#felkavarodás

A felfrissülés ideje

2017 május 24.  18:30

A világban rengeteg mondandó, de van-e üzenet? Az, hogy sokat beszél valaki, nem jelenti azt, hogy van is mondandója. Mindaz, ami az emberektől jön, újra és újra a régi történet egy új ruhában. Egyedül az Úr tud újjá tenni dolgokat ebben a világban. Isten új kezdeteket indít. A felfrissülés az Úrtól van, de hogyan lehet a miénk?
(2Sám 18:19-33, Ézs 40:30-31, 50:4, Ján 15:4-5, ApCsel 3:19-20, 4:31, 14:17, Róm 15:32, 2Kor 5:17, Filemon 1:7, 2Tim 1:16)

Hová mehetnék a Te orcád elől? & Hitünk motiváltsága

2015 november 29.  16:00

Nincs olyan hely, nincs olyan helyzet, hogy Isten ne lenne veled. Ma is így van, mindig így lesz. (Zsolt 139:7-12, Zsolt 55:22[23])

Szükség van valamire, ami mozdítja az életünket, és kétféle bölcsesség is áll a rendelkezésünkre ehhez. Salamont hova vitte az, hogy mindig az alulról jövőt választotta?
Ismerni Istent – mély motiváció, izgatottság és öröm. Imádathoz visz, és ez életünk motorja.
(2Móz 15:20-21, Ezsd 3:11, Jel 4:8,11, 5:9, Préd 1:2-11, Jak 3:15, 2Tim 1:7, Jer 13:23, Fil 1:9, Ef 4:13, Ján 5:17)

Kinek kell az a régi doboz?! & Szerezz tüzet Istentől!

2014 december 28.  18:00

Falak között élünk. Magunknak építettük, hogy megvédjen. Életnek nevezzük. Emiatt maradunk le mindenről. Jézus kiszabadított. Istenben biztonságban. (Ézs 61:1, Kol 3:1-3)
Tudás és természetfeletti jel. Az érdemesek és érdemtelenek. Érdektelenek és érdeklődők. Ismeret és szív. Kényelem és izgatottság. Feladás és buzgóság. Éleszd újra a tüzet. Isten meg akarja tölteni a házát. (Mát 2:1-2, Luk 14:16-23, Luk 11:5-10, Zsolt 51:9-15, Éne 5:3-7)

Mások hasznát keresni & Áldott imaélet

2014 október 19.  18:00

Nem furcsa, nem bolond, nem balek, aki a másik hasznát keresi. Hanem hívő. Van több is, minthogy kinek van igaza. (Fil 2:4-5, Péld 17:9,18:17)
Az imában nem udvariaskodunk. A jó szokásról is le lehet szokni. Nem az imában hiszünk. Teher a szívben. Buzgóság. Szellemi légzés. Imaélet. Isten megérint és megerősít. (Luk 18:1-8a)

Felkavarva az első szeretetben

2013 december 11.  18:30

Az elmúlt héten néhányuknak megvolt az a kiváltságunk, hogy meglátogathattuk a ciprusi gyülekezetünket, amelynek nincs pásztora. Különleges dolog látni olyan gyülekezetet, amelynek nincs pásztora, de nagyon aktív. Lenyűgöző volt látni őket! Nagyon bátorító. Sokat hülyéskedtünk, ahogy szoktunk. Nagyon jó volt lelkeket nyerni, prédikálni, imádkozni, épülni, együtt lenni közösségben. Nyolcból kilencen 🙂 mondták, hogy vissza akarnak…

Az igazak ösvénye, mint a hajnal világossága

2012 november 18.  18:00

P. Barry Tegnap nagyszerű konferenciánk volt: Szeresd Magyarországot! Nagy áldás látni, hogy mi minden történik Magyarországon. Épp tegnap mondtam, hogy amikor húsz évvel ezelőtt idejöttem, egy évig P. Schallerrel voltam itt. Az volt a szokása, hogy elment különböző hotelekbe Budapesten, és húszforintosokkal rövid telefonokat intézett haza. Egy húszassal nagyjából tíz másodpercet tudott beszélni. Volt egy…

Jézus, Aki nem küld el üresen – Márk 8

2012 október 24.  18:30

Márk 8. Az egyik, amit itt látunk, az, hogy Krisztus gondoskodik. Ez az egyik különlegessége a mi Istenünknek. Márk 8:1-9. Itt letelepednek a tanítványok – erről beszéltünk Márk 6 kapcsán, ahol hasonló helyzet volt, csak kicsit több emberrel –, Jézus megint segít nekik. Ezek tanítványok voltak, akik a tanításon ültek. Nem bírtak elmenni még három…

Gazdagok Krisztusban & Mi számít Krisztusnak, és mi nem?

