#engedelmesség

Szellem gyümölcsei & Ki jár kivel?

2014 március 19.  18:30

A Szent Szellem gyümölcsei bennünk Istenből erednek. Vigyük tovább a természeti kapcsolatainkba, és stabilitást eredményez. (Gal 5:22-23a, 1Ján 4:16a, Ján 15:16, 1Ján 4:19, 2Kor 5:18, 1Pét 3:20, Jak 4:17, 2Tim 2:13)
Az Úr utánunk jön, ha rossz az irányunk. Személyesen szól. A szelíd veszi az adást, és azt tanítani fogja. Gerjedezik az szívünk. Szeretnénk tábort ütni. Az Úr viszont megy. Szeretné, ha követnénk. Megismerni és növekedni Benne. (Luk 24:13-36, Jak 4:6,10, Éne 5:2-4,6)

A megoldás üzenete a megoldás embereivé tesz

2014 február 5.  18:30

Rámutatni arra, hogy baj van, ez nem ad tekintélyt. A panaszkodás egyfajta rothadás a szívünkben. Az üzenetünk a megoldásra összpontosít. Jézusra figyelni, ima. Isten megérint dolgokat most, és van, ami nem lesz azonnal megválaszolva. Remény, hit és ima. A probléma meg lesz oldva. Megoldás-üzenetünk van, mert Istennek van megoldása.

Jézus: Isten, Próféta, Pap, Király – miértünk

2014 február 2.  18:00

Megtalálni Jézust. Ő Isten mindenek felett. Aztán Emberré lett számunkra. Ő a testté lett Ige. Ő volt az Ige. Elhozta az Igét, és Ő az Ige, Ő beszél hozzánk. Ő a Próféta. Ő a Pap. Közbenjáró Isten és ember között. Az Ő vére fizetett. Ő a Király. Nincs más olyan, mint Ő. (Róm 9:5, Ján 15:15b, Zsid 5:5-10, Zsid 6:20, Zsid 12:24)

Hitünk velejárói (2)

2014 január 12.  18:00

A világ a hitet röhejesen definiálja. A logika, a bizonyítékok a hit felé vezetnek. A bibliai hit hallás, megértés és döntés a józan igazság mellett. A hit meggyőződés. Létezik logika, ami a hitre épül. A hit nem munka és nem passzivitás, hanem a szeretet által munkálkodik. A hitnek van rejtélye. Hit által tiszták vagyunk Isten előtt. A bibliai hit békességet ad Istennel. (Róm 5:1-2, Gal 5:6)

Más kijelentés, más elhívás, egy Isten (Karácsony)

2013 december 15.  18:00

Karácsonyról lesz szó. A csapattalálkozón P. Graham mondott egy érdekes képet: a karácsonyfa fel van díszítve, de nincs gyökere, nincs gyümölcse, halott – csak szeretném leszögezni, hogy semmi bajunk a karácsonyfával –, de van egy másik fa, ami nem szép, ami nem néz ki jól. Ez a fa a kereszt. Van gyökere Isten tervében, Isten…

A közösség öröme (Maradandó öröm 2)

2013 november 13.  18:30

Zsolt 4:7 (8) Nagyobb örömöt adsz így szívembe azokénál, mint amikor sok a búzájuk és boruk. Az előző istentiszteleten az örömről volt szó (2013.11.10. du. P. Kende: Maradandó öröm). Talán nem haragszol, ha megint arról lesz szó. 🙂 Komolyan szeretnék beszélni veled az örömről! Amikor készültem az előző üzenetre, már egy hete gondolkodtam azon, hogy…

Isten bánik a vakfoltjainkkal

2013 július 28.  10:30

Igazán nagyszerű volt a konferenciánk. Bátorító volt és megnyugtató, békességet adó. Valamikor a napokban beszéltünk arról, hogy Istennek mennyire vágya, hogy nekünk adja az Ő Igéjét. Isten azért akarja nekünk adni, mert annyi minden van, amit az Ige nélkül soha nem tudnánk. Amit soha nem látnánk meg az Ige nélkül, amit soha nem tennénk meg…

Mi állítja meg a hívőt, és mi ad győzelmet?

