Természeti és természetfeletti megtévesztés

2016 május 4. szerda  18:30

Gal 3:1-ben van egy intés a galáciai gyülekezet felé. Nekik jelentős problémájuk lett, mert ugyan Pál tanítványai voltak, de aztán valakitől hibás tanítást kaptak. Pál egy értelemben itt felkiált feléjük:

Gal 3:1 Ó, balgatag galaták, ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt Jézus Krisztust úgy írtuk le, mintha közöttetek feszítették volna meg?

Ez a vers arról szól, hogy félrevezette őket valaki hamis tanítással. Időnként mondom a lányoknak: Vigyázz, hogy kit engedsz be a szívedbe! Mert a lányok képesek bárkit megszeretni, ha beengedik a szívükbe. Ez tényleg lenyűgöző! Mindnyájunknak szükségünk van erre az intésre.

A Bibliánk azt mondja Péld 4:23-ban, hogy őrizd a szíved. A szó ugyanaz, mint amiből az őrszem szó származik. Az őrszem ül a toronyban egy fegyverrel, és ha jön valaki, megállítja. Miről szól ez? Arról beszél nekünk, hogy annyira könnyen tévedünk. Összekeverhetjük a könyörület érzését a szeretettel. Lehetséges, hogy valakinek az udvariasságát és kedvességét eltévesztem, és azt hiszem, hogy törődik velem, pedig csak udvarias, és semmi több. Lehetséges, hogy valaki szükségben van, és én azt összekeverem a személyes elhívásommal, mert tényleg szükségben van.

Mit jelent ez? Ha a szívemet hagyom szabadon futni, ha hagyom, hogy csak csináljon, amit akar, akkor nagyon gyakran a szívem értéktelen dologba kapaszkodik bele. Nagyon sokszor lehetséges, hogy a szívem egy méltatlan emberhez kötődik. Gal 3:1 erről beszél. Voltak törvényeskedő tanítók, akik arról beszéltek, hogy meg kell érdemelned Isten szeretetét. „Meg kell érdemelned Isten szeretetét! Az nem csak úgy van!” Aztán azt is mondták: Keményen kell dolgoznod ahhoz, hogy elfogadott legyél!; Gal 4:17.

Mi volt ennek az eredménye? Az, hogy a galáciai gyülekezet elutasította Pált, Gal 4:15. Többé már nem volt fontos a tanítása nekik. Mert beengedtek a szívükbe egy félrevezető tanítást. Többé már nem törődtek Pállal, már nem szerették őt, már nem tisztelték őt. Erre mondja Pál itt: „Ki igézett meg titeket? Ki varázsolt el titeket? Ki az, aki titeket így félrevezetett?”

Ezt megtehetik embereket az életünkben, de most démoni hatásokról szeretnék beszélni egy kicsit. Szeretném felhívni a figyelmet valamire, és szeretnélek bátorítani valamire. Mert ez a megigézés, ez az elvarázsolás lehet démoni hatásból is. A démonok vágynak arra, hogy hatással legyenek ránk.

Mit jelent ez? Lehetnek félrevezető érzelmek. Például itt ülsz a gyülekezetben, és úgy érzed, hogy magányos vagy, hogy nem vagy idevaló, nem tartozol ide. Nincs rá magyarázat. Mert vannak emberek, akik szeretnek, akik imádkoznak érted, vannak, akikkel többet beszélsz annál, minthogy: Isten áldjon! Nemcsak kimegyünk az üzenet után, hanem beszélgetünk, palacsintázunk, imádkozunk… Mégis meglehet ez az érzés, félrevezető érzelem, ami lehet démoni. Lehet ilyen félrevezető benyomás: Mindenki utál engem!; vagy: Ezt csak a pénzért csinálják!

Lehet félrevezető érzelem, félrevezető benyomás, és lehetnek félrevezető magyarázatok. Kiválthatja valamilyen viselkedés, az, hogy a pásztor köszön több embernek, téged kihagy, aztán köszön még néhánynak. Megvan rá a magyarázat, ami a légkörből jön. Miért mondom ezt? Azért, mert ez nagyon valós. Sátán mindent szeretne megtenni azért, hogy távol tartson minket Isten akaratától. Ami nem csak a gyülekezet, persze! Ez a Bibliám is, az imáim is, de a testvéreim is. Szeretne távol tartani engem. Szeretne félrevezetni. Szeretne elvarázsolni. Néha azt a szót használjuk: hipnotizál. Mert félrevezetésről beszélünk, ami megmarad az emberrel.

