#Bibliaiskola

Az igazi tanítványság lényege (Nyári Bibliaiskola)

2016 június 2.  18:00

A tanítvány nem olyasvalaki, aki jó dolgozatokat akar írni. A tanulás része a tanítványságnak, ám nem az egész kép. A tanítvány olyasvalaki, aki növekedni akar.
Mi különbözteti meg a besült, a tüzijáték, és az interkontinentális ballisztikus keresztényt egymástól?

2Móz 4:10, 33:11, Józs 11:15, 1Sám 17:38-39, Péld 17:27, Luk 9:57-62, 18:23, 22:33 Mát 10:24-25,42, Ján 13:34-35, 1Kor 11:1, 2Kor 5:14, 2Pét 1:11, Zsid 10:25, 13:7, 2Tim 4:6-7

Isten veled szeretne munkálkodni, nem helyetted & A maradandó öröm forrása

2016 május 1.  16:00

Személyes bizonyság az isztambuli gyülekezetről, bibliaiskoláról, Isten munkájáról a misszióban.
(Jer 1:5-7)

Gyakran Istennek az akaratát a szomorúsággal kapcsoljuk össze a fejünkben. Isten Igéje az örömünk forrása. Ehhez azonban be kell fogadni, meg kell érteni, azaz komolyan kell venni. Az igazi öröm és a szent komolyság együtt járnak. Mi csaphatja agyon a komolyságunkat, és azzal együtt az örömünket?
(Neh 8:8-12,16-18, Luk 10:20, 2Kor 5:20-21)

Ha Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz, akkor … (KETA Diákgyűlés)

2016 április 7.  17:45

Ez egyedül Istenről igaz, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Tényleg csodálatos számunkra, hogy Ő nem változik, és nem is fog soha.
Sokszor, amint visszanézünk az életünkre, azt mondjuk: „Azok közül, amik történtek velem, ez és ez nem tetszik. Ki nem állhatom, hogy az megtörtént velem, hogy ott hibát követtem el!” … Várjunk csak egy pillanatot! Akkor, ott Jézus más volt, mint ma?
(Zsid 13:8, 2Kor 4:15, Máté 9.)

A növekvő szeretet, és a csökkenő félelem! (Félelem – 2)

2015 október 4.  16:00

Amikor válság van az életünkben, vagy megérint a halál, megjelenik a félelem is. Az élet kihívásaira nem tudunk eléggé felkészülni. A világ egyik nagy üzenete felénk, hogy félni kell. Nagy a kísértés arra, hogy a félelmeiddel foglalkozz. A félelem fordítottan arányos a szeretettel. A cél, hogy a szeretetben növekedjünk. Krisztus életével elfoglalni magunkat. Tedd előre Istent a helyzetekben, az életedben! (1Thessz 3:12-13, 1Ján 4:18, 1Kor 13:11-13, Zsid 2:14b-15, Mát 6:33)

Gólyabál (KETA)

2015 szeptember 26.  19:00

Hiszem, hogy az igaz Istent itt meg tudjátok ismerni, keressétek Őt, hogy éljetek. A tanító pap – őt követve megtanulod Krisztust követni. A „törvény” az, ami szellemi életet ad az életedbe. … Lehet, hogy szokásokat betartasz, de az Ige fogja betölteni az életedet. (2Krón 15:3-7)

Krisztus központú élet az Ószövetségből (Nyári Bibliaiskola)

2015 május 21.  18:00

Beszélhetek a kedvenc témámról. Igazából nem tudtam, hogy mi az. 🙂 Nem tudom, hogy van-e kedvenc témám, de szívesen beszélnék az Úr Jézusról. Ez a legjobb téma. Ez a kedvenc témánk. Ezután akar-e bárki másról beszélni? 🙂 Van-e valakinek az Úr Jézusnál kedvesebb témája? …

Isten kijelentése az életedre (KETA, Diákgyűlés)

2015 április 9.  17:30

Miről szól az életed? Nehogy elvessz az ismeretben! Ezt a folyamatosan megújuló bölcsességgel értheted meg, a Szellem kijelentésével az Ő megvilágosításával. Új megértésre van szükségünk. Hogyan „szabadulhatunk” a régi bűnös természettől, és mi az, ami teljesen felesleges? (Eféz 1:16-18, Róm 6:6-8,12-13, 1Ján 3:2)

Miként vágsz utat az élet dzsungeljében?