2013 március 24.  18:00

Kol 3:1-2  Azért ha feltámadtatok Krisztussal, az odafennvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülve,  Az odafennvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Az előző üzenetben (2013-03-20 P. Kende: Mi indítja a hívőt?) Éne 1:7-8-ból arról beszéltünk, hogy új és más minőségű motivációink lettek, amikor hívőkké váltunk. Az ambíció, a büszkeség és a kívánságok helyett…

A te kicsi életed éled, vagy Isten nagy életét?

2013 március 6.  18:30

P. Kende A hallgatásról és az engedelmességről két vers: 5Móz 28:15 Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek a szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelkezését, amelyeket ma parancsolok neked, reád szállnak mindezek az átkok, és beteljesednek rajtad. Itt következik egy hosszú felsorolás arról, hogy mi fog történni akkor. Nem jó…

Isten hitre vezet minket II.

2012 szeptember 9.  18:00

1Móz 27:30 És lőn amint elvégezé Izsák Jákóbnak megáldását; és épen csakhogy kiment vala Jákób az ő atyjának Izsáknak színe elől; az ő bátyja Ézsaú is megjöve vadászásából. Az apa, Izsák itt éppen megáldja a fiát. Ez az áldás szellemi dolog. Ez olyan, mintha szellemi örökséget adna át neki. Ha ismered a történetet, akkor tudod,…

Isten hitre vezet minket I.

2012 szeptember 9.  10:30

P. Jim Egy egyszerű gondolatot szeretnék megosztani. Két Igerészt fogok hozzá használni. Luk 15-ben Jézus elmond néhány történetet azért, hogy egy elképzelésre, egy gondolatra adjon példát. Mindegyik történet különböző részeket ad hozzá a nagy történethez. Először beszél az elveszett érméről. Milyen nagy az öröme az asszonynak, amikor megtalálja! Aztán az elveszett fiúról van egy történet.…

El nem hagyván… & Isten kegyelme – igazán!

2012 január 11.  18:30

P. Duló Attila Zsid 10:25 El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. A Zsidókhoz írt levél szerzője itt arra bátorít minket, hogy senki ne hagyja el a saját gyülekezetét. Ha Isten adott egy gyülekezetet, akkor becsüljük meg, vigyázzunk arra és ne hagyjuk…

Isten igája könnyű & A bevégzett munka ereje, vagy a kétségbeesés gyengesége

2011 november 2.  18:30

P. Mariann József Jer 2:13 Mert kettős gonoszságot követett el az én népem: Elhagytak engem, az élő vizek forrását, hogy kutakat ássanak magoknak; és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. Isten beszél itt. El tudom képzelni a hangját, a frusztráltságát, mert Izrael népe tehetetlen, Jer 2:11. Ez azért történik, mert az ördög, Sátán…

A közösség ismertetőjelei

2011 október 9.  10:30

Bartha Attila Ajtókról szeretnék beszélni. Ján 10:7  Újra monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. 1Kor 16:9  Mert nagy kapu nyílott meg előttem és hasznos, az ellenség is sok. Jel 3:8  Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat), hogy kevés…

Az út, amit tanítunk & Szellemi engedelmesség a Kereszt által

2010 február 21.  18:00

P. Barry A világ tele van véleményekkel, észrevetted? A vélemény olyan mint a köldök, mindenkinek van egy legalább. 🙂 A világ tele van meggyőző véleményekkel, volt már hogy valaki próbált meggyőzni olyanról amiről tudtad, hogy nem igaz? Mégis az emberek mennyire őszintén teszik, és őszintén tévednek. A pokolba vezető út őszinteséggel van kikövezve. Meggyőződés, aminek…