Szilveszteri üdvözlet a Biblia Szólnak

2011 december 31. szombat  20:00

Nagyon sok öröm van a szívemben Krisztus miatt és az Ő szeretete miatt, ahogy emlékszem a Biblia Szól Egyházra, a magyarországi gyülekezetre, a hitbeli életre, a Szent Szellem munkájára, a bibliaiskolára és a tanítványokra. Olyan tanítványok, mint P. Bende és Eszter, P. Csaba és Zsófi, Attila és Judit, Laci és Mariann, P. Kende és Adél, és még sokan mások.

Azokra az időkre gondolok, amikor az utcán evangelizáltunk, különböző városokba utaztunk Magyarországon – Fodor János, Nagykanizsa –, és arra a valóságra gondolok, amit Krisztus tett az életünkben. Ő tanított bennünket, hogy hit által éljünk.

Amikor fiatalok voltunk és elkezdtünk járni hit által, elkezdtük olvasni a Bibliát, és tényleg elhittük azt, amit a Biblia mond. Emlékszem a csapatéletre, találkozókra, az imaalkalmakra, az örömre, emlékszem a próbákra és a hitre.

Tudom, hogy Magyarországon most vannak zavaró tényezők a kormány felől, és értem ezt. Úgy gondolom, hogy ez fontos idő számunkra, bölcsek legyünk, mint ahogy Dániel is bölcs volt. Az odafent valókkal törődjünk. Ez az imádat, a tanok, az ima és a szeretet.

Az egyháztörténelemben minden időben a hívő számára van valami különleges, Isten kegyelme vele van. Isten dicsősége vele van. 1Pét 4:14 Isten dicsősége rajtunk van, amikor üldöztetnek bennünket. Ez elvisz minket Ján 15-be:

Ján 15:1-3  Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.  Minden szőlővesszőt, amely énbennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.  Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam néktek.

Tudom, hogy Magyarországon vannak olyanok, akik igazán tudják, hogyan kell megmetszeni a szőlőt, mert ott több szőlő van. Isten ezt teszi velünk. Ő vág és tisztít. Ha van egy szőlőtő, ami nő, azt levágja, és aztán több lesz. Ha levágod azt az egyet, akkor több lesz. Az életünkben vannak problémák, de Isten velünk van. Isten velünk van és ez a fontos. Benne lakozunk. Megmaradunk a szőlőtőben.

Ján 15:4-5a Maradjatok énbennem és én is tibennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanemha énbennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők

Emlékezzetek erre a mindennapi életetekben! Isten gondoskodni fog rólatok. Isten válaszolni fog az imáitokra. Isten több gyümölcsöt fog teremni. Nem mi rendezzük az életünket. Isten vezet az életünkben. Istennek van egy terve. Isten szeretet ad nekünk. Így tudják az emberek, hogy tanítványok vagyunk, mert szeretünk. Szeretjük egymást. Hiszem, hogy a Golgota u. 3-ban öröm van, békesség és tekintély, Isten terve és közösség; új barátságok, új cél; erő, de ez szellemi, ez más, időtlen és örökkévaló. A Szent Szellemtől van.

Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy megmaradjunk a szőlőtőben ezekben a napokban. Megmaradunk a szőlőtőben és gyümölcsöt termünk. Lehet, úgy gondoljuk, hogy ezek nehéz idők, de Isten benne van. Úgyhogy még több gyümölcsöt termünk.

Megosztjuk a hitünket, szeretjük az embereket és vannak jó beszélgetéseink. Imádkozunk az emberekért. Lehet, valaki beteg, imádkozunk érte és Isten meggyógyítja. Ez ámulatos. Ez azért van, mert gyümölcsöt termünk.

Megtanulunk megbocsájtani. Imádkozunk az ellenségeinkért, mert nem mindenki ért bennünket. Azért, mert nem értenek bennünket, lehet, hogy meg akarnak bántani minket, de mi értjük, hogy Isten a szeretet, Isten megbocsát, és szeretünk, ahogy Krisztus szeretett.

Ján 15:6  Ha valaki nem marad énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek.