2015 március 15.  10:30

Haszontalanság, hiábavalóság – az élet akadálypályája. Lehet, hogy világi „rendezőelvvel” értesz egyet: pénzügyek, kapcsolatok, vallás, egészség, tudás. Létezik azonban felsőbb út, szabad út, egy „rendező Személy”. Ez egy vonzó rejtély. Tanulmányozni, megismerni Isten rejtélyeit – egész élet kell hozzá. (1Kor 12:31b, 1Móz 3:17, Péld 4:18, 2:13, Mát 6:6,33)

Isten éneke velünk (KETA, Diákgyűlés)

2014 november 27.  17:30

Isten énekre hív minket. Gyöngéd kezdeményezés. Hatás, ami választ vált ki. Bibliaiskola – ahol kiteheted magad ennek. (Zsolt 40:1-3, 42:8, 77:6, Jób 35:10, 2Móz 15:2, Ézs 12:2, Sof 3:17)

Három királyi udvar (KETA, ABT)

2014 november 3.  17:30

A bibliaiskola áldásai. Isten túlvisz magadon. „Nem vagy idevaló!” – ne hidd el! Belső bizonytalanságok. A világ kizárólagossággal tesz értékessé. Isten befogadó. Ahova a legkevésbé illünk, ott vagyunk igazán elfogadva. (Ef 4:13, Eszt 4:11, Kol 1:13, Ján 12:32, 2Kor 4:2, 2Sám 9:6-7, Ef 2:4-6, 1Kor 15:8, Zsid 10:22, Luk 12:7, Ézs 6:1-7)

Istennel találkozni a bajban is

2014 szeptember 17.  18:30

A Krisztus Teste gyönyörű elv, de időnként kellemetlen gyakorlat. Tanulunk megbocsájtást, érzékenységet… Szükséges a felkészülés, megvásárolni az alkalmat. Szent és közönséges – mi micsoda? A másik nehézségében Krisztussal találkozunk, ebben áldás van. (1Móz 14:12-18, Eféz 5:14-16, Zsid 12:12)

Tanulunk Istenben nyugodni (KETA, ABT)

2014 szeptember 1.  17:30

Az érzelmekben maradhat betöltetlen szükség. Az Ellenség le akar fárasztani. Isten tanítani szeretné a népét. Folyamat – idő – és kapcsolat. Istenhez menni minden dolgodban. Szerezz meggyőződéseket – erre van a bibliaiskola. Tanulunk az Úrban bízni. Az Ő terve és munkája tökéletes. (Bír 13:8, 15:18, 16:16-17, Péld 3:5-6, 4:23, 13:12, 18:14, 25:28, 1Kir 11:3-4, Ézs 40:30-31, Zsolt 42:5, 62:1)

Bibliaiskolai tanárok a következő szemeszterről & Istennel megragadni az életet

2014 augusztus 27.  18:30

Sátán el akar bizonytalanítani. Mindnyájunkat kihív. A támadása pontos az életünkben. Isten meg tudja tenni, és meg is szilárdítja a szívünket és az életünket. Ő fejjé akar tenni. Miért szükséges a kategorikus tan? (1Thessz 3:13, Luk 22:31-32, 1Pét 2:9, 3:9, Márk 6:34, 1Pét 5:10)

Merjünk szembeszállni a nyomással! (KETA, ABT)

2014 január 13.  17:30

2Tim 2:1-4 Fiam, te azért erősödj meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben, és amiket tőlem hallottál sok tanú jelenlétében, azokat bízd hű emberekre, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki őt harcosává fogadta.…

Isten nyílvesszői – az Ő szolgái (Bibliaiskola) (rosszul hallható magyar fordítás)

2013 augusztus 26.  17:30

Zsolt 45:5 Nyilaid hegyesek, a király ellenségeinek szívébe hatolnak; népek hullnak lábad alá. A királyról szól, de Istenről beszél. Istennek vannak hegyes nyilai, amik az Ő ellenségének a szívébe hatolnak. Ez igazán a mai üzenetünk. Mik Isten nyilai az Ő ellenségének a szívében? A válasz az, hogy az Ő szolgái. Azok a szolgái, akiknek célja…

Mi indítja a hívőt?

2013 március 20.  18:30

P. Satellite ApCsel 9:1-22. Pál mielőtt megtért volna, farizeus volt. Ez azt jelenti, hogy a törvény tudója, szakértője volt. Igazság tekintetében feddhetetlen, erkölcsileg tökéletes ember. Nagyon szerette Istent, buzgó volt Istenért. Tehát jól ismerte a törvényt, erkölcsileg feddhetetlen és buzgó volt Isten felé, de ezek miatt a gyülekezetet kezdte üldözni. Keresztényeket ölt meg. A dolgok,…

Szeretni Isten jelleme szerint

2013 február 17.  10:30

Fadgyas András A felkészülésről szeretnék beszélni. Préd 5:1 amikor bejössz Istennek a házába, óvatos légy, hogy kész legyél arra, hogy hallj. Ezért felkészítjük a szívünket, amikor jövünk, mert Isten szólni akar hozzánk. A szívünk olyan, mint egy talaj. Amit Isten szól, azt nem véletlenül mondja, hanem felkészít minket a következő napokra, aztán hosszútávon is Isten…

Kiábrándultságból felfrissülésbe

2013 január 13.  18:00

1Pét 1:18-19 Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből;  Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén: Ez csodálatos. Az ezüst és az arany nem igazán szokott elromlani. Különösen az arany nem. Örökkévaló szempontból nézve azonban romlandó. Akárcsak a világ, és minden ebben a…