Újjá lettél – a bűnnek nincs joga hozzád (I. Korinthus 6:9-20)

2013 augusztus 7. szerda  18:30

Az 1Kor 5. ijesztő fejezet volt sokaknak. Sokan nem jöttek el, mert tudták, hogy az következik. 🙂 Aztán voltak, akik eljöttek, mert elfelejtették, hogy az következik :-), de nagyon sokan jöttek utána oda: Köszönöm, hogy nem volt kárhoztató. Úgyhogy ez áldás volt.

1Kor 6:9-20 részt nézzük meg most. Nem versenként haladunk, hanem beszélünk dolgokról, és aztán szeretném a figyelmedet ráirányítani versekre.

A gyülekezet a legjobb hely a pletykálásra.  A gyülekezet a legjobb hely a paráználkodásra.  A gyülekezet a legjobb hely a csalásra, a lopásra. Nem tudom, hogy feltűnt-e. Remélem, nem. Gondolj bele, a gyülekezet a legjobb hely a pletykára. Miért? Csomó embert itt érdekel, hogy mi történik a másikkal. Mindenki hallani akarja, amit mondani akarok egy testvérünkről.

Nagyszerű hely, ha valaki paráználkodni akar. Miért? Van itt nagyon sok férfi és nő közel egymáshoz a szokásos korlátok nélkül. Vannak cégek, akik létrehozzák ezt a közelséget – persze a szellemiség nélkül, mert az nem része a dolognak –, és aztán mennek tönkre a házasságok, egyik a másik után.

Ez a legjobb hely arra, hogy lopjak, csaljak és visszaéljek. Miért? Azért, mert itt nagyon sok ember könnyen bízik bennem. Igazából ez nem erre van, persze. A gyülekezet nem ennek a helye. Viszont a régi bűnös természetünk könnyen találhatja ezt: „Ez a legjobb hely minden vágyamnak, minden kívánságomra. Tudom, hogy kell megdolgozni ezt a csapatot. Tudom, hogy kell megfejni ezeket.” – és nem ismerem fel, hogy elmulasztom az áldást. Mert a gyülekezetben áldás van, Isten jelenléte.

Erről beszél a 9-10. vers, hogy ez a hely nem arra való, ne legyetek ezek, ne legyetek azok,…,  a gyülekezet nem erre van. A régi bűnös természet azonban visszaélhet vele, és elmulaszthatom az összes áldást, mert megkapom a gyülekezetben, amit akarok, és aztán nem kapom meg azt, amire szükségem van.

Miről beszélek? Ha nem a Szellemben járok, akkor ez tökéletes hely arra, hogy elszúrjam az életem. Ha nem a Szellemben járok, akkor ez tökéletes hely, hogy megtaláljam a vágyaimra válaszokat. Akkor itt megtalálhatom az embereket, akik mindig egyetértenek velem, megtalálhatom az embereket, akiknek ugyanolyan sebeik vannak, mint nekem. Ha nem a Szellemben járok, akkor kialakítok hamar egy kis klikket azokkal, akikkel megértjük egymást, és aztán ebben élek.

Pál azt mondja nekünk, hogy a gyülekezet nem erre van. A gyülekezet arra van, hogy a Szellemben járjunk, hogy a Szellemben éljünk együtt. Ez igazán a korinthusiaknak a fő üzenete:

1Kor 1:10 Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben.

Hogyan lehet egység a gyülekezetben? „Mindenki tanulja meg ugyanazokat a kifejezéseket. Mindenki tanuljon meg ugyanúgy viselkedni. Mindenki legyen ugyanazon a politikai véleményen!” Nem tudom, hogy feltűnt-e, a gyülekezetünkben nem ezek a dolgok azok, amikről beszélünk. Remélem, hogy feltűnt. Azért, mert valami más az egységünk. Azért, mert más a közösségünk.

Valami más az egyetértésünk, és az az, hogy a Szent Szellemben járunk. Mert a Szent Szellem ad nekünk egységet. Eféz 4:3 a Szellem egysége az egységünk. Nincs más egység. Hogyan érthetnék én egyet egy nőtestvéremmel bármiben? Ő nő, én pedig férfi vagyok. Abban sem értenénk egyet, hogy milyen színű a ruha, amit hord, és abban sem értenénk egyet, hogy mi az. 🙂 Mert ő nő, én pedig férfi vagyok. Nem értenénk egyet, mert ő átgondol kapcsolatokat, én pedig nem tudom, hogy mik azok. Hogyan érthetnék én egyet egy testvéremmel bármiben? Más a neveltetése. Az ország másik részéből jött, más az akcentusa. 🙂 Nem tudunk egyet érteni, de egy dologban a Szent Szellemben járva egyet tudunk érteni, és ez az, ami számít. Úgyhogy, járj a Szellemben.

