Új szívet kaptál – töltsd meg, és őrizd meg!

2014 március 2. vasárnap  18:00

Az előző üzenetben (2014.03.02. de. P. Kende: Imádat, hitátadás és szabadulás – 145. zsoltár) beszéltünk a forrásunkról. Van mélyebb forrásunk, ami más, mint ami a világban van. Nagyon időszerű, amiről többször beszéltünk ezekben a napokban, hetekben: Mát 24:6 hallani fogtok háborúkról, háborúk híreiről. Miért ne essünk kétségbe? Azért, mert mélyebb megértésünk van, mert van másik forrás, amit hallgatunk, mert van imánk, van közbenjárásunk.

Miért más a közbenjárás, mint az ima? Az első az azonosulás, Ezék 3:15 magunkra vesszük annak az embernek a terhét. A második az, hogy harcolunk, küzdelem van benne, nem engedjük el könnyen a dolgot. Van benne fájdalmas dolog, mert olyanért imádkozunk, aki tényleg bajban van. Ez jelentős az imáinkban. Merj harcolni, merd kérni azt, amiről úgy látod, hogy helyes lenne! Merjünk könyörögni! Merjünk nekimenni! A harmadik dolog a közbenjárásban, hogy ha van azonosulás, ha hajlandóak vagyunk harcolni a dologért, akkor Isten megtisztel minket a tekintéllyel, és válaszol nekünk. Mert a szükség idején Isten előtt vagyunk valakiért.

Azt próbálom mondani, hogy az aggodalom helyett, a félelem helyett, ahelyett, hogy a politikáról beszélnél egyfolytában, inkább tölts időt imában. Közbenjárásban könyörögjünk az országunkért, Ukrajnáért, Oroszországért, emberekért, hívőkért, újjászületésekért… Ne szűnjünk meg imádkozni egymásért!

A következő három igerész a témánk:

(1) Ezék 36:26 Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Elveszem testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek.

(2) Péld 4:23 Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.

(3) Róm 12:2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata.

Három vers – három jelentős dolog az életünkből.

(1) Ezék 36:26 – ez Istennek a munkája. Ezt Ő elvégezte, ez más emberekké tett minket. Ez az, amiről beszélünk, amikor azt mondjuk: íme, minden újjá lett. Amikor valaki hisz Jézus Krisztusban, akkor ő új teremtmény lett, és minden újjá lett. Ezt az igazságot meg kell ragadnom a szívemben, de a valósága az megkérdőjelezhetetlen.

Amikor rábíztam Jézusra az életem, akkor megváltoztam. Akkor más lettem, mint aki voltam. Nem a szókincsemről szól, nem a viselkedésmódomról szól ez. Nem abban az értelemben, hogy kivonultam a világból, és elvonultam egy kolostorba. Nem ebben az értelemben, hanem abban az értelemben, hogy másból élek.

Nem az én ambícióimból élek. Vannak ambícióim, de nem azok vannak az életem középpontjában. Nem a haragomból élek. Van haragom, ha ismersz egy ideje, akkor tudod, de nem abból élek, nem az az életem. Nem az az életem közepe. Nem a pénztárcámból élek. Egy értelemben igen, abból veszem az ételt, abból fizetem a számlákat – ha telik ilyen luxusdolgokra is 🙂 –, de amikor azt nézem, hogy honnan jön az életem, akkor az nem a forintok száma, ami a zsebemben van.

Akkor miből élünk? Egy új szívből élünk. Ez, ami megvan az újjászületett hívőnek, nagyon különleges. Újjá vagy születve? Ha nem vagy hívő, Ján 3:3 azt mondta Jézus Nikodémusnak: szükséges neked újjászületned. „Miért kéne újjászületnem?” Azért, mert azt olvassuk Ján 3:36-ban: ha valaki nem hisz a Fiúban, annak nincs örök élete. Annak nincs meg a kapcsolata az Atyával, az nem tartozik a mennybe. Isten szeretné ezt neked adni, bízz Őbenne.

Ha újjászülettél, akkor ez az ígéret, hogy Ezék 36:26 kaptál egy új szívet. Ez Istennek a munkája, ez része a bevégzett munkának. Ez nem a te munkád, ezt nem te hozod létre. Nem te alkotsz új szívet magadban, hanem Istennek a teremtő munkája minden ember életében, aki rábízza magát Jézusra.

Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy amikor olvasom az Igét, vagy amikor hallom az Igét, akkor képességem van megragadni azt úgy, ahogy Isten szándékozta. Azelőtt ez nem volt meg. Vannak egyetemek, ahol a Bibliát tanítják az irodalom részeként, de nem értik úgy, ahogy Isten szánta ezt nekünk. Nem értik az üzenetét, nem ragadják meg.

Miért van az, hogy meg tudja ragadni valaki? Nem az IQ miatt, hanem amiatt, hogy új szívet kapott. Az új szív képes megragadni Isten gondolatait. Van benne hely, van benne kapacitás. Az új szív képes megragadni Isten motivációját. Rá tud nézni valakire, aki egyáltalán nem vonzó, nem kellemes a számára, mégis van szeretet a szívében iránta. Miért? Mert az új szív meg tudja ragadni Istennek a motivációját.

Emlékszem, amikor bibliaiskolába jártunk, együtt laktam egy román fiúval, aztán volt egy barátom, aki orosz volt, és volt még több náció is. Egy nap belém hasított: „Én szeretem Alekszejt! Ő a barátom. A Petrut is! És a többi dolog nem érdekel.” Miért? Azért, mert új szívet kaptam. Nem azért, mert én olyan jó ember vagyok – az nem vagyok –, nem azért, mert én olyan intelligens vagyok. Hanem azért, mert Isten új szívet adott nekem, és ez a szív más, és képes vagyok szeretni még egy hangos amerikait is. Képes vagy még a melletted ülőt is szeretni az istentiszteleten! Különösen, ha a házastársad ül melletted, az nagy dolog! 🙂

Miért nem ragadták meg ezt a tanítványok? Együtt jártak Jézussal, de nem volt kapacitásuk rá. Miért nem ragadták meg a farizeusok? Nem volt kapacitásuk rá. Miért van, hogy Ézs 64:5 minden cselekedetünk mocskos Isten előtt? Miért? Mert ha nincs új szívem, akkor nincs kapacitásom, akkor nem tudom megragadni.

Hogyan éltem az életem? Úgy, hogy voltak helyzetek, amikben voltam. Körülvettek engem dolgok, lehet, hogy beszorítottak helyzetek. Mit csináltam? Reagáltam rá. Ennyit tudtam csinálni. Jött egy helyzet, és én ellentámadásba lendültem valamilyen módon. Isten azonban kivett engem ebből, és adott nekem új szívet. Ami azt jelenti, hogy itt vagyok a helyzetekben, ugyanazokban a helyzetekben, és elfogadok Istentől, Istennek válaszolok, és nem vágok vissza. Nem élek haragban, hanem van szabadságom.

Isten nem azért mentett meg minket Ezék 36:26 szerint, hogy reagáló emberek legyünk, vagy hangulatemberek legyünk, vagy helyzetekre reagáló emberek, vagy a korlátok szerint élő emberek legyünk. Hanem Isten arra mentett meg minket, hogy a szív emberei legyünk. Olyan emberek, akik az új szívből élnek. Ezt nem úgy kell érteni, ahogy a világ érti.

Mi a szív emberei vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy magas érzelmek, stabilitás hiánya, hangulatok fel-le, érzelmi hullámvasút… Nem ezt jelenti. Hanem az, hogy a szív emberei vagyunk, ez azt jelenti, hogy az új emberben kívánunk élni. Az új szívben akarunk élni, ez a kívánságunk. Ezt keressük, ez után megyünk. Mert arra kaptuk ezt az új szívet, hogy ebben éljünk.

Azelőtt olyan voltam, mint egy tükör. Ha valaki rám vicsorgott, akkor én is visszavicsorogtam rá. Ha a másik mosolygott, akkor én is. Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten – aszerint válaszol, amit kap. Ilyen módon gondolkodtam, de ma van egy lehetőségem. Nem mindig élek vele, de van egy lehetőségem, hogy Istentől kapjak valamit és abban éljek.