2012 október 21.  18:00

P. Duló Attila 1Tim 6:7-8 Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit; De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Semmit nem hoztunk a világba. Három helyzet van az életünkben, amikor teljesen üres a kezünk. Amikor megszülettünk, akkor teljesen üres volt a kezünk, nem hoztunk semmit. Aztán amikor megtértünk,…

Új tűz ég bennünk

2012 június 20.  18:30

Márk 14:67 És meglátván Pétert, amint melegszik vala (a tűznél), rátekintvén, monda: Te is a názáreti Jézussal valál! Ez nagyon érdekes kép, mert azt mondja, hogy Péter beült egy bizonyos tűzhöz, hogy melegedjen. Milyen tűzhöz ült be? Melyik tűz volt ez? A válasz az, hogy az ellenség tüzéhez ült oda. Bement a főpap házába –…

Jézus kegyelmes szavai

2012 március 28.  18:30

Isten vezetése – honnan tudjuk? Nem véletlenül említem. 1)      Hiszem, hogy Isten elsősorban az Ő Igéjéből akar vezetni minket. Zsolt 119:105 az Ő Igéje a mi világosságunk, az vezet minket. 2)      Vannak üzenetek, prédikációk, hogy Isten szól hozzánk. Eljössz, hallgatod, felkavarodsz, Isten szeret téged, te viszontszereted Őt. Ahogy hallgatod az üzenetet, felkavarodsz, felépülsz. Aztán a…

Keresel?

2012 február 1.  18:30

1Móz 2:18  És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek neki segítő társat, hozzá illőt. Ez nagy igazság, és többről szól, mint a házasság. (Ha nem vagy házas, ne kapcsolj ki, csak mert hallasz egy szót, ami megijeszt. :-)) Zsid 13:4 a házasság a helye a szexualitásnak. A házasság fontos dolog,…

Az igazi keresztény élet

2012 január 25.  18:30

Ján 4:15  Monda néki az asszony: Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne jöjjek ide meríteni! Apcs 2:4  És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniok. Két dolog. Az egyik Ján 4:15-ben, amikor az asszony azt mondja: Uram, add nékem azt a…

A nehézségek egyeteme

2011 november 30.  18:30

P. Graham Izrael. Egy picit úgy érzem, hogy nem vagyok megfelelő arra a feladatra, hogy megosszak veletek erről az útról, mert Isten olyan sokat ad nekünk ilyenkor. Ez nem olyan, mint amikor bármilyen másik helyet látogatunk meg. Ez nem olyan, mint egy missziós út, vagy amikor elutazunk valahová csak úgy. Ez annyira különleges! Én most…

Csak légy bátor és erős

2010 december 8.  18:30

Hálás vagyok a gyülekezetért. Annyira szükségem van rá sokszor, hogy jöjjek, és találkozzak valakivel, aki Istennel gondolkozik, mert szükségem van rá, hogy valakivel találkozzak, aki másként gondolkozik, mint én abban a pillanatban. Nagyszerű, hogy jöhetünk a gyülekezetbe, és ez egy olyan hely, ahol emberek Istennel gondolkodnak. A Filippi levélben Pál 9 alkalommal beszél erről különböző…

Nem a másság, hanem a frisseség

2010 október 6.  18:30

4Mózes 11:4b-7   4újra síránkozni kezdének, és mondának: Kicsoda ád nékünk húst ennünk? 5Visszaemlékezünk a halakra, amelyeket ettünk Égyiptomban ingyen, az ugorkákra és dinnyékre, a párhagymákra, vereshagymákra és a foghagymákra. 6Most pedig a mi lelkünk eleped, mindennek híjával lévén; szemünk előtt nincs egyéb mint manna. 7(A manna pedig olyan vala mint a kóriándrum magva, a színe…

Miért ne kevernénk hitet?

2009 október 11.  10:30

Takács Lajos Péld 23:17-19  Ne irigykedjék a te szíved a bûnösökre; hanem az ùr félelmében légy egész napon;  18 Mert ennek bizonyos vége van; a te várakozásod meg nem csalatkozik.  19 Hallgass te, fiam, engem, hogy légy bölcs, és jártasd ez úton szívedet. Ez Isten kegyelméről szól. Az Ő kegyelmétől várjuk. Ne irigykedjünk szívünkben a…