Veszélyes kegyelem & Az irgalom győzedelmeskedik az ítélet felett

2014 június 25. szerda  18:30

P. Musztafa Zoli: Veszélyes Kegyelem

Ef 2:8 Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez,

Arra gondoltam: Miért utasítaná vissza bárki a kegyelmet? Találkoztam már ilyen emberekkel, sajnos. Nem azt sajnálom, hogy találkoztam velük, hanem azt sajnálom, ami a szívükben történik. Most jöttünk vissza Romániából, Piroskát látogattuk meg. Kis faluban él. Három napot töltöttünk ott. Falusi emberekkel találkoztunk.

Egy hölgy azt mondta nekünk, hogy Isten kegyelme korlátozott, és egy napon majd vége lesz. Arra gondoltam, hogy elképesztő, ahogy az emberek egy módon félnek a kegyelemtől és visszautasítják. Nem kell fizetned érte, nem kell megérdemelned. Mindig, amikor megpróbálod bebizonyítani, hogy megérdemled, és elbuksz, még akkor is megvan neked. Folyamatosan elfogadhatjuk. Isten soha nem hagyja abba a kegyelem adását. Mindig kiönti ránk a kegyelmét bőségesen.

Arra gondoltam, amit ez elvégez. A kegyelem nem hagy helyet senkinek a dicsekvésre.

Ef 2:9 nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék.

A kegyelem véghezvisz egy hatalmas munkát, egy módon semlegesíti a dicsekvést. Még valamit véghezvisz: megszünteti a hasonlítgatást. Amikor értjük a kegyelmet, akkor többé már nem hasonlítgatjuk egymást.

Amikor hallom az üzeneteket, annyira élvezem mindenkinek a részét. Van, akinek kiemelkedően örömteli üzenetei vannak, valaki más pedig nagyon mélyen meg tudja érinteni a szívedet. Ezek különböző ajándékok a gyülekezetben, ott vagyunk egymásnak. Olyan mások vagyunk! Nem akarunk kiemelni egy embert, és modellnek állítani, hogy ilyennek kell lenni mindenki másnak is, hanem ehelyett megtanuljuk élvezni mindenkinek a részét. Mások gyengeségei is tanítanak bennünket. Nem hasonlítgatunk senkit senkivel.

Gal 6:4 Mindenki vizsgálja meg saját cselekedeteit, és akkor csakis önmagára nézve lesz dicsekvése, nem pedig másra nézve.

Aztán arra gondoltam, hogy mit tesz még a kegyelem. Lefegyverzi az embert. Nem hagy helyet az önigazságnak. „Én jobb vagyok, mint az a másik ember, mert én igazabb vagyok, mint ő.”

Róm 3:10 amint meg van írva: Nincs egy igaz sem,

Ez a Bibliában van. Ez bátorít engem. Nem kell belemennem ebbe az „ön-igaz” játékba. Nem kell ebben a hibában élnem. Nem kell keményen dolgoznom ahhoz, hogy igaz lehessek. Csak el kell fogadnom, és ennyi.

Róm 3:11 nincs, aki megértse, nincs, aki keresse Istent.

Nincs egy se! Ez nagyszerű, nekem tetszik. Nincs, aki keresse Istent. Megnyugszom, amikor ezt hallom, mert ez azt jelenti, hogy Ő talált meg engem. Amikor én próbálok elveszni, akkor Ő újra meg fog keresni engem. Ez olyan megnyugtató! Hívőkként, amikor a kegyelemről beszélünk, megtanuljuk nem hozzátenni ezt a szót a mondatainkhoz, hogy de. Ez jó lecke. Nem tenni hozzá azt a szót, hogy de! Tudjuk, hogy a kegyelem + „valami” az már nem kegyelem, és a kegyelem – (mínusz) „valami” ez sem kegyelem már.

Sokszor azonban félünk, hogy az emberek ki fogják használni a kegyelmet. Azt gondoljuk, ha a legtisztább formájában mutatjuk be, akkor történni fog valami, és az emberek ki fogják használni, vissza fognak élni vele. Mit gondolsz, félre fogják érteni az emberek a kegyelmet? Igen, természetesen. Mi is félreértjük.