(3) Róm 12:2 miről szól? Arról, hogy kaptam egy új szívet, ami olyan, mint egy tárolóedény. Valamibe beletehetek dolgokat. Képes befogadni Isten dolgait, míg a régi szív erre nem volt képes. Nekem viszont van egy döntésem ma. Péld 24:4 bölcsesség által telnek meg a kamrák. Így telnek meg az új szívemnek a kamrái. Bölcsesség, ismeret, tanulás, növekedés által telnek meg. Ez a pozitív oldala a hitünknek, ahol adok a hitemhez.

Lehetséges, hogy egy hívő, aki újjászületett, új szíve van, de az átváltozás mégsem megy végbe valahogy. Bizonyos értelemben úgy él, mint azelőtt. Egy rossz hírre válaszban éli az életét. Hall valami rossz hírt, és arra válaszolva éli az életét. „Ma ne gyere közel hozzám! Mert romlott az euró árfolyam. Ez rettenetes!”

Vagy lehet, hogy egy hívő még mindig a múltjára válaszolva él. Még mindig múlt-irányultságú ember. Még mindig a múltra néz. Holott Krisztus elbánt a múlttal. Isten nem akarja, hogy ez legyen az irányunk. Nem élhetünk a múltunk terhe alatt, hiszen Krisztus fizetett érte, azért ment arra a keresztre. Ahelyett hogy abban élnék, szeretném tanulni az Ő e pillanatnyi jelenlétét velem. Szeretnénk tanulni ezt, szeretnénk növekedni ebben.

Isten nem akarja, hogy pénz irányultságú emberek legyünk. Isten nem akarja, hogy bukás irányultságú emberek legyünk, vagy azt, hogy ambíció-irányultságúak legyünk. Elbuknak-e az emberek, hívők, a testvérek a gyülekezetben, a pásztor? Naná! Persze, hogy elbukunk. Nem ez a célunk, de nem élhetünk a teher alatt. Tanulni akarunk, de nem akarunk elbukva maradni.

Mi van, ha rossz hírek jönnek Ukrajnából továbbra is? Akkor van másik forrásunk, ahova mehetünk, van másik forrás, ahova fordulhatunk. Megtalálhatjuk az Ő jelenlétét. Ehhez azonban tanítanom kell a szívemet, képeznem kell a szívemet. Ez az egyik mód, hogy pozitív oldalról hozzá kell adnom a szívemhez.

Gondoljunk (2) Péld 4:23-ra. Ez a negatív oldala. Az, hogy vannak dolgok, amiket ki kell zárni az életünkből. Sok hívő nem növekszik ebben az új életben, mert nem tanul meg kizárni bizonyos dolgokat. Miért fontos ez? Mert vannak dolgok, amik megfertőzik a szívet. Van egy jó példa, ami a paráznaságról, a házasságtörésről szól, de jó példa majdnem mindenre.

Péld 6:27 Vihet-e valaki tüzet a keblében úgy, hogy a ruhái meg ne égjenek?

Ez azt jelenti, hogy kivesz valaki a tűzből egy égő fadarabot, bedugja az ingébe, és aztán viszi magával. Lehetséges, hogy nem fog megégni a ruhája, hogy nem fogom megégni ő maga? Nem lehetséges!  Nem lehetséges, hogy beveszi ezt a szívébe, és ne legyen hatással az egész életére egy nyilvánvaló módon.

Péld 6:28 Vagy járhat-e valaki parázson úgy, hogy lábát meg ne perzselje?

Ne bolondozz! Ne szórakozz! Ne játssz a tűzzel! A tűz itt bármi lehet, bármilyen kísértés, bármilyen támadás Isten akarata ellen. Ne játssz vele! Ne gondold azt, hogy nem olyan nagy ügy. „Egyszer megcsinálom, és aztán úgysem fog többet visszajönni.” Tényleg?! Biztos vagy ebben? Van egy ígéret:

Péld 9:17 „A lopott víz édes, és a titkon való étel gyönyörűséges!”.

Ez a hazugságról szól. „Gyere velem! Bújjunk ágyba! Senkinek nem kell tudnia róla.” Van ebben hazugság, hogy ez édes, és ez rendben lesz. Nem! A bűnnek van átka. A bűnnek van büntetése. A bűnnek van súlya. A bűnnek van kiégése. A bűnnek van fájdalma. Van pillanatnyi gyönyör, és aztán hosszú-hosszú fájdalom.

