#elkötelezettség

Az igazi tanítványság lényege (Nyári Bibliaiskola)

2016 június 2.  18:00

A tanítvány nem olyasvalaki, aki jó dolgozatokat akar írni. A tanulás része a tanítványságnak, ám nem az egész kép. A tanítvány olyasvalaki, aki növekedni akar.
Mi különbözteti meg a besült, a tüzijáték, és az interkontinentális ballisztikus keresztényt egymástól?

2Móz 4:10, 33:11, Józs 11:15, 1Sám 17:38-39, Péld 17:27, Luk 9:57-62, 18:23, 22:33 Mát 10:24-25,42, Ján 13:34-35, 1Kor 11:1, 2Kor 5:14, 2Pét 1:11, Zsid 10:25, 13:7, 2Tim 4:6-7

Hogyan gondolkodj Istennel, és ne magaddal? & A legnagyobb gyengeségünk, amitől könnyen szabadulhatnánk

2015 november 15.  16:00

Mekkora az Istened? – test és vér ezt nem jelentheti ki. Ezért magadban gondolkodni veszélyes, a logika korlátoz. Ő annyival többet tartogat! (Luk 12:16-19, 18:11-13, Mát 6:33, 1Kor 2:9)

Európából, a nyugati világból hiányzik az elkötelezettség. Mire vezethető ez vissza? Pedig az elkötelezettség hatalmas dolgokra tenne képessé az elhívásunkban, ami a szeretet, a törődés, a szolgálat… (Róm 14:8, Ján 3:16, Fil 2:5, 2Kor 5:15, Róm 12:21)

Isten teljesen elkötelezett feléd & Meggyökerezni Isten szeretetében

2015 február 25.  18:30

Krisztus nem a szenvedésre, nem a megvetésre nézett, hanem ránk. Mert Isten elkötelezett. Ismerd meg, hova tartozol, tanulj elkötelezettséget, hogy élvezhesd Isten elkötelezettségét! (Ján 20:1, Mát 20:18)
A régi bűnös természet akadályoz, mégis célunk elfogadni, megérteni, megismerni Isten szeretetét. Gyökerezz meg abban, amit megismertél, erősödj meg abban, aki vagy! Ez természetfeletti, mégis tovább tudod adni a kapcsolataidban. (Ef 3:13-19, Róm 8:2-6)

Az evangélizáció forrása & Én soha meg nem tagadlak Uram!

2014 január 26.  18:00

Az evangelizáció az élet egyik forrása. Ne hagyd, hogy az Ellenség betömje. Egymást bátoríthatjuk ebben a szolgálatban.
Isten emberében izgatottság, öröm, lelkesedés, hála van. Ha nem ismered, nyisd meg a Bibliádat. Kegyelmi környezetben van kapcsolat Jézussal, tévedhetünk, akkor is szeretve vagyunk, és ki leszünk igazítva. Isten állítja be az értékünket. A hívő felelőssége. A hívő része helyreállás, és hagyja, hogy Isten használja őt.
(1Móz 26., Mát 26:33)

Az életünk három keresése & A helyreállítás szolgálatának öröme (Maradandó öröm 3)

2013 november 17.  18:00

P. Bendegúz Jób 1:7 Sátán át- meg átjárja a Földet. Ezzel foglalatoskodik, keres. 1Pét 5:8 a ti ellenségetek, mint ordító oroszlán, keresi, hogy kit nyelhet el. Úgyhogy, nagyon vigyázzatok! Hogyan keresi? Mint ordító oroszlán; azaz nagyon agresszívan, nagyon aktívan keres téged. Keresi a gyengeségedet, és keres minden lehetőséget, hogy kihasználhassa azt arra, hogy téged elnyeljen,…

