#áldások

Helyem a gyülekezetben

2011 október 16.  18:00

Ma este a szolgálatról szeretnék beszélni, ahogy azon gondolkozunk: a helyem a helyi gyülekezetben. Ha a szolgálatra gondolok, mindig az áldás jut eszembe. Milyen áldásokat kap az ember a szolgálaton keresztül? Nem az áldásért szolgálunk, de mégis Isten megáld minket benne. Annyira hálás vagyok, hogy elmentem arra az evangelizációra, amikor a feleségemnek (akkor még nem…

A kegyelem munkája

2011 január 16.  18:00

Shane Richardson 2Kor 4:7-10 7Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való. 8Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; 9Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk; 10Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható…

Keresd a legjobbat

2010 július 7.  18:30

4Móz 23:19 Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené? Amikor jól mennek a dolgaink, amikor minden kerek, amikor minden úgy megy, ahogy elképzeljük, akkor el is hisszük, hogy Isten nem tesz olyan ígéreteket, amelyeket ne teljesítene. Akkor…

Az átadott élet áldása: látás, áldás, béke

2009 október 25.  10:30

1Móz 48:10  Mert Izráelnek szemei meghomályosodának a vénség miatt, és nem láthat vala. Közel vivé tehát ôket hozzá, ô pedig megcsókolgatá és megölelgeté ôket. Józsefnek volt egy terve, hogy ki kapja a nagyobb áldást és ki a másik áldást. 1Móz 48:14   Izráel pedig kinyujtá az ô jobbkezét és rátevé Efraim fejére, pedig ô a kisebbik…

Isten hatalmát kaptuk, hogy áldjunk

2009 október 21.  18:30

Luk 7:30  A farizeusok pedig és a törvénytudók az Isten tanácsát megveték ô magokra nézve, nem keresztelkedvén meg ô tôle. Zsid 11:21  Hit által áldá meg a haldokló Jákób a József fiainak mindenikét, és botja végére hajolva imádkozott. 1Móz 48:8-16  És meglátá Izráel a József fiait és monda: Kicsodák ezek?  9 József pedig monda az…