Ef 6:11-ben azt látjuk, hogy Sátán egy, de Ef 6:12-ben olvassuk, hogy van egy rendszere. Szervezett rendszere van: fejedelemségek, hatalmasságok, sötétség világának urai, gonoszság szellemei. Rendszere van, és szeretnének félrevezetni bennünket. Van egy rendszer, amiben együtt dolgoznak. Szervezett rendszer, éppen ezért van szükségünk arra, hogy Isten Igéje jelen legyen az életünkben gazdagon, mert kell, hogy legyen válaszunk erre. Majd még erre visszatérünk.

Jel 16:13 És láttam a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három, békához hasonló, tisztátalan lelket kijönni,

Miről szól ez? Arról, hogy el voltak küldve bizonyos céllal. Mi volt a cél, amire el lettek küldve? Az, hogy félrevezessék az embereket. Akiket félrevezetnek, azok veszítenek, azok elpusztulnak, azokat tönkreteszi ez. Egy lány, akit paráznaságra vezetnek, az olyan sokat fog veszíteni a házasságában a szexuális életében később! A fiút, akit az üveghez vezetnek, az olyan sokat fog veszíteni a méltóságából és az életének a hatásából később! Ezért mondja nekünk Ef 6:12-ben hogy nem ember ellen van a mi csatánk.

Amikor valaki félre van vezetve, amikor valaki démoni hatás alatt van, akkor mi nem az embert gyűlöljük, hanem azt a hatalmat, ami hatással van rá, amit képvisel. Nekünk azzal a hatalommal van csatánk. Azt olvassuk Jel 16:13-14-ben, hogy ezek a démonok el lettek küldve. Az uraik küldik őket bizonyos szívvel, bizonyos vággyal. Ha tudni akarod, milyen Sátán hozzád-állása, akkor olvasd el Ján 8:44-et. Gyilkos és hazug.

Ezt fontos megjegyezni, hogy mi nem tulajdonítunk minden fizikai és elmebeli betegséget démonoknak. Nem gondoljuk, hogy minden nehézség az életünkben démoni. Nem tételezzük fel, hogy minden zárt ajtó, amerre szeretnénk menni, de nem tudunk, az démoni. Viszont megtörténik.  Van, hogy démoni hatás van mögötte. Ezért fontos nekünk ez az üzenet. 1Tim 4:1-ben olvasunk egy könnyű módszerről, amit használ Sátán ebben a világban. Ez az, hogy delegálja munkáját. Embereknek delegálja.

1Tim 4:1 A Szellem pedig világosan mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, mert hitető szellemekre és ördögök tanításaira figyelnek

Különböző társadalmakban démonok különféleképpen munkálkodnak. Vannak helyek, ahol nagyon szabadon, nagyon láthatóan, nagyon nyilvánvalóan megjelennek. Vannak helyek, ahol inkább elfedik a munkájukat valamivel. A mi társadalmunkban ez az érzékiség és a hazugságok. „Foglald el magad valamivel!” Azzal, ami nem számít, és amivel úgy sem tudsz mit csinálni, de ne Istennel. „Mentsd meg a bolygót!” Sok sikert!

Egy hazugság: Az ember jó, és egyre jobb lesz. Ezt tanítják. Ez benne van a társadalmunkban. Az evolúció és társai ott vannak a kultúránkban, ott vannak az oktatási rendszereinkben, a médiában megjelennek. Ami azt jelenti, hogy Sátán, a démonok delegálják, továbbadják a munkájukat embereknek. Erről szól ez, hogy démonok tanításaira figyelnek. Ez azt jelent, hogy a hazugságaiknak adnak figyelmet. Látjuk ezt, ez a félrevezetés.

