Úgy szeretett! & Ahol a leküzdhetetlen semmivé lesz

2015 július 15. szerda  18:30

 

P. Marian József

Illusztrációképpen hoztam magammal néhány dolgot: perzsa Újszövetség, dari Zsoltárok könyve, hazara (afgán népcsoport) nyelven írt Mózes 1. könyve, arab Újszövetség Zsoltárok könyvével. Tudtad, hogy Isten Igéje minden nyelven ugyanaz?

Az elmúlt vasárnap megvolt az első istentiszteletünk Kínában hat év után saját helyen. Az a baj, hogy nincs hely, már 80%-ban telve van a termünk. Húsz új látogatónk volt. Illetve mindenki új látogató volt, de húsz olyan ember volt, akivel azelőtt még nem találkoztunk. Valóban nagy kegyelem Kínában szolgálni.

Ján 3:16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Ugye hallottad már ezt a verset? A szívünkben is benne van. Arra gondoltam, hogy mennyire fontos, hogy ez a vers áthassa az egész énünket! Mert Isten szerette a világot! Nagyon fontos megérteni, hogy Isten nem csak szerette a világot, hanem úgy szerette, annyira szerette, hogy ez Neki valamibe került. Ez áldozatos szeretet. Erről szól az igaz kereszténység. A kegyelemről szól, és mindenünk odaadásáról.

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta,…” Hány fia volt Istennek? Azt mondja az Írás, hogy egy, és azt az egyet odaadta, azaz mindent odaadott a világért. És ki a világ? Te vagy a világ, én vagyok a világ, minden ember a világ. Az arabok a világ. Az afgánok a világ. Lehet, hogy mi nem mentünk oda. Én mentem néhányszor, nem sok sikerrel, de nem a sikerről szól a missziónk, hanem Isten szívéről.

Most Isten változtatott kicsit, mert úgy hallottam, hogy ők jönnek. Csapatostul jönnek. Megállíthatatlan tömegek jönnek. Invázió van. Hogy fogunk erre reagálni? Nem magyarokként, hanem Krisztus gyermekeiként. Megmondom, hogyan. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta…”  Lehetséges, hogy átvezényli őket Isten Magyarországon, és néhányan meg is térnek.

Ezért is hoztam ezeket a könyveket. Fontos az, hogy szeressük őket, szolgáljuk őket, és akkor el fogják fogadni, és el fogják hinni. Lehetséges, hogy ami veled megtörtént, velük is megtörténik. Miért hozta ide őket Isten? A jobb életért? Lehet, hogy az evangéliumért. Jó készenlétben lenni.

Imádkozzatok értünk. Nagyon tüzesek vagyunk most az új helyen. Szervezkedünk. Nagyon jó a csapat. Mindenki szolgálni akar. Tényleg! Adjon Isten olyan embereket, akiket szolgálhatunk! Ez az imánk. A mélységet, Isten szeretetének az értelmét szeretnénk.

Jézus azt mondta: Erről fogja megismerni a világ, hogy az Én gyermekeim vagytok, hogy egymást szeretitek. Amikor megyünk lelket nyerni, szolgálni, ez nagyon fontos része a szolgálatunknak, hogy szeressük egymást. Mert ezt látja a világ. Így lesz Krisztus igazán felemelve. Sokszor könnyű odaadni a traktátust vagy az Írást, de azért imádkozom, hogy akinek van terhe arra, hogy ezt csinálja, Isten adjon annak szeretetet és bölcsességet, hogyan csinálja. Istené a dicsőség mindenért.

Ezekre a nyelvekre le van fordítva az Írás! Gondolj bele, hazara nyelvre is! Afganisztán legközepén laknak a hazara emberek. Ők nem muzulmánok, hanem buddhisták voltak. Most tüzet, és mindenféle mást imádnak. Gondolj bele, hogy ilyennel találkozol Budapesten, és nem tudod, hogy mi ez a hazara, hogyan tudod szeretni akkor? Felkészülni is jó, olvasni ezekről a dolgokról.