Anyai szív és tanítványság

2013 május 5.  10:30

1Sám 2. Anna – mert azt a gyermeket ajándékba kapta, és ő ezt tudta – ezért visszaadta azt a gyermeket az Úrnak, ahogy megígérte. Az a gyermek nagyon is az övé volt, továbbra is, de ugyanakkor elsősorban Istené volt, ő úgy gondolkodott róla. Nagyon komoly elkötelezettség volt. Ő így tekintett rá, és Isten is így…

Ismerni Istent

2013 március 9.  18:30

P. Stambowsky Ez az üzenetem a köhögés elleni cukorkám papírjára írott feljegyzésből jön. A Bibliát is olvasom! Ám ahogy öregszel, úgy keresed az üzeneteket, szeretnél kreatívabb lenni. 🙂 Persze, bízol Isten Igéjében, tanulmányozol. Azt élvezzük. Kicsavartam az egyik ilyen cukorkapapírt, és az volt ráírva: Bonts ki néhány tyű-pillanatot! Próbálj az életbe bezsúfolni néhány ilyen tyű-pillanatot!…

Szabadon járni az elhívásunkban I.

2013 január 27.  10:30

Nem mindannyian vagyunk arra elhívva, hogy kizárólag Istent szolgáljuk és semmi mást ne csináljunk, de mindannyian el vagyunk hívva arra, hogy Isten valós legyen az életünkben. Lehet, hogy nem lelkipásztornak vagy elhívva, lehet, hogy nem misszionáriusnak, lehet, hogy nem utazó evangélistának vagy elhívva – lehet, hogy igen, lehet, hogy nem –, de mind el vagyunk…

Hűség, de nem teherként

2012 október 7.  18:00

Kol 1:10-11  Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében; Minden erővel megerősíttetvén az Ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel; Pál apostol Kol 1:9-ben beszél Isten akaratáról. Nagyon sok dolgot mond ebben az imában.  Kol 1:11-ben megragadott ez: kitartásra és hosszútűrésre örömmel. Mi…

Nem jó az embernek egyedül lennie

2012 február 19.  10:30

P. Barry Amikor a pásztori vizsgámra készültem, P. Schaller nagyon jó tanácsot adott nekem. Az egyik: amikor beszélsz, akkor ébredj fel, kérlek. A másik: a fontos dolgok legyenek a fontosak, és a bolhából ne csinálj elefántot. Annyira elképesztő, hogy Isten gazdaságában a kicsinek tűnő dolgok nagyok néha, és amik számunkra nagyoknak tűnnek, azok Isten országában…

Ne tekintgess hátra!

2011 szeptember 25.  18:00

Jakó Attila Ján 15:3  Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek. Ez a tiszta azt jelenti, hogy átlátszó, áttetsző, tiszta a lelkiismerete, tiszta a szíve; és ami nekem a legjobban tetszik, hogy nincs benne idegen anyag. Ez mondja nekünk Jézus, hogy ti már tiszták vagytok. Mégis lehetséges az, hogy elrontom a dolgaimat?…

Nézz túl magadon és lásd a célt!

2010 október 3.  18:00

A mai estén van egy különleges üzenetünk. Bír 13-16 Sámsonról szól. Hiszem, hogy Isten erről akar beszélni nekünk. Bír 13-ban Isten ígéretet tesz. Sámson egy nehéz időszakban született Izraelben. Olyan időszakban, amikor nem volt központi kormányzat. Olyan időszakban, amikor Izrael nem nagyon ment Isten után. Isten ezért megengedte, hogy bejöjjön az ellenség, mert ez volt…

Bokáig érőnél mélyebben

2010 augusztus 29.  10:30

A hit hallásából kaptunk. Gal 3:5. Ez az, ami annyira megváltoztatja a napjainkat. Ezért vagyok hálás, hogy Istentiszteleten vagyok. A hit hallása változtatja meg az életünket. Az, ahogy hallom a testvéremet hitben beszélni. Ahogy hitben hallom annyira átformálja a szívemet, bátorít, felépít, annyira szükségem van rá. Néha, ahogy olvassuk az Igét, megüt minket. Ján 11-ben…