Továbbmenni Istennel & Az öröm forrása

2012 október 14. vasárnap  10:30

P. Bendegúz

Az utóbbi két napban pásztori elvonuláson voltunk. Nagyon sok hasznos dolgot tanultam. Például, hogy nem érdemes lelkipásztorok körében nevetéstől haldokolni :-), ugyanis ők jobban értenek a temetéshez, mint az újraélesztéshez.

1Sám 12:19  És monda az egész nép Sámuelnek: …

Az emberek szóltak Sámuelnek, amikor rájöttek, hogy nagy hibát követtek el.

1Sám 12:19  … Könyörögj szolgáidért az Úrhoz, a te Istenedhez, hogy meg ne haljunk, mert minden bűneinket csak öregbítettük azzal a bűnnel, hogy királyt kértünk magunknak.

Érdekes, nem Istenhez beszélnek, hanem Sámuelt kérik.

1Sám 12:20-21  És monda Sámuel a népnek: Ne féljetek! Ha már mind e gonoszságot véghez vittétek, most ne távozzatok el az Úrtól, hanem az Úrnak szolgáljatok teljes szívetekből.  Ne térjetek el a hiábavalóságok után, amelyek nem használnak, meg sem szabadíthatnak, mert hiábavalóságok azok.

Olyan érdekes, hogy amikor az embernek bűntudata van, akkor hajlamos még nagyobb hiábavalóságok felé menni. Azért, mert úgy gondoljuk: Isten messze van, nem mehetek Hozzá. Sámuel viszont azt mondja: „Ne féljetek! Lépjetek túl ezen! Lépjetek túl azokon a dolgokon, amik történtek. Lépj túl azon, ami történt! Mostantól szolgálj az Úrnak teljes szívedből.” Ne sajnálkozz azokon a dolgokon, amelyek történtek, ne sajnálkozz az elmúlt éveiden, vagy az elmúlt napjaidon, vagy az elmúlt perceiden, hanem akkor menj az Úrhoz.

5Móz 4-ben arról beszél Mózes Izraelnek: hogyha elvisznek titeket fogságba, ha elmentek fogságba, mert Isten elvisz titeket, és úgy érzitek, hogy nagyon messze kerültök Istentől, akkor:

5Móz 4:29  De ha onnan keresed meg az Urat, a te Istenedet, akkor is megtalálod, hogyha teljes szívedből és teljes lelkedből keresed őt.

Akkor is, amikor úgy érzed, hogy a legmesszebb vagy Istentől, ha a szívedből keresed Őt, akkor Ő ott van a legmesszebbről is, és megtalálod Őt, mert Ő ott van veled, és Ő igazából vár rád. Ez olyan nagyszerű, mert minden pillanatban ott van ez, hogy teljes szívemből kereshetem Őt.

Jer 29:13 És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.

Amikor keresed, megtalálod, mert teljes szívedből keresed. Mindhárom Írásrészben ott van a teljes szív. Ez a különbség abban, hogy Istennel járjunk és a vallás között. A vallás külsődleges dolog. Lehetünk mi is vallásosak a gyülekezetünkben, és részt vehetünk dolgokban, de a mi kereszténységünk arról szól, hogy hiszünk.

Milyen érdekes, hogy Isten arra hív minket, hogy higgyünk. Mert a hit szívbeli dolog és személyes dolog. Minden, ami kívül van rajtam, azok nem személyes dolgok. Isten viszont azt szerette volna, hogy a mi kapcsolatunk alapja Vele személyes dolog legyen. Kapcsolat.

A hitben, a szeretetben – ami közöttünk van – ez benne van, és ezért mondja: teljes szívedből keressél Engem. Merthogy Isten is arra a személyességre vágyik velünk. Erre hív most. Felejtsd el, ami volt. Személyes, hittel teli járásunk legyen mostantól. Azt mondja: „Gyere, és szólíts meg. Keress Engem teljes szívedből. Én veled fogok járni. Szeretni foglak téged, és nagyon sok dologba elviszlek téged.” Ez az igazi, amikor teljes szívünkkel keressük Őt.