Vannak dolgok, amiket ki kell zárni az életünkből. Miért? Mert Péld 6:26 a parázna asszony miatt jut az ember egy darab kenyérre. A bűn lecsökkenti az életünket valamire, ami nagyon kicsi, ami furcsa. „Miért ilyen kicsi az életed?” „Mert én egy áldozat vagyok!” Igazából könnyen lehet, hogy a bűne az oka a dolognak, és meg kell tanulni nemet mondani.

Mit próbálok mondani? Ne bámulj a bűnre! Ne legyenek mocskos dolgok a számítógépeden! Töröld le az összest most! Ne legyen rajta a gépeden. Miért lenne? Miért kísértenéd magad? Ne csináld! Ne legyen ott a házadban. Ne legyen ez az elménkben! Miért? Azért, mert bepiszkolja az életedet. Ne szórakozz az okkulttal, a New Age-es szeméttel, az agykontrollal, a TM-mel… a mindenféle …-tal!  Ne szórakozz ezzel!

Lehet, azt mondod erre: „Pásztor! Ez nagyon negatív üzenet.” Sajnálom, ha neked az, mert ez azt jelenti, hogy van valami baj. Változtass rajta! Tanulj meg nemet mondani bizonyos dolgokra. Emlékszem ’94-ben egy EUROCON-on P. Stevens püfölte a pulpitust, és beszélt az elmebeli paráznaságról. Arról beszélt, hogy ne vigyél más nőket a fejedben a házas ágyadba a feleséged mellé. Miért? Azért, mert Zsid 13:4-ben azt olvassuk, hogy a szeplőtelen házasság az gyönyörű dolog. Viszont ha be van mocskolva, akkor az valami más.

Figyelj! Vannak dolgok, amik nem férnek meg egymással: a világosság és a sötétség, a tűz és a víz. Nyilván nem férnek meg egymással. Jak 3:10 nem lehet ugyanazzal a szájjal azt mondani: „Áldalak Istenem! Áldalak Istenem!”; aztán ránéz valakire, aki feldühíti, és kisípolhatnánk az egészet, amit mond. Mert, ha ezzel a szájjal áldja az Urat, akkor hogyan férne bele az átok is?

Ha új szíve van, akkor hogyan fér bele a mocsok? Hogyan fér bele a hazugság, a pornográfia? Hogyan fér bele a gyűlölet, a meg nem bocsájtás? Hogyan fér meg vele a pletykálkodás, a lejáratás, a támadás? Védened kell a szívedet, mert a szívednek nincs más védelme, csak te! Vagy te eldöntöd: Nem fogok odafigyelni!; vagy a szíved el fogja fogadni. Ebben az akaratoddal döntesz.

Ha valami mocskos zenét hallgatsz, akkor az belemegy a szívedbe, a szívedben helytelen motiváció lesz. Ha nézel valamit, amit nem kéne nézni, akkor az hatással lesz rád. Ha gondod volt az alkohollal, és aztán szeszesital reklámot nézel a TV-ben, akkor a szívedben lesz egy motiváció. Ha gondod van a hűséggel, és aztán minden nőt, aki előtted elmegy, végignézel jobban, mint a catscan; akkor mi lesz?

Utána azt mondod: „Nem tudok segíteni ezen. Ilyen vagyok.” Tévedsz! Dönts! Ne engedd be a szívedbe ezt a képet. Mert ha beengeded, akkor a szíved motiválni fog arrafelé. A döntés a tiéd! Mit engedsz be? Ez a negatív része a hitünknek, hogy vannak dolgok, amikre nemet kell mondani! Ez jelentős! Új szívet kaptunk, tisztát, szentet. Miért lapátolnám bele a szemetet?

(3) Róm 12:2 ez a jó hír. Ez a pozitív oldala. Ez az, ahol adok az új szívemhez. Az én tapasztalatom szerint ez a jelentősebb oldal. Nem a negatív oldal a jelentős igazán. Szükségünk van arra is, vannak dolgok, amikre nemet kell mondani, de ez a fontosabbik oldala, hogy mit adok a szívemhez. Szerintem ez a súlyosabb része, ez a hatékonyabb része. Ez az, ami többet ér el az életemben. Megváltozunk.