Imádkozom azért, hogy legyen bölcsességetek, és bízom abban, hogy Isten használni fog benneteket. Nagyon jó itthon lenni 48 órára. Szeretünk benneteket, és szeretettel várunk titeket Kínában. Mostmár saját helyen.

 

P. Kende

P. Józsi is emlegette a szolgálatunkat a menekültek felé. Tegnap voltunk a pályaudvaron. Köszönöm azoknak, akik ott voltak, és azoknak, akik adtak dolgokat vagy pénzt erre a különleges szolgálatra. Érdekes volt látni, hogy hány ember akar segíteni nekik: önkéntesek, akik gondjukat viselik, önkéntesek, akik segítenek megtalálni nekik a vonatot, amivel elmehetnek a kijelölt táborba, önkéntes orvosok. Még oda is jöttek hozzánk emberek, amikor látták, hogy segítünk. Adtak kis pénzt, vagy jegyet a tömegközlekedésre, hogy segítsünk nekik ezzel. Sok ember akar segíteni azokon, akik bajban vannak, hála Istennek.

Azt gondolom, hogy fontos, hogy gyülekezetként ott vagyunk. Fontos, hogy ott vagyunk Krisztus nevében. Úgy értem, annyi nem hívő ember van, aki segít rajtuk. Mi miért ne lennék ott? Mát 25:35-36-ben nagyon hasonló helyzetet írt le Jézus. „Éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok…” Miért ne tennék ezt?

Nyilván mind értjük, hogy ez nem könnyű evangelizáció. Ha adok neki egy szórólapot, abból nem fog semmit sem érteni. Ám ha adok neki egy ilyen könyvet, amit p. Józsi hozott! Tegnap adtunk nőknek egy arab Újszövetséget, és annyira örültek neki! Még legalább ötven urdu, perzsa, arab, török szórólapot is kiosztottunk. Valószínűleg értjük, hogy nem fogunk ebből gyümölcsöt látni itt a Földön, de ez magvetés. Aztán ki tudja – ahogy p. Józsi is mondta –, lehet, hogy egész életükben ez a legjobb esélyük arra, hogy megtérjenek. Nem vagyunk bolondok, tudjuk, hogy vannak veszélyek, vigyázunk a nőkre. Nem játszunk a tűzzel.

Ez nyilván nem fogja leváltani a léleknyerésünket, a gyülekezeti életünket, az adakozásunkat Isten munkájára. Nagyszerű dolog segíteni rajtuk, de szükségünk van a gyülekezeti életre, szükségünk van a léleknyerésre. Sokan nagyon haragszanak rájuk, sokan utálják őket, mi segítünk, amennyi picit tudunk.

2Móz 33:11 Az ÚR pedig színről színre beszélt Mózessel, úgy, ahogy az ember a barátjával szokott beszélni. Amikor Mózes visszatért a táborba, szolgája, az ifjú Józsué, Nún fia, nem távozott el a sátorból.

2Sám 7:18 Erre Dávid király bement, leborult az ÚR előtt, és azt mondta: Mi vagyok én, Uram, Isten? És mi az én házam népe, hogy engem idáig juttattál?

Ján 1:45 Fülöp találkozott Nátánaéllel, és azt mondta neki: Megtaláltuk a názáreti Jézust, József fiát, akiről Mózes írt a törvényben, és akiről a próféták is írtak.

Mit mondanak ezek a versek? Mi kapcsolja össze ezeket a verseket? Valaki azt mondaná erre: Az, hogy mindhárom a Bibliában van. 🙂 Hadd menjünk ennél mélyebbre!

Ján 1:45-ben Fülöp rájött, hogy mennyire közel van az Úr, ott lakik. Rájött, hogy a Messiás sokkal közelebb van, mint a farizeusok azt gondolják. Isten sokkal közelebb van hozzánk, mint a farizeusok szeretnék, hogy tudjuk. 2Sám 7-ben Dávidnak lett volna oka, hogy féljen bemenni a frigyláda elé, mert látta Uzzát meghalni, aztán Bétsemesből is sokan meghaltak, mert piszkálták a frigyládát. Dávid azonban felismerte, hogy neki van helye Isten jelenlétében, hogy bemehet oda, hogy közel lehet. Közelebb, mint a félelmei diktálnák. 2Móz 33-ban mindenki úgy gondolja, hogy Isten megközelíthetetlen, de Mózessel szemtől szemben beszél, és Józsué is felismerte azt, hogy ő ottmaradhat, hogy tanulhat, hogy megismerheti az Urat. Felismerte, hogy mennyire közel van Isten, hogy mennyivel közelebb, mint ahogy gondolnánk.