P. Kende

Zsolt 71:20  Aki sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, de ismét megelevenítesz, és a föld mélységéből ismét felhozol minket.

Isten az, Aki sok bajt, nyomorrúságot éreztet, de Ő az, Aki meg is elevenít.

Zsolt 71:21  Megsokasítod az én nagyságomat; hozzám fordulsz és megvigasztalsz engem.

Ő az, Aki helyreállít minket, és felépít bennünket.

Zsolt 71:22  Én is tisztellek téged lanttal a te hűségedért, én Istenem! Éneklek neked hárfával, oh Izraelnek szentje!

Ez a hálaadásról, a dicsőítésről szól. Arról, hogy kifejezem, hogy kicsoda Isten. (Mint amit a zenészeink, az énekeseink csinálnak.)

Zsolt 71:23  Örvendeznek az én ajkaim, hogy énekelhetek neked, és lelkem is, amelyet megváltottál.

Örömöm van!

Zsolt 71:24  Nyelvem is minden napon hirdeti a te igazságodat, mert megszégyenültek és gyalázattal illettettek, akik vesztemre törnek.

Ez fontos. Minden nap hirdetem a Te igazságodat. Nem az érzelmeimet hirdetem minden nap, lehet, az érzelmeim nem olyan nagyok, nem olyanok, hogy örvendeznék, de: az igazságodat hirdethetem. Ez egy nagyszerű rész. Nem megyünk végig rajta részletesen, de nagyon sok mindent világosan megmutat. Az egyik az, hogy az öröm, a hálaadás, Isten dicsérete nem feltétlenül abból jön, hogy minden rendben van; nem feltétlenül abból jön, hogy az érzelmeim rendben vannak, de ettől még valós az öröm, a hálaadás, az igazság kijelentése.

Gondolatok az örömről:

P. Shane: Az öröm nem függ a körülményektől, hanem ez olyasmi, ami az enyém Krisztusban.

Azért van örömöm, mert Krisztusban vagyok, és Ő énbennem.

P. Zoli: Más mint a boldogság. Erősebb. Szellemileg dinamikus. Gal 5:22 ez egy gyümölcs; úgyhogy időbe telik, amíg megérik a gyümölcs. A Biblia azt is mondja, hogy az öröm teljessége van Istenben.

A boldogság olyasvalami, ami a körülmények összességéből áll össze, de az öröm az szellemi forrással bíró dolog, és ezért van örömöm.

P. Barry Az öröm gyümölcse abból jön, ahogy az igazságban járok. Amikor a világosságban járok, ahogy Ő  is a világosságban van,  közösségünk van Istennel. Nagyon nehéz Istenben járni és depressziósnak lenni. Az Ő jobbján gyönyörűségek vannak örökké.

Az Istennel való mindennapi aktív közösségünk, ez az, ami igazi jó okot ad nekünk az örömre, és bátorít minket ebben. Arra gondolok, amikor felkaptam a feleségemet és átléptem vele a küszöböt. Nehéz lett volna valamivel meggyőzni engem, hogy nem kéne, hogy örüljek. Istennel járni ilyen egy értelemben, mert annyira különleges, annyira elképesztő, hogy azzal az Istennel járhatunk, Aki mindennek az alkotója.

P. Jukka Ha port gyűjtök a világból, akkor nem lesz örömöm. Ám ha Isten aranyát vadászom, akkor én vagyok az öröm.

Ha nyomulok arra, ami drága Istenben, és aktívan keresem azokat, akkor az egy másik fajta életet ad nekem, minthogyha csak élem az életem passzívan a világban, és ragad rám, ami ragad rám, és történik velem, ami történik velem.

