paizsom nékem ő s idvességemnek szarva, erősségem és oltalmam.; Az én idvezítőm,…

Habakuk könyvének szíve: Isten magas helyeiről tekinteni a gonoszságra

2011 szeptember 4.  10:30

Khauth Gyuri Picit izgulok, kicsit ingadoztam idefelé jövet, pedig családban vagyok. Zsolt 55:23 Vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz. Azon gondolkodtam az elmúlt hetek nagy szárazságában, hogy az én lelkem is sokszor ilyen állapotba kerülhet. Lehet ez nagy próbák, kihívások miatt, de lehet,…

Isten tevékeny életre teremtett!

2010 április 11.  10:30

Pasha  1 Sám 18:7  És énekelni kezdének az asszonyok, kik vígadozának és mondának: Megverte Saul az ô ezerét és Dávid is az ô tízezerét. Dávid és Saul története. Az asszonyok dalt énekeltek Saulról, hogy ezret ölt meg. Ez volt az első versszak. De aztán azt énekelték, hogy Dávid megölt tízezret. Amikor Saul hallotta ezt, nem…

A démoni hatás ellenszere

2009 szeptember 27.  18:00

P. Graham Hiszem, hogy a következő néhány pillanatban Isten arra vágyik, hogy szeressen minket. Mondhatod: ismerem Isten szeretetét, de arról beszélek, hogy Isten szeretet tevékeny volta nyilvánvaló legyen ebben a pillanatban. Bátorítalak, hogy ne ismeret szerint hallgassatok, hanem hagyjátok, hogy Isten szeressen benneteket. Feltehetjük a kérdés: mit mondana Isten ha itt lenne? De igazából így…