2Kor 4:3-4 e világ istene megvakítja a hitetlen elmét emberekben. Félrevezet embereket, becsapja az embereket az evangéliummal kapcsolatban. Nem látják meg Krisztus evangéliumának a dicsőséges fényét. Nagyon sok ember azért nem akar evangelizálni, azért nem akar Jézusról beszélni másoknak, mert: „Én nem vagyok ebben jó. Én nem vagyok erre elég.” Ez a vers azt állítja, hogy egyikünk sem elég jó. Mert természetfeletti munka folyik az evangélium ellen. Krisztus az, Aki áttöri a sötétséget emberek szívében.

Amikor az evangéliumokat olvasom, tudod, mi nyűgöz le? Ma olvasgattam Luk 8:27-29-et. Jézus találkozik ott néhány démonnal. Más helyeken, pl. Luk 4:41-ben is tudod, mi az, ami nagyon megüt? Az, hogy Jézus mennyire könnyen bánik az egésszel. Azt mondja: Menj ki belőle!; és kész. Nagyon nyugodtan teszi. Nincs tűzi játék, nincs csata, nincs vita, hanem csak megteszi nagyon nyugodtan. Miért? Azért, mert Neki ilyen hatalma van. 1Ján 3:8 Ő azért jött el, hogy lerontsa az ördög munkáit.

Ez az, amiért mi is itt vagyunk. Mát 10:11-ben odaadta a tanítványoknak ezt a hatalmat, azután ők is így mehettek. Ugyanezzel az örömmel, ugyanezzel a nyugalommal. Azt látjuk, hogy amint Jézus démoni helyzetekkel találkozott, alázatos volt és szolgált embereket, akik bajban voltak. Nagyon nyugodtan, békességgel, örömmel és szabadsággal csinálta ezt.

Azért olyan érdekes ez számunkra, mert a démonok és a szellemi háború lehet ijesztő emberek szívében és fejében. Jézusnak viszont nem volt az. Miért? Azért, mert Ján 5. és 6-ban azt olvassuk Róla, hogy Ő nem azért jött el, hogy a Saját akaratát tegye, hanem azért, hogy az Atyja akaratát tegye. Ő abban járt, úgyhogy békessége volt, nyugalma volt. Ugyanúgy, mint amikor meg akarták ölni.

Akkor így gondolkodott: „Én az Atyám kezében vagyok. Ha most van itt az idő, akkor most van itt az idő. Ha nem, akkor nem, de Én bízom az Atyámban.” Amikor Pilátussal beszél, akkor ez nyilvánvalóan kihallatszik, hogy ez az Atyától van. „Ezt az Én Atyám dönti el, és nem te, Pilátus.” Ugyanígy volt ezekkel a démoni helyzetekkel. Miért mondom ezt? Mert körül vagyunk véve hazugságokkal, félrevezetéssel… az Ellenség mindenféle munkáival. Nagyon sokféle lehet.

Hadd mondjak egyet! Mát 26:40-41-ben olvassuk, hogy a Gecsemáné kertben a tanítványok le voltak terhelve szomorúsággal. Ennek az egyik lehetséges értelmezése az, hogy démoni nyomás volt rajtuk. Azt gondolom, hogy ez megtörténhet velünk is, fizikailag. Amikor lehetne egy szent és értékes pillanat, akkor rám telepszik a fáradtság, az egész világ terhe, és nem tudok ellene semmit tenni. Nem tudok emiatt szolgálni, nincs kapacitásom. Végem van.

Miért mondom ezt? Azért, mert szükségem van arra, hogy felismerjem és ellenálljak. Nem kell elfogadnom. Ellenállhatok. Mondhatom: „Nem, köszönöm. Ma nem kérek belőled. Nem, köszönöm, nem érdekel.” Nem mindig ez az oka, mert van, hogy csak nem aludtam. Viszont van, hogy a fizikai fáradtságom démoni kísérlet arra, hogy megraboljon engem a testvéremmel való közösségtől, attól, hogy halljam az Igét, attól, hogy koncentráljak a Bibliámra. Lehetséges, hogy az Ellenség el akar venni tőlem valamit nyomáson keresztül.