P. Bendegúz (Amit mondok, az kicsit hasonló ahhoz, amit P. Barry mondott. Egy Szellemről pattantunk. :-)) Ha eszek valami nagyon finom ételt – biztos sokan tudnak ezzel azonosulni –, akkor annak van egy kellemes íze. Van egy eredménye bennem annak a finom ételnek. Az igazságnak is egy módon ez az egyik íze, hogy amikor megeszem az igazságot, akkor annak öröm íze van. Ez jár vele.

Az öröm különleges dolog, és valami, ami a miénk Istentől.

P. Schaller néha emleget egy amerikai férfit, aki a Szovjetunióban volt munkatáborban. Elege volt az életéből, meg akart halni. Aztán emlékezett gyerekkorából a vasárnapi iskolára, és úgy érezte, hogy Isten azt mondja neki: miért ne adnád inkább Nekem az életedet, ahelyett, hogy eldobod? Aztán Istennek adta, és aztán kérte Istent, hogy vigye el innen őt, kerüljön át valahova.

Átkerült egy bányába, és ott voltak hívők, orosz hívők egy munkatáborban bányában. Azt mesélte az ember – később kiváltották az amerikaiak egy kémen –, hogy ezek a hívők lementek a bányának azokba vájataiba, amelyek annyira omlásveszélyesek voltak, hogy senki nem ment oda, még az őrök sem mentek utánuk. Ott énekeltek, ott imádkoztak, beszélgettek a hitükről, közösségben voltak.

Azt mesélte ez az ember, hogy amikor ott voltak a föld mélyében, életveszélyes helyen sötétségben, akkor olyan örömük, olyan szabadságuk volt, hogy azt el sem lehet mondani. Pedig foglyok voltak egy szovjet munkatáborban. Hol lehetne rosszabb ennél? Ha Isten velem van, akkor lehet örömöm.

Ezt látjuk a 71. Zsoltárban is. Problémák, de: Örvendeznek az én ajkaim. „Van öröm az életemben.” Ez annyira igaz és annyira a szívünk vágya. Azt mondja Pál – 2Kor 1:24 –, nemhogy uralkodnánk a hiteteken, hanem munkatársai segítői vagyunk a ti örömötöknek, mert hitben álltok. Nem az a mi dolgunk lelkipásztorként, hogy pakoljuk rátok a terheket. Amikor úgy érzed az istentisztelet végén: na, most jól megmondták, hogy mit kell csinálni, de nem tudom, hogy kell; akkor valamit rosszul hallottál. Mert nem erről beszélünk, hanem mi segítőtársai vagyunk a ti örömötöknek. „Melyik örömnek?” A hitben talált örömnek. Annak az örömnek, amiről beszéltek mindannyian a pásztorok az előbb. Azt mondja az Írás az Újszövetségben sokszor – az egyik legrövidebb vers a Bibliában –, örüljetek mindenkor.

1Thess 5:16 Mindenkor örüljetek. Fil 3:1 Továbbá atyámfiai, örüljetek az Úrban. Aztán Fil 4:4-ben megismétli, arra az esetre, ha nem értenénk: örüljetek az Úrban mindenkor, újra mondom, hogy örüljetek!; még egyszer megismétli. Ez a három vers arról szól, hogy járj örömben. Legyen örömöd, legyen életed. Egy értelemben – ezt hallottuk minden pásztortól az előbb, és ez fontos dolog – az öröm nem olyan, amit csak keresek, keresek és megtalálom, hanem egy gyümölcs. Mint egy melléktermék – ha úgy tetszik.

Hogy értem ezt, hogy örülj mindenkor? „Rendben, pásztor. Értem, Biblia, de nincs mindig okom örülni. Mi van, amikor nincs okom örülni? Mi van, amikor felébredek, és nyomorultul érzem magam, bűntudatom van, anélkül, hogy csináltam volna bármit a mai nap? Mi van, amikor az idegeimre megyek, anélkül, hogy szóltam volna egy szót? Mi van olyankor?” Sokszor a kereszténységben – ez sajnálatos, de így van – van egy üres válasz erre: „Nem baj, ha nem örülsz, akkor csak nevess legalább. Tégy úgy, mintha minden rendben lenne.” Bamba mosoly – karikatúrája a kereszténységnek. Azt mondja, hogy tégy úgy, mintha örömöd lenne. „Ha nem működik, legalább csináljunk úgy!”