Viszont nem az az elsődleges, hogy nemet mondunk dolgokra. Sokan ránk néznek, és azt mondják: „Ó te jó ég! Ilyen nehéz neked. Neked nemet kell mondanod. Nem piálhatsz. Nem drogozhatsz, nem feküdhetsz le bárkivel. Jaj, te szegény!” Azt felelem erre: „Engem ne sajnálj! Nem vagyok AIDS-es, nem is tartok attól. A májam rendben van, és a fiamnak van apja is, anyja is. Hálás vagyok ezért, hogy ő így nőhet fel. Ne sajnálj engem, én jól vagyok köszönöm. Én nagyon élvezem ezt az életet.”

A minap együtt voltunk néhányan a gyülekezetben tizenévesek között. Annyira idióták voltunk, annyira élveztük, hogy lököttek lehettünk! Azt kérdezte tőlem az egyik tinédzser: „Minek inni, ha ennyire jól lehet érezni magunkat így is? Pia nélkül is.” Azt válaszoltam: „Pontosan! Én ugyanezt gondolom erről. Minek szívnék? Minek lőném be magam? Minek innék, ha ekkora bulit lehet anélkül is?”

Nekem még bungee jumping-olnom sem kell, hogy adrenalin spiccem legyen. Csak kimegyek az egyik térre, kinézem a legijesztőbb, legnagyobb darab tetkós srácot, és adok neki egy trakit. Húúú! Van, akinek ez nem lenne nehéz, de nekem az. 🙂 Tulajdonképpen nekem a kicsi, aranyos nénike is ugyanilyen ijesztő. 🙂

Mit akarok mondani erről?

2Kor 3:18 Mi pedig az Úr dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr Szelleme dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre formál át minket.

Ez a vers nehezen fordítható. Vagy azt mondja: az Úr arcára tekintünk homályosan; vagy pedig: tükrözzük Őt. Ez a két lehetőség. Bármelyik a helyzet, a vers üzenete az, hogy Isten változtat bennünket, ahogy Jézusra nézünk. Egy értelemben azelőtt olyan voltam, hogy mindent visszatükröztem. Most az Úrra nézek, és változik a dolog.

Tehát van egy tükör, belenéz valaki, aki szép, utána elmegy, a tükör ugyanolyan. Belenéz valaki más, a tükör ugyanolyan, amikor elmegy. Nem változott meg. Mi azonban mások vagyunk az új szív miatt. Az új szív miatt 2Kor 3:7 Isten gyújtott bennünk valamit, és az nem múlik el. Nem úgy, mint Mózesnél. Nála elmúlt a dicsőség, de nálunk megmarad.

Miért? Mert 2Kor 4:6 Isten világosságot gyújtott a szívünkben. Ez az új szívben történik. Isten szól hozzánk. Adott nekünk világosságot. Új módon beszél hozzánk. Az új szív miatt az Ő dicsősége megmarad. Jézusra nézünk, tükrözzük Őt, és mi vagyunk az egyetlen tükör, amiben megmarad a dicsőség, amiben megmarad a fény. Mert új szívünk van. Nem olyanok vagyunk, mint egy valódi tükör, hogy amikor valaki elmegy előtte, visszatükrözi, és utána marad amilyen, hanem mi megváltozunk.

Dicsőségről dicsőségre elváltozunk. Miért is? Az új szív miatt. Ezért nézünk Jézusra, aztán az Ő dicsősége meglátszik rajtunk. Észrevetted-e, hogy Isten dicsősége meglátszik rajtad? Lehet, hogy nem vetted észre. Nem baj, ha nem vetted észre, de emberek körülötted látják, és ez az, ami számít. Ez azonban nem csak tükröződik rajtunk, hanem meg is változtat minket. Meg is változtat minket!

Róm 12:2 ne szabjátok magatokat e világhoz! Ez a világ mindig változik, de nekünk nem kell vele változni. Ha a világban mindenki telerakja piercinggel az arcát, nem kell megcsonkítani magam azért, mert mindenki más ezt teszi. Ha a világban legalizálják a marihuánát, attól nekem nem kell drogossá lenni.

