#áldások

Gondolkozz – gondolkodj Istennel!

2017 október 29.  16:30

A világ útja nem egy filozófia igazából, hanem egy hangulat, ami kontrollálja az embereket. Mi hívőkként arra vagyunk elhívva, hogy Krisztust keressük személyesen. Jézus döntésekre hívott minket, és akkor nem az érzéseink fognak vezetni bennünket. Ő olyan dolgokat mondott, amiket nevezhetnénk akár ellentmondásosnak is, és elsőre úgy tűnik: Ez nem így működik!
A hangulatot, vagy az áldásokat, Isten áldásait akarod azonban?
(Mát 5:3-9)

IstenNEL élni

2017 január 4.  18:30

Közeledünk Istenhez úgy, hogy valamit szeretnénk Tőle. Ez rendben van, nem baj. Aztán közeledhetünk úgy Istenhez: „Megyek Hozzá, mert vissza akarok fizetni Neki!” – ezzel már probléma van! Isten ennél többre vágyik velünk, és többet szeretne adni nekünk.
(2Kir 5., Zsolt 27:4, Luk 10:21, 17:10)

Minek nevezzelek?

2016 december 25.  16:30

Amint tanulunk Istenről, megismerjük Őt, és új meg új neveit fedezzük fel. A dolgoknak, amik körülöttünk vannak, ismerjük fel az értékét, és tanuljuk meg annak nevezni, ami. Egymás között is tehetjük ezt, egymást építendő. Végül, Jézus vágya az, hogy új nevet adjon, ahogy Ő ismer személy szerint.
(1Móz 2:19, Péld 14:15a, Mát 1:21, Jel 2:17)

Gyülekezet – a romolhatatlan a romlás közepén

2016 április 17.  16:00

Pénz, hatalom, kapzsiság és hajlandóság a kompromisszumra – ha valami ezzel indul, származhat-e abból jó?
Ha fogsz egy aranyrudat, és beledobod a moslékba, megváltozik-e?
A Gyülekezet Isten munkája. Az Ő munkájába belerondíthat-e bármi?
(4Móz 22-24., Róm 8:36-39, 2Kor 2:11, 1Pét 1:19, 3:9, 1Ján 5:18)

Áldás alázatosságon keresztül & Tartsd meg magad Isten szeretetében!

2015 október 18.  16:00

Csodálatos szellemi áldásaink vannak Krisztusban. Mi akadályoz meg abban, hogy elfogadjam, amit Isten tartogat számomra? Mi a kulcsa annak, hogy elfogadjak Istentől? Van képlet, program, varázsige? Keményebben kéne próbálkozni? Izgatottabbnak kéne lenni? Vagy fegyelmezettebbnek? Több hitet munkáljak az életemben? (Jób 42:2, Péld 15:33, Ján 3:30, Róm 7:18, 12:3, 1Pét 5:6)

Mi tartjuk meg magunkat Isten szeretetében. De hogyan? (Júd 1:20-21, 1Ján 3:16)

Jézussal a miénk minden – és van még!

2015 augusztus 9.  16:00

Amikor hiszel Krisztusban, megkapsz mindent Istentől. Hatalmas a kiváltságunk, hiszen „Made in Heaven” lettünk. Újra és újra hallanunk kell ezt, hogy megerősítse a szívünket.
Célunk magas. Ne elégedj meg, az egyensúllyal, amit alacsony szinten találsz, mert van több is. Keresd, amire Isten hív! (Fil 3.)

Egyenlőek a kegyelemben

2015 április 22.  18:30

Isten kezdeményez, elhív, hogy mozdulj Vele, és meg akar áldani. Sok munka van Nála, mindenkit tud használni. Isten módja sokszor meglepő, mert az Ő uralkodása annyira különbözik bármitől, amit mi ismertünk. Aki Istennel van mozgásban, azt nagyon nehéz eltéríteni.
Sátán kedvenc mondata: ez „nem fair!”, mi azonban szeressük a kegyelmet akkor is, ha más kapja!
(Mát 20:1-16, 1Kor 1:26-27, Róm 12:15)

Hívj segítségül Engem a nyomorúság idején! & Ne vesd meg a kicsiny kezdetek napját!