A másik lehetőség: korbácsoljuk fel magunkat érzelmileg. Mindannyian szeretjük a vidámságot, szeretünk hülyéskedni, szeretjük, amikor bolondozik valaki, és élvezzük. Ez rendben van. Azért van rendben, mert van egy mélyebben gyökerező örömünk. Van mélyebb forrásunk. Van mélyebb alapunk, ahonnan ez indul, és ezért rendben van, hogy vidámak vagyunk. Ha viszont nem lenne mélyebb alapunk, az más lenne.

„Mi van olyankor, amikor nincs okom, hogy örüljek?” Egy értelemben a bibliám azt mondja nekem, hogy olyankor is van okom. Olyankor is van okod örülni! Mire gondolok? (Nézd meg ezeket a verseket, forgasd a szívedben, rágódj rajta, kérdezd róla az Urat, hogy miről szól, hogyan van jelentősége, miként működik.)

Róm 15:13  A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által.

Mi ez? Azt mondja, hogy okom van az örömre a reménység miatt. Zsid 3:6 ugyanezt mondja teljesen másként: ragaszkodjunk a reménységhez. A reménységben való örvendezéshez ragaszkodjunk. Legyen ez olyasvalami, ami megvan az életünkben. Lehet, hogy nincs túl sok okom a mában, hogy örvendezzek; lehet, hogy valaki, akit szerettem, eltűnt az életemből; lehet, hogy egy álom, amiben reménykedtem, az bedőlt; lehet, hogy kiderült, nem volt okom a büszkeségre egy területen, ahol azt hittem, hogy frankó vagyok; de nekünk hívőknek van okunk a reménységre. Az a reménység nem üres reménység, nem hamis reménység.

Péld 10:28a Az igazaknak reménysége öröm

Örömteli. Miért? Azért, mert a reménységünk Krisztusban van. Ahogy sokszor mondjuk, nem egy politikusban reménykedünk, nem egy szervezetben reménykedünk, nem segélyben reménykedünk, nem emberben reménykedünk, hanem Istenben reménykedünk. Ő az, Akiben a reménységünk van a betegségünk idején. Annyira megáld engem egyikünk, aki beteg. Reménye van. Abban, hogy meggyógyul? Istenben, és ha Isten meggyógyítja – ez az imánk –, akkor nagyon nagy örömünk lesz; és ha nem, akkor is Őbenne van a reménységem.

Miről beszélek? Arról, hogy az öröm össze van kapcsolva a reménységgel és a hittel – mindhárom Írásrészben –, hit és reménység. Amikor előre nézek, van egy bizalmam. Ezért is van örömöm. Miért? Mert van bizalmam. Azt mondta Jézus a tanítványainak:

Luk 10:20  De azon ne örüljetek, hogy a szellemek néktek engednek; hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben.

„A nevetek fel van írva a mennyben, ennek örüljetek!”

Néhány dollárért beírják a neved egy file-ba egy CD-n vagy egy adathordozón, aztán belerakják egy űrhajóba, amit kilőnek, és akkor utazik a neved az űrben – ez annyira vicces. Mit ér ez? Hol segít? Beleírhatom az önéletrajzomba, amikor munkát keresek? Mondhatom egy lánynak, amikor udvarolok? 🙂 Annyira vicces!

Nekünk másban van a bizalmunk. Abban, hogy Isten számon tart engem, nem vagyok mellékes Neki. A hívő fontos Istennek, mert Isten gyermeke. Fel van írva a neve a mennyben. Ez annyira bátorító. A bizodalmunk ebben van: Isten az, Aki kezében tartja az örök sorsomat. Zsolt 16:9-11 ugyanerről beszél.

Péld 14:32b  az igaznak pedig halála idején is reménysége van.

