Tanulj meg ki, és bejárni, Jézusban!

2010 január 10. vasárnap  18:00

P. Duló Attila

Nagyon megáldott amikor Ján 10:10-ről beszélt P. Schaller, a bővölködő életről. A világnak sőt keresztényeknek is téves elképzelésük van a bővölködő életről. A világ úgy gondolja, hogy az a bővölködő élet, ha mindenem meg van, begyűjtöttem minden kacatot, most már jöhet az élet. P. Schaller megmutatta a bővölködő élet valódi értékét, ahogy Ján 15-ön végigment.

Zsolt 1:1 járás, ülés és állás. Ez rendbetette a gondolkodásom. Megfelelő módon járni. Gyönyörködünk abban amit Isten adott. Ez a mi életünk. Nem gúnyolódunk, nem csúfolódunk, hanem gyönyörködünk abban amit Isten adott. Ez nagy kiváltság.

P. Péterfai János

P. Schaller arról beszélt az első rapen hogy van három dolog amit a világ nem ért meg. Mivel nem érti, ezért bizonytalanságban van a világ. Mivel, hogy bizonytalanságban van, ezért ha beszélünk is ezekről, nem értik meg helyesen a valódi tartalmát. Az első ilyen dolog volt a vér. Én néha találkozok vérrel. De itt Krisztus véréről van szó, amely elmost a bűneinket, a világ nem látja, hogy egy hívő mennyire tiszta lehet Jézus Krisztus vére miatt.

A másik dolog amit nem ért a kegyelem. Sejtik, hogy valami megbocsátás, vagy valami hasonló. De a kegyelem több mint a megbocsátás, az csak a belépő. A kegyelem az, hogy kapunk és kapunk és kapunk és így tovább, úgy hogy nem érdemeljük meg. Olyan dolgot kapunk amiért nem dolgoztunk meg. Örök életet, megbocsátást, amit nem érdemlünk meg, a Szent Szellemet, akit nem érdemlünk meg, bővölködő életet amit nem érdemlünk meg. Ez a kegyelem.

A harmadik dolog a hit. A nem látható dolgok valósága. Amikor a világ hitről beszél, akkor így beszél róla: holnap azt hiszem nem fog esni az eső. Aztán esik. Hát ez volt a hitem. Ez nem egy biztos hit. Még csak nem is reménység. Nem tudom mi ez. De a mi hitünk az valóságos tényeken alapul. Történelmi tényen. Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Ezen alapszik a mi hitünk. Mind a három dolog ad nekünk egy biztonságot:

– Krisztus vére, amelyik megmosott bennünket, megtisztított egyszer és mindenkorra. Amivel megvásárolt bennünket és soha el nem hagy, el nem dob.
– A kegyelem amiért nem dolgozutnk meg, nem úgy szereztük, hogy megkerestük volna. Hanem csak kaptuk. Ez sem rajtunk múlik. Nem rajtunk múlik, hogy megtartjuk-e a kegyelmet, mert úgy kaptuk ingyen ajándékba.
– A hitünk ami valóságos. Lehet, hogy a világ megpróbálja bebizonyítani, hogy nem valós a hited. De Jézus el fog jönni értünk és  az valóságos lesz. Vele leszünk a mennyben, előbb vagy utóbb. Ez valóságos.

A láthatatlan dolgok, de valóságos dolgok. Ez az ami biztonságban tart bennünket.

P. Graham

P. Schaller beszélt Zsolt 1:1-ről, áldott az az ember. Úgy éreztem, hogy ez nagyon kapcsolódik a bővölkőd élet üzenetéhez. Áldott az az ember aki gyönyörködik az Igében, forgatja a szívében. Áldott az az ember aki Istennel gondolkodik. Például az aki engedi hogy Isten szeresse, vagy nem ítéli meg a testvérét. Mennyire áldott az az ember aki Istennel gondolkodik. Áldott emberek vagyunk.

P. Kende

Ján 10:7   ùjra monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja.
Ján 10:9  Én vagyok az ajtó: ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár és kijár majd, és legelôt talál.

„Én vagyok az ajtó.” Jézus az ajtó. Csak Ő. Valaki azt mondhatná és mondják is, hogy a keresztények szemellenzősek és intorelánsak. Szűk látókörűek vagyunk. Azt mondják, hogy nem egy válasz van, hanem sok. Ám Jézus azt mondja: én vagyok az ajtó. Nem azt mondja én vagyok az egyik ajtó, egyik út a sok közül fel a hegyre, hanem „én vagyok az ajtó.” Ján 5:23–ban már megmondta: a fiút is úgy tiszteljék mint az Atyát. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az Atyát sem aki elküldte Őt. Ha valaki nem imádja a Fiút Istenként az az Atyát sem imádja Istenként.