Még egy példa. Sokszor csalódunk az imáinkban, és úgy hiszem, hogy hamarabb feladjuk, mint kéne. Dán 10-ben Dániel imádkozott, és azonnal jött a válasz. Azaz mégsem azonnal, mert volt démoni ellenállás a válasszal szemben, huszonegy nap. Dániel addig imádkozott, amíg meg nem jött a válasz. Nem adta fel, és nem állt meg, hanem ellenállt. Ellenállt, és nem érdekelte, hogy nem látja a választ. Hadd bátorítsalak ebben, az imáidban ne add fel könnyen. Lehet, hogy azért nincs válaszod még, mert fontos, amiért imádkozol. Az Ellenség tudja, hogy fontos, és ellenáll.

Amikor azt mondjuk egy hazugságra, hogy az hazugság, sokan mondják: Nem vagy toleráns. Ez azonban nem toleranciáról szól. 1Kor 10:20-21-ben Pál tanít a bálványokról. Nekünk ma Európában, Magyarországon általában nincsenek ronda faragott faszobraink démoni pofákkal – kivéve, ha megvásárolod az üzletben –, általában nem teszünk ilyet a lakásunkba. Nem gyújtunk előtte füstölőt, nem borulunk le előtte. Nem imádunk bálványt.

Amikor egy hazugságnak hiszek, és megölöm a meg nem született gyerekemet – ha volt abortuszod, nem akarlak kárhoztatni, van bocsánat Istennél, és van szabadulás, és Isten adhat neked teljes életet –, akkor nem bálványt imádok, és nem éppen a gyerekemet áldoztam fel egy hazugság oltárán? Ez nem vicc! Nagyon komoly. Ezek olyan hazugságok, amik megnyomorítanak embereket. Áldozatokat mutatunk be ezeknek az oltárán. Adjuk az időnket, adjuk a pénzünket, adjuk az energiánkat, adjuk az életünket, adjuk a kapcsolatainkat a hazugságok oltárán. Azt hiszem, hogy mind tudjuk, miről beszélek. Mert mindnyájan tehetjük ezt.

Hívőként is vigyázz! Az Újszövetség konkrétan beszél néhány dologról. Mát 13:22 Vigyázz a gazdagság csalárdsága miatt! A gazdagságnak van félrevezető oldala. Megfojthatja a szent dolgokat a szívedben. Kiszoríthatja azokat. Ef 4:22-ben a kívánságok csalárdságáról beszél. Intenzíven, erőteljesen képes a szívem vágyni nem szent dologra. Vigyáznom kell a kívánságaimmal. Valóban engedhetem-e a szívem arra szaladni, amerre a kívánság vezetni akarná? Kol 2:8-ban beszél üres filozófiákról. Vigyázz, mert csalárdak. Jön egy ember, nagy szavakat mond, és csak szépen összerakott filozófia. Tradícióról, hagyományokról beszél. Szépen össze van rakva. Vigyázzunk, mert csalárdak lehetnek. Még egy, amit az Újszövetség mond, Zsid 3:13 a bűn csalárdsága.

Tudod-e, hogy működik egy vírus? Egy vírus azt hazudja, hogy hozzád tartozik. Egy vírus, belemegy az emberbe, aztán bejut egy sejtjébe. Az a sejt úgy néz ki, mintha még mindig annak az embernek a sejtje lenne, de belül a vírus átírja a sejt működését, és azt mondja: Tessék másolni engem! Milliószámra másoltatja le magát. A sejt kívülről úgy néz ki, mintha még mindig az ember sejtje lenne, de valójában az már egy vírusgyár. Az egy ellenség már, de nem látod. Aztán egyszer szétreped, és kijön millió vírus belőle. Aztán ott van mindenhol a szervezetedben.

Ilyen a bűn. Bejön az életembe, és úgy tesz, mintha hozzám tartozna. Úgy tesz, mintha fontos lenne nekem. Úgy tesz, mintha a részem lenne, és félrevezet engem. Nem veszem észre a hatalmát egészen addig, amíg már túl késő. Miért mondom ezt? Azért, mert megvan a félrevezetésnek ez a lehetősége az életünkben. Vannak dolgok, amik arrafelé lökdösnek engem, amik lehetőséget adnak nekem. Ha súlyt adok neki, ha helyet adok nekik, ha erőt adok nekik az életemben, akkor oda fognak lökdösni engem, ahol könnyedén démoni hatás alatt lehetek. Észnél kell lennem! Nem engedhetem a szívemet.