Van, amikor félreértjük. Amikor kezdtük az Istennel járásunkat, akkor is sokszor félreértettük. Mivel kell, hogy elfoglaltak legyünk? Mi a felelősségünk? Az, hogy elemezzük a kegyelmet, vagy az, hogy hirdessük azt? Mi a mi részünk? Természetesen a második. Nem azt nézegetjük, hogy az emberek hogyan fogják kihasználni vagy félreérteni a kegyelmet, hanem az a felelősségünk, hogy hirdessük a kegyelmet. Nem az, hogy visszatartsuk magunknak, és nem az, hogy sokat gondolkozzunk azon, hogy mi fog történni ezzel a kegyelemmel.

A mi felelősségünk az, hogy hirdessük. Hirdessük még inkább! Tegyük helyesen mindig mindenhol. Mert amikor valakinek a szívét megragadja a kegyelem, akkor az az ember igazán szabaddá lesz, igaz szabadságra talál, arra, hogy az Isten szeretetére szabad életet éljen.

Valaki mondhatná: Nem félsz? Azt felelem, hogy nem. „Nem félsz attól, hogy az emberek nem fogják valóban helyes módon érteni ezt?” Mi van akkor, ha a kegyelem valamilyen rossz dologhoz fogja őket vezetni? Én arra gondolok: „Mi lenne, ha a törvényt prédikálnád? Az hova fogja vezetni az embereket?” Mi fog történi azokkal az emberekkel, akik a törvény prédikációját hallgatják? Lázadásban fognak élni. A hústest gyümölcseiben. Ez a válasz.

Aztán az imádatra gondoltam. A kegyelem imádatra vezet minket. Mert ez az egyetlen hely, ahol ki tudom fejezni az Isten felé való hálámat, az Ő hosszútűrése miatt érzett hálámat. Az imádat a megfelelő hely arra, hogy kifejezzem a hálámat Jézusnak. Mert Ő türelmes, hosszútűrő. Amikor folyamatosan imádod Istent minden bukásod, minden vétked után, amikor minden testben eltöltött perced után folytatod Isten imádását, akkor tudod, hogy mit lát ebben a világ? A világ a kegyelmet látja meg ebben. „Te még mindig imádod Istent? Pedig akkora bűnös vagy!” Igen, az imádat a megfelelő hely számomra.

A világ igazságra vágyik. Az emberek igazságot követelnek gonosz emberekkel, kormányokkal szemben. Olvasunk különböző bíróságokról. Arra gondoltam, hogy a kegyelem nem népszerű ezeken a helyeken. Egy bíróságon senki nem gondol kegyelemre. Amikor az emberek az igazságot keresik, ez senkinek nem jut eszébe. Arra gondoltam, hogy sokszor a kegyelmet az igazság ellenségének gondolják. Mert azokat, akik a kegyelemben bíznak, sokszor felelőtlennek tartják.

Elmentünk Mezőpanitba, ebbe a kicsi faluba, és Isten kegyelméről és szeretetéről beszéltünk. Sok ember nem értette meg ezt azonnal, de szeretetet fejeztünk ki feléjük. Érdekes, hogy ma beszélt egyikünk Piroskával, és ő azt mondta, hogy annyian gondolták róla, hogy szektába jár, de a látogatásunk után ezek az idős asszonyok már nem hívják szektásnak, mert a szereteten keresztül megértettek valamit, és valami megváltozott. Mostmár azt mondják: „Igen! Jó helyen vagy Piroska.”

Jézus nem azon volt, hogy helyrerázza az emberek hústestét, hanem új életet adott, hogy az emberek ezzel az új élettel törődjenek. Minél több időt az új élettel töltenek, annál kevesebbet pazarolnak a hústestre. Erre van szüksége a mai napon a világnak: édes kegyelem. Soha nem elég! Az emberek félre fogják érteni, de mi akkor is hirdetni fogjuk.

Mi megyünk, nem fogjuk megváltoztatni az üzenetet, és Istennek dicsőséges munkáját fogjuk látni. Ámen.

Fadgyas András

Istenünk! Annyira hálásak vagyunk, hogy Te a kegyelem Istene vagy, hogy Te bennünk lakozol. Köszönjük ezt a helyet, ahol találkozhatunk Veled újra és újra. Köszönjük a Te hűségedet, hogy ez nem csak egy vallás, hanem tényleg jelen vagy velünk.

