Tanulunk Istenben nyugodni (KETA, ABT)

2014 szeptember 1. hétfő  17:30

Bírák 13-ban kezdődik Sámson története. A Bírák könyve arról az időszakról íródott, amikor még nem volt királya Izraelnek. Istennel jártak egy ideig, aztán gonoszul cselekedtek Isten ellen, Isten küldött egy népet, akik leuralták őket, aztán a nemzedék Istenhez kiáltott, aztán Isten küldött egy bírát, aki megszabadította őket, és örültek. Aztán megint elfordultak… és megint Istenhez kiáltottak. Igazából ez így ment körbe-körbe.

Itt is ugyanez történt, Isten a filiszteusok kezébe adta Izraelt, mert gonoszul cselekedtek, elfordult a szívük Őtőle. Volt egy istenfélő férfiú, Manoah-nak hívták, Bír 13:2. A feleségének nem volt gyermeke. Isten elküldött egy angyalt, és azt mondta: Adok neked gyermeket, és ő Nekem lesz szentelve, rajta keresztül fogom megszabadítani Izraelt. Amikor a feleség elmondta a férjnek, hogy mi történt, akkor a férfi imádkozott, ami nagyon tetszik:

Bír 13:8 Manoah pedig az Úrhoz könyörgött, és monda: Kérlek, Uram! az Istennek amaz embere, a kit küldöttél volt, hadd jőjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg minket, hogy mit cselekedjünk a születendő gyermekkel.

Szerintem ez az egyik ok, amiért te itt ülsz ma. Mert vágy van a szívedben, ott van ez a kérés: „Uram, itt az életem. Kérlek, taníts engem, hogyan éljem azt. Mindenem, ami van, azt Tőled kaptam. Kérlek, taníts engem.” Igazából mindenhol, végig a Bibliában azt látjuk, hogy Isten tanítani szeretné az Ő népét. Ebben van egy folyamat. A tanulásnak van egy folyamata, idő, amíg megtanulsz dolgokat, de a másik oldala az, hogy ebben van kapcsolat is.

„Én tanítalak téged. Gyere Velem. Azért, hogy taníthassalak. Minden helyzet, amibe belemész, azért van, hogy Tőlem tanulhassál, azért van, hogy Engem jobban megismerhess. Bármi is legyen az, ne feledd el, hogy ez a végső cél: szeretném formálni a szívedet. – mondja Isten. – Néha ezt a körülményeken keresztül teszem.  Tanítalak téged a Bibliából, tanítalak téged a közösségen keresztül, tanítalak téged az istentiszteleteken a prédikációkon keresztül, a szolgálaton keresztül, a súrlódásokon keresztül, azon keresztül, amikor elárulnak téged, amikor nem sikerülnek a dolgok, amikor tragédiák történnek, amikor csalódsz, amikor megáldalak, amikor örömöd van. Tanítani szeretnélek. Azt szeretném, hogy Rám nézz, Velem legyél. Én veled vagyok, te Velem vagy? Azt szeretném, hogy az életed Én legyek.” Isten nem szeretné, hogy Ő az életed része legyen, Ő az életed szeretne lenni. A teljes életed. Ezt tanuljuk végig, amíg a Földön vagyunk.

Úgyhogy itt volt ez a házaspár, és volt vágy a szívükben arra, hogy Isten tanítsa őket. Bármi, amivel szembetalálkozol, abban kérd Isten vezetését.

Péld 3:5-6 Bízz az ÚRban teljes szívedből, és ne a magad értelmére támaszkodj! Minden utadon őrá gondolj, akkor ő igazgatni fogja útjaidat.

Ne a saját értelmedre, ne a saját tapasztalatodra támaszkodj! Ne a saját bölcsességedre támaszkodj! Lehet, hogy két helyzet nagyon hasonlít egymásra, amikor könnyű azt mondani: Tudom, mi a válasz!; de csak kérd az Urat.

Dávid életében – ha elolvasod Sámuel könyvét – ezt figyelhetjük meg, hogy újból és újból kérdezte Istent: „Mit tegyek, Uram? Utánuk menjek? Kezembe adod az ellenséget? Mit tegyek, Uram? Saul az ellenségem, az ő kezébe adna a nép. Nyugodjak?” Nagyon kevésszer látod ugyanazt a választ. Ez az egyik, amit tanulsz itt a bibliaiskolában, hogy Istenhez menj bölcsességért, szeretetért, erőért, megbocsátásért, kegyelemért, meggyőződésekért, útmutatásért. Istenhez menni! Az ellenség szép csomagolást fog adni minden helyzetnek, de hidd el, ha kibontod, ez van mögötte: „Kérdeztem-e Istent? Vele megyek-e ebben a helyzetben?”