Mondhatja valaki, hogy hiszek Istenben, de Jézusban nem. Ám az ilyen nem hisz Istenben. Mert vagy Jézusban hiszel és imádod, vagy nem hiszel Istenben.

Ján 14:6-ban mondja: én vagyok az út az igazság és az élet, nincs más út az Atyához, csak énrajtam keresztül lehet odajutni. Néha kihívnak minket, hogy Jézus soha nem mondta, hogy Isten. Ján 10-ben mondta, hogy Ő az. De a lényeg, Ján 7:17: ha valaki akarja tenni Isten akaratát, az megismerheti, hogy Jézus tanítása igaz.

Jézus az ajtó. Nem más. Ez nagyon keskenynek tűnik, de nem az. Ján 10:9-ben azt mondja, “ha valaki” – bárki, akárki jöhet hozzá. Ha valaki azt mondja neked: milyen szűk látókörű a hited, feleld azt: nem! Mert ez nem csak a zsidóknak vagy araboknak vagy fehéreknek vagy csak a kínaiaknak szól. Akárki jöhet. Ez az ajtó nyitva áll mindenkinek a mai nap. Jézus az ajtó. Azért mondta ezt, hogy értsük, hogy az ajtó nyitva áll mindenkinek. Ahogy Ő élt, szeretett, elfogadott, invitálta a bűnös embert, úgy senki nem hívott soha embert. Senki nem invitált így embereket. De Ő így hívott embereket, ezért azt mondja: “Én vagyok az ajtó.” Csak gondolj bele. Mert Jézus azt mondja: ne félj. Ha Istenhez akarsz menni, az út annyira nyitva van előtted, nem nehéz, Ő megnyitotta. Könnyű bemenni.

„Én vagyok az ajtó. Ha valaki énrajtam megy be megtartatik.” Csak Jézusban van üdvösség. De Őbenne van üdvösség! Ő meg tud menteni minden embert. Azt mondja: ha bárki bemegy énrajtam.

Az egyik oldalról azt mondhatjuk, hogy a bűn az ami egyenlővé tesz minket. Nem? Minden ember bűnös. Mindenki vétkezett és mindenki szűkölködik, híjával van Isten dicsőségének. Ró 3:23 Mind egyenlőek vagyunk, a legjobb, leggonoszabb. Mind bűnösök vagyunk. Ha ezt mondanánk csak, akkor persze nem lenne érdemes eljönni ide. Nem, nem csak ezt mondjuk, hanem azt is, hogy Jézus az ajtó és Ő a másik, aki egyenlővé tesz mindenkit, de egy másik szinten. Nem a bűn szintjén, nem a bukás szintjén. Ezért is nem ez a közösségünk. Nem úgy megyünk oda egymáshoz, hogy a bűneinkről beszélünk. „Láttalak vétkezni, mondd csak, túl vagy már rajta?” „Még mindig gyűlöllek, nem tudok megbocsátani, imádkozz értem légy oly szíves.” 🙂 Nem, nekünk más a közösségünk. Mert Jézus másik szinten tett egyenlővé!

„Ha valaki énrajtam megy be megtartatik.” Bárhonnan. Bármilyen háttérből. Nem számít honnan jössz, ki voltál, mi van a múltadban. Nem érdekes. Lehettél agykontrollos, buddhista, jöhetsz Amerikából, vagy bármilyen rettenetes helyről. Nem számít igazán. Miért? Egyszerű, de nagyszerű a válasz. „Ha valaki énrajtam megy be megtartatik.” Isten azt mondja: egyenlő vagy. Hogyan? Kényszerítve? Ha kényszerítve, akkor az kommunizmus. Több pénzed van add csak ide! Nem, Istennél nem így működik. Hanem Jézus Krisztus: bárki aki bejön rajta, megtartatik és mindannyian egyenlőek vagyunk, mindannyiunkat Isten mentett meg, nem a jó cselekedeteink, hanem Isten munkálkodott. Miért megyek a mennybe? Mert bementem az ajtón. Aki bemegy rajta megtartatik. Bementél Jézuson keresztül? Ha igen, nincs kérdés, nincs más feltétel. Hanem ha bemész rajta keresztül, akkor megtartatsz.

Ez az élet. De nem csak ez. Az egyik dolog amit teszünk itt, hogy prédikáljuk az evangéliumot és ezért fontos, hogy hívjunk embereket, akik nem hallották még az evangéliumot. Imádkozzunk, hogy legyenek látogatóink, hogy hallhassák az evangéliumot és megismerhessék Krisztust! Nem csak imádkozunk, hanem meg is hívunk embereket, elmondjuk: hallottad?, van egy jó hír számodra, gyere el és hallgasd meg!, megismerheted a legjobb dolgot ami veled történhet.