A Korinthusi levélben eddig azt néztük meg, hogy mi minden sülhet el rosszul a gyülekezetben, és a gyülekezeti életről szólt, de ha azt veszed le belőle, hogy mit tegyél és mit ne tegyél, akkor elvéted a lényeget, mert ez többről szól. Ez arról szól, hogy járj a Szent Szellemben. Ne légy lelki hívő. (Persze a magyarban van ez a hagyomány, hogy a lélek és a szellem ugyanannak van fordítva a Bibliában – a kultúránkat ugye feljebb rakjuk Isten Igéjénél, merthát az fontosabb, mind tudjuk 🙁 ). A Korinthusi levél tele van azonban ezzel: a Szellemben, a Szellemtől, a Szellemben … talán 28-szor. Erről beszél, hogy hogyan gondolkodjunk, hogy mi az életünk. Arról beszél, hogy tudok természetien gondolkodni a gyülekezetben, és kereshetem a magam javát a gyülekezetben, a saját érdekemet. 1Kor 5:11-ben beszél erről. Beszél olyanokról, akik soha nem elégednek meg, beszél ragadozó emberekről, akik el akarják venni, amid van. A gyülekezetben megtörténik, vannak ilyen emberek.

Mit ajánl Pál? Azt mondja-e, hogy tegyél igazságot? Nem! Hanem azt mondja, hogy járj a Szellemben, lépj túl rajta. Járj az Úrban. Ez az egységünk, ez a közösségünk. Másként nincs gyülekezet. Nincs gyülekezeti élet, ha nincs Szellemben járás. Ha testben járok, holott hívő vagyok, akkor nem élem meg a Krisztus Teste közösségét.

Hiába szellemi körülöttem mindenki, én nem kapom meg az áldást, mert én csak azt keresem, amit én akarok. Viszont a gyülekezet nem erre van. A gyülekezet arra van, hogy a Szellemben járjunk. A gyülekezet nekünk van kitalálva. Miért? 1Kor 6:11 – ezt a verset meg fogjuk nézni néhányszor.

1Kor 6:11  Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Szelleme által.

Erről beszélünk! Figyelj! Lehet, hogy ilyen voltál, lehet, hogy olyan voltál, nem tudom, hogy mi volt a defekted, de biztos, hogy volt, de te nem erre lettél kitalálva Krisztusban. Mindnyájan tudjuk, mindannyian idióták voltunk, és lehet, nem érezzük, hogy sokat változtunk, de Isten megújított bennünket. Újjászülettünk, és ezért ne járjunk a régi módon.

1Kor 6:19-20  Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellemnek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?  Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és szellemetekben, amelyek az Istenéi.

(A weboldalra fel fogok tenni egy dokumentumot a szellem szó előfordulásairól az I. Korinthusi levélben.)

Azt mondja: „Tudod, hogy milyen különleges vagy? Jézus fizetett érted, Jézus megvásárolt téged, Jézus megújított téged. Áron lettél megvásárolva.” Ahogy mondják: ha valami ingyen van, akkor az annyit is ér. Te nem voltál ingyen. A kegyelemről sokan mondják: „Ah, ez könnyű kegyelem, amiről ti beszéltek. Ez olcsó kegyelem. Ez nem az igazi, amiről ti beszéltek. A kegyelemért meg kell dolgozni.” Nem! Akkor az már nem kegyelem, Róm 11:6.

A gondolat igazán az, hogy te áron lettél megvéve. A kegyelem nem volt könnyű, a kegyelem nem volt olcsó, a kegyelem nem volt mellékes. A kegyelem nem könnyű. Krisztusnak drága volt. Érted fizetett, és te drága vagy. Te értékes vagy. Te annyira fontos vagy Neki!

Pál azt mondja a korinthusiaknak: „Ti annyira könnyen mentek abba az irányba: paráznaság, büszkeség, egymás lenyúlása, egymás bántása, szakadások, vádaskodás, ostobaságok. Olyan könnyen mentek abba az irányba. Hé! Nem tudjátok, hogy mennyivel fontosabbak vagytok ennél, mennyivel drágábbak vagytok ennél? Nem tudjátok, hogy mennyivel nagyobbak vagytok ennél?”