Aztán a kisgyerek megszületett, és felnövekedett aszerint, ahogy Isten tanította ezt a házaspárt. Hatalmasan vele volt Isten ezzel az emberrel. Az engedelmességben ott van az áldás.  Az engedelmesség után az áldás nem jutalom, hanem azért van, mert azon a helyen mész, ahova Isten teremtett téged. Ha veszel egy műszaki cikket, és azt a leírása szerint használod, akkor – meg fogsz lepődni! – működni fog. Akkor van a baj, amikor arra használod, amire nem való. Az engedelmesség az, hogy azon a helyen vagyok, amire Isten teremtett. Az nem kötelezettség, hanem kiváltság, hogy lehetek ott, amire teremtett Isten.

Ha viszont továbbolvassuk a történetet, Sámson sokszor kibújt ez alól. Nagyon sokszor a vágyai után élt. Isten felruházta őt hatalmas erővel. Volt olyan, hogy egymaga ezer embert megölt. A 15. fejezetben egy szamárállkapoccsal leverte az ellenséget.

Bír 15:18 Azután megszomjúhozék felette igen és felkiáltott az Úrhoz, és monda: Te adtad szolgád kezébe ezt a nagy győzelmet, és most szomjan kell meghalnom, és a körülmetéletlenek kezébe jutnom.

Sámsont az érzelmei vezették. Hatalmas a győzelem, de szomjas lett, maradt egy betöltetlen szüksége és képes volt Isten ellen menni. Kezdett kételkedni: Isten velem van-e? Az imént adott neki egy hatalmas győzelmet, de a következő pillanatban már kételkedett. Az érzelmei vezették. Mi azért vagyunk itt, hogy a meggyőződéseink az igazságra alapozódjanak. Ne a hangulatunk határozza meg a napunkat, ne a körülményeink határozzák meg a hitünket, hanem az igazság, Jézus Krisztus Személye.

Aztán Bír 16-ban elvett egy nőt, akit az ellenség megfenyegetett: Mondd meg, hogy mi a titka a férjed erejének! Most nem részletezem, de folyton kérdezte Sámsont, hogy mitől van a hatalma, az ereje. A kérdés így hangzott: Mit tudnék veled tenni, hogy az ellenség kezébe kerülhess? Te válaszolnál ilyen kérdésre? Komolyan! 🙂 Sámson kitalált egy történetet, ami nem igaz, és másnap reggel azt találta, hogy a felesége kipróbálta azt rajta. Erre te mit gondolnál? Utána a feleség még meg is vádolta: Hogy mondhatod, hogy szeretsz, ha még csak azt sem mondod el, hogy az ellenség hogyan tudna téged megfogni? Kis érzelmi manipuláció. Aztán Sámson megint mondott valamit. A következő nap ugyanaz, aztán megint… nem bírt megállni. A vágyai, az érzelmei uralták és vezették.

Bír 16:16-17 Amikor mindennap zaklatta és gyötörte szavaival, halálosan megunta a dolgot. Feltárta előtte egészen a szívét, és ezt mondta neki: Borotva nem érte soha a fejemet, mert Istennek vagyok szentelve születésemtől fogva. Ha megnyírnak, odalesz az erőm, elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember.

Az ellenség szeretne kifárasztani téged. Nem csak háromszor kérte, hanem minden nap ezzel fárasztotta őt. Halálosan belefáradt a lelke. Amire a válasza az volt: „Rendben, itt vagyok! Feladom. Itt a titkom. Itt a hitem. Itt a családom. Itt vannak a meggyőződéseim. Odaadom. Bele vagyok fáradva.” Sátán ezt műveli velünk. Lefárasztja a lelkedet.  Ha nincsenek meggyőződéseid, akkor a világból érkező irányzatok, hangok, vágyak le fognak téged fárasztani. Az ember, akinek van meggyőződése, ő az első alkalommal sem mondta volna el, hogy mi a titka. Aztán valószínűleg azonnal el is hagyta volna.

Ha nincs meggyőződésed, akkor bele fogsz fáradni. Lehet, hogy azért vagy itt most, mert bele vagy fáradva az életbe, és Istentől életet vágysz, reményre szomjazol. Az életed káosz, és azt mondod: „Uram, itt vagyok, tedd rendbe az életem. Az mindegy, hogy kívülről rendben van-e, vagy nincs, de belül halálosan belefáradtam. Uram, taníts! Uram, szabadíts meg engem!”