Ám nem csak erről beszélünk. Hanem van a versnek egy másik része. „Bejár és kijár és legelőt talál.” Ez egy kicsi része a versnek, de nagyon fontos. Mát 7:14-ben azt mondja, szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az  életre visz, és kevesen vannak akik megtalálják azt. Jézus azt mondta: ez az út keskeny, kevesen találják meg. Pedig az ajtó tárva-nyitva, ezért végezte el a munkát a kereszten. (Ne add fel könnyen emberekkel kapcsolatban! Néha feltűnik nekem egy evangelizáción, valaki elmondja az az evangéliumot, de visszautasítást kap, erre a testvér visszavág, és kész. Ennyi. Reakció a reakcióra, és vége. Figyelj! Ne tedd! Ha van egy rokonod akinek ötször elmondtad ötször azt felelte: nem, nem, nem, nem, nem, akkor se add fel! Az az ember ott az utcán. Légy szelíd, és szelíden hívd ki! Amikor elmész, akkor imádkozz érte. A rokonodért akinek ötször elmondtad – imádkozz érte és mond el neki megint. Mert könnyen feladjuk.) Az az ajtó jobban nyitva van mint hinnénk!! Jézus annyira hívja az embert. Azt mondja Ő az ajtó. Ám Ő olyan ajtó ami utánanyúl az embernek és ha lehet berántja. Ezt csinálta egész életében az emberekkel. Odament Mátéhoz és azt mondta: gyere, kövess! Péterékhez: kövess engem! Ez az ajtó különleges ajtó. Berántja az embert ha egy mód van rá. Ne adjuk fel könnyen, legyen szó a szánkban! Ne aggódj rajta. Jézus az ajtó és Ő szereti az embert és hívja és szeretné ha az ember bejönne.

Aki megtalálja, bemegy, az bejár és kijár és legelőt talál. Olyan furcsán hangzik. Hogy érted? Bemegyek az ajtón, meg vagyok térve, kimegyek és nem vagyok megtérve?! Oda-vissza?! Nem, nem erről szól. Ez mind benn zajlik. Képes beszéd. Nagyon fontos, aki bemegy, az megtartatik. Ám a keresztény élet nem ér itt véget, többről szól. Szól arról, hogy a hívő kijár és bejár. Megtanul valami nagyon fontosat.

Pál érdekes szót használ erre:
1 Thess 4:1  Továbbá pedig kérünk titeket, atyámfiai, és intünk az ùr Jézusban, hogy a szerint, a mint tôlünk tanultátok, mimódon kell forgolódnotok és Istennek tetszenetek: mindinkább gyarapodjatok.
Forgolódjatok. Hogyan kell forgolódnotok? Van egy mód ahogy viselitek magatokat, van egy élet, ami más, mint az előtt volt és élitek ezt. 1Tim 3:15. Azt mondja Timóteusnak: azért írtam ezt a levelet, hogy tudd meg mimódon kell forgolódni Isten házában. Hogyan viseld magad. Istennek van egy konkrét terve a hívővel, ahogy a hívő éli az életét. Ezt tanuljuk egész életünkben. A hívő életem nem ér véget ott ahol megtértem, hanem meg akarom tanulni hogy megyek ki és be. Hogy találok legelőt, hogyan frissülök fel a hitemben, hogy lehet tűz a szívemben, hogy bátorodhatok fel, mit jelent a hívők közössége, a szolgálat. 2Kor 1:12 hogyan kell isteni őszinteséggel, nem testi bölcsességel, hanem Isten kegyelmével forgolódnom a világon, különösen a hívők között.

Meg akarom tanulni, hogy kell egyszerűen ki-, be járkálnom. Hogy éljem az életem. Mi változott meg? Istenem taníts, vezess! Ján 10:9-ben Jézus azt mondta: megtartatik és kimegy és bemegy és legelőt talál. Bejár és kijár.