Ez nem a pokolról beszél. Ez arról beszél, hogy nem vagy hasznos. A világban van egy tűz, az érzelmek tüze; a rombolásnak, a gyűlöletnek, és az összezavarodottságnak, a haragnak, a gyűlöletnek a tüze, és odavágatunk az emberek által. Az emberek oda akarnak rángatni minket az emberi tűzhöz, de nekünk más tüzünk van. Ez szellemi tűz. Fel vagyunk kenve tűzzel, és így akarunk élni. A szellemi tűz ott van a gyülekezetben, a közösségben, mert Krisztusban lakozunk.

Ján 15:7-8  Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nekem tanítványaim.

Ha megmaradtok Őbenne, akkor az imáitok meg lesznek válaszolva, és dicsőítjük Istent. Ez az imának, a megtörtségnek, a hitnek az eredménye. Vannak imaválaszaink.

Köszönjük, Atyánk! Atyánk, imádkozunk, hogy áldd meg Magyarországot ebben az évben! Kérünk, hogy válts meg lelkeket. Imádkozunk, hogy minden egyes pásztornak – P. Borci, P. Barry, P. Graham, P. Fodor János, P. Csaba, P. Kende, P. János, P. Dolgos Sándor, P. Attila, P. Laci –, hogy ezeknek a pásztoroknak meglegyen az erő, a gyümölcs. Imádkozunk Mátyás Feriért Angliában. Áldd meg az évünket! Jézus nevében, ámen.

Ján 15:9  Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben.

Néha nagyon kihívó, hogy ne éljünk visszavágásban, hanem szellemi elménk legyen. Ezért van szükségem a helyi gyülekezetre. Ezért van szükségem szellemi pásztorra. Ezért van szükségem a szellemi közösségre.

Olyan társadalomban élünk, ami nem ért meg minket sokszor, de Krisztusban lakozunk, Isten gondoskodik rólunk az Ő tervében és mi gyümölcsöt termünk. Mi ez a gyümölcs? Az öröm a gondban, békesség, amikor mások nem tudnak aludni éjszaka, hálaadás, méltányolás, megértés, szolgálat örömben és hitben.

Ján 15:11  Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon tibennetek az én örömem és a ti örömetek beteljék.

Milyen gyönyörű! Ján 15 üzenete 2012-ben nekünk lett írva, hogy a mi örömünk teljes legyen. Nem nekünk kell minden csatát megvívni, hanem lehetünk egyszerűek, megmaradunk a szőlőtőben és gyümölcsöt termünk. Kérhetünk imában és Isten megteszi.

Hála Istennek a bibliatanulmányaitokért, a hitetekért! Reggel felkeltek, Krisztus van a szívetekben és hitben jártok. Mielőtt hazamész este, elmész a bibliaiskolába, ott tanulsz. Van látásod, van célod.

Dietrich Bonhoeffer-nek volt egy kis bibliaiskolája 20 emberrel. Ő rájött arra, hogy nincs szükségünk egyetemi képzésre – lehet, megvan, de nem az a kulcs az életben –, hanem amire tényleg szükségünk van, az a Biblia, az imádat, a bölcsesség, a hit és a szeretet. Ha elmegyek az egyetemre, lehet, megtanulok valamit, de ez nem az, amire tényleg szükségem van. Meg kell tanulnom, hogy hogyan éljem az életem. Szükségem van az imádatra, a hitre, az örömre és békességre. Gyümölcsöt akarunk teremni ebben a sötét időben.

Ezért nagyon szeretem a magyar gyülekezetet, P. Kendét és az összes munkatársat, a Kháriszt, a GGIS-t, mindent, amit tesznek: kis bibliatanulmány valahol Budapesten, vagy vidéken. Kopogtatunk, és azt mondjuk: „Jézus szeret téged, Jézus valóság. Segíthetünk neked? Imádkozhatunk érted? Bátoríthatunk? Isten törődik veled. Ezért vagyunk itt.”

Ezek nagyszerű napok. Tekintsétek a gondot úgy, mint egy lehetőséget! Tanuljatok meg Őbenne lakozni! Ezekben a napokban, a nehéz időkben megtanuljuk, hogy kicsoda Krisztus. Ez a mi kincsünk.

Hála Istennek értetek! Találkozunk EUROCON-on Isten kegyelme által. Köszönöm a hűségeteket, és folytassátok továbbra is, tekintsetek Jézusra és bízzatok Őbenne! Bízzatok Istenben az életetekben! Ámen.

Kategória: Egyéb