Ha fogsz egy agyagdarabot, beledobod a sárba, utána nagyon nehéz megtalálni, mert az is sár. Ha azonban fogsz egy gyémántot, beledobod, akkor azt meg lehet találni, mert más. A korinthusiak el vannak merülve a hülyeségükben, el vannak merülve a büszkeségükben, az ostobaságukban, a bűneikben. Ítélgetik Pált, megvetnek mindenkit, és okosabbak mindenkinél. Úgy gondolják, hogy majd ők összerakják, mert ők jobban tudják.

Pál azt mondja nekik: „Figyeljetek! Ti mások vagytok, mert Isten megvásárolt titeket. Nem tudjátok, hogy a testetek az egy templom? Mindegy, hogy mit csináltok vele, az még mindig egy templom.” Lehet belőle kórházat csinálni, de attól az még nem arra lett kitalálva. Lehet raktárt csinálni belőle, vagy kocsmát – mint a kommunisták csinálták sok helyen –, de attól még nem arra lett kitalálva. Hanem Isten imádatára lett kitalálva ez itt, a gyülekezet.

Amikor Sátán kopogtat az ajtón – jön egy kísértés –, és azt mondja: „Nézd, ott a válasz Isten nélkül. Ott van, amit akarsz, én megadom neked, amire vágysz. Gyere erre.” Akkor azt felelhetem: „Várj csak! Ez a test Isten dicsőítésére lett megalkotva.”

Mint ahogy dicsőítettünk az üzenet előtt, ahogy dicsértük Őt. Tökéletes a zenénk? Nem tudom. Biztos nem – nem értek hozzá, de én nagyon élvezem –, de dicsérhetem Istent, mert arra lettem kitalálva. Dicsérhetem Istent a gyülekezettel együtt, mert arra lett kitalálva ez a test.

A 3. fejezetben 16-17-18. versben Pál összekapcsolja. Azt mondja: „Ez a test a Szent Szellem temploma, ez drága dolog, ez különleges dolog. Ne szennyezzük be, vigyázzunk rá.” Aztán azt mondja: ez a test, a Krisztus Teste, a Gyülekezet a Szent Szellem temploma. Abban a három versben nem olyan világos, hogy melyikről beszél, és talán szándékos ez. Mert mind a kettőről beszél, a gyülekezetről és a hívőről egyaránt, mert a Szent Szellem bennem van. Megkaptam Őt, amikor megtértem. Kicsit később majd látjuk, 1Kor 12:13-ban.

Ehhez ráadásul, amikor együtt vagyunk, amikor együtt dicsérjük Őt, amikor együtt adunk, amikor együtt összpontosítunk az Igére, akkor szintén a Szent Szellem itt van a Krisztus Testében. Hisszük, hogy Ő megérint, hogy Ő gyógyít, hogy Ő vezet, hogy Ő bátorít, hogy Ő hív el minket valami többre a természetinél, a lelkinél, és azt mondja: „Van valami több a számodra. Figyelj, ez drága dolog!”

Marihuána? Ez drágább annál. Az egy hazug megoldás. Az nem valós megoldás. Ó, igen, megoldás, de nem az igazi. Alkohol, vagy cigaretta, vagy ki tudja? Függővé válsz és aztán minden más elveszíti a jelentőségét. Pál beszél erről itt. 1Kor 6:12 végén azt mondja: „Nem kerülök semminek a hatalma alá. Figyelj! Én Isten dicsőítésére lettem kitalálva.”

Vannak semleges dolgok az életben, nem? Vannak. A fitnesz, az semleges. Az úszás, az semleges. Az evés semleges, nem teszem magam a hatalma alá. Nem vetek alá mindent ennek. Nem! Én – ez a test arra lett kitalálva, hogy Őt imádja, hogy Őt dicsőítse. Lehet, hogy elbukom, lehet, hogy hülye vagyok, lehet, hogy beleesem valami bűnbe, és lehet, hogy sokáig nem hagyom ott ostoba módon, de attól még más a természetem, mert a testem a bennem lakozó Szent Szellemnek temploma. Erre lettem kitalálva.

1Kor 6:13b  A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek.

Azt mondja: ez a test az Úrnak rendeltetett. Mint Róm 6-ban:

Róm 6:11-13  Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.  Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban:  Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek; hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.

Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ez a test nem a bűné. Emlékszem, egyszer Közép-Ázsiában mentem át egy határon, és hamar rájöttek, hogy én nyugati vagyok. Annyira örültek! Azzal a gyermeki örömmel. Néztek egymásra: „Ó, ez egy jó nap lesz! Gazdagabban megyünk haza.” Úgy örültek, hogy öröm volt nézni. Örültem, hogy megáldhattam őket. Aztán átkutattak mindent, és rájöttek, hogy nincs semmim, amit elvehetnének. Aztán gyanakodva néztek, azon gondolkodtak, hogy én most ennyire jó vagyok, vagy tényleg nincs semmim – most akkor hogy van ez? Ez itt a lényeg, hogy kerestek, de nem találtak semmit.

Jön a bűn és azt mondja:

–        Hadd vegyek el tőled valamit!
–        Sajnálom, nincs semmim. Nincs semmim, amit elvehetnél. Nem találsz nálam semmit. Nincsen semmi, amit elvehetnél tőlem. – felelem.

–        Mi van a kezeddel?
–        Nem, az másra van. Az arra van, hogy Őt dicsérjem.

–        Mi van a lábaddal? Ja, tényleg, már megint visz a gyülekezetbe. Akkor ezt sem … Mi van a szíveddel?
–        Már megint imádkozom.

–        Tényleg nincs semmim nálad. – szontyolodik el a bűn.

Miért? Azért, mert:

1Kor 6:11 Ilyenek voltatok pedig némelyek,…

Pál kedves velünk, azt mondja: némelyek. 🙂 Én azt mondtam volna: mind ilyenek voltatok. 🙂

1Kor 6:11 … de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Szelleme által.

Ezért nincs a bűnnek találnivalója nálunk. Nem talál semmit.

1Kor 6:16-17-18-ban paráznaságról beszél. Elmondja, hogy mennyire nagy probléma. Minden bűn, amit elkövetsz, az kívül van a testeden, de a paráznaság a saját tested ellen van. Egy leszel azzal, akivel paráználkodsz. Miért fontos ez? Azért, mert van egy hamis egység. Van egy olyan egység, amelynek nincs alapja. Nincs valósága. Összekötöd magad valakivel, akivel igazán nem kötöd össze magad, és ez nem működik.

Mellesleg ezért mondjuk, hogy házasság előtt ne legyen szex közöttetek. Miért? Azért, mert van akció, de nincs a szövetségnek a valósága közöttetek, nincs a betakarásnak a valósága, a védelme közöttetek, és nincs az elkötelezett szeretetnek a valósága közöttetek. Ó, persze van szeretet, erosz szeretet, szexuális szeretet. Abból sok van. Mellesleg az is szeretet – tényleg! Nem tagadjuk hogy az. Fontos azonban tudnod, hogy az a fajta szeretet olyan, mint a vakuvillanás. Elvakít, de csak egy pillanatig tart. Nem tart sokáig, és nem érdemes követni. Ha nem hiszel nekem, 2Sám 13:15-t olvasd el, erről szól. Nagyon fontos, kérlek vigyázz ezzel!

1Kor 6:18 Kerüljétek a paráznaságot!

Ezt írja a magyarban, de igazából azt mondja: meneküljetek előle! A görögben a szó a pheugó. Az angolban talán ebből származik a refugee (menekült) szó? Elmenekülni, elrohanni előle. Azt mondja: menekülj tőle, ne játssz ezzel! Ne szórakozz vele, nem vicc! Ezért mondjuk a fiúknak: Ne tapogasd a barátnődet! Miért is?
Hát, elsősorban azért, mert minden apa, akinek lánya van, ezt szeretné hallani a pulpitusról. Na jó, igazából nem ezért 🙂 , hanem azért, mert ez a vers azt mondja: futás! Fuss ettől! Menekülj ettől! Ne játssz vele! Ne menj közel hozzá! Hol könnyebb megállni? Ott, hogy hozzáérek vagy sem, vagy ott, hogy mélyen egymásba vagyunk gabalyodva valahol egy árnyas padon az éjszakában? Melyiknél könnyebb megállni? Naná, hogy az első esetben. Nyilvánvaló. Ne játssz ezzel! József elszaladt, még a ruháját is otthagyta. Nem sokan képesek erre, úgyhogy ne szórakozz ezzel! Menekülj ettől, mert tönkreteszel valamit, ami nagyon drága.

Hadd mondjak némi jó hírt is:

1Kor 6:14  Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő hatalma által.