Köszönöm ezt a gyülekezetet, mindazt a szeretetet, ami itt van, és a rengeteg dolgot, amit ez a gyülekezet tesz. Köszönjük azokat az életeket, amik itt vannak. Köszönjük, Istenünk! Magasztalunk Téged! Hol lennénk Nélküled? Te megmentettél minket.

Istenünk az üdvözítő kegyelem megjelent, és tanít bennünket, és elhat a szívünkig, és sok örömet ad nekünk, és kijavít minket, felépít minket, életet ad nekünk. Ó, Urunk, köszönjük ez a gyülekezetet! Köszönjük, hogy ez a Te gyülekezeted, hogy a Te életed folyik ebben a Testben!

Imádkozunk a füleinkért, és azért, hogy Te szólj a mi szíveinkhez; a Szent Szellem munkájáért itt közöttünk, Te ismersz minket. Felemelünk, magasztalunk Téged. Te vagy Isten, mi emberek, de Hozzád tartozunk. Köszönjük, Istenünk!

P. Bendegúz: Az irgalom győzedelmeskedik az ítélet felett

Dicsérjük a nagy nevedet, Urunk! Dicsérünk Téged, Jézus! Szólj hozzánk, kérünk, Uram! Legyél teljes jelenléteddel a mi szíveinkben, Uram, a mi beszédünkben. Imádkozunk, hogy most a Te szíved nyilvánuljon meg, és nem az ember gondolata! Dicsérünk, Jézus! Te vagy a mi Királyunk, Te vagy a mi Szentünk. Áldunk és magasztalunk, Jézus! Vezess minket, Urunk! A Te drága szent nevedben, ámen.

Egyik előző alkalommal beszéltünk Isten jelenlétéről (2014.06.22. de. P. Bendegúz: Isten jelenléte az életünkben, és mi az Ő jelenlétében), és sok nagyon fontos dologról, ami Isten jelenlétében van, és arról, hogy mi milyenek leszünk Isten jelenlétében, és Isten milyen velünk az Ő jelenlétében.

1Móz 28-ban Jákób lefekszik aludni, álmot látott, és azt mondja neki Isten:

1Móz 28:14b-17 te benned és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei.  És íme én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged valahova menéndesz, és visszahozzalak e földre; mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem amit neked mondtam. Jákób pedig fölébredvén álmából, monda: Bizonyára az Úr van e helyen, és én nem tudtam. Megrémüle annak okáért és monda: Mily rettenetes ez a hely; nem egyéb ez, hanem Istennek háza, és az égnek kapuja.

Ott volt Isten jelenlétében, és megrémült Isten jelenlététől. Nem vette észre. Nem vette észre, hogy az Úr van azon a helyen. Én azt gondolom, hogy nem a hely volt különleges. Ján 4-ben azt mondja Jézus, hogy nem ezen a helyen, nem azon a helyen imádják az Atyát, hanem Szellemben és Igazságban. Jákób nem vette észre. Erről szeretnék beszélni most. Arról, hogy Isten jelen van az életünkben. Isten ott van egészen piciny dologban, és vegyük észre!

Szeretnék elmondani egy kosárlabdás történetet. Idén egy olyan csapat nyerte az NBA-t, akik elég híresekké váltak világszerte amiatt, hogy hogyan játszanak együtt csapatként. Tényleg lenyűgöző, ahogy játszanak. Egy nagyszerű csapat mindig legyőzi a nagyszerű játékosokat! Az előző évben már beszéltem erről.

Most azonban ennek a csapatnak az egyik játékosáról szeretnék beszélni. Most huszonkét éves. Hat évvel ezelőtt, amikor tizenhat éves volt, megölték az apját. Az apukája nagyon szerette, hogy kosárlabdázott. Egy nappal azután, hogy megölték az apukáját, játszott egy meccsen. Megkérdezték tőle, hogy milyen hatással volt ez rá. Azt felelte, hogy ő igazából csak az apukájának játszott.

Most a döntőben már négy meccsen voltak túl, 3:1-re álltak. Négy meccset kell nyerni a győzelemhez. Következett az ötödik meccs. Ha ezt megnyerik, akkor vége. A meccs Apák napján volt, és megnyerték. Ráadásul a végén ezt a srácot választották meg a legértékesebb játékosnak. Ő csak az apukájának játszott.

Igazából ezzel a történettel azt akarom mondani, hogy nem tudhatod, mi van az emberekben. Tényleg nem!