Igazán ez a gondolat, hogy amikor nagyon sok határ, szabály, feltétel, ceremónia volt az útjukban, ezek az emberek felismerték, hogy milyen közel vannak Isten jelenlétéhez. Ráadásul csináltak még valamit, mindannyian függővé tették magukat Isten jelenlététől. Mindannyian rászoktak. Kialakítottak egy szokást, függővé tették magukat Isten jelenlététől. Függőek lettek, és ezt találták.

Nagyon sok ember születik ma is újjá, sok ember találja meg Krisztust ma Magyarországon. Hála Istennek értetek, akik hívők vagytok, mert mindannyian más és más módon fejezitek ki Krisztust. Mindannyian másként és másként mutatjuk be Őt. Ez nagyszerű, mert az embereknek körülöttünk éppen erre van szükségük, hogy lássák Krisztusnak a kedvességét, a komolyságát, a közelségét, az egyszerűségét, a mélységét, a bölcsességét… Lehet, hogy ez mind bennem nincs meg, de az egyik megvan. Az egyszerűség az megvan bennem, de lehet, hogy a mélysége nincs meg.

Lehet, hogy nincs meg minden válaszom, de megvan az Ő közelsége, és megszólíthatok valakit Krisztus nevében ilyen közel. Ezért ma is nagyon sok ember születik újjá, halleluja! Viszont hányan vannak, akik függővé teszik magukat Istentől? Hányan vannak, akik függőek lesznek? Ez kihívás mindnyájunknak. Igazán erről akarok beszélni egy másik módon.

Az Ószövetségben az emberek, mi mindig megleptük Istent. Lehet, hogy ezt még így nem hallottad. Folyton, újra és újra Isten így beszél az emberekkel. 1Móz 18:14 Isten azt mondja nekik: „Van bármi, ami nehéz az Úrnak? Van bármi? Mikor gyengültem el? Mikor lettem képtelen arra, hogy elvégezzem azt, amire szükség van?” Ézs 50:2 „Miért volt az, hogy hívtam, és senki nem válaszolt? Miért van az, hogy kerestem, és nem volt senki?” Olyan, mintha Isten újra és újra meglepődne. Mik 2:7 „Azt gondoljátok, hogy Én nem vagyok képes elvégezni, amit megígérek?”

Egy értelemben Isten meglepve beszél. „Figyeljetek! Mi a baj? Nem vagyok elég hatalmas? Nem Én alkottam a világegyetemet? Nem Én vagyok a te Istened? Nem vagyok valós? Nem vagyok hatalmas? Mi van veletek, Jákób… Izrael? Hogyhogy nem tudod? Hogyhogy nem veszed észre, milyen közel vagyok, hogy milyen hatalmas vagyok a te javadra?”

Luk 19:44 Jézus sírt Jeruzsálem felett. „Hogyhogy nem ismerted fel a meglátogatásod idejét?” Mert eljött a Messiás, de Jeruzsálem nem látta, mert azt hitték: Olyan messze van! Olyan messze van tőle! „Isten olyan távol van! A Messiás olyan messze van!” Miközben olyan közel volt! Olyan, mintha csak egy függöny lenne Ő közte és köztem, és azt mondom: „Nincs itt! Nincs sehol.” Isten azt mondja:

– Ha kinyújtanád a kezed, akkor megragadnál Engem. Ott vagyok! Közel vagyok.

– De én nem tudtam.

– Tudhatod!

Ha Mózes tudhatta, ha Józsué tudhatta, ha Dávid tudhatta, ha Fülöp felismerhette, ha Péter felismerhette, ha Pál felismerhette, ha Mária, Márta és a többiek felismerhették, ha Lídia felismerhette ApCsel-ben, akkor te is felismerheted, hogy mennyire közel van!