Ez a hatalom velünk is megvan, Ő minket is feltámaszt. Nem tudom, hogy tapasztaltad-e már ezt?! Emlékszem rá, fiatal hívőként, egyedülállóként gondom volt a szexualitással, a kísértéssel, és aztán mentem Istenhez, és aztán megtapasztaltam ezt, hogy Isten képes feltámasztani engem, és szabadon tartani engem, és örömet adni, és azt mondani, hogy közösségre vagyok, barátságra, szeretetre, hitre, az imára; és hogy az életem más. Miért? Mert ugyanaz a hatalom, ami Krisztust feltámasztotta a halálból, az velünk is itt van. Mert Isten elvégzi értünk. Miért?

Zsid 2:18 Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek.
Az élete során Krisztus meg volt kísértve mindennel. Mát 4-ben csak hármat ír le, de hisszük, hogy az ördög jóval többet megpróbált, elvégezte az összes kísértést, és ezért Krisztus érti, és melletted állhat és segíthet és adhat hatalmat. Azt mondhatja: „Hozz egy döntést, járj Velem, és Én megerősítelek, és Én távol tartalak a pornográfiától, a cigarettától, a negativitástól, a cinikusságtól, a büszkeségtől, a lázadástól. Bármi legyen az, az Én hatalmam a te javadra van, és Én feltámasztalak téged, és erőt adok neked.” Erről beszél itt: megmosattattatok, megszenteltettetek, megigazíttattatok.

Erről beszélünk, te más vagy. Isten munkát végzett el az életedben. Ha nem vagy hívő, lehet, hogy felemelted a kezed valamikor egy megtérő ima után, lehet, van egy Bibliád, lehet, hogy templomba jártál – mert ez az elvárás –, de soha nem adtad a szíved Jézusnak, akkor ismerd meg ezt! Mert Ő megmos téged, Ő megigazít téged, Ő megszentel téged. Mi ezt találtuk. Ez az evangélium. Csak kérned kell, és a tiéd.
Velünk is ez történt. Róm 4:25 megigazított bennünket. Zsid 10:10 megszentelt bennünket. Én szent vagyok. A hívő szent. Mindenki, aki újjászületett Krisztusban, az megszenteltetett. Tit 3:5-ben megmosott minket. Tisztára mosott minket, vadonatújra mosott minket, és ez neked is meglehet. Ez az evangélium, ez a jó hír. Hívd be Jézust!

Befejezésül mindannyiunknak:

1Kor 6:12  Minden szabad nékem, …

Nyilván nem azok, amik nyilvánvalóan gonoszak vagy bűnösek, nem arról beszél. Az előző öt fejezetben végig arról beszélt, hogy azokat ne próbáld ki, de azt mondja, hogy a semleges dolgok szabadok nekem, de:

1Kor 6:12  … de nem minden használ; …

Lehet, hogy a zene, amit hallgatok, az semleges, de nem használ. Lehet, hogy a műsor, amit nézek, semleges, de nem használ.

1Kor 6:12  … minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá.

Emlékszem, P. Schaller mit mondott arról, hogy mit tanít a gyerekeinek a TV-ről. Azt mondta: Legyen erőtök kikapcsolni! Ez a vers áll az intés mögött. Le tudom tenni, le tudom zárni? Tudok nélküle létezni egy hétig, egy hónapig, egy évig, és nincsenek miatta elvonási tüneteim. Mert egyszerűen csak élem az életem, és nem vagyok annak a hatalma alatt, nem ez az életem. Szabad vagyok.

Miért? Mert megmosattattunk, mert megszenteltettünk, mert megigazíttattunk. Mert mások vagyunk. Mert a testünk a Szent Szellem temploma, és így éljük az életünket. Ámen.

Urunk! Köszönjük Neked, hogy a Szellemben járhatunk. Olyan hálásak vagyunk ezért az elrejtett kincsért, ami mindenkinek a szeme előtt van, bárki láthatja, bárki megragadhatja. Bárki élhet így. Bárki élhet nagyobb életet a lelki életénél. Bárki élhet nagyobb életet a saját korlátainál. Bárki lehet szabadabb, mint ameddig magát engedné.

Köszönjük, Urunk, hogy a Szellemben megvan ez a szabadságunk, hogy Téged dicsérjünk, hogy Téged imádjunk, hogy Téged áldjunk, hogy Téged magasztaljunk, hogy Téged emeljünk fel, hogy Benned örvendezzünk. Köszönjük Urunk, hogy megtaláljuk, amire szükségünk van. Áldunk Téged, Jézus.

Kategória: Egyéb