Ján 7:24 Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek!

Jézus mondja ezt: Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek! Nem tudod azt, hogy mi történik az emberek életében. Nem tudod azt, hogy mi van az emberek szívében. Nem ismered az emberek életét. 1Sám 16:7 – jól ismerjük ezt a verset – azt mondja Isten Sámuelnek: ne azt nézd, ami kívül van. Azért, mert Isten nem azt nézi, ami kívül van, hanem Isten a szívet nézi. Ki vagyok én, hogy bárkivel kapcsolatban tudjam azt, hogy ő hol van a szívében?

Azt mondja Jézus:

Ján 8:15 Ti test szerint ítéltek, én nem ítélek senkit.

Olyan könnyű ezt megtenni, hogy ítéljek. Csak úgy ítéljek látszat után, anélkül, hogy tudnám a történetet. Van úgy, hogy én igazán tudom a történetet? Igazából soha sincs ilyen. Nem tudom azt, hogy mi van a te szívedben, éppen ezért semmi, de semmi lehetőségem nincs arra, hogy igaz ítéletet hozzak.

Igazából tudok igaz ítéletet hozni, azt az ítéletet, amit Isten hozott:

Ézs 1:18 No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.

Ez Isten ítélete. Ez az, amit nekünk adott. Ez az Ő igaz ítélete. Megérdemlem ezt az ítéletet? Lehet félelmem, amikor ítéletről beszélek, de Istennek nagyon egyértelmű ítélete van a mi életünkben. Amikor bűnösen vagyok, amikor hibáztam, akkor Istennek van egy ítélete, és azt mondja: „Gyere, törvénykezzünk, Én megmoslak téged. Lehet, hogy borzasztó a bűnöd, de Én megmoslak téged.”

Ezt azért mondom, mert Isten erre hív minket is. Ott van a testvéred, nem tudom, hogy mi történt, de Isten azt mondja: Gyere, törvénykezzünk, Én elmosom a bűneidet. Hogy tehetném meg, hogy én fenntartok valami bűnt, amikor Isten eltörölte ezeket?

Ján 12:47 És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot.

Ézs 53:7 Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírók előtt; és száját nem nyitotta meg!

Kínozták, de nem nyitotta meg a száját. Mit jelent ez? Ő ott ítéletet mondhatott volna. Ő ott igazságot szolgáltathatott volna, de nem nyitotta meg a száját. 1Pét 2:23 Ő hagyta az igazságosan ítélőre. Amikor Jézus ott volt, mit csinált? Hagyta az igazságosan ítélőre. Tehetett volna valamit? Tehetett volna valamit, Neki megvolt a joga erre, de nem tette, hanem Istenre hagyta. Én ezt magunk miatt is mondom.

Luk 6:36-37 Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek és nem ítéltettek; ne kárhoztassatok és nem kárhoztattok; megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik;

Jak 2:13 győzedelmeskedik az irgalom az ítélet felett.

Jak 2:13a Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot;

Ez nagyon érdekes dolog, ami itt van. Ugyanis arra vagyunk elhívva, hogy mi az irgalom edényei legyünk. Arra vagyunk elhívva, hogy irgalmat fogadjunk el, és miután elfogadtuk az irgalmat, tovább is adjuk. A hívő nem lehet zsákutcája az irgalomnak. Ez olyan fontos szellemi elv Isten előtt, hogy ilyen súlyos dolgot mond. Nekünk irgalomban kell járnunk, és irgalmat kell, hogy elfogadjunk, és aztán pedig irgalmat kell, hogy adjunk. Irgalmat. Irgalmat és szeretetet.

Mát 12:7 Ha pedig tudnátok, mi ez: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat.

Ez Isten szíve. Ő irgalmasságot akar, és nem áldozatot. Mit szeretne Ő a te életedben? Azt, hogy irgalmasság legyen az életedben.

Mik 6:8-ban – jól ismert vers – talán árnyalódik Isten szíve ebben az egészben.

Mik 6:8 Megjelentette neked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.

Igazságot cselekedjél! Kinek az igazságát? Járj igazságban. Istennek az igazságában járj. Ez a három itt összefügg. Mert amikor a testvérednek irgalomra van szüksége, akkor úgy jársz igazságban, hogy irgalmas vagy. Amikor nem a te saját igazságodra tekintesz, nem arra tekintesz, hogy te hogyan gondolod igaznak a dolgokat, hanem Isten igazságára, és szereted az irgalmasságot. Mindez az egész úgy lehetséges, hogy te alázatban jársz Isten előtt.

