#bizalom

Az élet legmagasabb szintje – a hit

2013 január 30.  18:30

Nagyszerű összejönni, mint Krisztus Teste. Hálásak vagyunk mindannyian. Van egy egyszerű és nagyon fontos üzenet. Nálad van a Bibliád? Legyen nálad. Amikor megtértem, arra gondoltam: „Mi van, ha történik valami katasztrófa? Pl. beszorulok valahova, van még három napom az életből, mielőtt meghalok, és nincs Biblia nálam, mi a csudát csinálok? Mit csinálok három napig?” Ebből…

Ébredj fel a hazugságok álmából!

2013 január 16.  18:30

Eféz 5:14 Annakokáért mondja: Serkenj föl, aki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus. Isten azt mondja nekünk: ébresztő! Annyira hálás vagyok ezért! Mondhatná azt is: már mondtam elégszer, hogy kelj fel, ha aludni akarsz, akkor aludj! Nem! Ő azt mondja: ébresztő! Serkenj föl, aki aluszol! Van lehetőségünk felébredni. Van lehetőségünk…

Továbbmenni Istennel & Az öröm forrása

2012 október 14.  10:30

P. Bendegúz Az utóbbi két napban pásztori elvonuláson voltunk. Nagyon sok hasznos dolgot tanultam. Például, hogy nem érdemes lelkipásztorok körében nevetéstől haldokolni :-), ugyanis ők jobban értenek a temetéshez, mint az újraélesztéshez. 1Sám 12:19  És monda az egész nép Sámuelnek: … Az emberek szóltak Sámuelnek, amikor rájöttek, hogy nagy hibát követtek el. 1Sám 12:19  ……

Félelem és csodálat Jézus követésében

2012 július 29.  10:30

Márk 10:32 Útban valának pedig Jeruzsálembe menve fel; és előttük megy vala Jézus, ők pedig álmélkodának, és követvén őt, félnek vala. És ő a tizenkettőt ismét maga mellé vévén, kezde nekik szólni azokról a dolgokról, amik majd vele történnek Ebben a versben igazából nagyszerűen leírja az egész hívő életünket egy bizonyos szempontból. Nem kimerítően, de…

A Zsoltárok könyvének szíve – Bízz az Úrban!

2012 április 25.  18:30

Zsolt 68:21 arról beszél, hogy a halál ügyei az Úréi. Úgy is mondhatnánk: az életnek az ügyei az Úr kezében vannak. Ő az, Aki meggyógyít, életet ad. Ő az, Aki eldönti. Ez még inkább a szívemre tette. Annyira csodálatos könyve ez a Bibliának! Az a szívem vágya, hogy megragadjunk belőle valami nagyon hasznosat. Remélem, hogy…

A hit rejtélye – 2

2012 február 5.  18:00

Délelőtt az istentiszteleten a hit rejtélyéről együtt gondolkodtunk. Isten a gyengeségünkben velünk van. Amikor mi nem látjuk az Ő munkájának a valóságát, amikor nem látjuk nagynak a hitünket, attól az még valós, és létező. Most szeretném ebben folytatni. Zsid 11:6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő…

A vezető értéke & Csalódás és kiábrándulás

2011 december 4.  10:30

Balogh Szabolcs Zsid 10:35 (MBT) Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. A bizalmatokat szó a görögben a parrészia, amit jó néhány helyen használ az írás. Jelentése: nyíltan, szabadon, bátorsággal, félelem nélkül, magabiztosan. Olvashatjuk ezt a szót például János evangéliumában 9 helyen. Jézusra használja ezt a szót, ahol azt mondja, hogy nyilvánosan tett…

A nehézségek egyeteme

2011 november 30.  18:30

P. Graham Izrael. Egy picit úgy érzem, hogy nem vagyok megfelelő arra a feladatra, hogy megosszak veletek erről az útról, mert Isten olyan sokat ad nekünk ilyenkor. Ez nem olyan, mint amikor bármilyen másik helyet látogatunk meg. Ez nem olyan, mint egy missziós út, vagy amikor elutazunk valahová csak úgy. Ez annyira különleges! Én most…

Ámen & Íme az Úr Szolgája!

2011 november 27.  18:00

P. Zoli Mi a legismertebb szó az emberi beszédben? Lehet, hogy ez meglepő, de az Ámen. Majdnem minden nyelvben létezik. A héberből származik, az újszövetségi görögön át a latinba is beolvadt, az angolba is, … Nagyon ismert szó. A muzulmán országokban szintén lehet ezt hallani. 2Kor 1:20 Mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné…

A pillanat, amikor fel kéne adni

2011 október 19.  18:30

Neh 4:10  És mondák a zsidók: Fogytán van ereje a tereh-hordónak, a rom pedig sok, és mi képtelenek vagyunk építeni a kőfalat. Isten minden munkájában eljön az a pont, amikor úgy tűnik, hogy feladni lenne a legkönnyebb, hogy az lenne a legértelmesebb, az lenne a legjózanabb dolog: megállni és nem menni tovább. Ez az idő…

Örökkévaló pillantás & József három köntöse

2011 szeptember 18.  18:00

P. Duló Attila 1Kor 3:12-15 (MBT) 12Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát; 13az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni.  14Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített,…

Amit Jézus mond az úgy van

2011 március 13.  18:00

P. Graham Jel 2:29  Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. A helyi gyülekezetünkben, a szolgálatunkban nagyra értékeljük a pulpitust, a prédikálást, Isten Igéjét. Hisszük és meggyőződésünk, hogy Isten szól hozzánk Isten Igéjén keresztül. Akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem…

A kegyelem munkája

2011 január 16.  18:00

Shane Richardson 2Kor 4:7-10 7Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való. 8Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; 9Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk; 10Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható…