#elragadtatás

Egy test, igazságban és szeretetben

2016 január 6.  18:30

Hála Istennek a Gyülekezetért! A Gyülekezet képe a test, ami az egységről beszél. Egy a test, de sok a tag, egy egység, de sok rész, egy Szellem, de sok lélek. Szükségünk van egymásra. Hogyan képes működni? Hogyan képes együtt működni? Mit ad a tagoknak most, és mit jelent a jövőben? (Mát 16:18, 1Kor 12:12-14,20-25, Róm 12:5, Ef 4:3-6,15,25-29, Kol 4:6, 1Thessz 4:16-17)

A végső idők kibontása (Nyári Bibliaiskola)

2015 július 30.  18:00

Dániel könyvében fogunk tanulmányozni együtt. A témánk az utolsó idők. Jelenések és Dániel könyve oly közel vannak egymáshoz, hogy azt mondhatnánk: a Jelenések könyve nem ad új információt, szinte csak sorba szedi, amit már tudhatunk az Ószövetségből.

Az Antikrisztust visszatartó erő & Előkészületek (2015. Újévi Konferencia #1)

2015 január 1.  18:00

Az utolsó időket éljük. Készülődés van, a titkos bűn már működik. Hamis tanítások, mozgalmak sokasága. Támadások a hitünk ellen. Az erősségünk a Szent Szellem velünk. (Mát 24:12, 1Thessz 2:7-10, 4:16-17, 1Tim 4:1)
Krisztus helyet készít. Döntésről döntésre megyünk. Magokat vetünk. Részt venni Isten tervében. Hűség áldásai. (Gal 4:3-5, 1Kor 9:22)

Isten munkáját mi zavarhatná? & Átszakított határok

2014 december 21.  10:30

Isten terve történik. Nem zavarják meg a körülmények. Tekintsünk erre! (Luk 2:1,3,7, Péld 21:1, Ézs 9:6)
Nem politikai megoldásra van szükség. A mennyben van képviseletünk. Mert Jézus emberré lett, befogadott bennünket, és visszatért. Átlépte az átléphetetlent, átszakított korlátokat, áttört határokat. (Zsid 4:14, 1Thessz 4:16-18, Fil 2:6-7a, Mát 27:51a, Ján 17:21, 2Pét 3:3-4)

A Biblia utolsó felhívása

2012 augusztus 26.  10:30

Nagyon egyszerű üzenet van a szívemen. Nemrég prédikáltam erről néhány ember előtt. A szívemen van, hogy beszéljek róla, és továbbvigyük. Jel 22:17 És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Egy értelemben ez a Biblia…

A menny záloga a miénk & Biztos reménységünk

2012 január 8.  10:30

P. Rick Knight Van fizikai testünk, aminek megvannak a maga ügyes-bajos dolgai. Van benne fájdalom, vannak korlátai. Ezek nem csupán fizikaiak, hanem azt találjuk, hogy sokszor az elménkben is vannak korlátok. Néha, még akkor is, amikor tudjuk, hogy mi az igazság, nem aszerint gondolkodunk. Néha azt gondoljuk: ez az ember nem szeret engem; vagy azt…

Szeretet, hit és nagyobb élet

2010 március 21.  10:30

P. TJ Hassler Ami konferenciák után történik, hogy úgy kezdünk gondolkodni, hogy visszatérünk a „normális” élethez. Majd foglalkozunk ezzel ha minden lecsendesedik. Valóban így akarunk gondolkodni? Gal 1. Pál 1-5-ig Isten békéjéről beszél, utána pedig: Gal 1:6  Csodálkozom, hogy Attól, a ki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok: Mi történt veletek?…