Hadd mondjam egy másik módon! Tudod-e, mennyi hatvannégy méter? Képzelj el egy hatvannégy méter magas falat! Az eléggé magas, nem? A kínai nagy fal öt-nyolc méter magas, ami azt jelenti, hogy minimum nyolcszor akkora lenne ez a fal. Miért mondom ezt? Azért, mert amikor olvasunk az új Jeruzsálemről Jel 20-21-ben, akkor azt látjuk, hogy ekkora fal van körülötte, hatvannégy méter magas. Ez a legmagasabb, leghosszabb fal az emberi történelemben. Majdnem tízezer km hosszú, 64 m magas, óriási fal!

Viszont a város mögötte kettőezer kétszázhúsz km magas! Csak, hogy értsd, hogy ez mekkora, a Hold átmérőjének kb. a kétharmada. Nagy! A városhoz képest a fal azonban semmi! Mindjárt elmagyarázom, hogy miért mondom ezt. Ha kívülről nézed, ez a fal óriási. Megmászhatatlanul hatalmas, de ha belülről nézed, akkor olyan, mint egy csík a homokban. Semmi! Kis vonal. Ha belülről nézed, akkor semmi. Ez az, amiről beszélek.

Azt hisszük, hogy olyan messze van tőlünk. Azt hisszük, hogy az akadály köztem és Isten között, az akadály az én gondolataim és Isten gondolatai között hatalmas. Megmászhatatlanul, leküzdhetetlenül hatalmas. Ha viszont belül vagy, ha Istennel gondolkodsz, és visszanézel, akkor azt mondod: Ez semmi! Semmiség.

Miért mondom ezt? Ha nem vagy hívő, szeretném ezt elmondani neked. Ezért van, hogy Isten csodálkozik az embereken. „Hogyhogy nincsenek ezrével a megtérők mindennap?” Mert az Ő oldaláról nézve az akadályok nevetségesek. Azok semmik. Az semmi! Mi, akik hívők vagyunk, azt mondjuk, úgy látjuk, hogy hitre jutni, az semmi. Ilyen egyszerű hinni Jézus Krisztusban. Nincs hosszú feladatsor, nincs sok teendő.

Lehet, hogy nem ismered Krisztust, és lehet, hogy úgy érzed: Hinni Őbenne, az nagy akadály! Igazából semmi! Higgy Benne! Fogadd be Őt! Csak szeretném ezt mondani, hogy lesznek emberek, akik elmagyaráznak valamilyen komplikált módot arra, hogyan ismerheted meg Őt. Lesznek mások, akik megpróbálják elvenni az örömödet, és azt mondják: Sehol nincs a Bibliában, hogy be kéne hívnod Jézust akárhova. Ján 1:12 akik befogadták Őt…, 1Ján 5:12 akiben megvan Isten Fia… Hívd be Jézust az életedbe, ez ilyen egyszerű. Ne engedd összezavarni magad. Isten jóval közelebb van hozzád, mint hinnéd! Isten látja ezt az egészet, és azt mondja: „Gyere át az Én oldalamra! Ha átjössz az Én oldalamra, akkor látni fogod, hogy az akadályok semmik voltak.”

Egy másik dolog, az emberi nézőpont és az isteni. Hadd mondjak egy szót, amit nem szeretünk. Bűn – hogyan látja Isten és hogyan látjuk mi? Mennyire nagy a bűn? Pusztító. Gal 6:8 nem játszunk a bűnnel. Mert ha a bűnnek vetek, akkor halált fogok aratni belőle. Ha csalom a házastársam, akkor nagyon magányos gyümölcsöket fogok aratni. Ha nem használom azt, amit Isten adott nekem az Ő dicsőségére, akkor is aratni fogok. Amit nekem adott, az megavasodik, megöregszik, megszokottá válik, halottá lesz.