Miről szól ez? Arról, hogy a keskeny ösvény egy értelemben keskeny. De egy másik értelemben nagyon tágas. Sokkal tágasabb mint a bűn, mint az én életem, mint az én tervem, mint az én akaratom. Én úgy képzelem, hogy az én akaratom az, amikor azt csinálom amit én akarok, és akkor persze mehetek erre is arra is, választhatok, hogy mi az igaz, én döntöm el mi a helyes. Úgy gondolom ma az az igaz, mert hát épp úgy ébredtem fel, most nekem ez az érzésem. Ám ez az amit hallottunk Jézustól: nem!. Létezik egy keskeny ösvény. Ésa 35:8-ban ez a szentség országútja. Még a bolond  sem téved el rajta. Ez bátorító. Miért? Mert amikor megtalálod az Urat, akkor nagy szabadságot is találsz, valami gyönyörűt. Rájössz, hogy itt több van. Egy vallásos emeber aki ránk néz és hallja az életünket, megkérdi:
“Shane, te hány Istentiszteletre jársz egy héten?”
“Háromra.”
„Jaj, te szegény. Három Istentisztelet, te aztán szent lehetsz.”
„Shane, Hányszor olvasod a Bibliád?”
„Minden nap.”
„Hű, kemény lehet ez a te gyülekezeted. Nem akarsz átjönni hozzánk? Ott könnyebb.”
Kívülről nézve, olyan hogy jaj de nehéz. Ha azonban megtaláltam Krisztust, ez az életet, akkor azt mondom: Uram, adj, taníts, hogyan kell forgolódnom az Isten házában, a testvérek között, ebben a világban. Megtalálom, hogy ezen az úton nagyobb szabadságom, több kalandom, örömöm van mint ami azelőtt volt.

Gal 5:1 szabadságra hívattatok el. Krisztusban az Ő akaratában nagy szabadságot találsz: legelőt. Zsolt 23 a jó pásztor vezet minket. Jézus Krisztus vezet minket. Ez az amit találunk. Ez örökké így lesz. Jel 7:17. Örökké. Ő fog vezetni  minket és vizet találunk és legelőt. Olyasmit találok ami azelőtt nem volt meg, életet közösséget, bátorítást, hitet, szolgálatot. Olyan dolgokat amikre nem is gondoltam volna, például, hogy énnekem szolgálatom lehet. Hogy azt mondhatom: engem Isten idetett a gyerekszolgálatba és engem Isten idetett, és énekes vagyok Isten dicsőségére. Szolgálok akármi is a részem. Istentisztelet körül, vagy Gödöllőn, Pakson, Szekszárdon, bárhol. Helyem van Isten akaratában. Mert szeretnék továbbmenni, megtanulni ezt. Mit jelent ez: bejárok és kijárok. Mindennapi gyakorlatként bemegyek Istenhez. Mát 6:6 a titkos szobámban. Imában. Dícsérem Őt és áldom Őt, magasztalom Őt. Kijövök onnan és van egy szolgálatom. A házastársam felé, gyerekem felé, szüleim felé, testvérem felé. Van egy áldás rajtam keresztül. Mert bejárok és kijárok és közben legelőt találok. Hízok. Szellemi értelemben. Fontos növekedünk. Tanulnunk kell erről.

Az egyik dolog ami történik hívőkkel ma, hogy megunják a kereszténységüket. Miről szól ez? Ez a hívő soha nem tanulta meg mit jelent bejárni és kijárni. Megtanult bejönni a gyülekezetbe és kimenni, megtanulta kinyitni a Bibliát és gyorsan becsukni, nehogy valami történjen. Veszélyes! 🙂

Hívőként többre van szükségem. Ezért hiszünk a Bibliaiskolában. Nem tökéletes a Bibliaiskola, nem minden a Bibliaiskola, nem az egész keresztény élet Bibliaiskola, de felkészülés és hasznos, mert tanulom, hogyan menjek ki és hogyan jöjjek be, miközben Krisztusban vagyok. A mindennapi életemben nem kell félretennem a kereszténységem, hogy üzletkötő legyek, nagy irodában dolgozzak ahol mindenki fúrja egymást rajtam kívül. Nem kell félretennem, hanem megtanulom, hogy Krisztusban vagyok és miközben benne vagyok, bemegyek és kijövök. Van szolgálatom, közösségem. Van áldás, bátorítás rajtam keresztül, testvérekkel, Igével, imában. Ezért kell tanulnom. Különben elhiszem, hogy a kereszténység csak egy keskeny út, próbáltam, nagyon nehéz, nem kívánom neked sem. Örülök, hogy eljöttél, de el akarom mondani, nem érdemes. Nem ez az üzenet, mert nagy szabadságot találtunk a keskeny úton, nagy örömet, hitet. Hisszük, hogy nincs lehetetlen Istennel, hogy megtörténhet. Elképzelni sem tudjuk hogy meddig visz el minket ez az új élet, ez a keskenyen is szabad ösvény.

Találtunk valami gyönyörűt.
Nagyobb a szabadságunk mint remélhettük volna.
Mi akik átmentünk az ajtón növekedjünk ebben!
Minden Istentiszteleten, minden alkalommal amikor kinyitom a Bibliám.

Taníts Istenem, hogyan kell örömtelinek lennem, hogy lehetek áldás!

Kategória: Egyéb