Nagyon érdekes a követező vers:

Péld 18:14 A férfiú lelke elviseli a maga erőtlenségét; de a megtört lelket ki viseli el?

Ha fizikailag elfáradok, vagy akár beteg vagyok fizikailag, azon túl tudom tenni magam. Viszont amikor a lelkemben vagyok fáradt, amikor a lelkemben vagyok sérült, azt ki tudja elviselni? Ki tudja azt elviselni?

Péld 25:28 Mint a megromlott és kerítés nélkül való város, olyan a férfi, a kinek nincsen birodalma az ő lelkén!

Mit jelent az, hogy nincs birodalmad a lelkeden? Ez nem azt jelenti, hogy olyan önfegyelmed van, hogy bármire képes vagy. Ne keverd össze a hitedet a fegyelmezettséggel vagy az önfegyelemmel. Az akaraterő nem egyenlő a hittel. Ez is a kifárasztás egyik módszere, hogy benne vagy egy helyzetben, majd’ összeroskadsz, és aztán jön egy hang: ha van hited, akkor benne tudsz maradni ebben a helyzetben. Ismerős ez hang? Viszont figyelj, ez nem az akaraterődről szól, és nem is a fegyelmezettségedről. Fontosak a döntéseid, és nagy áldás tud lenni a fegyelmezett életstílus, de nem erről szól a hited, a kapcsolatod Istennel.

Kis kitérő. Zak 4:6 nem erővel, nem hatalommal, hanem az Úrnak Szelleme által. Fogalmazhatnék így is – tudom, hogy ott nem erről beszél –, hogy nem akaraterővel. A hit nem olyan dolog, amit te találsz ki. Csak abban lehet hited, ha Isten mond valamit és te abban bízol. Ha Isten nem mondta előtte azt, akkor az a te akaraterőd egyik megnyilvánulása.

A fegyelmezettség, azaz a mértékletesség a Szellemnek a gyümölcse, Gal 5:22-23. Ha megnézed, mindkettőre az vonatkozik, hogy járj a Szellemben. Az egyik a Szellem gyümölcse, a másik: nem erővel, hanem az Úr Szellemével. Ha nincsenek meggyőződéseim, akkor a világ nyomására – lehet ez egy nagy nyomás, lehet ez egy tragédia, lehet olyan dolog, amire nem számoltál, vagy lehet hosszú távon pici, de nem szűnő nyomás – úgy vagy, mint Sámson: Halálosan belefáradt a lelkem.

Péld 13:12 A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kivánság életnek fája.

Mibe veted a bizalmadat? Miben reménykedsz? A legtöbb embernek megvannak az elképzelései. Megvan az elképzelésem az Istennel való kapcsolatomról, a házastársamról, a szomszédjaimról, a kollégáimról, a munkahelyemről, a világról…, és van reményem. Ha ez nem teljesedik be, akkor meg tud betegedni a lelkem. Ha a reményemet nem a megfelelő dologba teszem, akkor beteg lesz a lelkem. Ki tudja elviselni a megtört lelket?

Még egy írásrész. 1Kir 11-ben látjuk Salamont. A leggazdagabb és legbölcsebb ember. Az az ember, aki mindent megtehetett, amit csak szeretett volna.

1Kir 11:3a És valának néki feleségei, hétszáz királynéasszony és háromszáz ágyas;

Az sok. 🙂 Szerintem sok. Nyilvánvalóan a hatalmának, a gazdagságának, és bizonyos értelemben a szabadságának a jele, de ez akkor sem egészséges. 🙂

1Kir 11:4 És mikor megvénült Salamon, az ő feleségei elhajták az ő szívét az idegen istenek után, úgy hogy nem volt már az ő szíve tökéletes az Úrhoz, az ő Istenéhez, a mint az ő atyjának, Dávidnak szíve.

Az előbbi írásrészben Sámsonnak nem volt meggyőződése, és halálosan belefáradt a lelke. Mondhatjuk úgy is, hogy áldozat volt. Péld 13. „Más az én reménységem, a céljaim, az elképzeléseim…., mint az Úr, és beteg lesz a szívem.” Itt: „A világot szeretem. Azt tehetem, amit én akarok. Én vagyok az életem ura.” Mindháromban beteg lesz a lelkem, fáradt.

Ézs 40:30-31 Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is; De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!