Nekünk bizalmunk van Istenben még a halálunkban is. Testvérekre gondolok, akik előttünk mentek. Borkowska Ilona, aki hazament az Úrhoz, végig reménységben és végig bizalomban: Isten kezében tartja az életemet. Ezért annyira hálás vagyok Istennek, hogy így élhetjük az életünket.

Egy értelemben Isten azt mondja nekünk, a bibliám azt mondja nekem, hogy mindig van okom az örömre. Nem kell azt hazudnom nehézségben: én örülök ennek a nehézségnek. Nem. Nem szeretek szenvedni. Én nem. Hívők néha azt mondjuk: örülök, milyen jó a próba! Én nem így vagyok ezzel! Én úgy vagyok, hogy nem örülök neki, imádkozom, hogy vége legyen, ha valamit tanulnom kell, akkor: Uram, tanítsd meg, hogy ne kelljen újra járnom ezt az osztályt!; de a másik oldalról van örömöm. Nem a baj miatt, hanem az Úr miatt van örömöm. Örvendezek a próbatételben, de nem a próbatétel miatt. Ez fontos nekünk.

Róm 5:2-3 a próbatételben, a nehézségben örömünk lehet. Miért lehet örömünk a nehézségben?

(Kis kitérő.) Egy nem hívő ember is tud méltóságteljesen viselkedni a próbatételben. Ez általában a büszkeségről szól: én nem török meg ebben. Rendben van, de mi másik dologról beszélünk.

Mi Isten kegyelméről beszélünk egy ilyen helyzetben. Arról, hogy Isten ad nekem erőt, Isten ad nekem örömöt, Isten ad nekem hitet, Isten ad nekem kitartást, Isten ad nekem türelmet. Hogy szoktunk imádkozni? „Uram, adj nekem türelmet! Most, azonnal!” 🙂  Várjuk, és számítunk Rá a próbatételben is. Miért?

–          Tudom, hogy Isten engedélye nélkül ez nem lehetne itt az életemben. Azt mondom: „Rendben, Uram, Te tudod, hogy mire való ez. Igyekszem keresztüljutni rajta mihamarabb, de addig is, bízom benne, hogy ez a Te kezedből van.”

–          A második dolog, amiért egy próbatételben lehet örömöm, az, hogy tudom, van célja. 2Kor 4:15, Róm 8:28 minden a hasznunkra van. Van haszna, van célja. Isten csinál valamit az életemben, nem véletlen a dolog.

–          Nézek valahova előre. Van várakozásunk. Róm 12:12, Zsid 10:6 nézek valahova előre.

Tehát a próbatételben is lehet örömöm.

Honnan jön az öröm? Az öröm egy gyümölcs. Gal 5:22 ez a Szent Szellem egyik gyümölcse az életünkben. Ami azt jelenti, hogy ez egy értelemben ez melléktermék. Az az ember, aki keresi az örömöt, nyomul az öröm után és próbál örömöt találni, az általában talál valami hiábavalót, valami felszínest, valami sekélyest, valami ürest, valamit, ami nem megy mélyre az életemben a szívemben, hanem megmarad a külső szinten az életemben. Vicc, komikus. Egy dal, egy zene, egy élmény. Valami, ami feldob, de aztán véget ér.

Amiről mi beszélünk, az ez: nyomulj Isten aranya után, menj azután, ami értékes Istennek. Járj a Szent Szellem betöltésében, járj az Úrral. Legyen szolgálatod, legyen ima szívedben, legyen az Ige gazdagon ott, és az öröm melléktermék lesz. Ez fontos.

Amikor egy kapcsolatban az emberek elkezdenek a kapcsolatról beszélni, akkor baj van. Amikor a kapcsolat az egyetlen téma, akkor valami gond van. Mert az úgy egészséges, ha ők egymással vannak elfoglalva, ha együtt tartanak valahova. Ha viszont a kapcsolatra néznek, akkor azzal valami gond van.