2015 január 4.  10:30

Elképesztő rombolás a világban. Isten megszabadít. Csodálatos építés Krisztus Testében! Az Ő dicsőítésére lettünk elhívva. (Dán 12:1,4,8-9, Zsolt 50:15)
A hűség stabilitás. A feladás oka a gondolkodás megváltozása. Kis hitbeli döntések a mindennapokban. (Fil 2:5-9, 1Kor 4:2, Ef 4:23, Zak 4:10, Hagg 2:3-7,9)

Ott kell lennünk! (Hálaadási vacsora)

2014 november 23.  18:00

Köszönetnyilvánítás a szavakon az anyagiakon túl. Az életünk visszatükrözi, amit Ő adott – ez a legnagyszerűbb Istennek. Szabadok vagyunk, és az álmunkat éljük. Ott kéne lakni, hogy szívünk mélyéről hálát adunk. Ami van, azért hálát adni. És csoda történik. (Zsolt 124:7-8, Mát 14:13-17)

Isten és te & A Mindenható kedvencei

2014 november 16.  10:30

Nem lelkigyakorlat. Bensőségesség, várakozás, szeretetkapcsolat. Isten vezetése. Teljes biztonság. (Luk 2:25-32, Luk 19:10)
Elfogadtuk Isten szeretetét. Beléptünk egy rendszerbe, ahol Isten programja működik. Mint a magban, van növekedés. Idővel láthatóvá lesz. Szavaink is vannak. Békesség és menetelés. (Róm 8:28-34, Jel 12:11)

Nyitott ajtó felfelé

2014 november 5.  18:30

Ima – állhatatosság – hosszú távú befektetés. Természetfeletti kapcsolat. Ragaszt és olajoz. Az ima jelentős Isten előtt. Áldásokat hoz. A növekedés ideje. Imában felemelni egymást. (Dán 10:1-2,12, Róm 12:12, Luk 22:44a, 1Sám 1, Ef 6:19)

Istennel találkozni a bajban is

2014 szeptember 17.  18:30

A Krisztus Teste gyönyörű elv, de időnként kellemetlen gyakorlat. Tanulunk megbocsájtást, érzékenységet… Szükséges a felkészülés, megvásárolni az alkalmat. Szent és közönséges – mi micsoda? A másik nehézségében Krisztussal találkozunk, ebben áldás van. (1Móz 14:12-18, Eféz 5:14-16, Zsid 12:12)

Keserűségből áldás & Hova építsük a falakat, és hova ne?

2014 szeptember 7.  10:30

Ha a világ használ, felemészt. Ne hidd el az ígéreteit. Isten Igéje életet ad. Amikor Ő használ, az téged is megáld. (Ján 10:10, 8:44, 6:63, Zsolt 119:67,71,75,92, Ézs 38:17)
A természeti élet nem tud áldani. Eszközök lehetünk Isten kezében. Keresni az Ő akaratát. A falak korlátok. Fontosak. Segítenek a valóságban élni. Védenek, de mitől? Mi is építünk falakat. Mit zárjunk ki? Mi kell a falon belülre? (Neh 1., 8., Zsolt 63:1, Róm 7.)

Bibliaiskola & Cél az új életben (#7)

2014 május 21.  18:30

A világ világossága és sója (Mát 5:13-14) Az életünknek új forrása van, új módon élni. (Ján 10:10)
Isten terve nem a pusztaság. Egyetlen akadály a hitetlenség. Átutazók vagyunk. Tudni, hová tartunk. Látni a nagyobbat, a többet. A célunk Isten jelenléte. Belépni a hitbeli nyugalomba. Krisztus a dicsőség reménysége. Inteni egymást minden nap. (Ján 17:11,18, 1Pét 2:11a, 5Móz 6:23, Zsid 3:11,13,14, Kol 1:27)

Isten tart meg, nem az áldása & Az Ő nevéről neveztetünk

2014 május 18.  18:00

Az áldás nem tart meg, ahogy az árnyék is haszontalan. A tüske erre emlékeztet. (Jer 31:3, 2Kor 12:7, 2Kor 3:7-11, Róm 1:25)
Krisztus nevéről, Isten nevéről neveztetünk. Választott nemzetség, királyi papság. Isten kegyelme által. Nincs más evangélium, csak a kegyelemé. A szabadságban megállni az új teremtésben. (Jer 15:16b, 1Pét 2:9, 1Kor 15:10a, Gal 1-6., Zsid 2:1, Róm 3:28, 8:18, Tit 3:5, Ef 1:5)

Szavak, öröm, dicséret & Emlékezz Isten munkájára

2014 május 18.  10:33

A világ nevetése, mint a bolondé. Az Ige szolgál felénk, örömöt ad, dicsérethez visz. (Jer 15:16-17, Préd 7:6, 14:13, 2Kor 7:4b)
Emlékek, emlékkövek. Legyen ez sokféle. Más és más élethelyzetben tud segíteni, emlékeztetni. Emlékezni, amire Isten is emlékszik. Az emlékezés elsősorban az emlék őrzőjének hasznos, aztán a környezetnek. (Józs 4., Bír 16., 2Tim 2:13, Jel 2., Mal 3:16)