A szeretetnek két nagyon fontos összetevője van. Az egyik az érték.

Mát 10:29-31 Nemde, két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért? És egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok akarata nélkül!  Néktek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak.  Ne féljetek azért; ti sok verebecskénél drágábbak vagytok.

Ez az egyik nagyon fontos rész, hogy a szeretetben érték van. Ott van a szeretet, ahol te valakinek értéket adsz. Tudod, hogy mi van ott, ahol érték van? Ott hála van. Mert amikor valaki értékes számodra, akkor nagyon hálás vagy érte. Amikor nagyon értékes számodra az, hogy Isten mit cselekszik az életedben, akkor hálás vagy érte. Ez azért annyira különleges, mert Isten számára – habár mi semmik vagyunk – rendkívüli értéket képviselünk. Éppen ezért, biztos vagyok abban, hogy Isten szívében hála van.

Abban az előző üzenetben (2014.06.22. de. P. Bendegúz: Isten jelenléte az életünkben, és mi az Ő jelenlétében) beszéltünk arról, hogy Isten nem szégyelli azt, hogy a mi nevünkről neveztessen. 1Móz 28-ban Jákóbnak is bemutatkozik: Ábrahámnak és Izsáknak az Istene vagyok. Istennek a szívében alázat és hála van. Ez az egyik oka, hogy értékünk van.

Zsolt 103:13-14 Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.  Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk.

Megindul a szíve. Ahogy Máté evangéliumában oly sokszor olvassuk: megindult a szíve. Ugyanakkor Ő ismeri a formáltatásunkat, és tudja azt, hogy mi porból vagyunk. Tudja, hogy porból vagyunk. Nem tudom, hogy látod-e: van valami, ami értéktelen, van valami, ami lehet, hogy megvetendő, de Isten számára ez hihetetlen értéket képvisel. Nagyon-nagyon értékes vagy számára.

Tudja azt, hogy semmi vagy, tudja azt, hogy por vagy, de Isten irgalma az, hogy szeret téged, és megemlékezik arról, hogy te por vagy. Amikor agyoncsaphatna a te bűneidért, megemlékezik arról, hogy por vagy. Mi szúrjuk el a dolgokat, amikor azt hisszük, hogy vagyunk valamik; amikor ránézel egy testvéredre, és elvárásaid vannak vele szemben, és nem veszed észre azt, hogy ő porból van. Nem emlékezel meg az ő formáltatásáról, pedig annak az embernek melletted egy dologra van szüksége: irgalomra.

Nem arra lettünk elhívva, hogy ítéljünk. Nem arra lettünk elhívva, hogy megítéljünk embereket, hanem arra vagyunk elhívva, hogy lássuk a formáltatásunkat. Amikor ránézel egy emberre, akkor lássad azt, hogy mennyi nyomorúság volt már az életében, és hogy még nem is tudja a mosolya mögött, hogy mennyi vár még rá.  Mi azonban tudjuk.

Ahogy Mózes mondja a 91. zsoltárban: a legtöbb napunk az nyomorúság. Mindezek közepette én megkeményítem a szívemet és ítélkezem? Miközben Isten szíve megindul, és látja azt, hogy mi miből vagyunk.  Megindul az Ő szíve, és könyörül. Azt mondja: „Gyere, törvénykezzünk, és habár a te bűneid skarlátpirosak, hófehérek lesznek. Ezt Én cselekszem veled. Ehhez neked semmi közöd, de Én fehérre moslak téged.”

Péld 17:9 Elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet; aki pedig ismétlen előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is.

Ha szeretet van benned valaki felé, akkor az a szeretet nagyobb, mint az, hogy elkövetett valamit veled szemben; és ezért elfedezed. Ha a másik elkövet ellenem valamit, mi a nagyobb? Az, hogy engem megbántott, vagy a szeretetem felé? Ha keresem a szeretetet, ha a szeretet nagyobb, akkor azt a bűnt félrerakom. Ha azonban újra előhozom: „Hé! Emlékszel?”; és újra és újra előhozom, akkor még azokat is, akik igazán barátok, még őket is el lehet szakítani egymástól ezzel a „nagyszerű” stratégiával. Mert aki keresi a szeretetet, az elfedezi.