Miért? Nem is annyira azért, mert megtagadom ezeket, hanem azért, mert elváltozom az elmém megújulása által. Ami azt jelenti, hogy gyűjtünk valami újat Krisztusban, és a szívünk megtelik új tartalommal, új örömmel, új élettel.  Aztán valaki azt mondja: „Ó, te szegény! Még egy füves cigit sem szívhatsz el?” Azt felelem: „Minek? Az élet így is buli. Az élet így is jó. Még a hétfőt is élvezem, nem csak a pénteket. Én élvezem a februárt is. Én még az októbert is élvezem. Nem csak a vakáció két hetét, hanem az egészet élvezem. Az egész csomagot.”

A leggyönyörűbb dolog, amit a feleségem mondott nekem. Egyszer összevesztünk az első években. Mondtam neki: Annyira sajnálom, hogy ilyeneket hozok az életedbe. Azt felelte nevetve: Minden szent, ami közöttünk van. Ez az, ahogy éljük az életünket.

Így éljük az életünket: „Uram, minden szent, amit Te hozol az életembe. Még a nehézségek is. Még a kihívás, még a küzdelem is. Amikor dühösek vagyunk egymásra, még az is Tetőled van.” Mit próbálok mondani? Isten adott nekem új szívet (1), ez volt a bevégzett munka, és tanulok ebben járni (3), hozzáadok az új élethez, és növekszem benne; és tanulok visszautasítani dolgokat (2). Elutasítok dolgokat, hogy meg tudjam őrizni azt, amit nyertem.

Hívő! Ez nem érzelmesség, amiről beszélünk, ez nem szentimentalitás, hanem az, hogy az új szívben látjuk a szükségeket. A szív emberei vagyunk, ami azt jelenti, hogy jobban törődünk, hogy könnyebben megindulunk a szenvedésen, a bajon, egy elveszett lelken, de ez nem szentimentalitás, akárhogy is magyarázza a világ. Ez az új szív az életünkben. Ami azt jelenti, hogy sebezhetőbbek vagyunk. Nem védjük magunkat annyira, mert az új szívből élünk.

Ugyanakkor könnyebben is bocsájtunk meg az új szívből. Vannak nagy értékű dolgok az új szívben, amik a régiben nem lennének azok: missziók, szolgálat, közösség, lelkek,… Ezek olyan dolgok, amelyek Istennek nagy értékűek, és ezért az új szívemnek is értékesek. A régi nem érti. Tudjuk, hogy így működik. Mi viszont az új szívben akarunk működni! Ámen.

Mennyei Atyánk! Köszönjük Neked, hogy a Te Fiad bevégzett munkája miatt adtad nekünk ezt az új szívet, új szellemet adtál nekünk, a Te Szent Szellemedet. Annyira hálásak vagyunk, hogy nem csak helyreállítottál bennünket, hanem többet kaptunk a Te Fiadban, Jézusban. Köszönjük Neked, hogy tanulhatunk járni Veled. Taníts minket Urunk igent mondani, és taníts minket nemet mondani. Taníts minket megmaradni Te melletted. Taníts minket Veled járni, taníts minket növekedni Benned. Köszönjük, Urunk. Ez az imánk.

Ha még soha nem hittél Jézusban, akkor kérlek, hozz döntést Őmellette. Ez egyszerű, de hatalmas döntés. Mondd azt Istennek, egyenesen Neki: „Jézus, ments meg engem. Adj nekem új életet! Add nekem ezt az új szívet. Ezt az új szellemet, egy új kezdetet. Jézus bízom Benned, hiszek Benned. Ments meg engem!”

Ha életedben először imádkoztál így, akkor küldj nekünk egy e-mailt (iroda@nullbibliaszol.hu), hadd örüljünk veled!

Mennyei Atyánk! Urunk, Te látod az életünket, a szívünket, ha vannak dolgok, amikre nemet kell mondanunk, ha vannak dolgok, amik megfosztanak minket az örömünktől, a békességünktől, a reménységünktől, a szabadságunktól, akkor mutass rá azokra, hadd lapátoljuk ki azokat az életünkből. Urunk, kérünk Téged, hogy adj nekünk, töltsd be a szívünket, az életünket a Te tartalmaddal, a Te szereteteddel, Te életeddel. Jézus nevében, ámen.

Kategória: Egyéb