#démonok

Természeti és természetfeletti megtévesztés

2016 május 4.  18:30

Annyira könnyen tévedünk! Ráadásul az Ellenség szervezett rendszerben dolgozik, azzal a céllal, hogy félrevezessen. A félrevezetettek veszítenek, tönkremennek, elpusztulnak.
Jézus könnyedén bánt a sátáni támadásokkal, és ugyanazt a hatalmat adta a tanítványoknak.
(Péld 4:23, Mát 10:11, Luk 8:27-29, 4:41, Gal 3:1, 5:12-13, 1Tim 4:1, Jak 4:7, Jel 16:13-14)

Felkavarva az első szeretetben

2013 december 11.  18:30

Az elmúlt héten néhányuknak megvolt az a kiváltságunk, hogy meglátogathattuk a ciprusi gyülekezetünket, amelynek nincs pásztora. Különleges dolog látni olyan gyülekezetet, amelynek nincs pásztora, de nagyon aktív. Lenyűgöző volt látni őket! Nagyon bátorító. Sokat hülyéskedtünk, ahogy szoktunk. Nagyon jó volt lelkeket nyerni, prédikálni, imádkozni, épülni, együtt lenni közösségben. Nyolcból kilencen 🙂 mondták, hogy vissza akarnak…

Krisztus, Aki felemeli az életed – Márk 1

2012 szeptember 5.  18:30

Márk evangéliuma abban különleges, hogy nagyon sokszor szerepel benne ez a szó: azonnal. Ez arról beszél, hogy ez az evangélium olyanoknak íródott, akik tesznek, akik aktívak. Márk 1:1-9  A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete,  Amint meg van írva a prófétáknál: Íme én elküldöm az én követemet a te orcád előtt, aki megkészíti a…

Szellemi valóság – Sátán stratégiái II.

2010 január 24.  18:00

P. Bendegúz Zsid 10:2  Különben megszûnt volna az áldozás, mivelhogy az egyszer megtisztult áldozók többé semminemû bûntudattal nem bírtak volna. Az 1700-as évek közepén három nagyszerű pietista lelkész készíett egy fordítást. Szemincei Bernát Gyögy volt a vezetőjük és így fordították: különben megszűntek volna áldozni, ha azok akik az áldozatoknak szolgáltak, egyszer a lelkiismeretükben megtisztulván, semmi…

Ahol két tenger találkozik – konfliktus a hívő életben

2009 november 22.  10:30

P. Bendegúz Mát  7:7-8  Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.  8 Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetônek megnyittatik. Ezek a versek annyira egyszerűek. De amilyen egyszerűek olyan mélyek. Gyakran, amikor Isten megérinti a szívem egy verssel megkérdem magamtól, mi lenne, ha a…

Miért ne kevernénk hitet?

2009 október 11.  10:30

Takács Lajos Péld 23:17-19  Ne irigykedjék a te szíved a bûnösökre; hanem az ùr félelmében légy egész napon;  18 Mert ennek bizonyos vége van; a te várakozásod meg nem csalatkozik.  19 Hallgass te, fiam, engem, hogy légy bölcs, és jártasd ez úton szívedet. Ez Isten kegyelméről szól. Az Ő kegyelmétől várjuk. Ne irigykedjünk szívünkben a…

A démoni hatás ellenszere

2009 szeptember 27.  18:00

P. Graham Hiszem, hogy a következő néhány pillanatban Isten arra vágyik, hogy szeressen minket. Mondhatod: ismerem Isten szeretetét, de arról beszélek, hogy Isten szeretet tevékeny volta nyilvánvaló legyen ebben a pillanatban. Bátorítalak, hogy ne ismeret szerint hallgassatok, hanem hagyjátok, hogy Isten szeressen benneteket. Feltehetjük a kérdés: mit mondana Isten ha itt lenne? De igazából így…