Tanulj meg az Úrban bízni! Még akkor is, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy te azt elképzelted. Várj az Úrra. Neki van terve. Mindegy, hogy látod-e, vagy sem – persze nem mindegy, mert sokkal nehezebb, amikor nem –, mert Isten tartja az életedet az Ő kezében.

Ültél már úgy kocsiban, hogy nem tudtál még vezetni? Vagy lehet, hogy még ki sem láttál a kocsiból? Aztán ültél úgy, hogy már tudtál vezetni? Ez a bizalom. A kisgyermek beül a kocsiba, „apa fogja a kormányt, és mindegy, hogy én értem-e, hogy merre megyünk, vagy mi történik, mindegy, hogy milyen sorrendben kell tekerni, kapcsolgatni, vagy nyomkodni a gombokat, a kezében van a kormány.” Amikor nagyobb vagy, már kilátsz, felfogod a dolgokat, de akkor is Isten kezében van a kormány. Tanulj bízni az Úrban, és őrizd a szívedet.

Péld 4:23 Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.

Bízz az Úrban gyermeki hittel. Isten mindenható, Isten szeret engem, és Isten bölcs. Ha ezt a hármat megtanulod, és nem csupán akadémiailag – bár amúgy nem kapsz jegyet ABT-ből 🙂 –, ha megtanulod alkalmazni is az életedben, hiszem, hogy a hitbeli nyugalom, békesség fogja jellemezni az életedet.

Istennek megvan a hatalma, hogy bármit megtegyen az életedben, ez az, hogy Ő mindenható. Megvan a szándéka is, hogy megadja neked a legjobbat, mert szeret téged, és – figyelj! – megvan Neki a bölcsessége is, hogy tudja, mi a legjobb neked. Megvan a szándéka, a képessége és bölcsessége. Ha nem értek valamit, akkor is tudom, hogy Isten ezt az én javamra cselekszi, vagy engedi meg.

Isten szókincsében nincs jó, jobb, amikor az Ő munkájáról esik szó. Az Ő munkájáról annyit mond, hogy tökéletes. Tökéletes! A helyzet, amiben vagy, az nem a B terv. Nincs olyan helyzet, amiben Isten jobban ki tudná munkálni az Ő akaratát az életedben, mint amiben jelen pillanatban vagy, vagy leszel. Lehet, hogy amikor elfordulsz Tőle, akkor lesz fenyítés, de akkor is az a helyzet azért van, hogy Magához visszavonjon. Ő a szívedben érdekelt.

Zsolt 42:5 [42:6] Miért csüggedsz el lelkem és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orczájának szabadításáért.

Zsolt 62:1 [62:2] Csak Istenben nyugoszik meg lelkem; tőle van az én szabadulásom.

Amikor birodalmad van a lelkeden, az annyit jelent, hogy azt mondod: „Én Isten kezében vagyok. Hé, lelkem, nyugi, Isten kezében vagyok. Bármiben is vagyok, Isten kezében vagyok.” Ebben a helyzetben nyugszik meg a lelkem, a többiben belefáradok. Istenben nyugszom meg.

Ezért vagyunk itt. Azért, hogy megtanuljunk bízni az Úrban, megtanuljuk őrizni a szívünket – ebben benne van, hogy visszautasítok dolgokat –, és aztán a lelkemet tanítom, azt mondom: Isten kezében vagyok. Ámen.

Köszönjük drága Jézus! Kérünk, taníts minket ebben a félévben. Olyan sok helyen látjuk a világban, hogy az embereknek megtört lelkük van. Lehet, hogy csak áldozatok, lehet, hogy csak eltévedtek, és más a reményük, mint Te, vagy tudatosan keverik bele magukat a világ dolgaiba, vagy gonosz dolgokba, de Uram, reménységre van szükségünk. Rád van szükségünk!

Kérünk Uram, tanítsd meg nekünk ezt ebben a félévben. Ne csak elméletben, hanem gyakorlatban, hogy másokat is bevonhassunk a Te jelenlétedbe. Amikor minden úgy néz ki, hogy semmi sem sikerül, vagy mindent elszúrtunk – annyira, hogy még méltatlan kereszténynek is rossz vagyok, mert csak a méltatlanok kapják a kegyelmedet –, kérlek Urunk, csak vonj vissza minket a Te jelenlétedbe. Tölts be minket a Szellemeddel, és juttasd eszünkbe azokat, amiket tanítottál nekünk most. A Te nevedben kérjük, Urunk, ámen.

Kategória: Egyéb