Ugyanígy az öröm is. Ha az örömre nézek, próbálkozom, az nem működik. Ha a reménységemben járok, ha a hitemben járok, ha a bizalmamban járok, vagy úgy mondhatnánk, hogy a Szent Szellemmel járok, akkor van öröm. Majdnem, mint melléktermékként. Nagy öröm van abban, amikor a helyemen működöm Isten akaratában.

Ján 3:29-31-ban Keresztelő János arról beszél, hogy eljött Jézus, és itt Keresztelő János azt mondja: a vőlegény barátja örül, amikor látja, hogy megérkezett a vőlegény, ez az én örömöm mostmár be van töltve, Neki – Jézusnak – növekednie kell, nekem alább kell szállnom. „János, te miben örülsz? Abban, hogy kevesebb szolgálatod lesz? Miről beszélsz? Abban örülsz, hogy nem lesz olyan sok tanítványod? Abban örülsz, hogy kevesebb leszel? Tényleg?” Nem. Ő abban örült: „A helyemen vagyok. Én Ő előtte jöttem, én hirdettem Őt, és most Krisztusnak kell nagynak lennie, és aztán én csökkenek. Ez rendben van, nem probléma. Ő a fontos, nem én.” Öröme volt ebben. Ez fontos nekünk: abban működni, amire Isten megalkotott bennünket.

Egyik barátomnak gyerekkoromban egy kismadarat sikerült megmentenie, életben tartania. Különben megdöglött volna. Végül az a madár megszökött. Persze. Nem kalitkára volt ő kitalálva. Neki mennie kellett, mert szabadságra lett „csinálva”. Arra, hogy élje az életét.

Mi is. Van egy nagy kérdés, amire senki nem tudja a választ a világban: mire születtél? Vannak ilyen válaszok: „Éld az életed!” vagy „Mindaz legyél, aki lehetsz!” Jól hangzik. Tényleg. A másik oldalról azonban ez sekélyes válasz, mert annyira rövidtávú. Maximum száz év. Az nem hosszú idő, hogy mindaz legyél, aki lehetsz. Általában nem élünk ennyit sem.

Mi azt mondjuk: nem lehet örömöd, ha nem találod meg Jézust, Aki azt mondta Magára: Én vagyok az egyetlen út az Atyához, az Atya Istenhez. Igazán arra születtünk, hogy megismerjük Istent. 2Pét 3:9 azt mondja Istenről: Ő azért türelmes minden emberrel, hogy azok megismerjék Őt.

A második kérdésem – még keresztények is vannak, akik nem tudják a választ erre – „Rendben, hittem Jézusban, újjászülettem, mire? Minek?” Vannak hívők, akik úgy gondolkodnak, úgy élik az életüket: „De jó, újjászülettem, van még egy teher a vállamon. Próbáljuk így végigélni az életet. Jó helyre szerződtem! Még mosolyogni is kell hozzá.” Ez is nagyon sekélyes. Nem! Arra születtünk újjá – Ján 12:26 –, hogy Ővele járjunk, hogy Őt kövessük.

Ján 10:4 az Én juhaim hallják az Én szómat, ismerik az Én hangomat, követnek Engem. Nincs más olyan nagy megelégedettség, nincs más olyan nagy öröm, mint járni az elhívásodban. Csak szeretnélek bátorítani erre, ahogy Pál mondta a szolgálatában:

ApCsel 20:24  De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nekem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel

Ez van a szívemen. Ez a vágyam. Úgy akarok végigmenni az életemen, hogy a végén örömöm legyen. Szeretnélek bátorítani ebben, hogy merd keresni az Urat próbatételben, kihívásban, jó dolgokban, áldásokban. Járjunk hittel, bizalommal, reménnyel, merjünk bízni Benne, merjük dicsérni Őt – 71. zsoltár –, és nem fogunk csalódni Benne. Csak merjünk járni az örömben! Ne engedjük, hogy lehúzzanak bennünket a körülmények, az ellenség munkája, a saját hülyeségünk. Ámen.

Kategória: Egyéb