A bűn pusztító. Viszont van egy jó hírem, Krisztus még pusztítóbb! 1Ján 3:8-ban azt olvassuk, hogy azért jött el Isten Fia, hogy elpusztítsa az ördög munkáit. Ez azt jelenti, hogy a bűn elveszítette a hatalmát a te életedben. Nem játszunk a bűnnel. Komolyan vesszük. Szeretnénk Isten előtt élni, szabadon a bűntől.

Szabad vagy a bűn hatalmától, közben viszont azt mondhatod: Jaj, dehogyis! Figyelj! Szabad vagy a bűntől! Róm 6-7-8. Ha nem érted, hogy miről beszélek, tanulmányozd ezeket a részeket. Hallgass meg a bibliaiskolában egy Római levél órát. Tanították többen. Hallgasd meg! Elmélkedj rajta! A bűnnek nincs hatalma az életedben, ha hívő vagy Jézus Krisztusban. Ez a dolog nincsen messze tőled.

Nincs messze tőled az, hogy Istennel gondolkodj a bűnödről! „Elbuktam, ránézek a bűnömre, és hatvannégy méter magas. Nincs az a tűzoltólétra, amivel meg tudnám mászni. Egyszerűen csak képtelen vagyok átjutni rajta.” Nem igaz! Ha Istennel vagyok, akkor ránézek a hatvannégy méterre és azt mondom: „Na, ne viccelj! Kétezer kilométer magasan vagyok, mi az a hatvannégy méter. Látom-e egyáltalán? Nevetségesen kicsi.” Ő közel van hozzád, ha nem engeded, hogy a bűn leuraljon.

Mi van valaki másnak a bűnével? Istennel gondolkodni valaki másnak a bűnéről. Kol 3:13 azt mondja, hogy bocsássunk meg, ahogy Isten is Krisztusban nekünk megbocsátott. „Pásztor, ha tudnád, hogy a másik mit csinált, akkor nem ezt a verset idéznéd, hanem azt, hogy Júdás elment és felakasztotta magát.” 🙂 „Pásztor, ha tudnád, mennyit lopott tőlem, akkor tudnád, hogy ez olyan, mint a kínai nagy fal nyolcszor. Ezen lehetetlen túllépni.” Tényleg?

Hadd mondjak valamit! Ha majd megbocsátasz, és visszanézel, akkor azt fogod mondani: „Hogy hagyhattam akár egy pillanatra is, hogy ez megállítson? Ez annyira nevetségesen kicsi, jelentéktelen. Csík a homokban. Simán csak át kellett lépnem rajta. Csak Istennel kellett járnom! Ez semmi sem volt!” Mi lenne, ha egyszerűen csak azt mondanád – előtted a fal – „Rendben, Uram, hiszek! Veled vagyok!” Aztán megvan a kapcsolatod megint.

Hadd mondjak egy példát! Volt egy srác, akit Baltimore-ban megöltek. A rendőrök őrizetbe vették, nem tudom pontosan, hogy mit csináltak vele, de belehalt. Nem próbálom mentegetni a rendőröket, nem tudom, mi történt. Ez a srác tizenkilencszer volt letartóztatva drog miatt – terjesztés, készítés… – és háromszor más ügyek miatt. Amikor meghalt, akkor zavargások törtek ki Baltimore-ban. Leégetettek dolgokat, utcai harcok voltak.

Aztán egy másik fiú bement Dél-Karolinában egy gyülekezetbe, ott volt a bibliatanulmányon, és aztán lelőtt kilenc hívőt, akik nagyszerű életet éltek. Tudod, mi történt? Az egyik túlélő azt mondta: Nem tüntetünk az utcákon, mert Jézus megtanított minket megbocsátani. Ez nincs olyan messze tőlünk, mint hinnénk.

Az érzelmeink azt hazudják, hogy ez hatvannégy méter magas. A büszkeségünk azt hazudja, hogy ez megmászhatatlanul magas.  A félelmeink azt hazudják, hogy ez leküzdhetetlen. „Úgyhogy nem bocsátok meg!” Tönkreteszi ez az életemet. Megtörténhet, hogy itt vagyok a gyülekezetben, és azért ülök azon oldalon, mert akivel nem akarok találkozni, az a másik oldalon ül. Mert elhiszem, hogy ez hatalmas és leküzdhetetlen.