1Pét 4:8 a szeretet sok vétket elfedez. Miért? Az érték miatt. Mert neked nagyobb az értéked annál, mint amit magamnak tulajdonítok. Mert ha azt mondom, hogy én vagyok a nagy érték, akkor nem takarom be a bűnödet. Viszont ha azt mondom, hogy te és a kapcsolatunk, ennek van nagy értéke, akkor betakarom a bűnt, és hála lesz a szívemben. Hála lesz a szívemben, hogy még hozzád szólhatok. Hála lesz a szívemben amiatt, hogy még rám mosolyogsz. Hála lesz a szívemben amiatt, hogy egy szót szólsz hozzám. Miért? Mert értékes. Nagyon értékes.

Ez az egyik dolog, a másik pedig a hűség. A hűség a szeretet időbelisége. A hűség mutatja meg a szeretetet hosszú távon.

Péld 17:17 Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére.

Az idő az, ami nagyon sok dolgot megmutat. Az idő az, amely megmutatja a szeretetet igazán. Mert könnyű szeretetet mutatni rövid távon. A rövid távú szeretet az szeretet igazán? Nem az a szeretet, ahol a hűség megmutatkozik?

Zsolt 89:6 És az egek dicsérik a te csodadolgodat Uram; a te hűséges voltodat is a szentek gyülekezetében.

Zsolt 89:25 És vele lesz az én hűségem és kegyelmem, és az én nevemmel magasztaltatik fel az ő szarva.

Zsolt 89:34 De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudom.

Isten szerető kedvessége, Isten irgalma. Isten irgalma és az Ő hűséges volta ezekben a versekben egymás mellett vannak. Isten irgalma és hűsége.

Lehet, azon gondolkozol, hogy hogyan jön ide az, hogy Jákób azt mondta: Isten itt volt, és én nem vettem észre. Mát 25:40 amikor a legkisebb dolgot megteszed valakivel, akkor Krisztussal tetted meg. A legkisebb dolog. Lehet, azon a napon azt mondod Istennek: Mikor volt az, amikor én Veled tettem meg ezeket a dolgokat? Isten azt feleli: „Emlékszel, amikor irgalmas voltál ahhoz az emberhez? Emlékszel, amikor észrevetted azon az emberen, hogy ő miből van? Amikor nem a büszkeségedben jártál, vagy nem abban jártál, hogy ítéletet hozzál, hanem az Én szívem volt tebenned, hogy irgalmasságot akarok és nem áldozatot.” A legkisebb dolog.

„Istenem! Nem akarok lemaradni arról, hogy észrevegyem, hogy itt vagy.” A testvéreid körülötted vannak. Az, hogy az irgalom szíve legyen köztetek, annak mindig megvan a lehetősége. Amikor hozzászólsz valakihez, érték legyen ott, hűség legyen ott, irgalom legyen ott, lásd a formáltatását ezeknek az embereknek, és szeressél mindezekben a dolgokban. Ámen.

(Volt még valami, amit szerettem volna elmondani. Sokat imádkoztam érte, de hála Istennek, már nincs rá idő. Ez válasz Istentől.)

Drága Urunk! Dicsérjük a Te nagy nevedet, és köszönjük azt, hogy Te irgalmas szívű vagy. Azt is köszönjük, hogy tényleg nem tudjuk azt, hogy mi történik valóban emberek életében, és emiatt nem lehetünk ítélettel. Hanem egyetlenegy ítélet lehet, az igaz ítélet, ami a Te ítéleted; ami az, hogy az irgalmasság győzedelmeskedik az ítélet felett. Az irgalmasság győzedelmeskedik az ítélet felett!

Köszönjük Neked, drága Istenünk! Dicsérjük a Te szent nevedet. Köszönjük a Te hűségedet, és köszönjük azt, hogy érték van a kapcsolatainkban, érték van a testvéreinkben, és ahol érték van, ott hála is van. Ezért vagyunk hálásak Neked, Uram, mert olyan érték van mindabban, amit nekünk adsz! Itt a szívedre gondolunk, a Te irgalmadra, és ez annyira értékes nekünk. Köszönjük Neked, drága Istenünk!

Ámen.

Kategória: Egyéb