Ez nem tolerancia kérdése. Amikor azt mondják: Te nem vagy toleráns.; azt felelem: Két ellentétes dolog nem lehet igaz. Ez nem tolerancia kérdése. Ez ostobaság kérése. Nem mondhatod azt, hogy két ellentétes dolog egyszerre igaz. Ez nem tolerancia, csak ostobaság. Maradjunk bibliai értelemben, pl. a Galáciai levélnél. Nem mondhatom egyszerre, hogy az üdvösség kegyelemből van, és aztán nem mondhatom ezzel együtt: A törvény által üdvözülsz. Vagy az egyik, vagy a másik a Bibliám üzenete. Mindkettő nem lehet.

Egyetértünk Pállal, amikor Gal 5:13-ban azt mondta: Szabadságra lettünk elhívva, de nem arra, hogy a szabadság ürügy legyen a bűnös természetünknek, hanem szeretet által szolgáljuk egymást. Erre lettünk elhívva. Mi a kegyelem evangéliumában hiszünk. Ez nagyon fontos. Nem az izzadságod, nem a kemény munkád, hanem Krisztusnak az áldozata a kereszten. Nemcsak ez, hanem minden más, ami ezzel együtt jár. Ez fontos nekünk.

Pál annyira dühös volt rájuk! Azt mondta Gal 5:12-ben: Bárcsak ki is metszetnék magukat, akik titeket lázítanak! Nagyon dühös volt rájuk. Azt mondta: Elfogadhatatlan. Errefelé nem lehet menni! Vallásos szellem. Törvényeskedő szellem, ítélkező szellem. Követelő szellem. Ez nem fér bele!

Igen, szentségre lettünk elhívva. Igen, a szabadságunk arra van, hogy szeretettel szolgáljunk. A fontos az, hogy mi nem toleranciára lettünk elhívva, hanem szeretetre, ami nagyobb, és arra, hogy szeretet által szolgáljuk egymást, ami nagyobb a toleranciánál és a megtűrésnél, hogy elviselem a másikat. Ez azt jelenti, hogy nem engedhetem, hogy bármi bolond hazugság megfertőzze a védtelen szívemet. Védenem kell a szívemet!

Hadd fejezzem be a következővel, ha már démonokról beszélünk. Mát 12:45-ben arról szól nekünk, hogy egy ember, akire hatással van valamilyen démon, lehet könnyebb ideje. Lehet olyan időszak az életében, amikor nem olyan nehéz. Ám arról is beszél ez a vers, hogy ha ez a démoni hatás eltűnik az életéből, attól még visszatérhet, és lehet rosszabb. Miért írja ezt? Figyelmeztetésként, intésként. Azt mondja nekünk: Arra van szükségünk, hogy megtöltsük az életünket.

Amikor olvasom azt a verset, hogy milyen hatással volt a tanítványokra a szomorúság, és mennyire lenyomta őket, akkor ez meglep engem. Hiszen ott voltak Jézus közelében! Azt gondolnám, hogy ott nem jöhetett rájuk ilyen hatás. Jézus tanítványai voltak három éven át. Amikor ezek az emberek ott vannak, és hatással van rájuk az egész, az kihív engem, mert azt mondja nekem: „Figyelj! Ez nem vicc! Ezek hatással lehetnek rád.”

Befolyásolhatnak engem. Elfordíthatják a szívemet. Ez nem olyan: „A mai nap akarom Istent, holnap nem. Jól van! Akkor ma ilyen napom van, holnap meg olyan.” Hanem kétségbeejtő szükségem van arra, hogy a Szellem betöltsön engem a mai napon. Mert mi a megoldás, amikor egy démon szeretne visszajönni, hogy megint hatással lehessen rám? Az, hogy a házat nem találja üresen. Nem találhatja a házat üresen!