Hadd mondjak még egyet! Istennel gondolkodni látás. A látás olyan szó, amihez sokan semmit nem tudnak kötni. Egyszerűen csak hadd mondjam ezt, hogy élhetem az életem időleges földi célokkal kizárólag, vagy élhetek úgy is, hogy vannak örök céljaim. Erről beszélünk, amikor azt mondjuk: Látás az életemben. Vannak örök céljaim, ismerni akarom Jézust. Növekedni akarok a közösségben. Szeretném, ha a Szent Szellem tisztítaná a szívemet. Vágyom arra, hogy valakit megnyerjek az Úrnak, hogy valakit Isten kegyelméből segítsek, hogy ne a pokolba kerüljön.

Akkor azt mondja valaki: „Pásztor, ha tudnád, hogy mennyire pici gondokkal küszködöm! Milyen kicsi anyagi gondjaim vannak, és nem tudok túljutni rajtuk! Pásztor, ha tudnád, nem mondanál nekem ilyeneket, hogy látás, megbocsátás, hit, ima. Akkor értenéd, hogy én be vagyok ide ragadva, hogy magas fal mögött vagyok.”

Emlékszel arra a példára, amit p. Scibelli mesélt? Szolgált börtönökben sokat, és egyszer ezek a rabok – kemény bűnözők, életfogytig vannak ott, soha nem szabadulnak onnan ki – több ezer dollárt gyűjtöttek össze az afrikai árváknak, és küldték el nekik. Annak az embernek az élete mekkora? Nagy fal van körülötte, szögesdrót van a tetején, géppisztolyos őrzi, és ha ott próbálkozik valaki, akkor vége. Azt mondanád: „Az élete olyan pici, mint a cellája, mint az udvar, ahova kimehet. Soha nem fog szabadulni.” Nem! Az élete nagyobb. Ne engedd meg, hogy ezek a dolgok beszorítsanak!

A konferencia Debrecenben része a látásunknak. Miért? Azért, mert a gyülekezetünk egészségéhez hozzátartozik, hogy más gyülekezeteket szeretnénk alapítani. Debrecen fontos nekünk, az, hogy legyen ott pásztorunk, és legyen csapata. Úgyhogy imádkozzunk, mert Istennel kell felemelni azt az embert és a csapatot. Ezért kell az ima, kell a szeretet, kell a bátorítás. Ha elmegyünk oda, akkor szolgálunk efelé a város felé, és Isten szolgálni fog felénk.

Az egyik testvér azt mondta: Azért megyek Debrecenbe konferenciára, mert adni akarok. Az irigységem erre azt mondaná: Ha én adni akarok, akkor ki fog nekem adni? Éppen ez az a hely, ahol kapni fogok Istentől. Ha úgy megyek oda, hogy adni akarok, ha szolgálni akarok, ha nem csak az van: Adjatok, és szolgáljatok engem!; hanem adni akarok, bátorítani akarok, és felismerem, hogy az akadály nem olyan nagy, mint én gondolnám, akkor Isten sokat fog adni nekem is. Nincs messze tőlünk.

Róm 10:8 – ez azoknak szól, akik még nem hisznek Jézusban – nincs messze tőled az Ige. Nincs messze tőled a szó. A szívedben és a szádban van. Hiszel, és azt mondod: Jézus bízom Benned, ments meg engem! Ez ugyanígy van minden hívőnek. Nincs messze tőlünk hitben járni, hitben élni, hitben imádkozni, hitben olvasni, hitben szolgálni, hitben közösségben lenni. Ez nincs messze tőlünk.

Lehet, hogy úgy látom, hogy van előttem egy fal, nem vagyok biztos, hogy van-e teteje egyáltalán. Mert az érzelmeim azt mondják, hogy ez végtelen, a képességeim azt mondják, hogy soha nem tudok átmászni rajta. Isten viszont azt mondja: Legyél Velem közösségben! Ez az élet, amire Isten hív minket. Mit felelsz erre?

Ámen.

Kategória: Egyéb