Ha nem vagy hívő, ez nagyon jelentős neked. 2Thessz 2:10-ben azt olvassuk, hogy ha nem vagy hívő, akkor nincs védelmed ez ellen. Akkor egy pillanat alatt, minden erőfeszítés nélkül félrevezetnek téged. Ilyen egyszerű! Arra van szükséged, hogy befogadd az igazság szeretetét. Ez úgy működik, hogy befogadod Krisztust, hogy hiszel Benne, és bejön az életedbe, Ján 1:12. Attól még mindig emberi lény maradsz, úgyhogy még mindig be lehet csapni, de lesz választásod. Választhatod majd az igazságot. Higgy Jézusban, ha még nem hiszel Benne!

Mi, hívők is vegyük ezt komolyan! Ne legyen a házunk üres. Hadd alkalmazzam itt Péld 24:4-et! Azt olvassuk ott, hogy bölcsesség által telik meg a ház mindenféle kincsekkel. Úgy hiszem, hogy ez arról szól, amiről Gal 5:22-23-ban mond nekünk, hogy a Szellemnek a gyümölcse az életünkben a szeretet, a békesség, a szívesség, a hosszútűrés, a szelídség, a jóság… Ha végigmegyünk a listán, akkor a végén azt olvassuk: Az ilyenek ellen nincs törvény. Tudod, mit jelent ez? Azt, hogy nem lehet megfogni. Olyan, mint egy birkózó, aki vastagon bekeni magát valamilyen csúszós kencével. Nem lehet megragadni. Nem lehet elkapni. Nincs fogás rajta. Ezt olvassuk itt, hogy az ilyenek ellen nincs törvény. Nincs szabály, nincs kiskapu.

Szükséges, hogy be legyünk töltve. Ez a mi válaszunk. 1Ján 5:18-ban azt olvassuk, hogy Istentől származunk, és az Ellenség nem érinthet minket. Ez nem azt jelenti, hogy hozzánk ér, hanem azt jelenti, hogy nem tud belénk nyúlni, és nem tud módosítani, átalakítani dolgokat. Nem tud ártani. Súrolhat, de nem hatolhat belém. Az másik történet az életemben, mert amikor a Szellem gyümölcse ott van az életemben, és visszajön, akkor nincs hely számára. Nincs szívesen látva.

Ha az Ellenség valamiképpen félrevezetett, ha van démoni befolyás, akkor nincs jobb mód, járj a Szellemben, fogadd be az igazságot a szívedbe, és töltsd meg az életed Isten Igéjével. Járj a Szellemben! Ahogy megmaradsz Krisztusban, lesz gyümölcs az életedben. Az életed telve lesz kincsekkel, és az Ellenség nem érint téged. Amikor Jak 4:7-ben azt olvassuk, hogy ellene kell állnunk az ördögnek, és ezt összekapcsolja azzal: vessétek alá magatokat Istennek. A versben az elsődleges az, hogy vesd alá magad Istennek. Ez úgy történik, hogy a szívem és az életem be van töltve, és van igazság. Amikor jön a hazugság, csak nem talál utat belém, mert ott van az igazság.

Van egy benyomás: „Az az ember utál engem. Látom a szemében. Persze, hogy utál.” A szívemben viszont tudom: Én szeretem a testvéremet, mert elolvastam 1Kor 13-ban. Szeretem a testvérem, és a legjobbat hiszem. Azt fogom feltételezni, és így fogom élni az életem. „Ellenség! Köszönöm, nem érdekel a hazugság! Nem érdekelnek a te gondolataid.” Tudod, mi történik? Azt olvassuk ebben a versben:

Jak 4:7 … álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

Ne add könnyen! Ne add fel könnyen az imáidat! Ne add be könnyen a derekad egy hazugságnak, hanem ragaszkodj Isten Igéjéhez. Mert a becsapás, a hazugság, az Ellenség munkája ott van körülöttünk állandóan. A mi válaszunk erre nem az, hogy hisztérikusan próbálunk tiszták maradni, hanem az, hogy be vagyunk töltve a Szellemmel, és másik fajta életet élünk. Nincs kényszeres viselkedésünk arra, hogy távol tartsuk magunkat a rossztól. A mi válaszunk az, hogy a Szent Szellem betölt minket és vezet minket, és így van szolgálatunk még a hazugságok közepette is.

Ámen.

Kategória: Egyéb